woensdag 27 maart 2013

Eerste gerechtskantoor in Kunduz geopend in Aliabad

Het eerste van de zeven nieuwe gerechtskantoor in de provincie Kunduz is sinds afgelopen week een feit. Voor de bevolking betekent de komst van dit zogenoemde huqooq-gebouw dat het gemakkelijker wordt om bij een geschil juridisch advies in te winnen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opende het huqooq-gebouw.

Het kantoor ligt op het terrein van het politiehoofdkwartier in Aliabad. Het is het eerste van 7 nieuwe huqooq-gebouwen. Alle 7 districten van de provincie Kunduz krijgen een gerechtskantoor.

De huqooq-kantoren zijn voor een deel door Nederland gefinancierd. Ze worden gebruikt voor bemiddeling bij conflicten.

Defensie bericht dat de traditionele laagdrempelige methode bijdraagt aan het oplossen van conflicten op plaatselijk niveau en een brug slaat tussen het traditionele en formeel recht.

Ploumen bracht een tweedaagse bezoek aan de politietrainingsmissie in Afghanistan.

Ze zei: “Nederland heeft een belangrijke impuls gegeven aan de veiligheid van Afghanistan door versterking van de rechtsstaat en training van rechters en advocaten.”

Vrouwen
Minister Ploumen bezocht tijdens haar bezoek aan Afghanistan in Kunduz ook Afghaanse vrouwenorganisaties en het provinciale departement voor Vrouwenzaken.

De bewindsvrouw sprak daar over het tegengaan van huiselijk geweld en de bescherming van vrouwen.

Later ontmoette de minister onder meer de Nederlandse diplomaten en vertegenwoordigers van Afghaanse maatschappelijke organisaties in Kabul en Kunduz die verantwoordelijk zijn voor het rechtsstaatprogramma.

Nederland voert in Afghanistan een politietrainingsmissie uit die tot doel heeft Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstaat te versterken.

Zie ook:
Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

donderdag 21 maart 2013

Kamerdebat politietrainingsmissie Afghanistan

De Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer debatteert donderdag 21 maart 2013 tussen 18.00-22.00 uur in een Algemeen Overleg over de “Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan”.

Zie: Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan


Zie het debat: Live debat Thorbeckezaal Afghanistan politietrainingsmissie (18.00-22.00 u):

De Telegraaf meldt in de loop van de avond dat de VVD van mening is dat de doelstellingen in Kunduz zijn gehaald.

De krant schrijft dat de VVD tevreden terugkijkt op de politietrainingsmissie in het Noord-Afghaanse Kunduz.

“De doelstellingen zijn grotendeels gehaald,” zei de liberaal Han ten Broeke van de regeringspartij in een debat over de missie in de Tweede Kamer.

Hij bekritiseerde wel de beperkingen die de missie zijn opgelegd, zoals het feit dat alleen agenten mochten worden getraind die in Kunduz actief zouden worden.

De Volkskrant bericht dat Bram van Ojik heeft gezegd dat zijn partij GroenLinks zich geenszins hoeft te schamen voor de missie in Kunduz.

Dat zei de GroenLinks-leider tijdens de tussentijdse evaluatie van de missie in Kunduz. “De missie zorgde in mijn partij voor nogal wat discussie,” aldus Van Ojik.

De steun van GroenLinks aan een nieuwe missie in Afghanistan was cruciaal voor het doorgaan ervan begin 2011. Een groot deel van de achterban van de partij was tegen de politietrainingsmissie.

Van Ojik zegt wel dat zijn partij vooral "heel veel zorgen" heeft over de duurzaamheid van de behaalde resultaten.

De Volkskrant schrijft dat GroenLinks daarin niet alleen staat. Bijna alle partijen vroegen tijdens het debat hoe het verder gaat na 2014.

dinsdag 19 maart 2013

Nieuwe politiecursussen van start in Kunduz-Stad en Khanabad

Nederlandse politietrainers zijn de afgelopen week in Kunduz-Stad en Khanabad, in het noorden van Afghanistan, begonnen met het geven van nieuwe vervolgcursussen aan Afghaanse agenten en agentes.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dinsdag dat in het district Khanabad een vervolgtraining van start ging voor Afghaanse agenten.

Op het hoofdkwartier van de politie in Kunduz-Stad startte een nieuwe vervolgcursus voor vrouwelijke agenten.

Militairen van de politietrainingsmissie in Kunduz verzorgen trainings- en begeleidingsactiviteiten voor Afghaanse politieagenten in verschillende districten van de provincie.

Radiozendinstallatie
Medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de afgelopen week bij het plaatselijke radiostation Roshani de nieuwe radiozendinstallatie bekeken die met Nederlands geld is gefinancierd.

De zender besteedt regelmatig aandacht aan vrouwenrechten en het belang van vrouwelijke rechters en advocaten.

De politietrainingsmissie in Afghanistan heeft tot doel om Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstaat te versterken.

De duur van de politietrainingsmissie in de provincie Kunduz is onlangs door de regering teruggeschroefd naar 1 juli 2013. Het programma om de rechtsstaat te versterken loopt wel tot in 2014 door.

Zie ook:
Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

maandag 18 maart 2013

Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft tijdens een tweedaags bezoek aan Afghanistan haar meerjarige steun aan de Afghaanse vrouw toegezegd.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister voerde gesprekken met vrouwen in Kunduz en Kabul.

Zij verklaarde na afloop onder meer dat er volgens de grondwet in Afghanistan gelijkheid is voor vrouwen, maar dat dit in de praktijk anders uitpakt.

Ploumen zei: “Hoewel de positie van vrouwen in Afghanistan de afgelopen jaren zeker is verbeterd, moet er nog heel veel gebeuren. Tijdens mijn gesprekken met vrouwen in Kabul en Kunduz is dit overduidelijk naar voren gekomen.”

Minister Ploumen ontmoette in Kunduz en Kabul Afghaanse vrouwenorganisaties en mensenrechtenverdedigers.

“Volgens de grondwet is er gelijkheid, maar de praktijk is anders. Vrouwen worden seksueel misbruikt, worden op basis van 'morele misdaden' als overspel en seks voor het huwelijk zonder proces gevangen gezet en durven geen aangifte bij de politie te doen,” aldus Ploumen.

Ze vervolgt: “Bovendien vormt straffeloosheid een probleem; daders van geweld tegen vrouwen zijn vaak bekend, maar worden vaak niet vervolgd. In 2012 werden er 4000 gevallen van geweld tegen vrouwen gemeld, maar slechts 163 zaken werden opgepakt.”

Veel vrouwen vrezen door het vertrek van Nederland uit Kunduz dat vrouwenrechten in Afghanistan geen prioriteit meer krijgen.

Nederland stopt op 1 juli dit jaar met de politietrainingsmissie in Kunduz en trekt de aanwezige militairen uit deze Noord-Afghaanse provincie terug. Dit is een jaar eerder dan gepland. Maar Ploumen zal Afghaanse vrouwen niet laten vallen.

“Vrouwen zijn onmisbaar bij wederopbouw en voor het scheppen van duurzame vrede. Ik laat de vrouwen van Afghanistan daarom niet in de steek,” aldus de bewindsvrouw.

Toegang tot justitiële systeem bevorderen
Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Ploumen de toegang tot het justitiële systeem voor vrouwen wil bevorderen.

Met een budget van 1,5 miljoen euro dat de minister in Afghanistan toezegde, wil zij in samenwerking met andere internationale partners zich de komende jaren voor de Afghaanse vrouw inzetten.

Zij gaat met dit bedrag onder meer een juridische faculteit ondersteunen, zodat meer vrouwen in functies in de justitiële sector terecht kunnen komen.

Ook wordt er met dit bedrag onder meer gewerkt aan de verbetering van de rechtsbijstand voor vrouwen en wordt de capaciteit van vrouwenorganisaties vergroot.

In Kunduz en Kabul ontmoette minister Ploumen Afghaanse vrouwenorganisaties en mensenrechtenverdedigers, waarmee zij sprak over het tegengaan van huiselijk geweld en betere naleving van Afghaanse wetgeving die vrouwen moet beschermen.

Daarnaast bracht zij een bezoek aan de vrouwengevangenis in Kunduz en sprak daar met vrouwelijke gedetineerden en advocaten.

De minister opende in Kunduz een door Nederland gefinancierd kantoor voor bemiddeling (mediation), dat op een laagdrempelige manier bijdraagt aan het oplossen van conflicten op dorpsniveau.

Zie ook:
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

woensdag 13 maart 2013

F-16’s in Afghanistan bombarderen opnieuw om Amerikanen te steunen

Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen die bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif zijn gestationeerd hebben afgelopen week twee bommen afgegooid om Amerikanen in het oosten van Afghanistan te helpen.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dinsdag dat de Nederlandse F-16's op aanwijzing van grondtroepen 2 bommen afwierpen op posities van opstandelingen.

De gevechtsvliegtuigen ondersteunden daarmee een Amerikaans kamp in de provincie Kunar, in het oosten van Afghanistan, dat werd beschoten.

Hierna was het vuurgevecht afgelopen.

Eerder in de week stegen de jachtvliegtuigen ook al op om vechtende Amerikaanse eenheden te ondersteunen. Daarbij werden geen wapens ingezet, aldus Defensie.

Nederland heeft op Camp Marmal bij de stad Mazar-e-Sharif een Air Task Force (ATF) gestationeerd die bestaat uit 4 F-16’s en ongeveer 120 manschappen.

De taak van de ATF is het ondersteunen van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz, maar ze mogen ook bondgenoten in nood te hulp komen.

De Nederlandse regering heeft besloten om de F-16’s in Afghanistan operationeel te houden wanneer op 1 juli aanstaande de politietrainingsmissie in Kunduz een jaar eerder eindigt.

De toestellen mogen boven heel Afghanistan opereren en indien noodzakelijk hun wapensystemen inzetten.

vrijdag 8 maart 2013

Politiemissie Kunduz eindigt 1 juli, missie F-16’s en versterking rechtsstaat verder

Het kabinet heeft vrijdag bekendgemaakt dat Nederland op 1 juli 2013 een punt zet achter de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Het personeel en het materieel hebben uiterlijk 1 november de Duitse basis in Kunduz verlaten.

De F-16’s in Mazar-e-Sharif blijven wel actief, het programma om de rechtsstaat te verbeteren blijft doorlopen tot in 2014 en Den Haag blijft ook steun verlenen aan EUPOL in Kabul.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bericht dat het werk in Kunduz tot 1 juli onverminderd voortgaat, maar het accent verschuift verder naar de overdracht van taken aan de Afghaanse autoriteiten.

De Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie heeft sinds de zomer van 2011 een stevige basis gelegd voor de hele justitieketen in Kunduz, zo meldt Defensie

“De Afghanen zijn eerder dan gepland klaar om zelf de verantwoordelijkheid voor politietrainingen te dragen in Kunduz.”

Afghaanse trainers geven zelf al les, en Nederland en Duitsland het personeel van de Afghaanse staf, zodat die de leiding kan overnemen.

Overdracht
Vanaf 1 juli is Afghanistan zelf verantwoordelijk voor de politieopleidingen en dragen de Duiters het trainingscentrum over aan de Afghanen.

Duitse bescherming
Het besluit van de Nederlandse regering is voor een deel ook het gevolg van de Duitse troepenreductie in Afghanistan. Berlijn trekt zijn soldaten in de tweede helft van dit jaar terug uit Kunduz.

Nederlands personeel in het gebied is voor veiligheid en legering afhankelijk van Duitse eenheden.

Dit geldt ook voor de Nederlanders die voor EUPOL in Kunduz het hogere politiekader opleiden. EUPOL sluit hun trainingslocatie in Kunduz naar verwachting eveneens op 1 juli.

België
Het Belgische persbureau Belga bericht dat de kans groot is dat ook de Belgen niet lang meer in Kunduz blijven nu de Duitsers aan vertrekken denken.

De Belgische regering heeft hier echter nog niets over beslist.

Legerchef Gerard Van Caelenberge durfde bij het traditionele kerstbezoek aan de troepen in elk geval niet meer te voorspellen of het Belgische leger ook eind 2013 nog in Kunduz gestationeerd zal zijn, aldus Belga.

België leidt in Kunduz Afghaanse soldaten op.

Nederland blijft actief
Nederland vertrekt niet volledig uit Afghanistan maar zet het rule of law-programma in Kunduz voort tot in 2014.

Ook de F-16’s die op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif zijn gestationeerd blijven actief en Den Haag blijft de Europese Politiemissie van de EU in Afghanistan (EUPOL) in Kabul ondersteunen.

Voortzetting rule of law-programma
De ontwikkeling van de rechtsstaat in Kunduz is een zaak van lange termijn. Daarom gaat het zogenoemde rule of law-programma volgens planning tot in 2014 door.

Lokale, niet-gouvernementele organisaties die niet afhankelijk zijn van Duitse of Nederlandse aanwezigheid voeren de projecten uit en zij blijven met de Nederlandse ambassade in Kabul de projecten monitoren.

F-16’s Mazar-e-Sharif
Nederland blijft in Kunduz ook militair betrokken met de inzet van de 4 F-16’s vanaf Mazar-e-Sharif. De jachtvliegtuigen voeren de taken uit onder het huidige mandaat en ondersteunen daarnaast de terugverplaatsing van de Nederlandse eenheden.

Mazar-e-Sharif is de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz.

De Nederlandse Air Task Force (ATF) bestaat uit een detachement van ongeveer 120 manschappen.

De F-16's mogen boven heel Afghanistan in actie komen en daarbij hun wapensystemen inzetten.

EUPOL
Een woordvoerder van de Rijksoverheid meldt dat EUPOL het Field Office Kunduz naar verwachting eveneens op 1 juli sluit.

De Nederlandse die hier voor EUPOL in Kunduz het hogere politiekader opleiden krijgen ook bescherming van Duitsland.

Nederland blijft EUPOL in de Afghaanse hoofdstad Kabul ondersteunen met politiefunctionarissen en deskundigen die werken aan de versterking van de politie- en justitiesector op nationaal niveau, aldus Defensie.

Positief
Nederland is sinds de zomer van 2011 actief in Kunduz. Defensie meldt dat het kabinet zich in een tussentijdse evaluatie voorzichtig positief toont over de resultaten. Deze rapportage is ook aan de Tweede Kamer gestuurd.

De waardering voor de Nederlandse inspanningen is groot bij zowel de Afghanen als de internationale partners. Door de gehele justitiële keten heen zijn er nu beter opgeleide agenten, advocaten, rechters en aanklagers.

Het is volgens het kabinet nu te vroeg om vast te stellen wat het effect op langere termijn zal zijn van de politietrainingsmissie.

Aan de politiemissie in Afghanistan nemen 545 Nederlandse manschappen deel. De missie zou aanvankelijk tot midden 2014 duren. Het doel is om Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstaat te versterken.

Reactie Hennis-Plasschaert
De NOS meldt dat minister van Defensie Hennis-Plasschaert zegt dat Nederland met recht kan zeggen dat het iets heeft bereikt en dat de trainingen met een gerust hart kunnen worden overgedragen aan de Afghanen.

Ze zegt ook dat het in Afghanistan altijd onveiliger zal zijn dan in Nederland, maar het is veel veiliger dan een paar jaar geleden.

Kamerbrief Duitse terugtrekking
De ministers Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie), Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hebben een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de Duitse troepenreductie.

In de brief aan het parlement zetten de bewindslieden de gevolgen uiteen van de Duitse troepenreductie in Afghanistan in 2013 voor de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie.

Zie: Kamerbrief over Duitse troepenreductie in Afghanistan en Nederlandse politietrainingsmissie

Tussentijdse evaluatie missie Afghanistan
De regering heeft ook een tussentijdse evaluatie van de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan geschreven. Deze evaluatie gaat over de periode van de start in 2011 tot en met 31 december 2012.

Zie: Tussentijdse evaluatie politietrainingsmissie in Afghanistan

Zie het gehele Pdf-document: Tussentijdse Evaluatie: De geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan


Videoverslag NOS over Nederlandse terugtrekkingPremier Mark Rutte over terugtrekkingZie ook:
Politiemissie Kunduz eindigt deze zomer
Eerdere beëindiging missie Kunduz “serieuze optie”
Politiekamp Kunduz al in juli overgedragen aan Afghanen
Nieuwe fase opleiding Afghaanse agenten

donderdag 7 maart 2013

Politiemissie Kunduz eindigt deze zomer

Nederland zal de politrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz aanstaande zomer al beëindigen.

Dat meldt RTL Nieuws. Het kabinet zal vrijdag deze beslissing nemen.

RTL bericht: "Bronnen rond het kabinet bevestigen dat de ministerraad daarover morgen een besluit neemt."

Vorige maand meldden bronnen in Den Haag al dat het een serieuze optie is om de missie in Kunduz eerder te eindigen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de politiemissie in Afghanistan tot midden 2014 zou duren, maar omdat Duitsland voor die datum uit Kunduz vertrekt wil het kabinet met de Duitsers weg.

Duitsland beschermt de Nederlandse politietrainers in Kunduz.

Een ander motief om eerder te vertrekken is volgens RTL dat de training van de Afghaanse politie zo goed als afgerond is. Afghaanse instructeurs leiden intussen zelf agenten op.

Nederland heeft ook vier F-16 gevechtstoestellen gestationeerd op Camp Marmal in Mazar-i-Sharif, de hoofdstad van de westelijke buurprovincie Balkh van Kunduz.

Deze F-16's blijven mogelijk nog enige tijd in Afghanistan om bondgenoten te steunen.

Aan de politietrainingsmissie in Afghanistan nemen 545 manschappen deel. Het doel van de missie is het trainen van de politie en het versterken van de rechtsstaat.

De terugtrekking van materieel zou volgens de oorspronkelijke planning tot in 2015 lopen.

Zie ook:
Eerdere beëindiging missie Kunduz “serieuze optie”
Politiekamp Kunduz al in juli overgedragen aan Afghanen
Nieuwe fase opleiding Afghaanse agenten

dinsdag 5 maart 2013

Commandant Jörg Vollmer van ISAF-Regio Noord-Afghanistan bezoekt missie Kunduz

De nieuwe commandant van het Regional Command North van de International Security Assistance Force (ISAF), de Duitse generaal-majoor Jörg Vollmer, heeft een bezoek gebracht aan de Nederlandse soldaten in Kunduz.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bericht dinsdag dat Vollmer zich in Kunduz op de hoogte liet stellen van de werkwijze van de Nederlanders.

Vollmer (1957) sprak met het managementteam over de ontwikkelingen van de politietrainingsmissie.

De militairen van de trainingsmissie verzorgen oefeningen en begeleidingsactiviteiten voor Afghaanse agenten in vier van de zeven districten van de provincie Kunduz.

Ze mentoren daarbij de politieagenten tijdens hun werkzaamheden op de werklocaties.

Generaal-majoor Jörg Vollmer loste eind februari zijn rang- en landgenoot Erich Pfeffer af als commandant van het Regionaal Commando Noord-Afghanistan van de ISAF-veiligheidsmacht, die wordt geleid door de NAVO.

De Nederlandse F-16’s van de Air Task Force (ATF) in Mazar-e-Sharif hebben ondertussen de afgelopen week in diverse provincies verkenningsvluchten uitgevoerd ter ondersteuning van de politietrainingsgroep en coalitietroepen.

De Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan heeft tot doel om Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstaat in Afghanistan, dat al 33 jaar door oorlog en burgeroorlog wordt geteisterd, te versterken.

De politiemissie staat gepland tot midden 2014 en er nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen aan deel.