maandag 28 mei 2012

Afghaanse agentes in Kunduz halen diploma

Instructrices en Afghaanse agentes (Foto: ministerie van Defensie)
Tien politieagentes uit de Noord-Afghaanse provincie Kunduz hebben afgelopen week met succes een intensieve politietraining afgerond. In deze cursus leerden de vrouwen vaardigheden die ze nodig hebben bij controleposten en de omgang met burgers.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldde zaterdag dat de vrouwelijke agenten een week lang theorie- en vooral praktijkles bij Nederlandse EUPOL- en marechaussee-trainers volgden.

EUPOL is de Europese Politiemissie die in Afghanistan plaatsvindt. Aan deze missie van de EU levert Nederland enkele tientallen politiemensen.

Cursusinhoud
Tijdens de training werd veel aandacht besteed aan de vaardigheden die de agentes nodig hebben bij controleposten, voertuigdoorzoekingen en fouilleren.

De Afghaanse politievrouwen kregen verder les in mensenrechten en leerden hoe de politie de bevolking het beste kan dienen.

De omgang met burgers en het winnen van het vertrouwen van burgers is een belangrijk aspect van trainingen die aan de Afghaanse politie worden gegeven. Dit onderdeel van cursussen wordt aangeduidt met 'community policing'.

Enthousiasme
In de verklaring van Defensie komen een aantal Nederlandse opleiders aan het woord. Ze zeggen onder meer dat de cursus een succes was.

Trainers Gwen Loontjes van EUPOL en Mildred Brouwer van de Koninklijke Marechaussee (KMar) waren verrast door het enthousiasme van de politievrouwen.

“Deze vrouwen zijn enorm leergierig en willen graag nieuwe vaardigheden opdoen.” zei Loontjes na de afsluiting van de opleiding. “Daarom is deze cursus zo succesvol verlopen.”

Mildred Brouwer wijst op het belang van de EUPOL- en KMar-inspanningen om vrouwelijke Afghaanse agenten op te leiden.

Ze zegt: “In de Afghaanse cultuur is het bijvoorbeeld niet toegestaan dat mannen vrouwen fouilleren of dat mannen bij een huiszoeking een vrouwenvertrek binnengaan. Door vrouwelijke agenten op te leiden, wordt de veiligheid in dit land dus gediend.”

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per lichting ongeveer 545 militairen en politiefunctionarissen deel.

De missie in Kunduz duurt tot 2014 en heeft als doel de politie te trainen en de rechtsstaat te vertsterken in het Aziatische land.

Diploma-uitreiking aan agentes (Foto: ministerie van Defensie)

zondag 27 mei 2012

Dibi (GroenLinks) werd gedwongen voor missie Kunduz te stemmen

Tofik Dibi, de kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks, moest verplicht voor de missie in Kunduz stemmen. Hij wilde tegen stemmen maar dat mocht niet van zijn partij, want er mocht maar 1 fractielid tegen zijn.

Dat meldt het persbureau ANP. Dibi deed zijn uitlating zondagnacht in het Radio 1-programma De Overnachting.

Dibi, die in de Tweede Kamer zit voor GroenLinks, verklaarde dat hij wel tegen wilde stemmen, maar dat van zijn partij niet mocht.

Hij wilde geen antwoord geven op de vraag of de leider van GroenLinks, Jolande Sap, hem had verplicht voor te stemmen.

Dibi zei volgens het ANP stamelend: "Ik heb voor gestemd, punt. Ik kan er niks anders over zeggen, anders zou ik een rel creëren."

Hij zegt verder dat er genoeg mensen binnen GroenLinks waren om tegen de missie naar Kunduz te stemmen, “maar er was slechts 1 tegenstem acceptabel”.

Tijdens de stemming in het parlement stemde alleen GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent tegen de missie.

Dibi heeft zich onlangs kandidaat gesteld om Jolande Sap op te volgen als leider van GroenLinks.

De steun van GroenLinks voor een nieuwe missie naar Afghanistan was cruciaal voor de regering om er een meerderheid voor te halen in de Tweede Kamer, omdat gedoogpartner PVV tegen het sturen van een politiemissie naar de Noord-Afghaanse provincie Kunduz was.

vrijdag 25 mei 2012

Kamervragen SP over aanpassing gevangenisbeleid Afghanistan dat kan leiden tot mensenrechtenschendingen

SP-Tweede-Kamerlid Harry van Bommel heeft donderdag schriftelijk Kamervragen gesteld aan minister Uri Rorenthal van Buitenlandse Zaken. Aanleiding voor de vragen is een bericht dat er een nieuw detentieregime in Afghanistan komt dat kan leiden tot grove schendingen van de mensenrechten.

Van Bommel stelt de vragen naar aanleiding van berichten dat er op aandringen van de Verenigde Staten een nieuw detentieregime in Afghanistan wordt ingevoerd waardoor gevangenen onbeperkt in administratieve detentie kunnen worden vastgehouden.

Bij administratieve detentie is sprake van het vasthouden van personen zonder proces, dus zonder tussenkomst van een rechter. Mensenrechtenorganisaties bekritiseren deze praktijk als een inbreuk op de rechten van een burger.

De invoering van deze maatregel komt overeen met de praktijk in de gevangenis van Bagram in Afghanistan, die door Amerika wordt geleid.

Het SP-Kamerlid wil van de minister graag weten of dit bericht juist is, en zo nee wat de veranderingen in het detentiesysteem dan wel inhouden.

Van Bommel vraagt de bewindsman daarbij hoe dit gevangenenbeleid zich verhoudt tot het internationale en Afghaanse recht, en wijst erop dat het nieuwe systeem kan leiden tot ernstige, en onwenselijke, mensenrechtenschendingen.

Het Kamerlid wil daarnaast weten hoe dit nieuwe beleid zich verhoudt tot de doelstelling van de Nederlandse missie in Afghanistan om de rechtsstaat te versterken.

Hij vraagt tot slot of minister Rosenthal er bij de Afghanen en Amerikanen op aan wil dringen dat dit “nieuw Afghaans detentieregime niet in strijd mag zijn met het internationale en Afghaanse recht", en zo nee, "waarom niet"?


De kamervragen van SP-Kamerlid Harry van Bommel aan minister Uri Rosenthal:

Schriftelijke vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het nieuwe detentieregime in Afghanistan

1. Kent u het bericht ‘Afghanistan secretly adopts an indefinite detention regime at the behest of the US government’? (1)

2. Is het juist dat Afghanistan momenteel op aandringen van de Verenigde Staten bezig is met de implementatie van een nieuw detentieregime vergelijkbaar met het detentieregime dat momenteel geldt in het Amerikaanse detentiecentrum naast het vliegveld Bagram? Is het juist dat in dit nieuwe Afghaanse detentieregime gevangenen onbeperkt in administratieve detentie kunnen worden vastgehouden? Indien neen, wat zijn dan de feiten betreffende de aanpassing van het detentiewezen in Afghanistan? Kunt u in uw antwoord concreet ingaan op de wijzigingen die zijn doorgevoerd dan wel worden besproken?

3. Hoe verhoudt dit nieuwe detentieregime zich tot het internationale en het Afghaanse recht? Hoe verhoudt het detentieregime dat de Amerikanen hanteren in het detentiecentrum naast het vliegveld Bagram zich tot het internationale en het Afghaanse recht? Kunt u uw antwoord toelichten?

4. Bent u van mening dat onbeperkte administratieve detentie zeer onwenselijk is en, zoals bijvoorbeeld in Egypte ten tijde van Moebarak, kan leiden tot grove mensenrechtenschendingen?

5. Bent u verder van mening dat door een dergelijk nieuw detentieregime in Afghanistan de kans dat gevangenen gemarteld zullen worden, aangezien dit reeds op grote schaal is voorgekomen, aanzienlijk kan toenemen? (2 en 3) Indien neen, waarom niet?

6. Hoe verhoudt het nieuwe Afghaanse detentieregime zich tot de doelstellingen zoals omschreven in verschillende ‘rule of law’ programma’s waar Nederland zich in Afghanistan voor inzet? Kunt u uw antwoord toelichten?

7. Bent u bereid om er bij uw Afghaanse en Amerikaanse collega’s op aan te dringen dat een nieuw Afghaans detentieregime niet in strijd mag zijn met het internationale en Afghaanse recht? Indien neen, waarom niet?


Bronnen:
1. International Justice Network, Afghanistan secretly adopts an indefinite detention regime at the behest of the US government, http://www.ijnetwork.org/bagram-detainees-and-torture-victims-human-rights-projects-48/266-afghanistan-secretly-adopts-an-indefinite-detention-regime-at-the-behest-of-the-us-government, 23 mei 2012.
2. Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC) / Open Society Foundations, Torture, transfers, and denial of due process: The treatment of conflict-related detainees in Afghanistan, 17 maart 2012.
3. United Nations Assistance Mission in Afghanistan / UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Treatment of conflict related detainees in Afghan custody, October 2011.

donderdag 24 mei 2012

Trainers politiemissie Kunduz starten opleiding voor nieuwe lichting Afghaanse onderofficieren

Personeel van de Koninklijke Marechaussee van de politiemissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is deze week begonnen een grote groep Afghaanse agenten op te leiden tot onderofficier.

De cursus wordt door de politietrainers gegeven op het Politie Training Centrum in Kunduz en heeft tot doel de kwaliteit van nieuwe kaderleden voor de Afghaanse politie te verbeteren.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie heeft woensdag gemeld dat de trainers van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) deze keer de opleiding voor 3 klassen van de NAVO Trainingsmissie (NTM-A) verzorgen.

Ze worden hierbij ondersteund door Afghaanse politietrainers die de afgelopen periode hebben meegelopen.

- Nederland verzorgt ook zogenoemde "train de trainer-cursussen". -

Cursisinhoud
Het ministerie van Defensie geeft een opsomming van de themapunten van de opleiding. De cursisten krijgen de komende 8 weken les in zaken als wetgeving, ethiek en waarden en normen, mensenrechten en diversiteit en het omgaan met publiek en bevolking.

Verder worden ze onderwezen in dienst doen bij een wegversperring, de afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit, het omgaan met terrorisme, informatiegestuurd politie-optreden en verkeershandhaving.

Kwaliteitsverbetering
Het doel van de opleiding tot politieofficier is het vormgeven aan kwaliteitsverbetering van nieuwe kaderleden voor de Afghaanse politie (Afghan National Police/ANA).

Na het begin van de Politietrainingsmissie bleek dat er in de provincie Kunduz een tekort was aan kader. Door deze opleiding wordt dat tekort teruggedrongen en de kwaliteit verhoogd, aldus Defensie.

De kaderleden in spé doorliepen de afgelopen tijd de basisopleiding en volgen nu deze cursus die hen voorbereidt op hun kaderfunctie.

Nederlandse politietrainers in Kunduz leiden sinds begin april ook onderofficieren op voor de politie in Kunduz. Tot dan toe werden alleen Afghaanse politierekruten en agenten opgeleid tot het niveau “basic patrolman”.

Andere opleidingen
Parallel aan de cursus politieofficier verzorgen de instructeurs van de politiemissie in Kunduz nog diverse andere opleidingen voor de Afghaanse politie.

Zo verzorgen politietrainers de basisopleiding voor agenten en geven de Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) de praktijkopleiding voor Afghaanse agenten.

Ook wordt, een eerder gestarte, kaderopleiding voor onderofficieren verzorgd.

De Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan heeft tot doel om Afghaanse agenten op te leiden en het rechtssysteem te verbeteren.

De Nederlandse missie in Afghanistan duurt tot 2014 en er nemen per rotatie ongeveer 545 militairen en politiefunctionarissen aan deel.

Zie ook:
Video resultaten missie Kunduz tweede politietrainingsgroep (PTG-2)
Politietrainers missie Kunduz starten opleiding Afghaanse onderofficieren

maandag 21 mei 2012

Video resultaten missie Kunduz tweede politietrainingsgroep (PTG-2)

Het ministerie van Defensie heeft vorige week een video uitgegeven waarin de resultaten die de tweede lichting van de Nederlandse politietrainers in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz heeft geboekt worden samengevat.

De missie ligt goed op stoom en de Nederlanders hebben het vertrouwen weten te winnen van de Afghanen. Er is een goed lesprogramma opgezet met een goede balans tussen theorie en praktijk.

In de video geven leden van de Koninklijke Marechaussee en soldaten van de Koninklijke Landmacht uitleg over de activiteiten van de politietrainers in de provincie Kunduz.

De missie begon in Kunduz-Stad en is inmiddels ook uitgebreid naar het district Khanabad.

De Afghaanse collega’s van de Nederlanders tonen zich blij met de Nederlandse begeleiding.

De video is uitgegeven door het ministerie van Defensie.

Maar eerder dit jaar ontvingen de politietrainers ook al veel lof van Kamerleden die de missie in Afghanistan bezochten, waaronder van Kamerlid Harry van Bommel van de SP, ondanks dat de SP niet achter de uitzending van militairen naar Afghanistan staat.

De tweede politietrainingsgroep, die onder bevel stond van kolonel Nico van der Zee, werd op 29 april officieel afgelost door de derde rotatie, die onder commando staat van kolonel der mariniers Jarst de Jong.

donderdag 17 mei 2012

Derde rotatie politietrainers (PTG 3) missie Kunduz op volle sterkte

Nederlandse militairen patrouilleren met Afghaanse agenten in Kunduz (Foto: ministerie van Defensie)
De derde lichting van de Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is op volle kracht. Vorige week arriveerden de laatste soldaten van de derde politietrainingsgroep (PTG 3).

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De soldaten arriveerden vorige week woensdag op hun plaats van bestemming.

Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT) van de tweede en derde PTG voerden vorige week een gezamenlijke patrouille uit naar Khanabad.

“De nieuwe lichting, die langzamerhand de taken van PTG-2 over neemt, krijgt daarmee een indruk van de omgeving,” aldus Defensie.

De Commandant van de PTG 3, kolonel Jarst de Jong, Senior Police Advisor luitenant-kolonel Frank Rippens en rechtsstaatadviseur Caecilia Wijgers brachten ook een bezoek aan Khanabad.

Zij spraken met de lokale autoriteiten over de plaatselijke situatie en de vulling van de klassen voor de vervolgopleiding.

Khanabad is een van de zeven districten van de provincie Kunduz. De hoofdstad van het district heet ook Khanabad. In maart werd de politiemissie naar dit district uitgebreid.

POMLTs bestaan uit militairen van de landmacht en leden van de Koninklijke Marechaussee. Zij begeleiden en trainen Afghaanse agenten op politieposten en op straat.

Bezoek aan Aliabad
Op het checkpoint in Aliabad van de Afghaanse politie werden alfabetiseringslessen gegeven.

Rechtsstaatadviseur Caecilia Wijgers en civiel vertegenwoordiger Simon van der Burg brachten een bezoek aan dit checkpoint en diverse Afghaanse functionarissen in de rechtsketen.

Ook Aliabad is een van de zeven districten van de provincie Kunduz.

Cursus “gender”
De POMLT gaf ook een training ‘gender’ op het politiehoofdkwartier.

Defensie bericht dat een arts, samen met de algemene militaire verpleegkundigen en de zogenoemde combat life savers van de POMLT, les gaven op het Duitse trainingscentrum aan de junior aspirant-onderofficieren.

Volle klassen cursussen
De klassen van de basisopleiding en vervolgopleiding zijn vol. Een aantal agenten rondde ook de vervolgopleiding af, en zij ontvingen hiervoor een certificaat.

De politiecommandant van Kunduz en de plaatsvervangend politiecommandant van Khanabad waren hierbij aanwezig.

Nederland geeft in Kunduz 8-weekse cursussen aan politierekruten en 10-weekse vervolgdopleidingen aan politieagenten.

Nederland voert in Kunduz een politietrainingsmissie uit die tot doel heeft Afghaanse agenten op te leiden en het juridisch systeem te versterken.

De missie duurt tot 2014 en er nemen per rotatie ongeveer 545 militairen en politiefunctionarissen aan deel.

De staf van de tweede politietrainingsgroep, die onder bevel stond van kolonel Nico van der Zee, keerde begin mei terug in Nederland.

Zie ook:
Staf tweede lichting politietrainers missie Kunduz terug op Vliegbasis Eindhoven
Kolonel Van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot De Jong
Derde lichting politietrainers van Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Kunduz
Derde lichting politietrainers missie Kunduz donderdag naar Afghanistan
Honderden Nederlandse mariniers op missie naar Kunduz
Kolonel Jarst de Jong uit Maren-Kessel aankomend commandant Kunduz
Soldaten hoofdmacht Politietrainingsgroep 1 terug in Nederland
Ron Smits draagt commando missie Kunduz over aan Nico van der Zee

zaterdag 5 mei 2012

Personeel politiemissie Afghanistan herdenkt oorlogsslachtoffers

Militairen in Mazar-e-Sharif herdenken gevallen (Foto: ministerie van Defensie)
Soldaten en civiele medewerkers van de politietrainingsmissie in Kunduz hebben vrijdag in Afghanistan stilgestaan bij alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld.

Het ministerie van Defensie meldt in een verklaring dat de commandant in Kunduz, kolonel Jarst de Jong, een toespraak hield die werd gevolgd door 2 minuten stilte.

Ook in Mazar-e-Sharif werd een herdenkingsplechtigheid georganiseerd. Hier droeg krijgsmachtraadsman majoor Luuk van Meijel het gedicht ‘De stilte spreekt’ voor.

Dit gedicht werd ook op de Dam in Amsterdam voorgedragen door de scholiere Charlotte Fontijne.

Op Camp Marmal bij de stad Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz, zijn onder meer het Nederlandse Contingentscommando en de Air Task Force (ATF) met F-16’s gestationeerd.

Defensie herdenkt op 4 mei alle militairen en burgers van het Koninkrijk der Nederlanden die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen tijdens oorlogshandelingen en bij vredesmissies.

Er waren plechtigheden in heel Nederland en in het buitenland. In de verklaring van Defensie over de herdenkingen die de krijgsmacht hield wordt een overzicht gegeven van bijeenkomsten.

vrijdag 4 mei 2012

Staf tweede lichting politietrainers missie Kunduz terug op Vliegbasis Eindhoven

De staf van de tweede politietrainingsgroep van de missie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is vrijdagmiddag op Vliegbasis Eindhoven teruggekeerd uit Afghanistan .

De soldaten zijn zes maanden op uitzending geweest om Afghaanse agenten op te leiden en het justitiesysteem te versterken.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dat de tweede rotatie (PTG-2), onder leiding van kolonel Nico van der Zee, de kwaliteit van het Afghaanse civiele politieapparaat in Kunduz heeft versterkt.

De politietrainers werkten daarbij nauw samen met Nederlandse politieagenten, diplomaten en justitie- en ontwikkelingsexperts.

Gezamenlijk hebben zij gezorgd voor de training van een grote groep agenten, van wie velen een diploma hebben gehaald.

De Nederlanders in Kunduz geven aan Afghaanse cursisten een achtweekse basisopleiding en een tienweekse vervolgopleiding.

Versterking justitiesector
Naast het opleiden van Afghaanse agenten investeert Nederland ook in de justitiële keten.

Het gaat daarbij om de verbetering van de samenwerking tussen politie en openbare aanklagers, de versterking van de justitiesector en een voor de burger betere toegankelijkheid tot het recht.

Defensie bericht dat de eerste resultaten daarvan al zichtbaar zijn. “Zo zijn rechters en openbare aanklagers verder getraind, is er een provinciaal kantoor van de Afghaanse orde van advocaten en zijn er educatieve radioprogramma’s.”

Kolonel Nico van der Zee volgde op 29 oktober zijn ranggenoot Ron Smits op als commandant van de politietrainingsgroep in Kunduz.

Van der Zee is afgelopen zondag afgelost als bevelhebber door kolonel der mariniers Jarst de Jong, die nu de derde politietrainingsgroep (PTG-3) in Kunduz leidt.

Den Haag richt zich in de provincie Kunduz tot 2014 op de verbetering van de kwaliteit van de ongeveer 1.500 politiemensen en de versterking van het justitiële apparaat.

Aan de missie in Afghanistan, waartoe ook eenheden die in Mazar-e-Sharif en in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn gestationeerd behoren, nemen per rotatie ongeveer 545 Nederlandse mannen en vrouwen deel.

Zie ook:
Kolonel Van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot De Jong
Derde lichting politietrainers van Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Kunduz
Derde lichting politietrainers missie Kunduz donderdag naar Afghanistan
Honderden Nederlandse mariniers op missie naar Kunduz
Kolonel Jarst de Jong uit Maren-Kessel aankomend commandant Kunduz
Soldaten hoofdmacht Politietrainingsgroep 1 terug in Nederland
Ron Smits draagt commando missie Kunduz over aan Nico van der Zee

dinsdag 1 mei 2012

Kolonel Van der Zee en Wolters bezoeken Mujahiddeen Victory Day in Afghanistan

De Nederlandse commandant van de politietrainingsmissie, kolonel Nico van der Zee, en Matthijs Wolters, de civiele vertenwoordiger in Kunduz, hebben gezamenlijk Mujahiddeen Victory Day op kamp Pamir bezocht.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Tijdens deze jaarlijkse festiviteit wordt herdacht dat de Mujahiddeen de socialistische regering in 1992 in Afghanistan omverwierpen.

Mujahiddeen Victory Day wordt op 28 april gevierd.

De compagnie van de Police Operational Mentoring and Liasion Team (POMLT) maakte gebruik van de gelegenheid om bij een politiepost in Kunduz de voorbereidingen van de veiligheidsmaatregelen voor deze feestdag te mentoren, aldus Defensie.

Kolonel Van der Zee is intussen op 29 april afgelost door zijn ranggenoot Jarst de Jong.

De taak van de POMLTs is om Afghaanse agenten op straat en op de politiebureaus te trainen en te coachen.

Volgens mensenrechtenorganisaties is Mujahiddeen Victory Day ook omstreden, omdat de krijgsheren die Mujahiddeen-groeperingen leidden zich schuldig hebben gemaakt aan gruwelijke oorlogsmisdaden.

De Mujahiddeen (strijders in een helige oorlog, jihad) streden tegen de bezetting van 1979 tot 1989 door de Sovjet-Unie van Afghanistan.

De Russische bezetting kostte aan 1,5 miljoen Afghanen het leven.

Nadat de Russen zich hadden teruggetrokken bleef het als communistisch aangeduide bewind van president Muhammad Najibullah, dat door Moskou aan de macht was geholpen, aan het roer.

De Mujahiddeen voerden hun strijd tegen dit bewind voort en wisten in 1992, na een uiterst bloedige burgeroorlog, Najibullah af te zetten.

Najibullah wist te vluchten naar het gebouw van de Verenigde Naties in Kabul.

De nederlaag van Najibullah leidde tot een voortzetting van de burgeroorlog toen Mujahiddeen-groeperingen, die nog gezamenlijk tegen de Sovjet-Unie en Najibullah vochten, zich tegen elkaar keerden in een strijd om de macht.

Er vielen tienduizenden doden, honderdduizenden mensen raakten ontheemd en het geweld scheurde het land uiteen.

Kabul werd vrijwel verwoest tijdens het conflict. Groeperingen verdeelden wijken op onder zichzelf.

In 1996 veroverden de Taliban Kabul. President Najibullah haalden zij uit het gebouw van de VN en vermoordden hem.

De Taliban probeerden aansluitend de rest van het land te veroveren en zo duurde de burgeroorlog voort in Afghanistan.

In 2001 werd het bewind van de Taliban afgezet door een internationale coalitie onder leiding van de VS omdat de radicaalislamitische moslimgroepering onderdak bood aan Osama bin Laden, de leider van Al-Qaida, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen van 11 september op de VS.

Vervolgens wisten de Taliban zich te reorganiseren en duurt de oorlog in Afghanistan tot op de dag van vandaag voort.


Aantekening

Geen echte overwinning
Het Afghaanse TOLO News meldde zaterdag dat de inwoners van de provincie Balkh, de buurprovincie van Kunduz, zeggen dat ondanks dat het een “overwinningsdag” wordt genoemd er geen echte overwinning was.

De Mujahedeen faalde om een eensgezinde regering in Afghanistan te installeren, en gleed af naar een burgeroorlog.

“The residents of Balkh said that despite calling the day a "victory", there was no real victory with the failure of the Mujahedeen to establish a united government for Afghanistan, instead sliding into civil war.”


Prominente Mujaheddeen-krijgsheren tevens oorlogsmisdadigers (lijstje 2007)
Prominent among members of the National Front were former president Burhanuddin Rabbani, Karzai's chief of staff Abdul Rashid Dostum, former Defense Minister Qasim Fahim, Minister for Energy and Water Ismail Khan, the speaker of the lower house of the Afghan parliament, Mohammad Younus Qanuni, President Karzai's deputy, Ahmad Zia Massoud, and Shia leader Syed Mustafa Kazimi.

All the above names were included in the report (van Human Rights Watch) which had demanded punishment for them under international war crimes law.