zaterdag 25 juni 2011

Kwartiermakers politietrainingsmissie teruggekeerd uit Kunduz

De kwartiermakers die de afgelopen maanden het pad effenden voor de Nederlandse eenheden van de politietrainingsmissie in Kunduz zijn vrijdag teruggekeerd in Nederland.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie gemeld. De militairen kwamen aan op Vliegbasis Eindhoven en werden daar door familie en vrienden verwelkomd.

De kwartiermakers begonnen op 9 april in het noorden van Afghanistan met het treffen van voorbereidingen voor de missie.

Taken
De militairen van het zogenoemde Deployment Element (DE) zorgden in het noorden van Afghanistan voor de overslag van goederen die afkomstig waren van Kandahar Airfield en uit Nederland.

Daarnaast waren zij verantwoordelijk voor de opbouw van de noodzakelijke infrastructuur zoals legering, werkplekken en de aanleg van communicatie- en informatiesystemen.

Mazar-e-Sharif
Het grootste deel van de kwartiermakers bestaat uit militairen van 101 Geniebataljon en 101 Communicatie- en Informatiesystemenbataljon van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).

Luchtmachtmilitairen waren ook ingebed in het Deployment Element. Zij bereidden de komst voor van het luchtmachtdetachement met 4 F-16’s in Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de westelijke buurprovincie Balkh van Kunduz.

Politietrainingsgroep
De taken van de kwartiermakers in Kunduz werden eerder deze maand overgenomen door de manschappen van de politietrainingsgroep (PTG).

De regering meldde enige tijd geleden dat vanaf medio juni de geïntegreerde politietrainingsmissie grotendeels operationeel is. De praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen.

Voor deze praktijkbegeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams die bestaan uit Koninklijke marechaussee en overige militairen.

Zie ook:
Eerste militairen politietrainingsmissie aangekomen in Kunduz
Nederlandse kwartiermakers politiemissie aan de slag in Kunduz

woensdag 22 juni 2011

Rosenthal wist niets van Amerikaanse onderhandelingen met Taliban, PvdA stelt Kamervragen

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal, was niet op de hoogte van Amerikaanse gesprekken met de Taliban. De PvdA heeft daarover dinsdag Kamervragen gesteld, omdat de partij vindt dat de VS open moet zijn tegen bondgenoten.

PvdA-kamerlid Frans Timmermans wil van Rosenthal onder meer weten wat de status is van de onderhandelingen, welke doelstellingen ermee worden beoogd en of de VS deze gesprekken voert namens de International Security Assistance Force (ISAF) en dus ook namens alle NAVO-partners.

Rosenthal zei afgelopen weekeind in het radioprogramma Tros Kamerbreed dat als het klopt dat de Amerikanen onderhandelen pogingen tot verzoening van de kant van de Taliban gebaseerd moeten zijn op het afzweren van geweld, het respecteren van de grondwet en vreedzame ontwikkeling.

Verder vraagt de partij, wanneer er wordt onderhandeld, of Nederland dan ook op de hoogte wordt gehouden van het verloop van die gesprekken en of Nederland wordt geraadpleegd over de doelstellingen van de vredesbesprekingen.

De PvdA vraagt ook of het wenselijk is op dezelfde weg door te gaan in de wetenschap dat er vredesgesprekken plaatsvinden.

Daarnaast vraagt Timmermans of de Amerikanen niet bereid zijn deze informatie met bondgenoten te delen, terwijl zij tegelijkertijd een beroep doen op de bondgenoten om de Amerikaanse (exit)strategie in Afghanistan te ondersteunen.

Afgelopen zaterdag verklaarde de Afghaanse president Hamid Karzai dat Amerika vredesgesprekken voert met de Taliban. De Amerikaanse minister van Defensie, Robert Gates, bevestigde zondag dat er gesprekken gaande zijn.


Het vragenlijstje van Frans Timmermans:

Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over uitlatingen van de Afghaanse president Karzai (ingezonden 21 juni 2011).

Vraag 1
Heeft de Afghaanse president Karzai verklaard dat de Amerikanen vredesgesprekken voeren met de Taliban?1

Vraag 2
Zo ja, kunt u de Kamer informeren over de status van die gesprekken en de doelstellingen die ermee worden beoogd?

Vraag 3
Voeren de Amerikanen deze gesprekken namens de International Security Assistance Force (ISAF) en dus ook namens alle NAVO-partners? Zo ja, wordt Nederland dan ook op de hoogte gehouden van het verloop van die gesprekken en wordt Nederland ook geraadpleegd over de doelstellingen van de vredesbesprekingen?

Vraag 4
Zo nee, welke status hebben deze vredesbesprekingen dan? Welke betekenis moet ISAF voor haar inzet en strategie in Afghanistan aan deze gesprekken verbinden?

Vraag 5
Is het wenselijk op dezelfde weg door te gaan in de wetenschap dat er vredesgesprekken plaatsvinden? Zo ja, waarom?

Vraag 6
Kloppen uw uitlatingen in Tros Kamerbreed,2 waaruit blijkt dat u niet op de hoogte was van de vredesbesprekingen? Zo ja, zijn de Amerikanen niet bereid deze informatie met bondgenoten te delen, terwijl zij tegelijkertijd een beroep doen op de bondgenoten om de Amerikaanse (exit)strategie in Afghanistan te ondersteunen?

Vraag 7
Zo ja, deelt u dan de mening dat bondgenootschappelijke solidariteit geen eenrichtingsverkeer zou moeten zijn en dat de Amerikanen hun inzet en strategie ten aanzien van de Taliban eerlijk en open met bondgenoten zouden moeten delen? Zo ja, welke consequenties bent u bereid hieraan te verbinden? Zo nee, waarom niet?

Soldaten politiemissie Kunduz blijven minder verdienen dan agenten

Militairen en marechaussees die in Kunduz Afghaanse agenten op gaan leiden blijven 100 euro per dag minder salaris ontvangen dan hun collega’s van de politie.

Dat hebben de ministers Hans Hillen van Defensie en Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie dinsdag op Kamervragen van de PVV geantwoord. De regering is niet van plan dit inkomensverschil ongedaan te maken.

De PVV vindt dat de inkomensverschillen ongedaan moeten worden gemaakt om scheve gezichten tussen de beide beroepsgroepen tijdens de missie te voorkomen

Agenten krijgen voor hetzelfde werk ongeveer 100 euro per dag meer dan militairen.

Dit salarisverschil wordt veroorzaakt omdat er een verschil is in rechtspositie en verschillende regelingen van de EU, de NAVO en Nederland.

De agenten kunnen rekenen op regelingen van de Europese Unie. De EU betaalt een extra toelage aan de civiele agenten die onder haar vlag aan de slag gaan. Dat verschil bedraagt ongeveer honderd euro per dag.

Brussel keert dit bedrag uit omdat ze ervan uitgaat dat de agenten hotel- en dinerkosten zullen maken. Dat hiervan op de militaire basis in Kunduz geen of amper sprake zal zijn, leidt niet tot intrekking van de toelage.

De ministers zeggen dat militairen verlof en een dubbel pensioen opbouwen en vervroegd met pensioen kunnen.

De politiemensen gaan ook op vrijwillige basis naar Afghanistan en moeten voor deze periode bijzonder verlof opnemen. Militairen zijn verplicht te gaan als hun eenheid wordt aangewezen.

Ook de militaire vakbonden lieten eerder weten dat ze van mening zijn dat het kabinet iets moet doen aan het verschil in beloning tussen soldaten en politieagenten die naar Kunduz gaan.

Zie ook:
Bonden verbolgen over lager salaris militairen dan politiemensen tijdens missie
PVV stelt Kamervragen over inkomensverschillen militairen en politie

Huisartsenpost in Kamp Kunduz in gebruik genomen

De Nederlandse arts op het kamp in Kunduz heeft daar de nieuwe huisartsenpost in gebruik genomen.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Na ongeveer 2 maanden behelpen met geïmproviseerde spreekkamers is zij begonnen in de ruim opgezette werkruimtes.

De eerste militairen van de politietrainingsmissie zijn ook op het kamp aangekomen. Vorige week woensdag arriveerden ongeveer 100 manschappen die voornamelijk van de landmacht en marechaussee zijn.

Intussen hebben de ministers Hans Hillen van Defensie en Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie laten weten dat ze niet bereid zijn om militairen en marechaussees die in Kunduz Afghaanse agenten op gaan leiden evenveel te laten verdienen als hun collega’s van de politie.

zondag 19 juni 2011

Nieuwe commandant Koninklijke marechaussee in Kandahar

Kapitein Alexander Poot heeft vrijdag het bevel overgedragen aan kapitein Jos Klappe van het nieuwe detachement van de Koninklijke marechaussee (KMAR) op Kandahar Airfield (KAF).

Dat heeft het ministerie van Defensie zaterdag gemeld. Bij de overdracht waren ook internationale gasten aanwezig.

Het detachement van de Koninklijke marechaussee op Kandahar voert de artikel 6 Politiewettaak uit. Dit doen zij ten behoeve van alle Nederlandse eenheden die in Afghanistan zijn gestationeerd.

In dit Artikel 6 van de Politiewet is vastgelegd welke politietaken aan de Koninklijke marechaussee zijn opgedragen.

Afghanistan
Alexander Poot onderhoudt als detachementcommandant KMAR naast het aansturen van het KMAR-team op de posten KAF en Kunduz ook intensief contact met de Nederlandse contingentscommandant. Sinds zaterdag is dat kolonel René Moerland.

Verder zorgt het team voor de contacten met andere Nederlandse commandanten en ketenpartners, zoals het Openbaar Ministerie en de ISAF International Military Police (IMP) op KAF.

Daarnaast wordt in internationaal verband samengewerkt met deze IMP van de International Security Assistance Force in Afghanistan van de NAVO.

Zaterdag vond in Kandahar nog een bevelsoverdracht plaats. Kolonel Rob van Oirschot gaf het bevel over het Nederlandse Contingents Commando (ContCo) over aan kolonel René Moerland.

woensdag 15 juni 2011

Eerste militairen politietrainingsmissie aangekomen in Kunduz

Eerste politietrainers in Kunduz (Foto: ministerie van Defensie)
De eerste soldaten die de politietrainingsmissie in Afghanistan uit gaan voeren zijn woensdag in Kunduz gearriveerd. Het gaat voornamelijk om militairen van de landmacht en marechaussees.

Dat meldt het ministerie van Defensie. De ongeveer 100 manschappen werden welkom geheten door Tjeerd Blankestijn, de commandant van de kwartiermakers die al enkele maanden op de basis verblijven.

De overige militairen van de zogeheten politietrainingsgroep (PTG) arriveren de komende weken in de Noord-Afghaanse provincie.

Vanwege de hoge temperaturen, circa 40 graden in de schaduw tot 60 in de zon, gaan de nieuwkomers eerst acclimatiseren.

Ze zullen zich vervolgens voorbereiden op de komende missie en de taken overnemen van de 70 kwartiermakers, die er al enkele maanden zijn, waaronder de contacten met de Duitse gastheren van de legerbasis.

Duitsland leidt voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO de provincie Kunduz.

De zogenoemde Police Training Group (PTG) gaat het Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT) begeleiden en ondersteunen tijdens de training van de Afghaanse agenten.

Infanteristen van de landmacht en trainers van de Koninklijke Marechausse (KMar) werken in de POMLT’s direct samen.

Materieel uit de provincie Uruzgan, waar de Nederlandse missie vorig jaar augustus eindigde, is getransporteerd naar Kunduz. Het gaat daarbij onder meer om pantserwagens van het type Bushmaster.

Faciliteiten basis
Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn informeerde de nieuwkomers over de stand van zaken van de opbouw van het kamp. De legering en de werklocaties zijn volgens hem nagenoeg klaar.

Op ICT-gebied moet er nog het nodige gedaan worden om alles gereed te krijgen, maar er kan al gewerkt worden, aldus het ministerie van Defensie.

De operationele systemen functioneren, maar doordat de servercontainer nog niet is aangekomen, kunnen nog niet alle functionarissen op hun eigen computer met die systemen werken.

Op het gebied van ontspanning en contact met het thuisfront is er ook nog het een en ander niet geregeld, zoals Nederlandse televisie, kranten en internet.

Commandant op bezoek
De politietrainingsgroep arriveerde samen met brigadegeneraal Henk Jan Maijers. Hij is de commandant van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), waar het gros van de kwartiermakers in Nederland onder valt.

Maijers brengt een bezoek aan zijn eenheden op missie in Afghanistan. Naast de militairen in Kunduz gaat Maijers ook langs bij de militairen in Kabul, Kandahar en Mazar-e-Sharif.

Kwartiermakers
Het merendeel van de kwartiermakers bestaat uit genisten en verbindingsmilitairen. Zij zijn afkomstig van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), 101 Geniebataljon en 101 Communicatie- en Informatiesystemen (CIS-) Bataljon.

Zij werden aangevuld met militairen uit andere eenheden. Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn, van het 101e Geniebataljon in Wezep, voert het bevel over de kwariermakers.

Hun taken zullen nu overgenomen worden door de leden van de politietrainingsgroep.

Politietraining
De politietrainingsmissie zal bestaan uit 545 manschappen. Hiervan gaan er 165 de komende tijd Afghaanse agenten begeleiden. Deze begeleiding duurt 10 weken en zal ook buiten het kamp plaatsvinden.

Vanaf januari zullen Nederlandse politietrainers ook de basisopleiding van acht weken aan nieuwe rekruten aanbieden. Dat gebeurt dan in het Duitse trainingscentrum dat nu nog wordt gebouwd.

Ruim de helft van de 545 Nederlanders wordt in Kunduz gelegerd, de rest komt in Kabul en Mazar-e-Sharif.

Hoewel het om een politietrainingsmissie gaat, levert Defensie het meeste personeel. 40 deelnemers zijn afkomstig van de politie.

Andere soldaten van het Nederlandse contingent in Afghanistan maken onder meer deel uit van NAVO-hoofdkwartieren en de Air Task Force die nu nog bij de Zuid-Afghaanse stad Kandahar is gestationeerd.

De politietrainers beginnen hun werkzaamheden in het district Kunduz en Kunduz-Stad.

Zie ook:
Eerste militairen politietrainingsgroep naar Kunduz
Commandant Smits: “Kunduz veiliger dan Uruzgan”
Eindoefening politieteams Kunduz in Marnewaard
Eerste militairen trainingsgroep naar Kunduz, laatste oefening in Marnewaard
Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) oefenen voor missie

dinsdag 14 juni 2011

Eerste militairen politietrainingsgroep naar Kunduz

De eerste Nederlandse soldaten van de politietrainingsgroep vertrekken dinsdag naar de Noord-Afghaanse provincie Kunduz om daar de politietrainingsmissie uit te voeren. Het Kamp in Kunduz is klaar.

Dat meldt Omroep Gelderland. De lokale zender bericht dat militairen van Gelderse kazernes de afgelopen maanden bezig zijn geweest om een compleet kamp te bouwen.

In het geluidsfragment voert Omroep Gelderland een gesprek met luitenant-kolonel Tjeerd Blankestein, de commandant van de kwartiermakers in Kunduz, en een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

Blankestein zegt dat er prima is samengewerkt met Afghaanse arbeiders die zijn ingehuurd om het kamp op te bouwen. Op deze wijze is ook geïnvesteerd in de economie daar.

Beide militairen noemen Afghanistan op het punt van veiligheid “geen vakantieland”, maar noemen dat ook de reden waarom de Nederlandse missie er aan de slag gaat.

In de Marnewaard in de provincie Groningen vindt deze week nog een laatste oefening plaats. Hier worden onder meer bepaalde situaties nagebootst en mensen op elkaar ingespeeld.

Politietrainingsgroep
De politietrainingsgroep (Police Training Group) staat onder bevel van kolonel Ron Smits. De opleiding voor de eerste twee politiemissies wordt gecoördineerd vanuit de Johannes Postkazerne in Havelte.

Een kwart van de 545 mensen voor de eerste lichting van de politietrainingsmissie is daar gelegerd.

Het gaat onder meer om het 44e pantserinfanteriebataljon, genie en geneeskundige troepen. Drie jaar geleden zaten manschappen van dit bataljon al 4,5 maand in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan.

Chef van de 43ste gemechaniseerde brigade, kolonel Ron Smits, is ook de commandant van de eerste Police Training Group (PTG). Hij en zijn staf komen eveneens uit Havelte.

De rest van de missie wordt aangevuld met politiemensen, personeel van de Koninklijke Marechaussee, soldaten van andere kazernes, adviseurs van het ministerie van Buitenlandse Zaken en justitiële experts om het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtspraak te adviseren en te begeleiden.

De 545 manschappen zullen worden gestationeerd in Kunduz, Mazar-e-Sharif en de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ook bij de Zuid-Afghaanse stad Kandahar zullen Nederlanders gelegerd blijven.

Tussen half juni en de eerste week van juli vertrekken de politietrainers. De missie wordt in principe in 2014 weer beëindigd.

Kolonel Smits heeft intussen ook gezegd dat Kunduz veiliger is dan Uruzgan.

RTV Drenthe heeft een video gemaakt waarin wordt gesproken met militairen die naar Kunduz gaan.Reportage van NOS-verslaggever Kees Dam bij het oefenterrein in GroningenZie ook:
Commandant Smits: “Kunduz veiliger dan Uruzgan”

zaterdag 11 juni 2011

Eindoefening politieteams Kunduz in Marnewaard

De teams die de politie in Kunduz gaan begeleiden houden volgende week in het oefendorp van Defensie in de Marnewaard in Groningen een eindoefening.

Een groot deel van de uiteindelijk 545 deelnemers aan de politietrainingsmissie vertrekt de komende weken naar Afghanistan. Ze gaan politieagenten in de praktijk begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun politiewerk

De missie is bedoeld om de Afghanen te helpen de rechtsstaat verder op te bouwen en zelf de openbare orde te handhaven, aldus de regering.

De ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie geven in de Marnewaard dinsdag 14 juni ook een persconferentie over de trainingsmissie.

Het is de bedoeling dat het Nederlandse POMLT, dat de agenten gaat begeleiden, zal bestaan uit ongeveer 30 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en een compagnie van ongeveer 135 soldaten van de Koninklijke Landmacht.

Het POMLT bestaat uit 6 teams die eventueel gezamenlijk kunnen optreden. Ze beginnen aan hun werk in Kunduz-Stad.

Zie ook
Eerste militairen politietrainingsgroep naar Kunduz, laatste oefening in Marnewaard
Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) oefenen voor missie Kunduz

woensdag 8 juni 2011

Verslag debat politietrainingsmissie Afghanistan van 26 april 2011 beschikbaar

De overheid heeft het verslag van het algemeen overleg van 26 april over de voorbereidingen voor de politietrainingsmissie in Afghanistan dinsdag officieel bekendgemaakt.

Deze publicatie is nu nog in een onopgemaakte versie als pdf beschikbaar, maar zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen.

Tijdens het debat werd duidelijk dat de partijen die eind januari hadden ingestemd met de missie en nog twijfelden hun steun blijven verlenen.

Tijdens het debat werden onder meer vragen gesteld over de precieze duur van de trainingen, het civiele karakter, de gefaseerde start ervan, het volgen van de opgeleide agenten, de veiligheid van de Nederlandse opleiders.

VVD, CDA en de oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP steunen de missie. Gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen PvdA, SP en de Partij voor de Dieren waren en blijven tegen.

In het overleg gaven verschillende voorstanders onder meer wel aan dat het kabinet zich meer moet inspannen om steun te creëren voor de politiemissie onder de bevolking.

Kamerstuk, officiële bekendmakingen: Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 april 2011, inzake Voorbereidingen politietrainingsmissie Afghanistan.

Basis politietrainers Kunduz bijna gereed

De basis in Kunduz voor de Nederlandse politietrainingsmissie is bijna klaar. Medio juni worden de eerste trainers in Kunduz verwacht. Tegen die tijd is alles in gereedheid gebracht voor een behoorlijk verblijf.

Dat meldt verslagever Gerard den El in een sfeervolle reportage die woensdag in de regionale dagbladen van de GPD, waaronder dagblad De Stentor, staat.

Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn, de commandant van het Deployment Element, zoals de eenheid kwartiermakers wordt genoemd, zegt vanuit Kunduz: “Rode rozen bloeien er al in Kunduz. Op de basis even buiten de Afghaanse provinciehoofdstad doen de bloemperken een beetje aan thuis denken.”

Hij vertelt: "Dit is de graanschuur van Afghanistan. Als ik over de muur rond de basis kijk, is alles groen en zie ik de rivier de Kunduz in het dal beneden meanderen. Aan water is hier geen gebrek.”

De provincie Kunduz is een belangrijk landbouwgebied. De rivier de Kunduz ontspringt in het Hindukushgebergte in de centraal in Afghanistan gelegen provincie Bamiyan en stroomt vervolgens noordwaarts richting de Amu Darja.

Voor de huisvesting van de militairen zijn bij plaatselijke leveranciers zeecontainers gekocht. Deze zijn omgebouwd tot slaap- en woonvertrekken, compleet met riolering.

De politietrainingsmissie begint officieel medio juni. Aan de missie zullen ongeveer 545 Nederlandse manschappen deelnemen.

Autoriteiten Kunduz geven garantie voor civiele inzet opgeleide agenten

De plaatselijke overheid in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz heeft schriftelijk toegezegd dat de politieagenten die door Nederland op worden geleid niet worden ingezet voor offensieve militaire acties.

Eerder gaf de centrale regering in Kabul die garantie al. De ministers Hans Hillen van Defensie en Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken hebben de bevestiging dinsdag aan de Tweede Kamer gemeld.

De gouverneur en de politiechef van Kunduz onderschrijven het regeringsbesluit en verbinden zich aan deze opdracht, aldus de ministers in de brief aan de Kamer.

“De gouverneur van de provincie Kunduz Jegdalek en de Chief of Police Quatra hebben op 11 mei jl een brief geschreven waarin zij het besluit van Minister Bismillah Khan om door Nederland getrainde civiele politie (AUP) in Kunduz niet in te zetten voor offensieve militaire doeleinden onderschrijven en zij zich verbinden aan deze opdracht.”

Vertrouwen
Hillen en Rosenthal schreven dinsdag aan de Tweede Kamer dat ze er vertrouwen in hebben dat door deze formele bevestiging op lokaal niveau uitvoering zal worden gegeven aan de Nederlandse wensen voor het trainen van de civiele politie.

Generaal Bismillah Mohammady, de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, verzekerde eind maart al dat de politieagenten die Nederland in Kunduz gaat opleiden en begeleiden alleen worden ingezet voor civiele taken en niet voor offensieve militaire doeleinden.

Trainingsduur
Een andere voorwaarde die de oppositiepartijen GroenLinks en de ChristenUnie verbonden aan hun steun voor het kabinetbesluit om een politiemissie te sturen was dat de basisopleiding voor agenten van zes naar acht weken zou worden verlengd.

De NAVO en de Afghaanse regering besloten onlangs de politietraining voor dit onderdeel al in oktober in heel Afghanistan naar acht weken te verlengen. Op 2 juli beginnen eerst een paar proeven op een aantal plaatsen met de verlenging.

Begin 2012 gaat Nederland ook de basisopleiding verzorgen voor Afghaanse rekruten. Dit deel van de opleiding zal dan ook acht weken duren. Dit kan momenteel nog niet beginnen omdat het Duitse opleidingskamp waar dit plaats gaat vinden nog niet klaar is.

Nederlandse soldaten die de Afghaanse agenten gaan begeleiden vertrekken op 14 juni naar Kunduz.

Momenteel brengen kwartiermakers alles in gereedheid zodat de trainers meteen aan het werk kunnen.

Veiligheid
Een heikel punt blijft de veiligheidssituatie in de gewelddadige provincie. Het is de bedoeling dat de politiebegeleiders met Afghaanse agenten buiten de poort van Kamp Kunduz gaan opereren.

De Afghaanse politie en buitenlandse troepen in Kunduz krijgen veelvuldig te maken met hinderlagen en aanvallen met bermbommen van opstandelingen.

Minister Rosenthal heeft eerder gezegd dat er een dagelijkse veiligheidsanalyse zal worden gemaakt, aan de hand waarvan wordt bepaald of Nederlandse trainers aan de slag gaan.

Eind januari stemde de Tweede Kamer in met een politietrainingsmissie naar Afghanistan. Daarbij stelde de Kamer voorwaarden.

De opgeleide agenten mogen bijvoorbeeld niet ingezet worden voor militaire acties, de training duurt minstens 18 weken en ook moet er aandacht zijn voor mensenrechten, alfabetisering en integriteit.

Zie ook:
National Support Element begint werkzaamheden in Noord-Afghanistan
Afghaanse ordetroepen kunnen niet lezen en maken opleiding niet af
Politietrainers vertrekken 5 juli (?) naar Kunduz
Politietraining NAVO in Afghanistan versneld naar 8 weken
Kwartiermakers verruilen tenten voor betonnen onderkomen


Aantekening: Uit de antwoordbrief van het kabinet van 20 april op Kamervragen over de politietrainingstrainingsmissie:

"Vanaf medio juni 2011 zal de geïntegreerde politietrainingsmissie grotendeels operationeel zijn. De praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen. Voor deze praktijkbegeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams bestaande uit Koninklijke marechaussee en overige militairen. De POMLT praktijkbegeleiding zal gedurende de missie – ondermeer afhankelijk van de veiligheidssituatie - geleidelijk uitbreiden naar andere districten."

Zie verder:
Antwoordbrief kabinet 20 april op Kamervragen trainingsmissie

dinsdag 7 juni 2011

National Support Element begint werkzaamheden in Noord-Afghanistan

Het “National Support Element”, de eenheid die de eerste politietrainingsgroep in Noord-Afghanistan logistiek in goede banen moet leiden, is vorige week woensdag officieel van start gegaan. Ze bouwen verder op het werk dat al door kwartiermakers is verricht.

Dat heeft het ministerie van Defensie gemeld. Dit National Support Element (NSE) bouwt voort op de werkzaamheden die de logistieke kwartiermakers de afgelopen maanden al hebben verricht.

Het ondersteuningselement vormt de logistieke schakel tussen Nederland en het missiegebied en heeft als standplaats Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz.

Mazar-e-Sharif is de lokatie “waar alles en iedereen binnenkomt en vertrekt”, aldus Defensie.

“Het National Support Element verzorgt de logistiek voor het komende Nederlandse contingentscommando en het F-16-detachement op Mazar-e-Sharif en de trainers in Kunduz die 14 juni naar Afghanistan vertrekken.”

Defensie geeft voor het vertrek van de trainers een andere datum op dan de actualiteitenrubriek EenVandaag afgelopen weekeind deed. EenVandaag meldde dat de politietrainers op 5 juli vertrekken.

Het Contingentscommando verruilt samen met de Air Task Force (ATF) midden juli haar huidige standplaats op Kandahar Air Field (KAF), in het zuiden van Afghanistan, voor Mazar-e-Sharif (MeS), in het noorden.

Het National Support Element staat onder leiding van majoor Mike Gooijer. Hij nam de taken over van zijn ranggenoot Mark Hosmus. Beide soldaten zijn afkomstig van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).

Het NSE bestaat uit militairen van alle krijgsmachtdelen.

Dit commando ondersteunt eenheden, waar dan ook ter wereld, met communicatie- en informatiesystemen, het bouwen van tijdelijke infrastructuur en onderkomens, bevoorrading en de levering van diensten zoals transport, onderhoud, voeding en veldpost.


Aantekening: antwoord op vraag 76 uit de antwoordbrief van het kabinet van 20 april op Kamervragen politietrainingsmissie Kunduz:

"Zoals aan uw Kamer is gemeld zijn er kwartiermakers (Deployment Element) in Kunduz. Tot en met augustus 2011 zijn er specialisten voor kortere of langere duur aanwezig in het gebied. De omvang fluctueert rond de 110 personen. De werkzaamheden van dit Deployment Element bestaan uit het vergroten van de situational awareness en het maken van afspraken omtrent de infrastructuur. De kwartiermakers hebben slechts de taak om logistieke en infrastructurele voorbereidingen te treffen voor de ontplooiing van de politietrainingsmissie. De verwachting is dat half juni 2011 de werkzaamheden van het Deployment Element in Kunduz gereed zijn, er zijn dan nog wel kwartiermakers aanwezig op Masar-e-Sharif om de verhuizing van de F16’s mogelijk te maken. Vanaf eind augustus zal de Air Task Force operationeel zijn met 120 personen.

Vanaf medio juni 2011 zal de geïntegreerde politietrainingsmissie grotendeels operationeel zijn. De praktijkbegeleiding in het district Kunduz met POMLTs zal in juli 2011 aanvangen. Voor deze praktijkbegeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams bestaande uit Koninklijke marechaussee en overige militairen. De POMLT praktijkbegeleiding zal gedurende de missie – ondermeer afhankelijk van de veiligheidssituatie - geleidelijk uitbreiden naar andere districten."

Zie verder:
Antwoordbrief kabinet 20 april op Kamervragen trainingsmissie

Afghaanse ordetroepen kunnen niet lezen en maken opleiding niet af

Maar een op de tien Afghanen die zich aanmelden voor het leger of de politie kan lezen en schrijven. Verder maken twee op de drie politierekruten hun opleiding niet af.

Dat meldt dagblad Het Parool. De Amerikaanse luitenant-generaal William Caldwell, het hoofd van de NAVO-opleidingsmissie in Afghanistan, heeft maandag gezegd dat de agenten en militairen daarom tijdens hun opleiding twee uur per dag leesles krijgen.

Het is de bedoeling van de Nederlandse politietraining in Kunduz dat daarbij ook aandacht wordt besteed aan alfabetisering.

(Het is trouwens niet de bedoeling dat Nederlandse militairen of agenten de Afghanen gaan leren lezen en schrijven. In een set antwoorden op Kamervragen stond een keer dat een Duitse hulporganisatie hiervoor gaat zorgen).

Verder meldt de krant dat de NAVO het Afghaanse leger en de politie wil versterken, zodat volgend jaar een begin kan worden gemaakt met de terugtrekking van buitenlandse troepen.

Maar Amerika geeft al zeker een half jaar aan om deze zomer te willen beginnen met de terugtrekking van troepen uit Afghanistan. Vanwege de slechte veiligheidssituatie in het Centraal-Aziatische land geeft dit wel aanleiding tot discussie.

Momenteel is een recordaantal van ruim 130.000 NAVO-ISAF-troepen gestationeerd in het Centraal-Aziatische land. Desondanks beleeft Afghanistan de meest gewelddadige periode sinds het Taliban-regime eind 2001 werd afgezet.

zaterdag 4 juni 2011

Politietrainers vertrekken 5 juli naar Kunduz (?)

De eerste lichting politietrainers vertrekt op vijf juli naar de Noord-Afghaanse provincie Kunduz om daar te gaan werken aan de nieuwe Nederlandse politietrainingsmissie. EénVandaag maakte in Duitsland een portret van de training van deze eerste lichting.

De Nederlandse politietrainers gaan onder de vleugels van de al aanwezige Duitse soldaten Afghaanse agenten opleiden. Het is de bedoeling dat de Afghaanse bevolking uiteindelijk zelf voor haar eigen veiligheid kan zorgen.

Duitsland leidt voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO de provincie Kunduz.

De afgelopen twee weken werden de Nederlandse trainers in Hohenfels (Duitsland) door Amerikanen opgeleid voor hun taken in Afghanistan.

- Update: de eerste trainers vertrokken uiteindelijk op 14 juni naar Kunduz -

EénVandaag meldt: “Kunduz gold lang als één van de rustigere provincies van Afghanistan, maar is in de loop van de laatste jaren steeds onrustiger geworden.”

Volgens het actualiteitenprogramma maken vooral bendes die in deze grensstreek drugs smokkelen en Taliban die door de sterke aanwezigheid van coalitietroepen in Zuid-Afghanistan naar het noorden uitwijken Kunduz onveilig.

De aflevering over de training van de politietrainers wordt zaterdag 4 juni om 18.20 uur op Nederland 1 uitgezonden.

vrijdag 3 juni 2011

101 CISbat maakt kabelmeters voor politiemissie in Kunduz

Het team van 101 CISbat bereidt het kamp in Kunduz momenteel maximaal voor op de komst van de opvolgers. Daarbij worden meters kabel getrokken en opgehangen voor de aankomende werkplekken voor de politiebegeleiders.

Dat heeft een woordvoerder van het Regiment Verbindingstroepen deze week gemeld. “De server-shelter is door omstandigheden vertraagd waardoor de verbindelaren deze nog niet kunnen instaleren.“

De leden van het 101 CISbat, die deel uitmaken van de kwartiermakers, gaan echter aan de bak met wat men wel allemaal kan doen om ervoor te zorgen dat zodra “de shelter” er is men gelijk alles in een keer kan afmonteren.

Dit betekent kabels trekken, meters kabel.

De Koninklijke Landmacht heeft in de organisatie een eigen nationale verbindingsbataljon. Dit is de 101 Communicatie en Informatiesystemen bataljon (afgekort “101 CISBAT”).

Het bataljon is gelegerd in Stroe, in de omgeving van Apeldoorn, op de Generaal Koot kazerne.

De taak van 101 CIS bataljon is het beschikbaar stellen van een “Wide Area Network” (WAN) bestaande uit straalzender Radio Relay, HF radio, Militaire Satcom en “Local Area Network” (LAN’s) en deze op elkaar aan te sluiten en te beheren.

Onderscheding
De hele Deployment Element (DE) is intussen tijdens een bijzonder appel gedecoreerd met de NAVO-medaille voor deze missie.

Deze onderscheiding ontvangen militairen en burgers wanneer ze 30 dagen deelnemen aan de ISAF-missie van de NAVO in Afghanistan.

De Deployment Element, de kwartiermakers, brengen alles in gereedheid zodat de militairen die de politie in Kunduz gaan begeleiden meteen bij aankomst aan de slag kunnen.

Zie ook:
ISAF-medaille voor Nederlandse militairen in Kunduz en Mazar-e-Sharif