zaterdag 19 maart 2011

Basistraining acht weken voor politieagenten Kunduz loze belofte aan GroenLinks

Het blijkt intussen onmogelijk om de basistraining van Afghaanse agenten in Kunduz te verlengen van zes naar acht weken. Dat blijkt uit gesprekken met trainers en diplomaten in Afghanistan.

Dat schreef de krant de NRC vrijdag. De VS zijn bang dat een langere trainingsduur ten koste gaat van het aantal politieagenten dat wordt opgeleid.

Verlenging van de basistraining van zes naar acht weken was een van de eisen die GroenLinks stelde om de politiemissie naar Kunduz te steunen. De partij verwacht wel dat het kabinet zich aan de afspraak houdt.

Het kabinet zou inmiddels op zoek zijn naar een "nooduitgang", zo meldt de Reformatorische Omroep.

“Daardoor zou het lijken dat de basistraining acht weken duurt. Topambtenaren waren de afgelopen week in Kabul om zich te buigen over de precieze invulling van de missie.”

GroenLinks zei na de debatten in de Kamer: “Het kabinet bleek tijdens de debatten bereid te voldoen aan alle eisen van GroenLinks.”

“De missie wordt een civiele missie en geen paramilitaire. GroenLinks heeft voor elkaar gekregen dat de politieopleiding van 6 naar 18 weken is uitgebreid. Hierdoor kan er lesgegeven worden in taal en schrijfvaardigheden, mensenrechten, wetskennis en goed bestuur.”

Het kabinet en GroenLinks hebben dus een andere mening dan de VS, het toonaangevende land in Afghanistan dat de meeste troepen levert voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO.

Over de aanduiding “civiel” bestaat al van meet af aan onenigheid of die wel terecht is, omdat er moeilijk zekerheid is of opgeleide agenten niet toch ingezet kunnen worden voor aanvallen.

Het ministerie van Defensie zei afgelopen week dat Nederland een stuwende kracht wil zijn in de kwaliteitsslag en inzet op een uitbreiding van de duur van de basis- en aanvullende training naar in totaal 18 weken.

“De basistraining voor de politieagenten wordt verlengd van 6 naar 8 weken. Hierna volgt een praktijkbegeleiding door Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT’s).” Deze moeten de agenten ook in het veld begeleiden.

De basistraining zou dan volgens Defensie gevolgd worden door een intensieve praktijkbegeleiding van minimaal vijf maanden waarin ook in totaal tien weken zijn opgenomen.

Deze periode van tien weken zou dan een aanvulling vormen op de basisopleiding en plaatsvinden op een veilige locatie.

In april 2010 diende GroenLinks samen met D66 een motie in die het vorige kabinet opriep om te onderzoeken of Nederland een civiele politietrainingsmissie vorm kan geven die een bijdrage levert aan de wederopbouw van de rechtsstaat in Afghanistan.

Zie ook:
Nederlandse inbreng Kunduz op een rijtje