woensdag 7 september 2011

Kamerbrief Mark Rutte met opheldering over uitlating Hillen, toch Kamerdebat

Minister-president Mark Rutte (VVD) heeft dinsdagavond in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid verschaft over de uitspraak van minister Hans Hillen (Defensie) dat de missie in Kunduz een militaire missie is.

Hillen (CDA) deed zijn uitspraak in een interview met het blad Vrij Nederland. Rutte noemt het betreurenswaardig dat op basis van het interview onduidelijkheid is ontstaan over de aard van de missie in Kunduz.

De oppositie in de Kamer wilde dat Rutte opheldering zou geven over de uitspraak van Hillen.

De premier bevestigt dat de missie in Kunduz een politietrainingsmissie betreft.

Toch Kamerdebat
De brief die Rutte schreef over de blunder van Hillen heeft de oppositie niet kunnen overtuigen. Daarom zal er spoedig een debat plaatsvinden in de Kamer over de aard van de politietraingsmissie in Kunduz.

Hillen is deze week op de Antillen. Het debat kan daarom pas volgende week plaatsvinden.

Het debat is aangevraagd door fractieleider Jolande Sap van GroenLinks. Sap is van mening dat Rutte geen antwoord heeft gegeven op de vraag hoe in de toekomst wordt voorkomen dat Hillen opnieuw zo'n blunder maakt.

De SP en de PvdA steunen het debat. Zij zijn het echter wel eens met Hillen dat het om een militaire missie gaat. D66 en de VVD steunen ook het voorstel van een debat.

SP-fractievoorzitter Emile Roemer complimenteert minister Hillen voor zijn eerlijkheid over de trainingsmissie. Hij zei: “Het is dapper dat hij dit doet.”

De coalitiepartners CDA heeft geen behoefte aan een debat.

PVV
Gedoogpartner PVV stemde woensdag in met een debat.

Hillen heeft volgens de PVV wel helemaal gelijk als hij zegt dat de politietrainingsmissie vooral een militaire missie is. PVV-Kamerlid Hero Brinkman stelde dat het een oorlogsmissie is in oorlogsgebied.

Kamervragen over Qatra
De schriftelijke Kamervragen die SP, GroenLinks/ChristenUnie en de Partij voor de Dieren vorige week hebben gesteld over de uitlating van Samiullah Qatra, de provinciale politiecommandant van Kunduz, zijn afzonderlijk beantwoord.

De vragen werden vorige week gesteld nadat Qatra had gezegd dat politieagenten in Kunduz toch gaan vechten.


De brief van Mark Rutte

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Den Haag 6 september 2011

Graag voldoe ik aan het verzoek van uw Kamer opheldering te verschaffen over het karakter van de missie in Kunduz Afghanistan. Dit na de discussie die hierover is ontstaan op basis van een interview van de minister van Defensie in Vrij Nederland.

Onmiddellijk na de eerste berichten heb ik contact gezocht met de minister van Defensie, die op dit moment een werkbezoek brengt aan de West.

Aansluitend bij de verklaring die minister Hillen inmiddels zelf heeft uitgebracht kan ik helderheid bieden: het betreft een politietrainingsmissie. Bij de vormgeving is en wordt recht gedaan aan alle voorwaarden die de Kamer heeft gesteld en aan alle afspraken die zijn gemaakt (zie de brief van 27 januari 2011, 27925, nr. 419).

Dat op basis van het interview onduidelijkheid is ontstaan is betreurenswaardig. Zeker gelet op de uiterst zorgvuldige en verantwoordelijke wijze waarop het debat in de aanloop naar de missie met uw Kamer is gevoerd. Ook de mannen en vrouwen – onder wie veel militairen – die in Kunduz hun belangrijke maar moeilijke taak verrichten hebben recht op helderheid, die ik hierbij mede namens de minister van Defensie verschaf.

De schriftelijke vragen SP, GroenLinks / ChristenUnie en Partij voor de Dieren zullen heden separaat worden beantwoord.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,

Mark Rutte

Zie ook:
Hillen noemt politiemissie Kunduz vooral militair van aard
Door Nederland getrainde Afghaanse politieagenten gaan toch vechten