woensdag 11 april 2012

Rosenthal laat Nederlandse inzet Afghanistan ongewijzigd

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft dinsdag tijdens het Kamerdebat over Afghanistan gezegd dat Nederland samen met de internationale partners blijft werken aan een stabiel en veilig Afghanistan. Afghaans leiderschap blijft daarbij centraal staan.

Dat heeft een woordvoerder van de bewindsman dinsdag in een verklaring gemeld. “De recente incidenten illustreren de complexiteit van de situatie in Afghanistan, maar hebben de strategische inzet van de internationale gemeenschap niet veranderd,” zo zei Rosenthal.

De afgelopen maanden vonden in Afghanistan diverse incidenten plaats die tot een meer gespannen veiligheidssituatie leidden, aldus de minister.

Op een Amerikaanse militaire basis werden Korans verbrand en een Amerikaanse militair schoot in Kandahar 16 burgers dood.

De verbranding van Korans op de basis in Bagram leidde tot een golf van gewelddadige demonstraties in Afghanistan waarbij tientallen doden vielen.

Afghaans leiderschap
Rosenthal zegt dat de lange termijn koers onveranderd blijft. Daarbij staan Afghaans leiderschap en ownership centraal.

De minister ging verder in op het belang van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en stabiliteit aan de Afghaanse overheid.

Het is de bedoeling dat in een stapsgewijs transitieproces, waarvan twee fases voltooid zijn, Afghanistan in 2014 zelf voor de veiligheidssituatie in het hele land verantwoordelijk is.

Rosenthal meldde ook dat er sinds kort sprake is van een voltallig Afghaans kabinet.

Hij zei: “Dit kabinet dient nu prioriteit te geven aan de bestaande afspraken ten aanzien van goed bestuur, rechtstaat en de bestrijding van corruptie.”

Volgens Rosenthal heeft Afghanistan “een stabiele toekomst als de burger ziet dat de overheid orde kan handhaven en mensenrechten respecteert, alleen dan kan overgang slagen”.

De minister zei dat Nederland daar nu een bijdrage aan levert. Een stabiel Afghanistan noemde hij “in ons aller belang”.