zaterdag 19 maart 2011

Nederlandse politietrainingsmissie Kunduz op een rijtje

Eerste appel kwartiermakers (Foto: Ministerie van Defensie, maart 2011)
De Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie (GPM) in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz begint in de loop van dit jaar. De inbreng bestaat onder meer uit de Air Taskforce (ATF), een Europese politiemissie en een landmacht en marechausseetaak voor de basistraining van politieagenten.

Op dit ogenblik is in Kunduz al een Nederlands team aan het werk dat contacten onderhoudt met bondgenoten en details uitwerkt voor de GPM. Binnenkort reizen de kwartiermakers, het zogenoemde Deployment Element, ook af richting Kunduz.

Deployment Element/kwartiermakers
Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldde deze week dat het Deployment Element (DE) "zich bezig gaat houden met alle voorbereidingen zodat de politiemissie direct na aankomst aan de slag kan".

De DE is onlangs voor de eerste keer in Wezep samengekomen en gestart. Deze manschappen worden ook wel aangeduid als kwartiermakers.

Update: Zeventig Nederlandse kwartiermakers, het Deployment Element, zijn op 9 april in Kunduz met hun voorbereidingen voor de politietrainingsmissie begonnen.

- De kwartiermakers die de afgelopen maanden het pad effenden voor de eenheden van de politietrainingsmissie zijn op 24 juni in Nederland teruggekeerd. Hun taken zijn overgenomen door de manschappen van de politietrainingsgroep (PTG).

(15 juni 2011) De eerste militairen van de politietrainingsgroep zijn aangekomen in Kunduz.

(10 juli 2011) De hoofdmacht van de PTG arriveerde 10 juli in Kunduz. -

Inbreng luchtsteun
De Nederlandse inbreng in Noord-Afghanistan bestaat straks onder meer uit de Air Task Force (ATF), die zal bestaan uit vier F-16's, die van Kandahar verhuist naar de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif.

Aan dit Nederlandse detachement zijn 120 manschappen verbonden.

(13-09-2011) Eerder maakte minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) bekend dat door vertraging in de aanleg van de infrastructuur de F-16’s pas in november 2011 vanaf het vliegveld in Mazar-e-Sharif operationeel zullen zijn.

Op 13 september meldde het ministerie van Defensie dat de F-16’s die de politiemissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz moeten ondersteunen vanaf oktober naar het vliegveld van Mazar-e-Sharif verhuizen.

EUPOL
Een Europese politiemissie (EUPOL) zal zorgen voor de training van het hogere politiekader in Kabul en een taak voor de marechaussee is weggelegd voor de basistraining van politieagenten in Kunduz.

Van de Nederlandse inzet van 225 opleiders/trainers voor de missie komen ongeveer 40 civiele politiefunctionarissen terecht bij EUPOL. deze opleiders worden verdeeld over Kabul en Kunduz.

Als de Afghaanse rekruten in Kunduz de basisvaardigheden onder de knie hebben, is het de bedoeling dat ze doorstromen naar de praktijktraining, waarbij ze ‘in het veld’ hun bekwaamheden aanscherpen.” Dit gebeurt onder begeleiding van mentors.

Police Training Group/POMLTs
De zogenoemde Police Training Group (PTG) gaat het Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT) begeleiden en ondersteunen tijdens de aanvullende training van de Afghaanse agenten. Daar ligt direct de voornaamste opdracht voor de landmachtmilitairen.

Luitenant-kolonel Douglas Broman, hoofd formatietraining bij de directie Training & Operaties van de landmachtstaf, zegt: “Het wordt een heel andere missie dan in Uruzgan. Onze militairen gaan zij aan zij werken met de mensen van de Koninklijke Marechaussee.”

Infanteristen van de landmacht en trainers van de Koninklijke Marechausse (KMar) werken in de POMLT’s direct samen.

“De infanteristen worden ook als trainers beschouwd, ze zijn er niet alleen voor de beveiliging. De commandant van elke POMLT wordt een opperwachtmeester van de marechaussee. Vanaf het opwerktraject tot aan het einde van hun missie werken de teamleden samen,” aldus Broman.

De aanvullende begeleiding voor Afghaanse agenten duurt 10 weken. Vervolgens zijn er nog vijf maanden lang terugkomdagen.

Update 18 mei 2011: Nederland zal in juli 2011 beginnen met een eenheid van rond de 160 mannen en vrouwen om praktijkbegeleiding te geven aan het politiekorps van Kunduz-Stad.

- De eerste soldaten die de politietrainingsmissie uit gaan voeren zijn op 14 juni in Kunduz gearriveerd. Het gaat om ongeveer 100 manschappen, voornamelijk militairen van de landmacht en marechaussees.

(10 juli 2011) De hoofdmacht van de Politietrainingsgroep arriveerde op 10 juli in Kunduz.

De start van de begeleiding van Afghaanse agenten is inmiddels uitgesteld tot half september.

Kwaliteit
De bijdrage in Kunduz zal een herkenbare strategie hebben en het gaat deze keer meer om de kwaliteit dan om de hoeveelheid agenten die worden opgeleid.

“Evenals bij eerdere Nederlandse bijdragen wordt de bijdrage in Kunduz gekenmerkt door een herkenbare eigen strategie. Waar de focus tot nu toe vooral lag op de groei van het aantal politieagenten, is het nu tijd voor een kwaliteitsslag,” zo meldt Defensie.

Mensenrechten
“Gedurende de cursus is er extra aandacht voor mensenrechten, vrouwen- en kinderrechten en integriteit. Nederlandse trainers zien erop toe dat die elementen prominent aan de ervaring wordt toegevoegd.”

Dit was ook een belangrijk aspect van de opleiding toen het kabinet het besluit om politietrainers te sturen in januari nam.

De Afghaanse politie staat bekend als uiterst corrupt. Zeer machtige politiecommandanten worden door de VN ook beschuldigd van seksueel misbruik van jongens en het rekruteren van kinderen voor uiterst gevaarlijke taken. De VN noemde echter geen namen.

Tijdsduur opleiding
Nederland wil een stuwende kracht zijn in de kwaliteitsslag en zet in op een uitbreiding van de duur van de basis- en aanvullende training naar in totaal 18 weken.

De basistraining voor de politieagenten wordt verlengd van 6 naar 8 weken. Hierna volgt een praktijkbegeleiding door Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT’s).

Dit wordt gevolgd door een intensieve praktijkbegeleiding van minimaal 5 maanden waarin ook in totaal 10 weken zijn verdisconteerd.

Deze 10 weekse periode vormt een aanvulling op basisopleiding en vindt plaats op een veilige lokatie.

Update 20 mei 2011: De NAVO gaat al in oktober 2011 de basisopleiding voor alle politieagenten in Afghanistan verlengen van zes naar acht weken. Op 2 juli beginnen op drie lokaties proefprojecten met de uitgebreide training.

Rol Duitsland
Duitsland leidt het Provinciaal Reconstructie Team, is de lead nation, in de provincie Kunduz. “Het land werkt in de provincie volgens dezelfde benadering die Nederland in Uruzgan hanteerde,” zo meldt Defensie.

Duitsland leidt ook vanuit Mazar-e Sharif, de hoofdstad van de aangrenzende provincie Balkh, het Regionaal Commando Noord van de International Security Assistance Force (ISAF), die in het geheel onder leiding staat van de NAVO.

Afghanistan is opgedeeld in zes Regionale Commando Centra: Noord, West, Zuidwest, Zuid, Oost en Capital.

Duur missie
De Nederlandse regering gaat ervan uit dat de trainers en begeleiders tot halverwege 2014 hun taak ten volle kunnen uitvoeren.

Nederland kan zo volgens het ministerie van Defensie bijdragen aan de kwaliteitsverbetering in het Afghaanse overgangsproces naar zelfstandigheid.

Doel politietrainingsmissie
De missie in Kunduz richt zich op de versterking van het Afghaanse politieapparaat en de ontwikkeling van het justitiesysteem.

Nederlandse politieagenten, marechaussees, militaire trainers en ondersteuners, ontwikkelingsexperts en ontwikkelingsorganisaties, diplomaten, justitie-experts werken nauw samen om dit te bereiken.

Het doel is om de verantwoordelijkheid voor de veiligheid uiteindelijk volledig aan de Afghaanse overheid te kunnen overdragen. Dit wordt de transitie genoemd.

Momenteel is de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO in het grootste deel van Afghanistan nog verantwoordelijk voor de veiligheid.

De Nederlandse missie in Kunduz loopt tot uiterlijk 2014 en er nemen in totaal 545 Nederlandse manschappen per rotatie aan deel.

Ruim de helft van de 545 Nederlanders wordt in Kunduz gelegerd, de rest wordt in Kabul en Mazar-e-Sharif gestationeerd.

Veiligheid en operatiegebied
Binnen de relatief veilige gebieden is de veiligheid vooral in handen van de Afghan Uniformed Police. De Nederlandse activiteiten gaan zich richten op de provincie Kunduz.

Nederland begint in de stad Kunduz en de directe omgeving. “Daar is civiel politieoptreden en begeleiding van de Afghaanse civiele politie goed mogelijk en zinvol,” aldus het ministerie. “Vervolgens waaiert Nederland gaandeweg uit naar de andere districten van de provincie.”

In de tijd dat Nederland in Uruzgan lead nation was werd dit de inktvlekstrategie genoemd.

Het is de bedoeling dat in de loop van de komende jaren de Afghaanse autoriteiten zelf verantwoordelijk worden voor de handhaving van de veiligheid in het land.

De missie gaat van start tegen de achtergrond van een steeds verder verslechterende veiligheidssituatie in Afghanistan.

Een hoge medewerker van de VN in Afghanistan verklaarde eerder dit jaar dat het Centraal-Aziatische land in het geheel nog niet eerder zo onveilig was sinds de val van het bewind van de Taliban eind 2001.

Volgens verslaggevers is het noorden van het land, en in het bijzonder Kunduz, vorig jaar in snel tempo onveiliger geworden.

Dit jaar zijn bij elf aanslagen al meer dan 100 doden gevallen in de gewelddadige provincie.

Naar verwachting kan de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz eind april beginnen. Er zullen ongeveer 545 manschappen aan deelnemen.