dinsdag 11 september 2012

Politietrainers Kunduz starten tweede vervolgcursus in district Aliabad

Nederlandse politietrainers in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz zijn afgelopen week in het district Aliabad begonnen met het aanbieden van de tweede vervolgcursus aan Afghaanse agenten.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Militairen van de Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT) verzorgen opleidingen in Aliabad, “waar de tweede vervolgcursus voor Afghaanse agenten begon”.

De POMLTs begeleiden en trainen Afghaanse agenten buiten de poort van Kamp Kunduz tijdens hun werk op bijvoorbeeld politiebureaus en bij controleposten.

De politietrainingsmissie werd in juni uitgebreid naar het district Aliabad, ten zuiden van het district Kunduz.

De basistraining voor Afghaanse politierekruten duurt 8 weken, de vervolgopleiding van politieagenten 10 weken.

Imam Sahib
De POMLTs hielpen de afgelopen week ook bij trainings- en begeleidingsactiviteiten in het district Imam Sahib, ten noorden van Kunduz.

Vorige maand werd de politiemissie naar dit district uitgebreid.

Kunduz-Stad
In de stad Kunduz kregen de afgelopen week cursisten van de verschillende politiestations lessen en ging de speciale vrouwentraining voort.

Agenten van de Afghan Uniformed Police kregen training en begeleiding tijdens hun werkzaamheden.

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel, waarvan er circa 350 op Kamp Kunduz bij de provinciehoofdstad Kunduz zijn gestationeerd.

De missie duurt tot 2014 en heeft tot doel om de Afghaanse politie op te leiden en het rechtssysteem te versterken.