zondag 29 april 2012

Kolonel Van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot De Jong

Kolonel Van der Zee geeft de eenheidsvlag over aan kolonel der mariniers De Jong. (Foto: Ministerie van Defensie)
Kolonel der mariniers Jarst de Jong heeft zondag tijdens een ceremonie op Kamp Kunduz het bevel over de Politietrainingsgroep (PTG) overgenomen van zijn ranggenoot Nico van der Zee.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dat de bevelsoverdracht plaatsvond ten overstaan van Afghaanse autoriteiten, medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, coalitiepartners en alle leden van de PTG.

Tijdens de ceremonie gaf kolonel Van der Zee de eenheidsvlag in handen van zijn opvolger Jarst de Jong.

Van der Zee zei tijdens de plechtigheid: “Terugkijkend op de afgelopen 6 maanden ben ik tevreden met de resultaten. Wij bleven gefocust en vastberaden ons werk doen.”

De kolonel leidde sinds eind oktober de tweede rotatie van de Politietrainingsgroep (PTG-2) in de provincie Kunduz in het noorden van Afghanistan.

Defensie meldt dat ook de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken het stokje aan elkaar overdroegen.

De civiele vertegenwoordiger Matthijs Wolters gaf symbolisch de missie over aan Simon van de Burg.

Nederland zet voor de verbetering van de justitiële keten in Afghanistan naast militairen ook personeel in van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken.

Met de overdrachten van de leiding is de derde politietrainingsgroep (PTG-3) in Kunduz officieel begonnen.

Training en diploma’s
De tweede rotatie van de PTG heeft veel Afghaanse agenten getraind. Ook hebben de cursisten in deze periode de eerste diploma’s behaald.

De Koninklijke Marechaussee coacht daarnaast nog meer agenten in de Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT). Hierbij worden Afghaanse agenten begeleid tijdens hun werk op de politiebureaus of op straat.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bericht dat ook honderden Afghaanse agenten alfabetiseringscursussen krijgen.

Rule of law en CIMIC
Het ministerie van Defensie besteedt ook aandacht aan de “rule of law” en de activiteiten van het CIMIC Bataljon.

Sinds 2006 is het netwerk Civil Administration verantwoordelijk voor het project Rule of law in Afghanistan.

Het netwerk bestaat uit reservisten van 1 CIMIC Bataljon. Zij bezitten gespecialiseerde kennis op het terrein van openbaar bestuur, overheid, politie, justitie en rampenbestrijding.

CIMIC staat voor Civil Military Cooperation, civiel-militaire samenwerking. Dit betekent dat tijdens een militaire operatie de krijgsmacht vaak samenwerkt met burgerorganisaties en de lokale bevolking.

Juridische professionals uit het netwerk leveren per toerbeurt een bijdrage aan de opbouw van politie en justitie in Afghanistan.

Volgens Defensie is er ook op dit gebied grote vooruitgang geboekt en zijn de resultaten in Kunduz.al zichtbaar.

Justitiële keten
Nederland zet zich daarnaast in voor versterking van de hele justitiële keten in de provincie Kunduz.

het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een verklaring dat het daarbij gaat "om betere samenwerking van de politie met de openbare aanklagers, versterking van de justitiesector en betere toegang van de bevolking tot het recht".

De afgelopen maanden zijn volgens Buitenlandse Zaken de eerste resultaten zichtbaar geworden.

"Zo zijn rechters en openbare aanklagers getraind, is een provinciaal kantoor van de Afghaanse orde van advocaten opgezet en worden educatieve radioprogramma’s uitgezonden."

Kolonel Nico van der Zee volgde op 29 oktober zijn ranggenoot Ron Smits op als commandant van de Nederlandse politietrainingsgroep in Kunduz.

De Nederlandse politietrainingsmissie richt zich tot 2014 op de verbetering van de kwaliteit van de ongeveer 1500 politiemensen die de Noord-Afghaanse provincie telt en versterking van de justitiële keten.

Zie ook:
Derde lichting politietrainers van Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Kunduz
Derde lichting politietrainers missie Kunduz donderdag naar Afghanistan
Honderden Nederlandse mariniers op missie naar Kunduz
Kolonel Jarst de Jong uit Maren-Kessel aankomend commandant Kunduz
Soldaten hoofdmacht Politietrainingsgroep 1 terug in Nederland
Ron Smits draagt commando missie Kunduz over aan Nico van der Zee

dinsdag 24 april 2012

Politietrainers Kunduz organiseren bijeenkomsten in Khanabad en Kunduz-Stad

Kolonel Nico van der Zee geeft uitleg over de politietrainingsmissie in Kunduz (Foto: ministerie van Defensie)
De Nederlandse politietrainers in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz hebben de afgelopen week twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. In Khanabad en Kunduz werd uitleg gegeven over de Nederlandse activiteiten.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dinsdag dat tijdens een bijeenkomst van dorpsoudsten in Khanabad de politietrainingsgroep (PTG) informatie verstrekte over het werk van de Nederlanders in de Afghaanse provincie Kunduz.

Khanabad is een district in de provincie Kunduz waarnaar de Nederlanders vorige maand hun missie hebben uitgebreid.

Defensie bericht dat de zogeheten shura werd bijgewoond door de commandant van de Police Training Group kolonel Nico van der Zee, de vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken Matthijs Wolters, de rechtsstaatadviseur Astrid de Vries en politietrainers van de marechaussee.

Nico van der Zee legde ook op de universiteit van Kunduz het werk van de Police Training Group (PTG) uit.

Afghaanse politieagenten zorgden hierbij voor de beveiliging. Ze werden daarbij gementord door politietrainers van een Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT).

De Nederlandse POMLTs leiden Afghaanse agenten op tijdens hun werk.

Ze trainen en begeleiden agenten en agentes op het politiehoofdkwartier en diverse politieposten in de steden Kunduz en Khanabad.

Ook op het kamp in Kunduz krijgen agenten uit deze steden en van de highway police lessen.

Nederland probeert daarbij tevens de rechtsstaat te versterken.

De missie duurt tot 2014 en er nemen per rotatie 545 militairen en politiefunctionarissen aan deel.

maandag 23 april 2012

Burgers op missie naar noorden Afghanistan

Het ministerie van Defensie stuurt voor het eerst een groep reservisten naar Afghanistan om materieel te bewaken. Het gaat om een groep van 12 mannen die de rol gaan vervullen van bewaker van een kamp in het noorden van het land.

Dat meldt het Brabants Dagblad maandag in een krantenoverzicht. De krant verwijst naar het Algemeen Dagblad dat bericht dat de manschappen op 11 mei naar Afghanistan vertrekken en daar ruim 4 maanden blijven.

Volgens het AD zet de krijgsmacht vaker reservisten in, maar is het de eerste keer dat zo'n groep van de luchtmacht voor bewaking van materieel aan een missie deel gaat nemen.

Normaal gesproken worden reservisten vooral ingezet voor de jaarlijkse open dagen en bij ceremoniële taken.

Nederland voert in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz een politietrainingsmissie uit. Deze duurt tot 2014 en er nemen per rotatie ongeveer 545 militairen en politiefunctionarissen aan deel.

zaterdag 21 april 2012

Straatnaam voor gesneuvelde korporaal Cor Strik in Amersfoort

Ter nagedachtenis aan korporaal Cor Strik is in Amersfoort vrijdag een straat naar hem vernoemd. Cor Strik sneuvelde 5 jaar geleden in de provincie Helmand tijdens de Nederlandse missie in Uruzgan.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie gemeld. Precies 5 jaar nadat korporaal Cor Strik in de Afghaanse provincie Helmand sneuvelde, is er in Amersfoort een pad naar hem vernoemd.

Burgemeester Lucas Bolsius en de ouders van de omgekomen militair onthulden vrijdagochtend tijdens een herdenkingsplechtigheid het naambord.

Dat gebeurde in aanwezigheid van verdere familie van Cor Strik, vrienden en oud-collega’s van de landmacht.

Cor Strik sneuvelde op 21-jarige leeftijd door een bermbom. Hij was militair van de Tijgercompagnie van 11 Luchtmobiele Brigade.

Hij kwam om het leven toen een geïmproviseerd explosief ontplofte tijdens een voetpatrouille tijdens een operatie in de Zuid-Afghaanse provincie Helmand, een provincie ten zuiden van Uruzgan.

De gemeente Amersfoort, waar Strik vandaan kwam, besloot vorig jaar een route naar hem te vernoemen.

Dit werd het Korporaal Strikpad, een fietspad tussen de Barchman Wuytierslaan, waaraan een kazerne ligt, en het sportpark Bokkeduinen met een voetbalvereniging waar Cor Strik lid van was.

Nederland leidde voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO van augustus 2006 tot augustus 2010 de provincie Uruzgan. Deze Nederlandse missie heeft aan 25 militairen het leven gekost.


Aantekening:
Op de noodlotige dag kwam ook de Amerikaanse militair Alex van Aalten om het leven. Van Aalten probeerde Cor Strik te bergen en werd vervolgens ook geraakt door een geïmproviseerd explosief.

Enige tijd geleden hebben de ouders van Cor Strik ook de ouders van Alex van Aalten, die Nederlandse wortels had, ontmoet.

In de documentaire “Een lintje waard” werd aandacht besteed aan het verhaal van Cor Strik en Alex van Aalten.

"Een lintje waard is het verhaal van Cor Strik en Alex van Aalten. Beiden stierven op 20 april 2007 in Afghanistan door bermbommen. Cor als de eerste Nederlandse militair die in een gevechtssituatie omkwam. Alex, een vaderlandslievende, gelovige Amerikaanse militair met Nederlandse voorouders, als de soldaat die vrijwillig het lichaam van Cor wilde bergen en daarbij om het leven kwam."

Lees verder:
Een lintje waard (EO; 09-09-2008).

donderdag 19 april 2012

Derde lichting politietrainers van Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Kunduz

137 militairen van de derde lichting politietrainers zijn donderdag vanaf de Vliegbasis Eindhoven naar Kunduz vertrokken. De soldaten werden uitgezwaaid door familie en vrienden.

Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De derde Police Training Group (PTG) bestaat naast marechaussees vooral uit mariniers en gaat volgende maand aan de slag.

De derde rotatie staat onder leiding van kolonel der mariniers Jarst de Jong en civiel vertegenwoordiger Simon van der Burg.

De manschappen gaan in Afghanistan politieagenten opleiden en proberen de rechtsstaat te versterken. Ze werden voor hun vertrek toegesproken door brigadegeneraal Richard Oppelaar, de commandant van het Korps Mariniers.

Oppelaar zei: “U gaat de Afghanen helpen de rechtsstaat verder op te bouwen en de openbare orde te handhaven. Afghaanse burgers moeten meer vertrouwen krijgen in de politie. De agenten moeten daarom dichter op de bevolking zitten. Bij deze toenadering gaat u helpen. Naast allerlei opleidingen gaat het vooral ook om de uitvoering in de praktijk. Uw missie is een belangrijke volgende stap naar zelfstandigheid.”

POMLTs
De overige militairen van de derde Politietrainingsgroep vertrekken begin mei. Daaronder zijn ook militairen van Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) die met de politierekruten in Kunduz de straat op gaan, aldus Defensie.

Civiele adviseurs
De politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is ongeveer 10 maanden geleden van start gegaan. De missie is ook gericht op het versterken van de justitiële keten in Afghanistan.

Nederland zet voor het verbeteren van de justitiële keten naast militairen ook personeel in van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie.

De civiel vertegenwoordiger Simon van der Burg wordt dan ook vergezeld door een nieuwe politiek- en rechtsstaatadviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De tweede lichting politietrainers (PTG-2), die onder bevel staat van kolonel Nico van der Zee, wordt de komende weken in fases afgelost.Zie ook:
Derde lichting politietrainers missie Kunduz donderdag naar Afghanistan
Honderden Nederlandse mariniers op missie naar Kunduz
Kolonel Jarst de Jong uit Maren-Kessel aankomend commandant missie Kunduz
Soldaten hoofdmacht Politietrainingsgroep 1 terug in Nederland

dinsdag 17 april 2012

16 Afghaanse cursisten in Kunduz slagen voor 10-weekse vervolgcursus politie

!6 Afghaanse politieagenten hebben in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz met goed gevolg de 10-weekse Advanced Police Training Course doorlopen. Kolonel Nico van der Zee, de commandant van de trainingsmissie, sprak lovende woorden over de cursisten en de trainers.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag verklaard. Na de basispolitieopleiding, met lesstof als fouilleren en wapenbeheersing, leerden de agenten praktijkvaardigheden als patrouillelopen en het omgaan met burgers.

De agenten volgden afwisselend theorielessen bij de Nederlanders en in de praktijk op de werkplek.

Politietrainers van de Koninklijke Marechaussee gaan daarbij ook bij de leerlingen op bezoek om ze ter plekke te instrueren.

De geslaagden ontvingen hun certificaat uit handen van commandant Police Training Group (PTG) kolonel Nico van der Zee.

Van der Zee zei bij de diplomaoverhandiging: “U heeft laten zien zeer gemotiveerd te zijn en nog beter te worden. Uw instelling geeft hoop voor de toekomst van dit mooie land,” aldus het ministerie van Defensie.

De commandant van de politietrainingsmissie bedankte ook de Nederlandse praktijkbegeleiders van de Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs).

Hij sprak: “Jullie hebben de cursus met volharding uitgevoerd en tot een succes gemaakt.”

Samen met de Afghaanse politie patrouilleerden de Nederlandse trainers in de omgeving van Kunduz-Stad en sinds maart is de politietrainingsmissie uitgebreid naar het district Khanabad.

Zie ook:
Eerste agenten uit Khan Abad op cursus in Kunduz, POMLTs ook naar Khan Abad

Derde lichting politietrainers missie Kunduz naar Afghanistan

De derde rotatie van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz (PTG-3) vertrekt donderdag vanaf vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan. Zij lossen de komende weken hun collega’s van de tweede lichting af (PTG-2).

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De 3de Police Training Group staat onder leiding van kolonel der mariniers Jarst de Jong en civiel vertegenwoordiger Simon van der Burg.

De huidige politietrainingsgroep (PTG-2) in Kunduz staat onder bevel van kolonel Nico van der Zee. Hij nam op 29 oktober 2011 het bevel over van kolonel Ron Smits.

Naast de politietrainers van de Koninklijke Marechaussee bestaat de derde lichting vooral uit militairen van het Korps Mariniers.

De komende weken wordt de tweede lichting in fases afgelost.

Brigadegeneraal der Mariniers Richard Oppelaar zal de eenheid die naar Kunduz gaat voor vertrek kort toespreken namens generaal Peter van Uhm, de Commandant der Strijdkrachten.

Naast de civiel vertegenwoordiger reizen donderdag ook de nieuwe politiek adviseur en rechtsstaat-adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken mee naar Kunduz

Doelstelling missie Kunduz
Defensie bericht over de taken van de missie dat de geïntegreerde politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz zich richt op het opleiden en trainen van Afghaanse civiele politieagenten.

Verder heeft de missie tot doel om de justitiële keten met personeel van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Defensie en Veiligheid en Justitie te versterken.

De missie duurt tot 2014 en er nemen per rotatie ongeveer 545 Nederlandse militairen en politiefunctionarissen aan deel.

Zie ook:
Honderden Nederlandse mariniers op missie naar Kunduz
Kolonel Jarst de Jong uit Maren-Kessel aankomend commandant missie Kunduz
Soldaten hoofdmacht Politietrainingsgroep 1 terug in Nederland

donderdag 12 april 2012

Politietrainers missie Kunduz starten opleiding Afghaanse onderofficieren

Afghaanse onderofficieren krijgen instructies onder toeziend oog Nederlandse marechaussee: foto ministerie van Defensie
Nederlandse politietrainers in Kunduz leiden sinds begin april ook onderofficieren op voor de politie in de Noord-Afghaanse provincie. Tot nu toe werden alleen Afghaanse politierekruten en agenten opgeleid tot het niveau “basic patrolman”.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie woensdag gemeld. Naast de cursussen tot basic patrolman en onderofficier is er nog de opleiding tot “advanced patrolman”.

De Tweede Kamer gaf in november toestemming om ook Afghaanse onderofficieren en politietrainers op te leiden.

Opleiding basic patrolman
Op het German Police Training Centre in Kunduz, dat onderdeel is van de Nato Training Mission in Afghanistan (NTMA), werden nog alleen Afghaanse politierekruten en agenten opgeleid tot het niveau basic patrolman.

Dat gebeurde onder anderen door trainers van de Koninklijke Marechaussee. De Afghaanse cursisten leren in het 8 weken durende lesprogramma onder meer basis politievaardigheden zoals fouilleren en het verrichten van aanhoudingen.

Opleiding sergeant
Sinds begin april worden nu ook onderofficieren opgeleid door de Nederlandse politietrainers.

De lesduur van deze opleiding is afhankelijk van de vooropleiding van de cursisten en ligt tussen de 8 en 16 weken.

Na afloop van de opleiding wordt de cursist bevorderd tot de rang van korporaal of sergeant bij de Afghaanse politie. De onderofficieren zullen alleen aan de slag gaan in de provincie Kunduz.

Nederland geeft geen toestemming om door Nederland opgeleide Afghaanse agenten in andere provincies in te zetten. Hierover is vorig jaar een overeenkomst getekend met de landelijke en plaatselijke Afghaanse autoriteiten.

Advanced patrolman
Nederlandse politietrainers geven in Kunduz ook opleidingen op het niveau advanced patrolman.

Bij deze vervolgopleiding voeren politieagenten patrouilles uit onder begeleiding van trainers van de Koninklijke Marechaussee, de zogenoemde Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs).

De agenten leren hierbij vooral om in contact te treden met de burgerbevolking en zo hun vertrouwen te winnen. Dit wordt aangeduid met de term community policing.

Community policing draait om het winnen van het vertrouwen van de bevolking.

De politie kan dit vertrouwen winnen door te laten merken dat ze benaderbaar is voor burgers. Dit kunnen agenten bereiken door contact te leggen met de bevolking.

De Tweede Kamer stemde in november in met het voorstel van de regering om de politiemissie in Kunduz uit te breiden met het opleiden van Afghaanse onderofficieren en politietrainers.

Zie ook:
Politietraining Kunduz richt zich op vertrouwen winnen bevolking, sleutelterm “community policing”
Kamer achter deel voorstellen uitbreiding taken missie Kunduz

woensdag 11 april 2012

Rosenthal laat Nederlandse inzet Afghanistan ongewijzigd

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft dinsdag tijdens het Kamerdebat over Afghanistan gezegd dat Nederland samen met de internationale partners blijft werken aan een stabiel en veilig Afghanistan. Afghaans leiderschap blijft daarbij centraal staan.

Dat heeft een woordvoerder van de bewindsman dinsdag in een verklaring gemeld. “De recente incidenten illustreren de complexiteit van de situatie in Afghanistan, maar hebben de strategische inzet van de internationale gemeenschap niet veranderd,” zo zei Rosenthal.

De afgelopen maanden vonden in Afghanistan diverse incidenten plaats die tot een meer gespannen veiligheidssituatie leidden, aldus de minister.

Op een Amerikaanse militaire basis werden Korans verbrand en een Amerikaanse militair schoot in Kandahar 16 burgers dood.

De verbranding van Korans op de basis in Bagram leidde tot een golf van gewelddadige demonstraties in Afghanistan waarbij tientallen doden vielen.

Afghaans leiderschap
Rosenthal zegt dat de lange termijn koers onveranderd blijft. Daarbij staan Afghaans leiderschap en ownership centraal.

De minister ging verder in op het belang van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en stabiliteit aan de Afghaanse overheid.

Het is de bedoeling dat in een stapsgewijs transitieproces, waarvan twee fases voltooid zijn, Afghanistan in 2014 zelf voor de veiligheidssituatie in het hele land verantwoordelijk is.

Rosenthal meldde ook dat er sinds kort sprake is van een voltallig Afghaans kabinet.

Hij zei: “Dit kabinet dient nu prioriteit te geven aan de bestaande afspraken ten aanzien van goed bestuur, rechtstaat en de bestrijding van corruptie.”

Volgens Rosenthal heeft Afghanistan “een stabiele toekomst als de burger ziet dat de overheid orde kan handhaven en mensenrechten respecteert, alleen dan kan overgang slagen”.

De minister zei dat Nederland daar nu een bijdrage aan levert. Een stabiel Afghanistan noemde hij “in ons aller belang”.

POMLTs missie Kunduz adviseren politie in Khanabad en Kunduz-Stad

De militairen van de Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) van de politietrainingsmissie in Kunduz zijn de afgelopen week met de Afghaanse politie van Khanabad en Kunduz-Stad bij verschillende politieposten op bezoek geweest.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Het geven van advies bij het lopen van een patrouille en het inrichten en bemannen van een checkpoint stonden hierbij centraal.

Nederlandse trainers van de POMLTs kijken onder meer hoe Afghaanse agenten hun werk doen en hoe ze daar op in kunnen haken om ze naar een hoger niveau te brengen.

Vorige maand werd de Nederlandse politietrainingsmissie uitgebreid naar Khanabad, een district in het oosten van de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Afghaanse agenten uit Khanabad en Kunduz kregen afgelopen week verder lessen op het kamp in Kunduz-Stad.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bracht explosieven die waren ingeleverd bij het politiebureau naar het kamp. Daar werden ze veilig tot ontploffing gebracht.

Nederland probeert samen met internationale partners te werken aan een stabiel en veilig Afghanistan.

Den Haag heeft daarom een politietrainingsmissie naar Afghanistan gestuurd om Afghaanse agenten op te leiden en het rechtssysteem te verbeteren.

De missie duurt tot 2014 en er nemen per rotatie ongeveer 545 Nederlandse militairen en politiefunctionarissen aan deel.

Zie ook:
Eerste agenten uit Khan Abad op cursus in Kunduz, POMLTs ook naar Khan Abad

Militair teruggehaald uit Kunduz om intrekking Verklaring Geen Bezwaar

Het ministerie van Defensie haalt een soldaat die op dit moment is uitgezonden naar Kunduz deze week terug naar Nederland.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt. Op basis van onderzoek van de bestanden door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) wordt de Verklaring Geen Bezwaar (VGB) van de militair ingetrokken.

De woordvoerder van Defensie meldt dat het ministerie geen nadere details verstrekt over de identiteit van de militair en deze zaak.

Op het moment van het veiligheidsonderzoek was de informatie die tot de intrekking heeft geleid niet beschikbaar, aldus Defensie.

Controle van de bestanden, wat regelmatig gebeurt, bracht deze informatie alsnog naar boven.

De MIVD bekijkt regelmatig bestanden om te kijken of een medewerker met politie of justitie in aanraking is geweest en of een eventuele veroordeling voor strafbare feiten het functioneren van iemand in de weg kan staan.

Kranten melden dat de afgelopen maanden de MIVD bij bijna 80 militairen ontdekte dat ze de afgelopen jaren met politie of justitie in aanraking zijn geweest. Veel van die zaken, waarbij de VGB kan worden ingetrokken, lopen nog.

Zonder een Verklaring Geen Bezwaar mag een soldaat niet deelnemen aan een missie in het buitenland.

zaterdag 7 april 2012

Politietraining Kunduz richt zich op vertrouwen winnen bevolking, sleutelterm “community policing”

Community policing gaat om het winnen van het vertrouwen van de bevolking. De politie kan dit vertrouwen winnen door te laten merken dat ze benaderbaar is voor de mensen. Dit kunnen agenten bereiken door contact te leggen met de burgers.

Dat zegt opperwachtmeester Ben Kersten van de Koninklijke Marechaussee. Hij en zijn marechausseecollega´s zijn daar tijdens de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz volop mee bezig, aldus een verklaring van het ministerie van Defensie.

Alle aandacht van de politietrainers was in het begin gericht op de stad Kunduz, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Sinds kort worden ook patrouilles uitgevoerd in Khanabad. Dit is na Kunduz de grootste stad in het gebied.

Dit gebeurt iets later dan voorzien. De vertraging werd veroorzaakt door de onlusten in Afghanistan en Kunduz als gevolg van de verbranding van Korans op de Amerikaanse basis van Bagram eind februari.

De plaatsvervangend commandant van het districtspolitiehoofdkwartier van Khanabad zegt dat de gemoederen een maand later zover zijn gezakt, dat patrouilleren mogelijk is. Dus gebeurt dat.

Khan Abad is een van de zeven districten in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Het ligt in het oosten van de provincie en telt 140.600 inwoners (2006). De hoofdstad van het district is Khan Abad.

Ronde door Khanabad
Nederlandse politietrainers, beveiligd door landmachtmilitairen, begeleiden Afghaanse agenten tijdens een ronde door het 140.000 inwoners tellende Khanabad.

De trainers houden zich bezig met “community policing” om vertrouwen te kweken tussen de politie en de bevolking.

Volgens Ben Kersten, die lid is van het Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT), vindt de bevolking de politie bij problemen afstandelijk en moeilijk bereikbaar.

Hij zegt: “De politie is er voor de bevolking. Daarom moeten ze contact maken. Mensen moeten bereid zijn informatie te delen over onveilige situaties waar de politie op in kan spelen.”

Community policing: benaderbaar
Kersten geeft een voorbeeld van community policing en vertelt hoe hij Afghaanse agenten traint om contact te leggen met de bevolking om aan te tonen dat de politie te benaderen is.

Hij spreekt een Afghaanse winkelier aan en vraagt: “Weet u wie wij zijn?” Het antwoord luidt: “Amerikanen”. “Nee, wij zijn Nederlandse politietrainers. En wij zijn hier om Afghaanse agenten op te leiden.”

Kersten blijft ook zijn leerlingen stimuleren mensen aan te spreken.

“Maar ik ken in deze buurt helemaal niemand”, is de reactie. “Dat hoeft ook niet. Als je maar laat merken dat je benaderbaar bent”, zegt de politietrainer.

Op een kruispunt knoopt de Afghaanse agent eindelijk zelf een gesprekje aan, tot tevredenheid van zijn leermeester.

Het ministerie van Defensie zegt dat community policing een belangrijk onderwerp is “bij het op poten zetten van een betrouwbaar politieapparaat”.

Tot midden 2014 richten de Nederlandse politietrainers zich op de kwaliteitsverbetering van de ongeveer 1.500 politiemensen in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Zie ook:
Eerste patrouille naar Khanabad, eerste cursisten Khanabad in Kunduz
Politieconferentie in Kunduz om politie en burger dichter bij elkaar te brengen

vrijdag 6 april 2012

SP wil openheid over inzet F-16’s in Afghanistan

SP-Kamerlid Harry van Bommel wil dat de regering open is over het optreden van Nederlandse F-16’s boven Afghanistan. Hij zegt dat de vliegtuigen niet alleen opstijgen om Nederlanders in nood te helpen, maar ook om buitenlandse militairen in nood te redden.

Dat heeft Van Bommel vrijdag op zijn weblog gemeld. Hij is van mening dat de regering hier open over moet zijn en “zich niet moet verstoppen achter onmogelijke afspraken die gemaakt zijn om de missie erdoor te krijgen”.

Van Bommel bracht vorige week een bezoek aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. Hij sprak daar met militairen in Mazar-e-Sharif, Kabul en Kunduz. Daar kwam ook de inzet van de Nederlandse F-16’s aan de orde.

Volgens een afspraak met de Tweede Kamer mogen de F16’s geen geplande offensieve operaties uitvoeren maar alleen luchtsteun bieden aan militairen die in een noodsituatie terecht zijn gekomen.

Als bijzonderheid werd daaraan toegevoegd dat de vliegtuigen alleen mogen opstijgen om Nederlanders in nood te helpen.

In de Telegraaf verscheen vrijdag een artikel waarin Van Bommel pleit voor een verruiming van het mandaat voor de F-16’s, zodat ze ook op kunnen stijgen om bondgenoten te hulp te komen.

De partij blijft wel tegen het sturen van Nederlandse soldaten naar Afghanistan, maar Van Bommel stelt “dat ons land de plicht heeft om bondgenoten in Afghanistan te hulp te schieten”.

Immorele praktijk
Van Bommel zegt dat het in de praktijk in Afghanistan ‘immoreel’ kan zijn om alleen op te stijgen om Nederlandse soldaten te hulp te komen.

Hij zegt op zijn weblog: “Onze vliegtuigen mogen militairen in nood alleen gaan helpen als ze een Nederlands paspoort hebben. Dat is niet uit te leggen. Door het politieke gesteggel over deze missie worden de militairen voor een onmogelijke opgave gezet. De voorstanders van deze missie verliezen hun geloofwaardigheid en helpen Afghanistan niet verder.”

De SP is en blijft wel tegen de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan. De partij is van mening dat daarmee geen stabiliteit kan worden gebracht.

De partij maakt ook het verwijt aan het kabinet en enkele oppositiepartijen dat ze de Nederlandse militairen opzadelen met onuitvoerbare opdrachten.

Van Bommel zegt: “In feite heeft de regering allerlei beloften gedaan om de steun van GroenLinks voor de missie in Kunduz te krijgen. Die beloften zijn niet reëel en daar moet de regering nu eindelijk eens open over zijn.”

De SP-politicus toont zich benieuwd of GroenLinks deze missie vervolgens nog steeds steunt.

Nederland heeft vier F-16-gevechtsvliegtuigen met 120 manschappen gestationeerd op het vliegveld van Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif.

De toestellen voeren patrouillevluchten uit en sporen daarbij ook bermbommen op. In geval van nood mogen ze Nederlandse militairen en bondgenoten te hulp komen en daarbij hun wapensystemen inzetten.

Van Bommel pleit nu voor openheid van de regering over de inzet van de straaljagers, en een verruiming van het mandaat voor de F-16’s, zodat ze ook op kunnen stijgen om indien nodig bondgenoten te steunen.

Mening SP missie Kunduz
SP-fractieleider Emile Roemer zei begin dit jaar na terugkomst van een bezoek aan de missie in Afghanistan niet negatief te zijn over het werk dat de Nederlandse militairen verzetten in het land, maar het idee te hebben dat dit niet de juiste manier is om Afghanistan te helpen.

Roemer zei tegen de uitzending van militairen te blijven en benadrukte dat de SP meer ziet in investeringen in het onderwijs en de economische ontwikkeling van Afghanistan.

Zie ook:
SP achter verruiming mandaat F-16’s missie Afghanistan
SP blijft tegen missie Afghanistan en geeft voorkeur aan investering in onderwijs en economische ontwikkeling

Afghaanse rechercheurs in Kunduz ontvangen certificaat cursus ‘getuigenverhoor’

Acht Afghaanse rechercheurs hebben begin april op het Regional Training Centre bij de Noord-Afghaanse stad Kunduz met succes de cursus ‘getuigenverhoor’ afgerond. Onder de cursisten was een vrouw. Ze leerden onder meer hoe waardevol een getuige is.

Dat heeft een woordvoerder van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie vrijdag gemeld. Commissaris Jasper Ritzema, hoofd van de Europese politiemissie EUPOL in Kunduz, reikte aan de cursisten het bijbehorende certificaat uit.

De cursus was bedoeld om Afghaanse rechercheurs te helpen om beter politieonderzoek uit te voeren en getuigen te onderkennen en verhoren. De opgedane kennis is van belang bij het politiewerk.

Goed getuigenverhoor maakt strafzaak sterk
Commissaris Ritzema benadrukt in een verklaring van het ministerie het belang van de opleiding. Hij zegt: “Een goed getuigenverhoor maakt een strafzaak sterker in de rechtszaal. Getuigenverklaringen kunnen belangrijke puzzelstukjes zijn in een complex onderzoek.”

De cursus werd afgesloten met een feestelijke slotdag, waarbij inspecteur Jos de Vries met zijn cursisten , waaronder één vrouw, terugblikt op de voornaamste leerpunten.

Leerpunten
De Vries somt als leerpunten van de cursus op: “Schrijf vanaf het begin van je onderzoek alles op wat je waarneemt bij een plaats delict. Schrijf als je een sigarettenpeuk vindt bijvoorbeeld het merk op. Maar bovenal: wees betrouwbaar en behandel een getuige goed, als een vriend. Dat helpt bij je onderzoek. Laat de getuige eerst zelf vertellen en maak daarna gebruik van de Zeven Gouden W’s."

Met de zogenoemde Zeven Gouden W’s worden vragen bedoeld in het belang van een onderzoek. Deze waren op zeven vellen papier aan de wand van het leslokaaltje geprikt.

In het Engels en Dari (de lokale taal in Kunduz) zijn deze vragen: “What (chi), who (key), when (chi waqt), how (chetawr), where (kuja), with what (hamrai chai) en why (chera).”

Tevreden cursisten
Eerste luitenant Jamalluddin heeft veel opgestoken van de cursus. Hij zegt in de verklaring: “De Nederlandse leraren gaan heel respectvol met iedereen om. De belangrijkste les is dat een getuige vrijwillig meewerkt en niet wordt gedwongen.”

De Vries heeft gemerkt dat een onafhankelijk getuigenverhoor niet vanzelfsprekendheid is in de provincie Kunduz.

Volgens De Vries was dit een uitzonderlijk goede en gemotiveerde groep. Hij merkt op: “De cursisten werken al als rechercheur en vertelden me over de vele vormen van corruptie. Daarom blijf ik erop hameren: wees betrouwbaar.”

Volgens senior captain Naimatullah waren de praktische lessen, ondersteund door filmbeelden, zeer leerzaam. Volgens de rechercheur maken de Zeven Gouden W’s het veel makkelijker om een goede getuigenverklaring op te nemen. “Daarmee werk je heel gestructureerd.”

Onderofficier Maleka, de vrouwelijke cursist, onderschrijft dat. “We hebben geleerd hoe waardevol een getuige kan zijn.”

Commissaris Jasper Ritzemade hield de cursisten bij de uitreiking van de certificaten voor:
“Deze cursus helpt jullie beter politieonderzoek te doen en getuigen te onderkennen en verhoren. Gebruik de opgedane kennis bij jullie belangrijke werk.”

EUPOL
Het ministerie van Veiligheid en Justitie somt aan het eind van de verklaring de werkzaamheden van EUPOL op.

EUPOL is de Politiemissie van de Europese Unie en verzorgt in de provincie Kunduz opleidingen politieleiderschap, recherchecursussen en trainingen op het gebied van informatiegestuurde politie.

Daarnaast verricht EUPOL trainingen die gericht zijn op de bevordering van de samenwerking in de justiële keten, het beschermen van kwestbare groepen en het onder de aandacht brengen van de rechtspositie van verdachten en gedetineerden.

Ook is EUPOL actief in het mentoren van het midden- en hoger kader van de Afghan Uniformed Police (AUP), de recherche en de openbaar aanklagers in Kunduz.

Momenteel werken in Kunduz 17 Nederlandse politiefunctionarissen en 2 Nederlandse juristen.

De regering meldde vorig jaar dat er ook 25 medewerkers voor EUPOL in de Afghaanse hoofdstad Kunduz zouden worden gestationeerd.

Zie ook:
Politiemissie Kunduz en de Nederlandse bijdrage aan EUPOL Afghanistan

SP achter verruiming mandaat F-16’s missie Afghanistan

De SP helpt de VVD en het CDA aan een Kamermeerderheid om de Nederlandse F-16’s die aan de politietrainingsmissie in Kunduz verbonden zijn meer bevoegdheden te geven bij gevechtstaken in Afghanistan.

Dat meldt de Telegraaf. De krant bericht vrijdag dat SP-Kamerlid Van Bommel “stelt dat ons land de plicht heeft om bondgenoten in Afghanistan te hulp te schieten”.

Momenteel mogen Nederlandse F-16’s alleen wanneer ze in de lucht zijn bondgenoten die in nood verkeren te hulp komen. Ze mogen echter wel opstijgen als Nederlanders in gevaar verkeren.

Als ze aan de grond staan dan mag er dus onder de huidige regels niet worden opgetreden om bondgenoten te steunen.

Harry van Bommel noemt het immoreel als je in de gelegenheid bent om te helpen en je dat niet doet. Hij zegt het te kunnen billijken als hier verandering in komt.

De Telegraaf noemt het een “verrassende ommezwaai” van de SP, die van mening is dat alle Nederlandse militairen uit Afghanistan teruggetrokken moeten worden.

Nederlandse heeft een Air Task Force (ATF) die bestaat uit vier F-16’s en 120 manschappen gestationeerd op het vliegveld van Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif.

Mazar-e-Sharif is de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz.

De F-16-jachtvliegtuigen voeren patrouilles uit om onder meer bermbommen op te sporen en mogen hun wapensystemen inzetten om Nederlandse troepen en bondgenoten in nood te hulp te komen.

woensdag 4 april 2012

Derde lichting National Support Element aan de slag in Afghanistan

De derde rotatie van het National Support Element (NSE) van de politietrainingsmissie in Afghanistan is zondag officieel aan het werk gegaan. Majoor Rob Wessels droeg het commando over het NSE over aan zijn ranggenoot Dion Dols.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie ven Defensie dinsdag bekendgemaakt. De derde lichting van het NSE nam in Mazar-e-Sharif de taken over van de huidige Nederlandse logistieke ondersteuning.

Het NSE is gestationeerd op Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balkh, de zuidelijke buurprovincie van Kunduz.

Het National Support Element vormt de logistieke schakel tussen de Nederlandse eenheden in Noord-Afghanistan en het vaderland.

Alle goederen- en personeelsstromen van en naar het inzetgebied in Afghanistan worden door hen gecoördineerd en afgehandeld.

NSE
Het NSE bestaat uit militairen van alle krijgsmachtdelen en ondersteunt eenheden waar dan ook ter wereld.

Dit doet het NSE met onder meer het bouwen van infrastructuur en onderkomens, communicatie- en informatiesystemen, bevoorrading en de levering van diensten zoals transport, onderhoud, voeding en veldpost.

dinsdag 3 april 2012

Hillen: volgsysteem opgeleide agenten Kunduz niet waterdicht, maar functioneert

Minister Hans Hillen van Defensie heeft maandag een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin hij zegt dat het volgsysteem van agenten in Kunduz functioneert. Hij gaf wel toe dat het systeem waarmee agenten die door Nederlanders werden opgeleid niet waterdicht is.

De Volkskrant meldde maandag dat het ministerie van Defensie juist geen idee heeft wat opgeleide agenten doen.

Hillen schreef de tussentijdse brief over de missie in Kunduz naar aanleiding van recente berichten dat de opzet en werking van het agent-volgsysteem en het geven van de aanvullende 10-weekse training aan agenten te wensen overlaat.

Volgens de bewindsman functioneert het systeem dat het opleidingsniveau bijhoudt en het systeem waar agenten werkzaam zijn naar behoren, evenals de database met de biometrische gegevens van de agenten.

De minister zegt wel dat “in de Afghaanse werkelijkheid” geen methode “waterdicht” is, waarop hij doelt op hoe de agenten worden ingezet, maar de gekozen werkwijze functioneert volgens hem naar tevredenheid.

Over de 10-weekse training zegt Hillen dat ongeveer 180 politiemensen in de stad Kunduz dagelijks worden begeleid en een aantal daarvan momenteel aanvullende modules volgt van de 10-weekse training.

De Volkskrant en de actualiteitenrubriek Nieuwsuur hebben maandag echter gemeld dat uit hun onderzoek blijkt dat het volgsysteem niet goed functioneert, en dat het ministerie van Defensie geen idee heeft wat de opgeleide agenten uitvoeren.

De conclusie van het onderzoek is dat politieagenten die in Kunduz zijn opgeleid door Nederlandse politietrainers aansluitend niet altijd goed worden gevolgd en dat agenten de 10-weekse vervolgopleiding niet volgen.


De brief van minister Hans Hillen aan de Tweede Kamer van 2 april. Zoals gebruikelijk is de brief gericht aan de voorzitter ervan.

2 april

Hillen aan Tweede Kamer

De Kamer ontvangt vier keer per jaar een overzicht van de stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie. Naar aanleiding van recente berichten in de media gaat deze tussentijdse brief in op de opzet en werking van het agent-volg-systeem en de door Nederland ontwikkelde aanvullende tienweekse vervolgtraining van de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan. Dit systeem is eerder beschreven in de brief van 12 maart 2012 (Kamerstuk 27925, nr. 453).

Het agent-volg-systeem ziet erop toe dat door Nederland opgeleide agenten in de provincie Kunduz worden geplaatst. Het systeem houdt het opleidingsniveau van de agenten bij en er is een database met hun biometrische gegevens. Daarnaast registreert het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken met het Electronic Payroll System (EPS) waar agenten werkzaam zijn. Dit agent-volg-systeem functioneert naar behoren.

Informatie uit dagelijkse ISAF/RC(N) rapportages en operatieplannen wordt gebruikt om na te gaan of agenten in overeenstemming met de Afghaanse politiestrategie worden ingezet. Mochten er aanwijzingen zijn dat agenten voor vooraf geplande offensieve militaire acties zijn of zullen worden ingezet, dan wordt daarover nadere informatie gevraagd aan de betrokken instanties. Tot dusver is inderdaad enige malen navraag gedaan bij de provinciale politiecommandant en deze heeft telkens de verzekering gegeven dat er geen agenten voor geplande offensieve militaire acties zijn ingezet. In de Afghaanse werkelijkheid is geen methode waterdicht, maar de gekozen werkwijze functioneert naar tevredenheid.

Op dit moment worden ongeveer 180 politiemensen in de stad Kunduz dagelijks begeleid en een aantal van hen volgt momenteel modules uit de aanvullende tienweekse training. Onlangs is de praktijkbegeleiding uitgebreid naar het district Khanabad en ook agenten daar komen in aanmerking voor de tienweekse training. Nederland verzorgt voor de desbetreffende agenten de basisopleiding en de provincie Kunduz is ook hun werkterrein.

Er zijn goede afspraken met de provinciale politiecommandant gemaakt over de uitvoering van de aanvullende tienweekse training. Het is niet mogelijk agenten tien weken aaneengesloten van hun post te halen, want dat zou teveel ten koste gaan van de dagelijkse werkzaamheden. Het is vooral de plaatselijke bevolking die daarvan de nadelige gevolgen zou ondervinden. Daarom is de tienweekse opleiding in modules verdeeld die tijdens de praktijkbegeleiding worden gegeven. De Nederlandse begeleiders boeken met deze benadering, die is toegesneden op de Afghaanse omstandigheden, gestaag vooruitgang.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Drs. J.S.J Hillen

Zie ook:
Defensie heeft geen benul wat agenten na politieopleiding Kunduz uitspoken en vervolgopleiding blijft uit

maandag 2 april 2012

Defensie heeft geen benul wat agenten na politieopleiding Kunduz uitspoken en vervolgopleiding blijft uit

Politieagenten die in Kunduz zijn opgeleid door Nederlandse politietrainers worden aansluitend niet altijd goed gevolgd. Ook volgen ze de tienweekse vervolgopleiding niet.

Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en de Volkskrant. Deze nieuwsmedia spraken met 31 van de 60 agenten die de basistraining van 8 weken hebben gevolgd.

Volkskrant-verslaggeefster Natalie Righton bericht dat Defensie “geen idee” heeft wat Kunduz-agenten uitvoeren.

Het volgen van de agenten na hun opleiding is een afspraak die de regering heeft gemaakt met de Tweede Kamer. Daarnaast blijft ook de beloofde tienweekse vervolgopleiding uit.

Deze twee aspecten van de politietrainingsmissie in Afghanistan waren harde voorwaarden van de ChristenUnie en GroenLinks om er hun goedkeuring aan te geven.

Zeker vijf van de ondervraagde politieagenten in Kunduz zijn na hun training betrokken geraakt bij vuurgevechten, zo blijkt uit het onderzoek. De agenten zeggen dat dit uit zelfverdediging was en het gebeurde bij het achtervolgen van Taliban.

Defensie moet volgens het mandaat dat de politiemissie in Kunduz heeft de agenten die zijn opgeleid actief volgen. Defensie erkent dat ze echter niet periodiek nagebeld worden.

Wederhoor
Een woordvoerder van Defensie zegt in de Volkskrant dat in Kunduz de beloften aan de Tweede Kamer toch worden nagekomen. Niet alle agenten worden wekelijks gebeld, maar Defensie maakt gebruik van het Afghaanse rapportagesysteem en eigen inlichtingen.

Defensie zegt alle informatie over mogelijke schendingen te onderzoeken en hoopt dat de toegezegde vervolgopleiding in de toekomst alsnog plaatsvindt.

Schemergebied
In de Volkskrant komt ook defensiedeskundige Ko Colijn, directeur van instituut Clingendael, aan het woord. Hij zegt dat het een schemergebied is tussen “geplande offensieve militaire acties” en “zelfverdediging”.

Het najagen van Taliban na een aanval kan volgens Colijn een verlengstuk van zelfverdediging zijn. Aan de andere kant vindt hij dat het niet in de geest van de gemaakte afspraken is. Hij zegt: “Maar er valt over te twisten.”

Opleiding levensreddend
In het artikel 'In zekere zin heeft de Nederlandse cursus mijn leven gered' laat Natalie Righton politieagenten aan het woord die een cursus van de Nederlanders hebben gevolgd en daarna tijdens hun werk zijn aangevallen door de Taliban.

In het district Archi waar ze op patrouille waren werden ze met kogels en raketten onder vuur genomen.

Om te ontkomen renden ze vervolgens zigzaggend door open woestijnlandschap. Volgens de agent Abdul Baqi (28) heeft het zigzaggen dat hij van de Nederlanders heeft geleerd zijn leven gered. Daardoor raakten vijandelijke kogels hem niet.

De agenten zeggen graag een vervolgopleiding te willen volgen.