woensdag 31 oktober 2012

PvdA nu volledig achter politiemissie Kunduz

PvdA-leider Diederik Samsom heeft woensdag bij de bespreking in de Tweede Kamer van de kabinetsformatie gezegd dat zijn partij de politietrainingsmissie in het Noord-Afghaanse Kunduz nu voor 100 procent steunt.

Dat meldt dagblad De Stentor. De PvdA trekt nog wel het nut van de missie in twijfel, maar is van mening dat het voortijdig afbreken ervan onverstandig is.

Samson zei volgens de krant: “Ook al betwisten wij de zinnigheid van de missie toen die begon, halverwege stoppen is nog ongelukkiger.”

De Partij van de Arbeid stemde begin 2011 tegen de nieuwe missie in Afghanistan.

De PvdA’er Frans Timmermans, die mogelijk in het nieuwe kabinet minister van Buitenlandse Zaken wordt, noemde de missie onlangs nog een probleem van andere partijen.

Volgens De Stentor wil Samsom ook niet dat politieke instabiliteit in Den Haag invloed heeft op de missie. Hij zei: “We willen het nu graag zo goed mogelijk afmaken.”

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen ongeveer 545 manschappen deel.

Het doel van de missie is het opleiden van Afghaanse agenten en het versterken van de rechtsstaat in het al ruim 30 jaar door oorlog en burgeroorlog geteisterde Afghanistan. De missie duurt tot midden 2014.

Zie ook:
Bewondering PvdA voor troepen Kunduz, maar blijft tegen uitzending missie Afghanistan

dinsdag 30 oktober 2012

Kolonel Roland de Jong en Geoffrey van Leeuwen nemen commando politiemissie Kunduz over

Kolonel Roland de Jong neemt in Kunduz het bevel over van zijn ranggenoot Jarst de Jong; foto: ministerie van Defensie
Het bevel over de Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is dinsdag overgedragen aan kolonel Roland de Jong en Geoffrey van Leeuwen. Daarmee is Politietrainingsgroep 4 (PTG-4) van start gegaan.

Tijdens een ceremonie in Kunduz droegen kolonel der mariniers Jarst de Jong en Civiel Vertegenwoordiger Simon van der Burg het stokje over. Michel Öz van EUPOL, het derde lid van het managementteam, was al in functie.

Het ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat de overdracht plaatsvond in aanwezigheid van Afghaanse autoriteiten, medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Defensie, coalitiepartners en alle leden van de missie.

Kolonel Jarst de Jong, de commandant van Politietrainingsgroep 3 (PTG-3), zei tijdens zijn toespraak: “Behalve in Kunduz-stad en Khanabad trainen en mentoren de Nederlanders nu ook Afghaanse agenten in de districten Aliabad en Imam Saheb.”

Hij zei verder dat intussen ook de eerste vrouwelijke agenten in Kunduz voor hun basisopleiding zijn geslaagd.

De eerste klas van 10 vrouwelijke agenten van de Afghaanse politie rondde vorige week in Kunduz de basisopleiding voor politieagent af. Dit was de eerste keer dat agentes in Kunduz deze opleiding voltooiden.

Kolonel Jarst de Jong nam het bevel over de missie eind april dit jaar over van kolonel Nico van der Zee.

Versterking rechtstaat
De diplomaat Simon van der Burg ging in op de versterkte rechtsstaat in Kunduz: Hij zei: “Het aantal advocaten in Kunduz is het afgelopen jaar verdubbeld en ook de eerste vrouwelijke advocaten zijn aan het werk.”

Hij zei verder dat met de bouw van dertien nieuwe justitiekantoren de toegang tot juridische hulp in Kunduz zal verbeteren.

Ook de nieuwe leiding van de politietrainingsmissie blijft zich inzetten voor het versterken van de rechtstaat.

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel.

Dit zijn naast militairen ook medewerkers van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken.

De missie heeft tot doel Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstraat te verbeteren, en duurt tot midden 2014.

Zie ook:
Video vierde Politietrainingsgroep vertrokken naar Afghanistan
Video PTG-3 aan het werk in Kunduz
Kolonel Van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot De Jong

zaterdag 27 oktober 2012

Politieagentes in Kunduz geslaagd voor basisopleiding

Uitreiking diploma's aan Afghaanse agentes: foto ministerie van Defensie
De 1e klas van 10 vrouwelijke agenten van de Afghaanse politie in Kunduz is deze week geslaagd voor de basis politieopleiding. Het is de eerste keer dat agentes in Kunduz de basisopleiding afronden.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie donderdag bekendgemaakt. Vrouwen werden wel eerder korter getraind, maar kregen nog niet eerder de 8-weekse opleiding.

De opleiding voor de vrouwelijke Afghaanse agenten die werkzaam zijn in Kunduz werd gegeven door coaches van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz.

Bij de certificaatuitreiking zei civiel vertegenwoordiger Simon van der Burg: “Dit is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling en professionalisering van de Afghan Uniformed Police."

Van der Burg onderstreepte het belang dat Nederland hecht aan de positie van vrouwen binnen de Afghan Uniformed Police (AUP).

De volgende vrouwelijke klas agenten begint op 10 november met hun training.

Aanvullende politietraining
Deze week kregen ook 56 agenten van de AUP een diploma uitgereikt voor het volgen van de aanvullende politietraining.

De agenten kwamen uit alle 4 de districten in de provincie Kunduz waar Nederland agenten traint en begeleidt, zo meldt het ministerie van Defensie.

De commandant van de politietrainingsmissie in Kunduz, kolonel der mariniers Jarst de Jong, feliciteerde de agenten met de afronding van deze 10-weekse training.

Intussen zijn in drie van de 4 districten in Kunduz waar Nederland politieagenten traint alweer nieuwe aanvullende opleidingen van start gegaan.

De volgende klas met vrouwelijke agenten begint op 10 november met hun opleiding.

woensdag 24 oktober 2012

Video vertrek Politietrainingsgroep 4 naar Kunduz

Soldaten PTG-4 vertrekken naar Kunduz; foto ministerie van Defensie
Het ministerie van Defensie heeft woensdag een video gepubliceerd over het vertrek van de vierde rotatie van de Politietrainingsgroep (PTG-4) naar de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

De nieuwe lichting vertrok dinsdag vanaf Vliegbasis Eindhoven naar Kunduz. Deze vierde rotatie, onder bevel van kolonel Roland de Jong, bestaat uit marechaussees en militairen van voornamelijk de Luchtmobiele Brigade, aldus Defensie.

Kolonel De Jong zegt dat zijn manschappen verder gaan met het werk van hun voorgangers, het trainen van de lokale politie en het versterken van de rechtsstaat.

De Jong zegt dat een klein deel van de politiemissie is stilgelegd, de opleiding van Afghaanse politieofficieren, “maar al de overige trainingen gaan gewoond door en er zijn nog voldoende politieagenten op te leiden en te begeleiden tijdens hun werk".

Er is dus nog genoeg werk voor de Nederlandse politietrainers in Kunduz te doen, ondanks dat de regering onlangs de training voor onderofficieren stillegde omdat die, tegen de afspraak in, ook buiten Kunduz actief zouden zijn.

PTG-4 gaat de Politietrainingsgroep 3 aflossen die onder leiding van kolonel Jarst de Jong aan de slag is in Kunduz.Zie ook:
Vierde politietrainingsgroep (PTG 4) vertrokken naar Kunduz
Politietrainers PTG 4 op oefening in Marnewaard voor uitzending Kunduz
Kolonel Nico van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot Jarst de Jong
Video Police Training Group III in Kunduz aan het werk

dinsdag 23 oktober 2012

Vierde politietrainingsgroep (PTG 4) vertrokken naar Kunduz

De eerste van de 350 militairen van de vierde lichting van de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz zijn dinsdagmiddag vanaf vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan vertrokken.

De vierde rotatie van de politiemissie bestaat uit personeelsleden van de marechaussee en vooral soldaten van de Luchtmobiele Brigade.

De komende weken zullen nog meer militairen van de nieuwe lichting naar Afghanistan vetrekken.

De Politietrainingsgroep 4 (PTG-4) staat onder bevel van kolonel Roland de Jong. Hij werkt nauw samen met Geoffrey van Leeuwen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Michel Oz van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie zijn verantwoordelijk voor het civiele deel van de Nederlandse missie in Afghanistan.

Aan de politietrainingsmissie nemen per rotatie ongeveer 545 soldaten en burgers deel. De missie duurt tot midden 2014 en heeft tot doel om de Afghaanse politie op te leiden en het rechtssysteem te verbeteren.

Zie ook:
Politietrainers PTG 4 op oefening in Marnewaard voor uitzending Kunduz
Kolonel Nico van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot Jarst de Jong
Video Police Training Group III in Kunduz aan het werk

zaterdag 20 oktober 2012

Nederland formeert politie-adviesteam in Kunduz

De Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz wordt in november aangevuld met een team dat de politie gaat adviseren.

Dat heeft het ministerie van Defensie deze week bekendgemaakt. Er wordt een team van adviseurs geformeerd, een zogenoemd police advisory team (PAT), dat in nauwe samenwerking met EUPOL de Afghaanse politie in het district Kunduz gaat adviseren.

Naast dit adviesteam blijven ook de POMLT-mentoringteams functioneren, die Afghaanse agenten in de praktijksituatie opleiden.

EUPOL is de politietrainingsmissie van de Europese Unie in Afghanistan.

Transitie
Defensie meldt dat alle inspanningen van de Afghaanse overheid en de internationale gemeenschap in Afghanistan in het teken staan van het transitieproces.

Hierbij draagt de International Security Assistance Force (ISAF), die geleid wordt door de NAVO, geleidelijk de verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid over aan de Afghaanse autoriteiten.

Inmiddels zijn de Afghaanse veiligheidstroepen verantwoordelijk voor de veiligheid van 75% van de Afghaanse bevolking.

Het is de bedoeling dat de Afghanen eind 2014 in heel het land zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheidssituatie.

De ISAF-veiligheidsmacht wordt dan opgeheven, maar de NAVO sleutelt momenteel wel aan een vervolgmissie in Afghanistan, waarbij de nadruk meer op adviseren moet komen te liggen.

Security Force Assistance-model
In lijn met de transitie heeft de NAVO het Security Force Assistance-model ontwikkeld. Hierbij ligt het accent meer op advisering.

Het gaat daarbij om algemene politie-managementtaken, zoals logistiek, verbindingen en personeel.

Defensie meldt dat Nederland dit systeem volgt en met ingang van november 2012 de samenstelling van de eenheid in Kunduz aanpast.

Daarom wordt naast de POMLT-mentoringteams een team van adviseurs geformeerd (PAT –police advisory teams), dat in nauwe samenwerking met EUPOL de Afghaanse politie in het district Kunduz gaat adviseren.

donderdag 18 oktober 2012

GroenLinks en ChristenUnie willen debat over missie Kunduz

De ChristenUnie en GroenLinks willen volgende week een debat in de Tweede Kamer over de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz nu bekend is geworden dat door Nederland opgeleide agenten ook buiten Kunduz werken.

Dat meldt dagblad Het Parool. De regering schreef donderdag aan de Tweede Kamer dat tegen de afspraken in Afghaanse politiemensen die door Nederland zijn opgeleid toch buiten Kunduz worden ingezet.

Den Haag heeft naar aanleiding van deze situatie de opleiding voor Afghaanse politie-onderofficieren stilgezet

Het Parool bericht dat zowel Joël Voordewind van de ChristenUnie als fractieleider Bram van Ojik van GroenLinks deze stap 'adequaat’ vinden.

De ChristenUnie schrijft in een verklaring dat de voortgangsrapportage ook melding maakt “van basisagenten die buiten Kunduz zijn op opgeleid”.

Tweede Kamerlid Joel Voordewind wil daarom weten hoe het daarmee zit en vraagt zich af of deze opleidingen ook worden stopgezet.

Voor GroenLinks is het altijd 'essentieel' geweest dat in Kunduz opgeleide politiemensen kunnen worden gevolgd, verklaart Van Ojik.

Hij zegt dat het een 'heel belangrijke voorwaarde' is geweest voor de steun aan de missie. Van Ojik wil snel van het kabinet weten hoe dit in de toekomst wel kan worden gegarandeerd.

Voordewind is van mening dat de voortgangsbrief van het kabinet over de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nog veel vragen open laat.

Hij maakt zich ook zorgen over de protection force van de Duitsers nu zij Kunduz eerder gaan verlaten.

Duitsland heeft de taak op zich genomen om de Nederlandse politietrainers die in Kunduz werken te beschermen.

Voordewind wil verder de mening van de PvdA weten over de missie nu deze partij onderhandelt met de VVD over de formatie van een nieuw kabinet.

De PvdA was tegenstander van de missie, terwijl de VVD de missie altijd heeft gesteund.

Voor GroenLinks en de ChristenUnie was het een belangrijke voorwaarde dat door Nederland opgeleide agenten binnen Kunduz zouden blijven werken om hun steun aan de missie te verlenen.

De steun van deze partijen was voor de regering cruciaal om een meerderheid in de Tweede Kamer achter de uitzending van een politietrainingsmissie naar Afghanistan te verwerven, omdat gedoogpartner PVV tegen de missie was.

De Afghaanse regering in Kabul en de autoriteiten in Kunduz hadden Nederland schriftelijk toegezegd dat door Nederland opgeleide agenten in Kunduz zouden gaan werken.

Minister van Defensie Hans Hillen erkende eerder dit jaar dat het volgsysteem van Afghaanse agenten functioneert, maar niet waterdicht is.

De opleiding van Afghaanse agenten buiten de poort in Kunduz gaat momenteel wel gewoon door.


Verklaring ChristenUnie

ChristenUnie: volgende week debat over voortgangsbrief Kunduz

De ChristenUnie vindt dat de voortgangsbrief over de missie in Kunduz nog veel onduidelijk laat. Tweede Kamerlid Joel Voordewind wil volgende week een debat hierover. Het kabinet heeft volgens de ChristenUnie adequaat gereageerd door de opleidingen van onderofficieren tijdelijk stop te zetten. De voortgangsrapportage maakt echter ook melding van basisagenten die buiten Kunduz zijn op opgeleid. Tweede Kamerlid Joel Voordewind wil weten hoe het daarmee zit en vraagt zich af of deze opleidingen ook worden stopgezet.

Voordewind maakt zich zorgen over de protection force van de Duitsers nu zij Kunduz eerder gaan verlaten. Voordewind: ,,Er zijn veel vragen over de voortgang. Wie neemt deze protection force over? Gaan wij ook eerder weg? Ik wil ook van de PvdA weten of zij de missie inmiddels ondersteunen nu zij onderhandelen over een nieuw kabinet." Voordewind vindt de kabinetsinformatie over de verbetering van de positie van religieuze minderheden te summier.

Zie ook:
Nederland staakt opleiding Afghaanse politie-officieren in Kunduz
Hillen: volgsysteem opgeleide agenten Kunduz niet waterdicht, maar functioneert

Nederland staakt opleiding Afghaanse politie-officieren in Kunduz

Nederlandse politietrainers in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz hebben de opleiding van officieren van de Afghaanse politie voorlopig stilgelegd omdat Afghanistan zich niet aan de afspraken lijkt te houden.

Dat meldt de NOS. De omroep citeert daarbij uit de stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan van 17 oktober van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

In de brief staat dat politiemensen die door Nederland worden opgeleid “kennelijk” ook buiten Kunduz worden ingezet, aldus de omroep.

De Volkskrant bericht dat de regering ook schrijft dat gewone agenten buiten Kunduz zijn ingezet.

"Onderofficieren en 'gewone' agenten die de opleiding hebben gevolgd, zijn buiten Kunduz geplaatst."

Elk kwartaal brengt de regering verslag uit aan de Tweede Kamer over de politiemissie in het Aziatische land.

De afspraak met de Afghaanse landelijke regering en de plaatselijke overheid was dat agenten die Nederland opleidt alleen in Kunduz mogen werken, omdat de Tweede Kamer wil weten of ze alleen worden ingezet om civiele taken uit te voeren.

De opleiding van gewone Afghaanse politieagenten is al door Afghaanse trainers overgenomen, aldus de NOS. Nederlandse trainers begeleiden opgeleide agenten nog wel met hun werk buiten de poort van Kamp Kunduz.

Nederland heeft Afghanistan om opheldering gevraagd over de situatie.

De opleiding van Afghaanse politie-onderofficieren begon in april 2012. De Tweede Kamer gaf in november 2011 toestemming om ook Afghaanse onderofficieren en politietrainers op te leiden.

Werk gaat door
Het opschorten van de opleiding heeft geen grote impact op het werk van de militairen, zo meldt het ministerie van Defensie in een verklaring.

"De basisopleiding was al overgedragen aan Afghaanse trainers en het begeleiden op straat gaat in alle 4 districten - Kunduz, Khanabad, Aliabad en Imam Shahib - onverminderd door."

GroenLinks en ChristenUnie
Vooral voor de partijen GroenLinks en de ChristenUnie was het belangrijk dat opgeleide agenten alleen binnen Kunduz zouden worden ingezet om hun steun aan de missie te geven.

De steun van deze partijen was van cruciaal belang om de uitzending van een politietrainingsmissie naar Afghanistan aan een meerderheid in de Tweede Kamer te helpen.Zie ook:
Politietrainers missie Kunduz starten opleiding Afghaanse onderofficieren