zaterdag 22 september 2012

Politietrainers missie Kunduz blijven patrouilleren met Afghaanse politie

Militairen oefenen in Marnewaard een voetpatrouille zoals die in Kunduz wordt uitgevoerd (Foto: ministerie van Defensie)
Het ministerie van Defensie heeft donderdag gemeld dat de Nederlandse politietrainers nog steeds met Afghaanse agenten de straat op gaan in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Kolonel Roland de Jong, commandant van de Police Training Group 4 (PTG-4), meldt in een verklaring: “De veiligheidssituatie wordt nauwlettend gevolgd en als het nodig is, worden er maatregelen getroffen en wordt eventueel het programma aangepast. Dat is blijkbaar nu niet nodig geweest.”

De Jong maakte dit bekend naar aanleiding van andere berichten hierover.

De Jong vertrekt eind oktober als commandant van de vierde rotatie politietrainers naar Afghanistan. Deze week oefent de eenheid op oefenterrein De Marnewaard in Groningen.

PTG-4 bestaat uit militairen van 11 Luchtmobiele Brigade, leden van de Koninklijke Marechaussee en functionarissen van Buitenlandse Zaken.

Eigen benen en groei vertrouwen
Geoffrey van Leeuwen, de civiel vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken, benadrukt het doel van de missie.

Hij zegt: “Het gaat er om dat de Afghanen zelf voor de veiligheid kunnen zorgen. We helpen ze door agenten op te leiden en te begeleiden, maar bijvoorbeeld ook door rechters, openbaar aanklagers en advocaten te trainen.”

“Daarmee helpen we de Afghanen op eigen benen te staan en groeit het vertrouwen van de bevolking in de eigen overheid. En een veiliger en stabieler Afghanistan is in het belang van onze eigen veiligheid,” aldus Geoffrey van Leeuwen.

Veiligheid
In de oefening in Marnewaard wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk nagebootst. Kolonel De Jong gaf het belang van realistische scenario's aan.

Hij zegt: “Alhoewel het in Kunduz in vergelijking met andere provincies in Afghanistan relatief rustig is, houden we natuurlijk rekening met allerlei incidenten.”

Het afgelopen jaar is het aantal aanvallen van Afghanen in een politie- of legeruniform op personeel van de International Security Assistance Force (ISAF), die onder bevel staat van de NAVO, fors toegenomen.

Ook de Koranverbrandingen op een Amerikaanse basis in Afghanistan eerder dit jaar, en de publicatie van een anti-islamitische film vorige week, hebben in Afghanistan anti-Westerse demonstraties veroorzaakt.

Verder hebben de veiligheidsdiensten in Kunduz regelmatig te maken met hinderlagen en aanslagen met bermbommen van opstandelingen. De Nederlanders hebben hier zelf niet mee te maken gehad, wel hun Duitse en Afghaanse collega's.

Doel politietrainingsmissie
De Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is gericht op versterking van het plaatselijke politieapparaat en de ontwikkeling van het justitiesysteem.

Nederlandse politieagenten, marechaussees, ontwikkelingsexperts, militaire trainers en ondersteuners, diplomaten en justitie-experts en ontwikkelingsorganisaties werken daarvoor nauw samen.

De missie duurt tot uiterlijk 2014. Per rotatie nemen er ongeveer 545 Nederlandse manschappen aan deel.

Politietrainingsgroep 4 op eindoefening in Marnewaard voor uitzending missie Kunduz (Foto: ministerie van Defensie)

Zie ook:
Video militairen Luchtmobiele Brigade uit Assen en Schaarsbergen oefenen voor Kunduz
Politietrainers PTG-4 op oefening in Marnewaard voor uitzending Kunduz
Kolonel Van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot Jarst de Jong

donderdag 20 september 2012

Video militairen Luchtmobiele Brigade uit Assen en Schaarsbergen oefenen voor Kunduz

Militairen op oefening in Marnewaard voor uitzending politiemissie Kunduz (Foto: ministerie van Defensie)
Ruim honderd soldaten van de Luchtmobiele Brigade uit Assen en collega's uit Schaarsbergen zullen volgende maand naar de Noord-Afghaanse provincie Kunduz vertrekken. Ze moeten daar de Nederlandse instructeurs beschermen die Afghaanse politieagenten opleiden.

Het Dagblad van het Noorden donderdag meldt dodnerdag dat de militairen die naar Kunduz gaan deze week hun eindoefening hielden op het Groningse oefenterrein de Marnewaard.

De krant schrijft dat de Johan Willem Frisokazerne in Assen het grootste deel van de 200 Nederlandse militairen levert die straks naar Kunduz gaan. Ze vormen daar voor een half jaar de vierde politietrainingsmissie.

Omroep Gelderland meldt donderdag dat soldaten van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen die naar Afghanistan gaan donderdag hebben getraind in het Groningse Zoutkamp.

De soldaten uit Schaarsbergen oefenden samen met de andere teams, waaronder de Luchtmobiele Brigade van de kazerne in Assen.

De Luchtmobiele Brigade zorgt voor de bescherming van marechaussees die Afghaanse agenten opleiden, aldus het Dagblad van het Noorden. Dat gebeurt grotendeels buiten de poort van de militaire basis in Kunduz-Stad.

De Politietrainingsgroep IV (PTG-4) zal onder bevel staan van kolonel Roland de Jong.

De deelnemers aan de vierde politietrainingsmissie vertrekken op 23 oktober naar Afghanistan. In Kunduz gaan ze Afghanen opleiden tot politieagenten. De missie duurt zes maanden.

Het ministerie van Defensie meldde onlangs dat PTG-4 bestaat uit manschappen van de Luchtmobiele Brigade uit Assen, leden van de Koninklijke Marechaussee en functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Personeel van de PTG-4 doorloopt op de Marnewaard scenario’s die de situatie in het missiegebied in Afghanistan nabootsen.Zie ook:
Politietrainers PTG-4 op oefening in Marnewaard voor uitzending Kunduz
Kolonel Van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot De Jong

woensdag 19 september 2012

Video Police Training Group III missie Kunduz aan het werk

Het ministerie van Defensie heeft dinsdag een video gepubliceerd over de Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

In de video worden de doelstellingen en de methoden van de politietraining in Afghanistan uitgelegd.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de Afghanen voor hun eigen veiligheid kunnen zorgen en de rechtsstaat verder kunnen ontwikkelen.Militairen van de Police Training Group (PTG) begeleiden en trainen ondertussen Afghaanse agenten in 4 van de 7 districten in de provincie Kunduz.

De missie is in fases uitgebreid van het district Kunduz naar de districten Khanabad, Aliabad en Imam Sahib.

De derde rotatie van de Politietrainingsgroep (PTG-3), die onder bevel staat van kolonel Jarst de Jong, is inmiddels over de helft van de uitzendperiode.

Aan de politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per rotatie ongeveer 545 soldaten, politiefunctionarissen en medewerkers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie deel. De missie duurt tot in 2014.

Afgelopen mei werd een video uitgebracht met de resultaten van de Politietrainingsgroep 2 (PTG-2).

Zie ook:
Video resultaten missie Kunduz tweede politietrainingsgroep (PTG-2)

vrijdag 14 september 2012

Chef EUPOL-Afghanistan bezoekt politiemissie Kunduz

Karl Ake Roghe met militairen in Kunduz, foto EUPOL
Karl Ake Roghe, het nieuwe hoofd van de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL-A), heeft de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz bezocht.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie meldt vrijdag dat Roghe een bezoek bracht aan de Nederlandse Police Training Group (PTG) en lokale stafleden van EUPOL in Kunduz.

Kunduz was het eerste reisdoel van Roghe. Defensie bericht dat dit “niet zonder reden” was, want “EUPOL-leden coördineren daar met succes hun opleidingsinspanningen van het hogere politiekader met die van de PTG, die onder meer politierekruten de basisvaardigheden bijbrengen”.

Dit is een "rolmodel" voor de politietrainingen die in Afghanistan worden gegeven.

De Zweed Karl Ake Roghe wil zich met een rondreis langs de EUPOL-vestigingen in Afghanistan informeren over de situatie, de vorderingen en uitdagingen in de praktijk.

Versterking justitieketen
De PTG en EUPOL in Kunduz werken ook samen bij de opleiding van officieren van justitie, de versterking van de justitieketen, voortgezette politietrainingen en het begeleiden en adviseren van de Afghaanse Nationale Politie (ANP).

Deze internationale samenwerking wordt gezien als een rolmodel voor andere provincies waar EUPOL zijn activiteiten ontplooit, aldus Defensie.

Roghe complimenteerde de PTG en EUPOL en Samiullah Qatra, de politiechef van de provincie Kunduz, met het gezamenlijke werk. Hij moedigde ze aan de samenwerking verder te versterken.

Hij zei: “Met deze gecombineerde aanpak van Nederland worden echt vorderingen gemaakt, zonder dat er dubbel werk wordt verricht.”

Maandelijkse krant
Generaal Samiullah Qatra, de politiecommandant van de provincie Kunduz, verwelkomde Roghe in zijn hoofdkwartier in Kunduz-Stad. Politiecommissaris Qatra is een van de partners van EUPOL in Kunduz.

Qatra bedankte Roghe voor de goede samenwerking en adviezen van zijn Nederlandse begeleiders, Hanneke Brouwer en Peter Markus.

Qatra liet Roghe ook zijn jongste project zien. Dit is een maandelijkse krant waarmee de bewoners van Kunduz worden geïnformeerd over de politieactiviteiten.

Roghe zei: “Dit helpt zeker om het vertrouwen van de lokale bevolking te winnen. Ik verzeker u dat de deur van EUPOL 24 uur per dag voor u open staat.”

Zie ook:
Politiemissie Kunduz en de Nederlandse bijdrage aan EUPOL Afghanistan

dinsdag 11 september 2012

Politietrainers Kunduz starten tweede vervolgcursus in district Aliabad

Nederlandse politietrainers in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz zijn afgelopen week in het district Aliabad begonnen met het aanbieden van de tweede vervolgcursus aan Afghaanse agenten.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Militairen van de Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT) verzorgen opleidingen in Aliabad, “waar de tweede vervolgcursus voor Afghaanse agenten begon”.

De POMLTs begeleiden en trainen Afghaanse agenten buiten de poort van Kamp Kunduz tijdens hun werk op bijvoorbeeld politiebureaus en bij controleposten.

De politietrainingsmissie werd in juni uitgebreid naar het district Aliabad, ten zuiden van het district Kunduz.

De basistraining voor Afghaanse politierekruten duurt 8 weken, de vervolgopleiding van politieagenten 10 weken.

Imam Sahib
De POMLTs hielpen de afgelopen week ook bij trainings- en begeleidingsactiviteiten in het district Imam Sahib, ten noorden van Kunduz.

Vorige maand werd de politiemissie naar dit district uitgebreid.

Kunduz-Stad
In de stad Kunduz kregen de afgelopen week cursisten van de verschillende politiestations lessen en ging de speciale vrouwentraining voort.

Agenten van de Afghan Uniformed Police kregen training en begeleiding tijdens hun werkzaamheden.

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel, waarvan er circa 350 op Kamp Kunduz bij de provinciehoofdstad Kunduz zijn gestationeerd.

De missie duurt tot 2014 en heeft tot doel om de Afghaanse politie op te leiden en het rechtssysteem te versterken.

maandag 3 september 2012

Kamervragen SP over opschorten training Afghaanse rekruten en green-on-blue incidenten

De Verenigde Staten hebben dit weekeind besloten om voorlopig te stoppen met het opleiden van nieuwe Afghaanse rekruten.

SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft hierover maandag Kamervragen aan de regering gesteld en wil onder meer weten wat dit voor Nederland betekent.

De aanleiding voor het Amerikaanse besluit zijn de aanvallen van leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten op NAVO-soldaten. Hierdoor zijn dit jaar al 45 doden gevallen onder buitenlandse militairen in Afghanistan.

Van Bommel stelt de vragen aan de ministers Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken en Hans Hillen van Defensie.

Zoals gebruikelijk vraagt Van Bommel in het setje Kamervragen eerst of de ministers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, en of de informatie klopt.

Hij wil verder onder meer graag weten welke gevolgen het besluit heeft voor de Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Tot slot vraagt Van Bommel of de ministers bereid zijn om de Nederlandse politietrainers “met het oog op de enorme toename van ‘green on blue’ aanvallen” terug te trekken.

- Met de term “blue” wordt het personeel van de NAVO-ISAF-missie in Afghanistan aangeduid. “Green” staat voor de Afghaanse veiligheidsdiensten.


Kamervragen SP over opschorten training Afghaanse rekruten
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over opschorting van training van Afghaanse rekruten

1. Kent u het bericht ‘Training suspended for new Afghan recruits’? (1)

2. Is het juist dat een NAVO-commandant de opleiding van Afghaanse rekruten heeft opgeschort? Indien neen, wat zijn dan de feiten? Indien ja, kunt u aangeven op wie deze beslissing van toepassing is?

3. Is het verder juist dat onderzocht gaat worden of de 27 duizend leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten, die samenwerken met de NAVO troepen die onder bevel van de NAVO-commandant staan, banden hebben met de opstandelingen? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

4. Klopt het dat, zoals NAVO personeel in het artikel beweert, de laatste jaren regelmatig militaire richtlijnen voor rekrutering van nieuwe Afghaanse militairen en agenten niet werden nageleefd? Indien neen, waarom niet? Indien ja, kunt u aangeven welke richtlijnen niet werden nageleefd en op welke schaal dit gebeurde?

5. Welke gevolgen heeft bovenstaande voor de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz? Kunt u uw antwoord toelichten? Zijn in Kunduz ook militaire richtlijnen voor rekrutering van nieuwe Afghaanse militairen en agenten niet goed nageleefd? Bent u van mening dat de agenten en militairen in Kunduz opnieuw onderzocht dienen te worden op banden met de opstandelingen? Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Kunt u bevestigen dat dit jaar reeds 45 NAVO-troepen door zogenaamde ‘green on blue’ aanvallen zijn gedood? Indien neen, om hoeveel doden gaat het dan? Hoe beoordeelt u de sterke toename van deze aanvallen?

7. Zijn er ook ‘green on blue’ aanvallen, al dan niet met dodelijke afloop, geweest in Kunduz? Indien ja, hoeveel?

8. Kunt u aangeven hoeveel doden er zijn gevallen door zogenaamde ‘green on green’ aanvallen, waarbij Afghaanse militairen of agenten andere Afghaanse militairen of agenten doodden? Klopt het dat ook deze aanvallen sterk toenemen? Indien ja, hoe beoordeelt u de sterke toename van deze aanvallen?

9. Zijn er ook ‘green on green’ aanvallen, al dan niet met dodelijke afloop, geweest in Kunduz? Indien ja, hoeveel?

10. Bent u bekend met de bevinding uit een NAVO rapport over ‘green on blue’ aanvallen dat stelt dat ‘lethal altercations are clearly not rare or isolated; they reflect a rapidly growing systemic homicide threat (a magnitude of which may be unprecedented between ‘allies’ in modern military history)’? Bent u ook bekent met de bevinding uit hetzelfde rapport dat NAVO-verklaringen die het tegendeel beweren ‘seem disingenuous, if not profoundly intellectually dishonest’? (2)

11. Bent u bereid dit NAVO rapport ter inzage naar de Kamer te sturen? Indien neen, waarom niet?

12. Herinnert u uw antwoorden op Kamervragen van begin dit jaar dat ‘het te vroeg (is) om vast te stellen of er sprake van een trend’ met betrekking tot de dodelijke ‘green on blue’ aanvallen? (3) Acht u het nog altijd te vroeg om deze sterk toenemende trend vast te stellen? Indien ja, waarom? Kunt u uw antwoord toelichten? Hoe beoordeelt u de beide bij vraag 10 genoemde conclusies uit het NAVO rapport? Kunt u in uw antwoord ingaan op beide conclusies en uw antwoorden toelichten?

13. Bent u bereid, met het oog op de enorme toename van ‘green on blue’ aanvallen en de vele andere aanwijzingen dat de westerse inspanningen in Afghanistan niet tot meer veiligheid leiden, over te gaan tot vervroegde beëindiging van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz en de Nederlandse politietrainers vervroegd terug te trekken? Indien neen, waarom niet?

Bronnen
1. Training suspended for new Afghan recruits, http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/training-suspended-for-new-afghan-recruits/2012/09/01/adc4ed1c-f398-11e1-b74c-84ed55e0300b_story.html?hpid=z2, 2 september 2012.
2. Afghanistan’s Soldiers Step Up Killings of Allied Forces, http://www.nytimes.com/2012/01/20/world/asia/afghan-soldiers-step-up-killings-of-allied-forces.html, 20 januari 2012.
3. Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de betogingen in onder andere Kunduz tegen de koran-verbranding,
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1840.html, 14 maart 2012.

---

De NOS plaatste zondag een korte video over het besluit van de NAVO om de training van Afghaanse rekruten op te schorten.

Het gaat daarbij om de opleiding van Afghaanse Special Forces en plaatselijke milities, die de naam Afghan Local Police (ALP) hebben.