vrijdag 28 januari 2011

Steun parlement politietrainingsmissie Kunduz in Noord-Afghanistan

De Tweede Kamer is afgelopen nacht akkoord gegaan om een geïntegreerde politietrainingsmissie naar de Afghaanse provincie Kunduz te sturen. Dat meldt het ministerie van Defensie.

CDA, VVD, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP stemden in met het kabinetsbesluit een bijdrage te leveren aan opleiding en training van de civiele politie in het noorden van Afghanistan.

Civiel karakter
In een aanvullende uitwerking van haar artikel-100 brief onderstreepte de regering het volledig civiele karakter van de missie.

Trainingsduur
De regering maakte ook een kwaliteitsslag door de basistraining te verlengen naar 18 weken.

De praktijkbegeleiding door de zogenoemde Police Operational Mentor and Liaison Team’s (POMLT’s) duurt minimaal 5 maanden.

Dutch approach
Met de duur van de training stijgt de Nederlandse benadering volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie uit boven de tot nu toe gebruikelijke trainingsmissies van de NAVO.

De opleiding is langer, dus intensiever, en versterkt inhoudelijk de kennis en vaardigheden die gericht zijn op goed bestuur en mensenrechten. Door terugkomdagen en het volgen van de agenten wordt de opleiding ook duurzaam.

Luchtsteun
Vier F-16’s en het ondersteunend personeel doen hun werk vanuit Mazar-e-Sharif. Dit is de hoofdstad van de aangrenzende provincie Balkh. Hier is het hoofdkwartier van het Regionaal Commando Noord-Afghanistan gevestigd van de NAVO-ISAF-veiligheidsmacht.

Ter bescherming van het personeel sluit Nederland zich voor de huisvesting, met uitzondering van Kabul, aan bij een Duits project dat de onderkomens uitvoert in steen en beton.

De Nederlandse F-16’s zijn primair bedoeld om bermbommen op te sporen, maar zijn ook beschikbaar voor luchtsteun.

De Nederlandse contingentscommandant heeft mandaat de toestellen in te zetten als er landgenoten in nood zijn.

Net als de Nederlanders en de Afghanen die ze begeleiden kunnen rekenen op steun van de bondgenoten, zijn ook de Nederlandse gevechtsvliegtuigen beschikbaar indien de partners in acute nood verkeren, én de toestellen op dat moment in de lucht zijn.

De totale Nederlandse bijdrage bestaat uit 545 personen die in Kunduz en deels in de hoofdstad Kabul worden gelegerd. De luchtsteun die meegaat wordt in Mazar-e-Sharif gestationeerd.

Een Kamermeerderheid steunt het kabinetsplan voor een nieuwe missie in Afghanistan. Het kabinet kan rekenen op de steun van VVD, CDA, SGP, GroenLinks, ChristenUnie en D66. Gezamenlijk hebben deze partijen 79 zetels in de Tweede Kamer.

Gereserveerd

Gereserveerd

maandag 24 januari 2011

Hoorzitting geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan

De commissie voor Buitenlandse Zaken hield vandaag een hoorzitting over de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan.

De commissie sprak met Afghaanse functionarissen, buitenlandse politieke en militaire autoriteiten van de NAVO en de EU, vertegenwoordigers van ngo’s, onafhankelijke deskundigen en de vakbonden van militairen en politie.

Het programma van 10:00 - 19:30 uur over de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan bestond uit deze lijst deelnemers:


PROGRAMME (UPDATE)
Public hearing of the committees on Foreign Affairs, Defence, and Security and
Justice of the House of Representatives of Netherlands’ Parliament
on an integrated police trainingsmission in Afghanistan

MONDAY 24 January 2011 10.00 – 19.30 hrs.

Venue: Thorbeckezaal, building of the House of Representatives
(‘Tweede Kamer’), Plein 2, The Hague

I. 10.00 – 11.30 hrs. (partly in Dari with translation to Dutch, partly in English)
· General Bismillah Khan Mohammadi, Minister of the Interior
· Major General Ghulam Mujtaba Patang, Commander of National Police
Training (Ministry of the Interior)
· Sima Samar, Chair of the Afghan Independent Human Rights Commission
BREAK

II. 11.45 – 13.30 hrs. (English)
· Kees Klompenhouwer, EU Civilian Operations Commander
· Jukka Savolainen, Head of Mission of EUPOL Afghanistan
· Markus Ritter, Head of Mission German Police Project Team (GPPT)
Afghanistan
· Major General Hans-Werner Fritz, ISAF Commander RC-North
· Martin Kobler, Deputy Special Representative of the UN Secretary-General
of the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)
BREAK

III. 14.30 – 15.30 hrs. (English)
· Malik Rahmani, Projectmanager focal point Kunduz, Afghan Development
Association (ADA)
· Shafiq Gawhari, Director GTZ Afghanistan
· Masood Karokhail, Deputy director Liaison Office
· Sabra Bano, Director Gender Concerns International

IV. 15.30 – 16.15 hrs. (Nederlands)
· René Grotenhuis, Directeur Cordaid
· Willem van der Put, Directeur HealthNet TPO
BREAK

V. 16.30 – 17.30 hrs. (English and Dutch)
· Nick Grono, Deputy President International Crisis Group
· Jorrit Kamminga, Director International Council on Security and
Development (ICOS)
· Rob de Wijk, Directeur Centre for Strategic Studies HCSS
· Martine van Bijlert, Co-director fo the Afghanistan Analysts Network
· Henk Sollie, Docent politieacademie

VI. 17.30 – 18.00 hrs. (Nederlands)
· Arnold Karskens, journalist
· Bette Dam, journalist

VII. 18.00 – 19.30 hrs. (Nederlands)
· Jan Kleian, voorzitter ACOM
· Wim van den Burg, voorzitter AFMP
· Jean Debie, voorzitter VBM/NOV
· Hans Couzy, voorzitter FVNO/MHB
· Ton de Zeeuw, voorzitter marechausseevereniging MARVER/FNV
· Han Busker, voorzitter Nederlandse Politiebond NPB
· Gerrit van de Kamp. Voorzitter politievakbond ACP

http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/newspage805_hoorzitting_missie_afghanistan.jsp#0

http://www.tweedekamer.nl/images/Programma__hoorzitting_politiemissie_Afghanistan_24_januari_2011_118-216502.pdf

Bismallah Khan, de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, verzekerde tijdens de hoorzitting dat Nederlanders in Afghanistan niet betrokken zullen raken bij gevechten tegen de Taliban.

De Afghaanse delegatie beweerde deze ochtend verder dat de provincie Uruzgan, waar Nederland al een missie die vier jaar duurde heeft voltooid, veiliger is geworden.

Maar Uruzgan is de afgelopen jaren alleen maar onveiliger is geworden.

Hero Brinkman (PVV) stelte een belangrijke ethische kwestie aan de orde. "Is het wel moreel verantwoord om agenten een opleiding te geven van maar zes weken, want er worden heel veel agenten in Afghanistan gedood."

Het antwoord was vaag, het luidde dat men er agenten op gaat leiden die zelf weer agenten op moeten gaan leiden.

dinsdag 11 januari 2011

Artikel 100 Brief politietrainingsmissie Kunduz in Noord-Afghanistan


“Het kabinet heeft besloten een trainingsmissie naar Afghanistan te sturen om de Afghaanse politie op te leiden en te trainen. Het gaat in totaal om 545 man. Dit schrijft het kabinet in een brief ('artikel 100-brief') aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.
Uitgangspunt van de missie is versterking van de civiele politie en de justitiële keten om het functioneren van de Afghaanse rechtsstaat te verbeteren.

De missie heeft een opleidings- en trainingskarakter en zal dus niet worden ingezet voor offensieve militaire activiteiten. Er gaan alleen militairen mee als trainers, ondersteuners,  medici, technici, stafondersteuning, voor de inlichtingenpositie en voor logistieke ondersteuning.

De veiligheid van de Nederlanders wordt primair gewaarborgd door de Duitse troepen, die de leidende rol in het gebied hebben.”

Hoofdlijnen kabinetsbesluit
  • Er worden 225 opleiders uitgezonden naar Kaboel, Kunduz en op termijn naar Bamiyan voor de opleiding en training van de civiele politie.
  • Het kabinet wil daarnaast het functioneren van de Afghaanse rechtsstaat verbeteren, zowel financieel als door advies, opleiding en training.
  • Nederland houdt 4 F16's in Afghanistan.

Lees de Kamerbrief op Rijksoverheid.nlKamerbrief politietrainingsmissie in Afghanistan in Pdf:

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/01/07/brief-over-geintegreerde-politietrainingsmissie-in-afghanistan/brief-tk-geintegreerde-polititietrainingsmissie-in-afghanistan.pdf