dinsdag 29 november 2011

Taken eerste politietrainingsgroep missie Kunduz afgerond

De laatste taken en werkzaamheden van de eerste Politietrainingsgroep (Police Training Group/PTG) in Kunduz zijn overgedragen aan de opvolgers. Van elke Afghaanse rekruut wordt de taalontwikkeling bijgehouden en de opleiders patrouilleren in de stad Kunduz.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Met de overdracht aan de opvolgers is de gefaseerde aflossing van de eerste politietrainingsgroep (PTG-1) afgerond. De militairen zijn afgelopen week herenigd met het thuisfront in Nederland.

Alfabetiseringsprogramma
De staf van de PTG streeft naar maatwerk in de opleiding en training van de Afghaanse agenten. Aan het logboek van elke rekruut wordt daarom de mate van taalontwikkeling toegevoegd.

De informatie hiervoor werd verschaft door de Duitse ontwikkelingsorganisatie GIZ, die in Kunduz bezig is met een alfabetiseringsprogramma.

De Afghaanse politierekruten kunnen sinds 1 oktober in alle districten van de Noord-Afghaanse provincie aan dit programma meedoen.

Patrouilles
Nederlandse militairen die de Afghaanse politieagenten praktijktraining geven, de zogeheten Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs), voerden de afgelopen week patrouilles uit naar het politiehoofdkwartier en de verschillende politieposten in de stad Kunduz.

Naast het mentoren van de werkzaamheden van de Afghaanse politie daar, liepen ze de afgelopen week ook een voetpatrouille met de Afghaanse politie.

zondag 27 november 2011

Thuisfront brengt tijdens Missie Max emotionele boodschap aan missiegebied

Omroep Max heeft zaterdag samen met de thuisfrontorganisaties van Defensie en de politie voor de vierde maal de thuisfrontdag Missie Max gehouden. In de Jaarbeurs in Utrecht brachten honderden mensen voor de camera een kerstgroet aan hun uitgezonden militair.

Dat heeft het ministerie van Defensie gemeld. Missie Max is bedoeld om het thuisfront van de militairen in missiegebied een mooie dag te bezorgen.

Nederlandse soldaten opereren onder meer in Bosnië, Irak, het Caribisch Gebied en de wateren bij Somalië. Ook het thuisfront van de politie nam aan de happening deel en de dag werd muzikaal feestelijk omlijst door een keur aan artiesten.

Van Missie MAX wordt ook een televisieprogramma gemaakt.

Beeldverbinding
Volgens een woordvoerder van Defensie was het onbetwist hoogtepunt voor de partners, kinderen, ouders en vrienden van uitgezonden manschappen de beeldverbindingen met onder meer Kunduz, Kabul en het marineschip Hr. Ms. Zuiderkruis dat voor de Somalische kust opereert in de strijd tegen piraten.

Om beurten mochten de relaties hun militair een hart onder de riem steken. Er werden berichten doorgestuurd variërend van: “Hallo papa, ik mis je heel erg” tot: “Doe voorzichtig, kusje."

Steun
Naast het thuisfront waren ook de gehele Defensietop, minister Hans Hillen van Defensie en minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie op de thuisfrontdag Missie Max van de partij.

Generaal Peter van Uhm, de Commandant der Strijdkrachten, had een speciaal woordje voor militairen in missiegebieden.

Hij sprak: “We kijken terug op een zwaar jaar. De bezuinigingen betekenen veel onzekerheid voor het thuisfront en mijn militairen. Wij hopen dat hier snel een einde aan komt. Maar vandaag gaat het om onze mannen en vrouwen die duizenden kilometers verderop fantastisch werk doen om een betere wereld neer te zetten. Zij verdienen alle steun.”

Kunduz en thuisfront politie
Aan de geïntegreerde politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz nemen ook politiefunctionarissen deel. Daarom was ook het thuisfront van de politie uitgenodigd.

De politieagenten en militairen in Kunduz waren in de ontspannningsruimte op het kamp in Kunduz samengekomen voor het contact met Nederland.

Minister Ivo Opstelten zei: “Dit is een geweldig initiatief. De sfeer is hartverwarmend en ik heb nu met eigen ogen gezien dat de mannen en vrouwen er goed bijzitten. Het zijn kanjers.”

Muziek
Ook dit jaar kende de thuisfrontdag in Utrecht een muzikale omlijsting.

Verschillende artiesten zoals Los Angeles The Voices, Wolter Kroes, Ruth Jacott, Edsilia Rombley en Jannes maakten de dag extra bijzonder.

De Johan Willem Friso Kapel en de Marinierskapel zorgden dat de militaire muziek een partij meeblies.

Persoonlijk
De kerstboodschappen die relaties in de Jaarbeurs inspraken, worden op dvd opgestuurd naar hun uitgezonden geliefden op missie in gebieden als Bosnië, Irak en het Caribisch Gebied.

Omroep Max-directeur Jan Slagter zal een aantal van de kerst- en nieuwsjaarswensen persoonlijk in Afghanistan af gaan leveren. “Ze doen vaak heel stoer”, weet hij uit ervaring, “maar als ze de boodschap krijgen dan breekt er toch wat.”

Van Missie MAX wordt een televisieprogramma gemaakt, dat op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag wordt uitgezonden.

dinsdag 22 november 2011

Ereteken voor Verdienste in goud voor Jeffrey B. Kendall van Kandahar Airfield

Kolonel Egon Hoppe, de commandant van het Nederlandse contingent in Afghanistan, heeft zaterdag het Ereteken voor Verdienste in goud uitgereikt aan de Amerikaanse brigadegeneraal Jeffrey B. Kendall.

Generaal Kendall voert het bevel over Kandahar Airfield in het zuiden van Afghanistan.

Hij kreeg het ereteken vanwege “zijn uitzonderlijke prestaties als commandant van Kandahar Airfield”, aldus een verklaring van het Nederlandse ministerie van Defensie.

Onder leiding van Kendall werd onder meer de beveiliging en de effectiviteit van Kandahar Airfield, de grootste NAVO-basis, verbeterd.

Daarmee waren volgens het ministerie van Defensie zijn inspanningen van grote waarde voor alle partners van de International Security Assistance Force (ISAF).

Mede door de inzet van generaal Kendall konden de Nederlandse troepen succesvol de terugtrekking vanuit Uruzgan en de verhuizing van de Air Task Force van Kandahar naar Mazar-e-Sharif uitvoeren.

Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 de provincie Uruzgan in het zuiden van Afghanistan.

Daarbij opereerde ook vanaf Kandahar Airfield een detachement Nederlandse F-16’s. De F-16’s zijn intussen overgeplaatst naar Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif om de Nederlandse politiemissie in Kunduz te ondersteunen.

Kolonel Egon Hoppe van de Koninklijke Marechaussee leidt sinds oktober het Nederlandse contingent in Afghanistan.

maandag 21 november 2011

14 Afghaanse politietrainers halen certificaat van EUPOL in Kunduz

Nederlandse politieagenten hebben in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz 14 Afghaanse politieagenten opgeleid als politietrainer. De cursisten ontvingen maandag na een 5 weekse train-de-trainer-cursus een certificaat.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie gemeld. De 14 agenten maken deel uit van de Afghaanse opleidingsafdeling die zelfstandig trainingen voor Afghaanse agenten gaat verzorgen.

De Nederlandse agenten die de politietrainers hebben opgeleid werken voor de Europese politiemissie EUPOL in Kunduz.

Zij gaan deze nieuwe Afghaanse trainers tijdens hun werk ook verder begeleiden en coachen.

Doel train-de-trainer
Het uiteindelijke doel van de train-de-trainer-cursussen is dat de Afghaanse politie zelf in staat is alle opleidingen voor Afghaanse politieagenten te verzorgen.

Officieren van justitie
De eerste 16 officieren van justitie in Kunduz hebben vrijdag een cursus van 5 dagen die door Nederlanders werd gegeven succesvol afgerond.

De cursisten leerden de wettelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen van een officier van justitie tijdens een strafrechtelijk onderzoek.

De Afghanen ontvingen hun certificaat uit handen van de trainers van de Europese politiemissie EUPOL.

Onderdelen politietrainingsmissie
Beide cursussen maken deel uit van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz.

Politiefunctionarissen verzorgen daar trainingen voor het hogere- en middenkader van de Afghaanse politie.

De lessen moeten een bijdrage leveren aan de opbouw van de rechtsstaat en de kwaliteit van de Afghaanse politie.

Het Nederlandse EUPOL team in Kunduz bestaat momenteel uit 8 Nederlandse politiemensen, die in het kader van de geïntegreerde politietrainingsmissie zijn uitgezonden naar de Noord-Afghaanse provincie.

Het is de bedoeling dat aan het einde van dit jaar 15 Nederlandse politieagenten actief zijn in Kunduz.

Zie ook:
Officieren van justitie Kunduz slagen voor vijfdaagse cursus van EUPOL
Politiemissie Kunduz en de Nederlandse bijdrage aan EUPOL Afghanistan

zaterdag 19 november 2011

Officieren van justitie Kunduz slagen voor vijfdaagse cursus van EUPOL

(Foto: ministerie Veiligheid en Justitie)
De eerste 16 officieren van justitie in Kunduz hebben een cursus die door Nederlanders werd gegeven met succes afgerond. De Afghaanse strafrechtfunctionarissen ontvingen eind deze week hun certificaat uit handen van de trainers van de Europese politiemissie EUPOL.

Dat heeft het ministerie van Defensie zaterdag bekendgemaakt. Van 13 tot en met 17 november bood EUPOL de zogeheten Justice and Criminal Procedure-cursus aan.

De cursisten leerden de wettelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen van een officier van justitie tijdens een strafrechtelijk onderzoek.

De EUPOL-trainers lieten hen de afgelopen dagen ook ervaringen uitwisselen met officieren van justitie die de cursus in de Afghaanse hoofdstad Kabul volgden.

Alle deelnemers aan de EUPOL-training in Kunduz kregen naast hun certificaat een set van 24 boeken met alle relevante wetten.

De komende tijd gaat EUPOL bij de deelnemende officieren op bezoek om hen ook op hun werkplek bij te staan met hulp en advies.

EUPOL is de Europese Politiemissie voor Afghanistan. Van de Nederlandse inzet van 225 politietrainers komen ongeveer 40 civiele politiefunctionarissen terecht bij EUPOL (European Union Police Mission).

Missie Kabul
25 politiemensen zijn bestemd voor Kabul voor de opleiding van het hogere kader van de Afghaanse politie en voor de totstandkoming van het nationale trainingscentrum in de provincie Bamiyan, met accent op de training van vrouwelijke politieagenten.

Missie Kunduz
Vijftien functionarissen worden gestationeerd in Kunduz voor de uitvoering van het City Police and Justice Project van EUPOL. Samen met Duitsland en Finland behoort Nederland daarmee tot de belangrijkste deelnemers aan EUPOL.

Opbouw rechtsstaat Afghanistan
De cursus Justice and Criminal Procedure is onderdeel van de politietrainingsmissie van Nederland in Kunduz. Naast militairen verzorgen ook politiefunctionarissen trainingen voor het hogere en middenkader van de Afghaanse politie.

Het doel van de lessen is het leveren van een bijdrage aan de opbouw van de rechtsstaat en de kwaliteit van de politie in Afghanistan. Aan het einde van dit jaar zijn de 15 Nederlandse politieagenten actief in Kunduz.

Zie ook:
Politiemissie Kunduz en de Nederlandse bijdrage aan EUPOL Afghanistan

Minister Hillen beantwoordt Kamervragen SP over opleiding agenten Kunduz

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft donderdag antwoord gegeven op Kamervragen die de SP eind september stelde over berichten dat de Afghaanse politieautoriteiten in Kunduz de opleiding van agenten willen beperken.

Media meldden dat de autoriteiten de opleidingsduur voor eenheden van de Afghaanse Geüniformeerde Politie (AUP) wilden inkorten tot twee ochtenden, in totaal acht uur.

De SP vroeg daar vervolgens aan de regering opheldering over.

Minister Hans Hillen beantwoordt de Kamervragen van de SP mede namens de ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie).


De Kamervragen van SP-Kamerlid Harry van Bommel en de antwoorden van minister Hans Hillen

17 november 2011
Betreft Antwoorden op de vragen van het lid Van Bommel over het opleidingsprogramma van Afghaanse politieagenten in Kunduz

Hierbij bied ik u mede namens de minister van Buitenlandse Zaken en minister van Veiligheid en Justitie de antwoorden aan op de vragen van het lid Van Bommel over het opleidingsprogramma van Afghaanse politieagenten in Kunduz (ingezonden 29 september 2011 met kenmerk 2011Z18914).

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Drs. J.S.J. Hillen


Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken over het opleidingsprogramma van Afghaanse politieagenten in Kunduz (ingezonden 29 september 2011 met kenmerk 2011Z18914).

1
Is het waar dat de Afghaanse politieautoriteiten in Kunduz de opleiding voor eenheden van de Afghaanse Geüniformeerde Politie (AUP) willen beperken tot twee ochtenden, in totaal acht uur? 1)

2
Is het tevens waar dat de Afghaanse politieautoriteiten het gehele korps op cursus wenst te sturen en niet alleen nieuwe rekruten? Indien neen, hoe zijn dan de feiten? Zo ja, wat is hierover uw mening? Hoe verhoudt zich dat tot uw oorspronkelijke plannen?

In de geïntegreerde politietrainingsmissie verzorgt Nederland in Kunduz de basisopleiding voor nieuwe rekruten en nog niet (volledig) opgeleide actieve agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP). Daarnaast verzorgt Nederland de praktijkbegeleiding en aanvullende opleidingen voor alle agenten van de AUP. Er wordt naar gestreefd dat alle AUP-agenten in Kunduz uiteindelijk het volledige curriculum van acht weken basisopleiding en de tienweekse aanvullende opleiding die wordt gegeven in de praktijkbegeleidingsfase hebben gevolgd. Dit is onder andere beschreven in de brief van 26 januari 2011 (Kamerstuk 27925, nr. 419). Verder verzorgt EUPOL met Nederlandse inbreng de trainingen voor het midden en hoger kader dat reeds werkzaam is bij de AUP.

Over de praktische uitvoering van de tienweekse aanvullende opleiding zijn afspraken gemaakt. Het is ondoenlijk en niet wenselijk agenten tien weken aaneengesloten van hun post te halen. Hierdoor zou de operationele inzet van de AUP teveel onder druk komen te staan. Om die reden wordt de tienweekse aanvullende opleiding in modules verdeeld, die gedurende de praktijkbegeleidingsfase van minimaal vijf maanden worden gegeven. Het curriculum staat vast, maar het lesrooster wordt aangepast aan de werkzaamheden van de agenten.

3
Is het waar dat u voornemens bent om alfabetiseringscursussen op politiebureaus of politieposten te geven? Is het waar dat Afghaanse politieautoriteiten geen rekening houden met aanvullende lessen lezen en schrijven op de werkplek?

Op het gebied van alfabetisering werkt Nederland in Kunduz nauw samen met het Duitse Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), dat in geheel noordelijk Afghanistan alfabetiseringsonderwijs voor de politie verzorgt. De alfabetiseringslessen tijdens de basisopleiding worden verzorgd op het trainingscentrum. Voor de reeds actieve AUP-agenten worden de lessen verzorgd in een beveiligde en klassikale leeromgeving. Voor zover deze op locaties van de AUP in Kunduz stad niet aanwezig zijn, zal GIZ voor een leslokaal op een beveiligde locatie zorgen.

4
Op welke wijze garandeert u dat de voorgenomen plannen ter opleiding van rekruten van de politie in Kunduz worden uitgevoerd?

Op grond van de behoeftestelling van het Afghaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken en in nauw overleg met EUPOL, NTM-A en lead nation Duitsland wordt de civiele politie in Kunduz opgeleid. De Afghaanse overheid heeft de Nederlandse aanpak verwelkomd en toegezegd alle medewerking te verlenen om de opleidingen praktisch mogelijk te maken. Het coördinerend managementteam van de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie ziet er op toe dat deze afspraken worden nageleefd.

1) Volkskrant, 27 september 2011. “Afghaanse agent rekent op 8 uur les, niet op 10 weken”

donderdag 17 november 2011

Vertraagde militairen missie Kunduz terug op Vliegbasis Eindhoven

Ongeveer 100 soldaten van de eerste politietrainingsgroep (PTG-1) uit Kunduz zijn woensdagavond iets voor 7 uur op Vliegbasis Eindhoven teruggekeerd.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie woensdag gemeld. Slecht weer en het ontbreken van overvliegvergunningen zorgden vorige week voor vertraging van de thuiskomst van deze manschappen uit Afghanistan.

Defensie meldt verder dat volgende week het derde en tevens laatste deel van de eerste politietrainingsgroep terugkomt.

PTG-2
De tweede lichting politietrainers, die onder bevel staat van kolonel Nico van der Zee, is inmiddels op volle sterkte in Kunduz.

Na het afronden van de laatste overgave- en overnameactiviteiten en de specifieke lokale trainingen kunnen ze zich gaan richten op de uitvoering van de missie.

De Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan bestaat uit 545 militairen en politieagenten. De missie duurt tot 2014.

Het doel van de missie is het versterken van het Afghaanse civiele politieapparaat en het ontwikkelen van het justitiesysteem.

Zie ook:
Tweede groep politietrainers vanaf Mazar-e-Sharif op weg naar huis
Wisseling personeel Kunduz nu ook vertraagd door ontbreken overvliegvergunningen
Hondenweer Noord-Afghanistan vertraagt troepenrotatie
Soldaten hoofdmacht politietrainingsgroep terug in Nederland

woensdag 16 november 2011

Explosieven Opruimingsdienst in Kunduz ruimt levensgevaarlijke explosieven

Leden van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bestrijden in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz geïmproviseerde explosieven (IED’s). Ook ruimt de eenheid rondslingerende munitie, een overblijfsel van tientallen jaren conflict en terreur in Afghanistan.

EOD’ers doen dit onder meer door het plaatsen van zogenoemde ammoboxen waar mensen explosieven in achter kunnen laten die ze vinden.

Ook het geven van voorlichting aan burgers en Afghaanse agenten opleiden hoe ze explosieven op moeten ruimen zijn belangrijke taken van de leden van de EOD.

Het personeel van de EOD maakt in Kunduz deel uit van de Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs). Deze teams trainen en begeleiden Afghaanse agenten.

Explosieven ruimen
Lodewijk de Waard, een stafofficier van de EOD en counter-IED-eenheid in Kunduz, geeft in een verklaring van het ministerie van Defensie uitleg over het hoe en waarom van het ruimen van explosieven in Kunduz.

“Het gebeurde hier dat burgers gevonden munitie kwamen inleveren en zo’n IED of handgranaat gewoon op tafel gooiden. Dat moeten we natuurlijk niet hebben en daarom hebben we zogenoemde ammoboxen geplaatst,” aldus De Waard

Ammoboxen
De munitieboxen staan opgesteld bij 3 van de 4 provinciale politieposten en bij het politiehoofdkwartier in Kunduz.

Het zijn houten kasten die door Nederlandse genisten in elkaar zijn gezet. Een plaatselijke aannemer plaatste er vervolgens hesco’s omheen.

Hesco’s zijn constructies van wapeningsstaal die gevuld zijn met grind en zand. Ze moeten bescherming bieden tegen een eventuele explosie en de uitwerking van scherven.

Momenteel wordt de hand gelegd aan de laatste ammoboxen die het voor burgers mogelijk maakt om gevonden explosieven relatief veilig in te leveren.

Voorlichting aan burgers
De vaak oude, verroeste en instabiele munitie is gevaarlijk voor de burgerbevolking en in het bijzonder voor spelende kinderen.

Volgens het ministerie van Defensie gebruiken terroristen dergelijke explosieven ook vaak om IED’s te maken, geïmproviseerde explosieven, waarmee onder meer bermbommen worden aangeduid.

De Nederlandse EOD’ers laten geen mogelijkheid onbenut om de mensen op deze gevaren te wijzen. Ook de Afghaanse politie besteedt tegenwoordig veel aandacht aan dit probleem door voorlichting en het oproepen om munitie en explosieven in te leveren.

Tientallen explosieven ingeleverd
De ammoboxen worden regelmatig bekeken op inhoud. In de eerste week dat de boxen in gebruik waren, werden er direct 11 verschillende projectielen ingeleverd. Het ging daarbij onder meer om antitank-, mortier- en brisantgranaten.

Stafofficier Lodewijk de Waard zegt: “De boxen worden regelmatig gecontroleerd. Ligt er iets in dan komt de EOD zo snel mogelijk in actie. De aangetroffen explosieven worden meegenomen voor vernietiging.”

De vernietiging van de springstoffen combineert de EOD weer met de opleiding van Afghanen, want het is de bedoeling dat de bomruimers van de Afghan Uniformed Police in de toekomst zelf explosieven kunnen ruimen.

Zie ook:
Teams Explosieven Opruimingsdienst oefenen met genie voor uitzending Kunduz

dinsdag 15 november 2011

Tweede groep politietrainers vanaf Mazar-e-Sharif op weg naar huis

De tweede groep trainers van de eerste politietrainingsgroep (PTG-1) in Kunduz is zondag vanaf het vliegveld van de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif richting Nederland vertrokken. Door het barre weer en het ontbreken van overvliegvergunningen liep hun terugkeer vertraging op.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Slechte weersomstandigheden zorgden eerst voor een latere terugreis. Het niet tijdig verkrijgen van overvliegvergunningen zorgde vervolgens voor verder uitstel.

Kreta
Het tweede deel van de terugkerende Police Training Group (PTG) is zondagavond eerst vanuit Mazar-e-Sharif naar het Griekse eiland Kreta gevlogen. Daar nemen de troepen deel aan het adaptatieprogramma.

Hetzelfde vliegtuig bracht vervolgens vanaf Kreta een nieuwe groep manschappen naar Afghanistan.

Naar verwachting keert het tweede deel van de eerste politietrainingsgroep woensdag terug in Nederland.

De rotatie van personeel in Afghanistan verloopt in fases. Op 3 november keerde de hoofdmacht van de eerste politietrainingsgroep (PTG-1) terug op Vliegbasis Eindhoven.

Zie ook:
Wisseling personeel Kunduz nu ook vertraagd door ontbreken overvliegvergunningen
Hondenweer Noord-Afghanistan vertraagt troepenrotatie
Soldaten hoofdmacht politietrainingsgroep terug in Nederland

vrijdag 11 november 2011

Wisseling personeel missie Kunduz nu ook vertraagd door ontbreken overvliegvergunningen

Sneeuwlandschap Kunduz (Foto: ministerie van Defensie)
De troepenrotatie voor de politiemissie in Kunduz heeft opnieuw vertraging opgelopen. Eerder al konden geplande vluchten naar het noorden van Afghanistan door slechte weersomstandigheden niet worden uitgevoerd. Nu ontbreekt het ook aan overvliegvergunningen.

Dat heeft het ministerie van Defensie vrijdag gemeld. De afgelopen dagen was het weer te slecht om te vliegen. Nu ontbreken de diplomatieke vergunningen om over bepaalde landen te vliegen.

Bij het verkrijgen van deze zogenoemde overvliegvergunningen zijn verschillende instanties en landen betrokken. De afgifte vindt vaak op het allerlaatste moment plaats. Dit kan tot vertragingen leiden.

Zandstormen, hevige sneeuwval en harde wind in het noorden van Afghanistan zorgden er deze week al voor dat de aflossing van personeel in Mazar-e-Sharif en Kunduz vertraging opliep.

Manschappen van de nieuwe ploeg arriveren nu later op de eindbestemming in Afghanistan. Hun collega’s die worden afgelost keren daarom later terug in Nederland.

De wisseling van personeel voor de politiemissie in Afghanistan verloopt in fases. Vorige week donderdag keerde de hoofdmacht van de eerste politietrainingsgroep (PTG-1) terug op Vliegbasis Eindhoven.

donderdag 10 november 2011

Hondenweer Noord-Afghanistan vertraagt troepenrotatie missie Kunduz

Kamp Windmill in de sneeuw (Foto: ministerie van Defensie)
Zandstormen, hevige sneeuwval en harde wind in het noorden van Afghanistan hebben er deze week voor gezorgd dat de aflossing van het personeel voor de politietrainingsmissie vertraging heeft opgelopen.

Dat heeft het ministerie van Defensie woensdag gemeld. Eenheden van de eerste lichting op Mazar-e-Sharif en Kunduz komen daardoor later terug in Nederland. Voor nieuw personeel duurt het langer voor ze in het missiegebied zijn.

Door zandstormen, hevige sneeuwval en harde wind zijn vluchten uitgevallen. Voor de komende dagen zijn de weersvoorspellingen beter, maar het is nog niet duidelijk wanneer de vluchten weer hervat worden.

De wisseling van personeel in Afghanistan verloopt gefaseerd. Vorige week donderdag keerde de hoofdmacht van de eerste politietrainingsgroep (PTG-1) terug op Vliegbasis Eindhoven.

Kamer achter deel voorstellen uitbreiding taken missie Kunduz

De Tweede Kamer heeft woensdag ingestemd met een deel van de voorgestelde uitbreiding door de regering van de missie in Kunduz. Nederland gaat ook Afghaanse onderofficieren en politietrainers opleiden, maar geen grenspolitie en rekruten uit andere provincies.

De opleiding van agenten uit andere provincies en de Afghaanse grenspolitie wordt wel onderzocht. Om dit te onderzoeken heeft de regering geen toestemming van de Kamer nodig.

Mening ChristenUnie
ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind toonde zich uiterst negatief over plannen van de regering om het bestaande mandaat voor de politiemissie in Kunduz uit te breiden tot de grenspolitie. Want dit valt volledig buiten het bestaande mandaat.

Mening GroenLinks
GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters liet zich ook kritisch uit over het uitbreiden van de taken voor de politietrainers in Kunduz.

In een aantal uitbreidingen van de taken die de regering voorstelt, het opleiden van onderofficieren en politietrainers, kan ze zich vinden, in een aantal andere taken, de opleiding van grenspolitie en rekruten uit andere provincies, niet.

De steun van de ChristenUnie en GroenLinks is beide nodig om het mandaat voor de politietrainers in Kunduz te wijzigen.

Overig
De PVV, PvdA, SP en PvdD steunden de missie in Kunduz van meet af aan niet, en steunen die nog steeds niet.

De regeringspartijen CDA, VVD en de oppositiepartijen D66 en SGP blijven, evenals GroenLinks en de ChristenUnie, achter de missie staan.

Artikel 100-brief
Als het onderzoek van het kabinet in de knel komt met het huidige mandaat voor de politietrainingsmissie, dan zal het kabinet een nieuwe Artikel 100-brief aan de Tweede Kamer sturen over de missie in Kunduz.

Motief uitbreiding taken
De regering wil de taken die bij het mandaat van de missie in Kunduz horen uitbreiden omdat er anders te weinig werk is voor de politietrainers.

De politietrainingsgroep in Kunduz is al fors ingekrompen. Het was de bedoeling dat het Nederlandse POMLT in Kunduz zou bestaan uit ongeveer 30 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en een compagnie van ongeveer 135 soldaten van de Koninklijke Landmacht.

Voor 80 trainers is er momenteel meer dan voldoende werk.


Verklaring van de regering (09-11-2011) over het overleg in de Tweede Kamer:

Kabinet bespreekt aanvullende opleidingsbehoefte Afghaanse politie met de Tweede Kamer

Afghanistan heeft in Kunduz behoefte aan training voor lager politiekader en aan opleiding van Afghaanse politietrainers. Dit in aanvulling op de thans bestaande training van rekruten. Het kabinet vindt dat de Nederlandse politietrainingsmissie in deze behoefte moet voorzien en een meerderheid van de Tweede Kamer is het daarmee eens.

Verder is er behoefte aan opleidingen voor politie buiten Kunduz en aan de opleiding van de Afghaanse grensbewakingspolitie. Het kabinet onderzoekt wat daar de mogelijkheden voor zijn en zal dat zo spoedig mogelijk met de Kamer bespreken.

Bepalend daarbij is, volgens het kabinet, of de agenten goed kunnen worden gevolgd en of er afspraken gemaakt kunnen worden over de civiele inzet en over de duur van de opleiding. 'Het is van belang om de discussie over de inzet van basistrainers in perspectief te zien: de rest van de missie is op koers en loopt goed', aldus minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken vanmiddag tijdens het Kamerdebat over de politietrainingsmissie in Afghanistan.

De minister ging verder in op het belang van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en stabiliteit aan de Afghaanse overheid.

`Afghanistan heeft een stabiele toekomst als de burger ziet dat de overheid orde kan handhaven en mensenrechten respecteert, alleen dan kan overgang slagen. Daar levert Nederland nu een bijdrage aan. Een stabiel Afghanistan is in ons aller belang'.

Het kabinet benadrukt bovendien het belang van verzoening en de betrokkenheid van de internationale gemeenschap daarbij.

'Het werk is na 2014 nog niet af', aldus de minister. 'Nodig is in de eerste plaats een extra inspanning van de Afghanen zelf. Afghanistan zal daarbij ook na 2014 internationale steun nodig hebben, met name in de vorm van training en advisering en ontwikkelingsprogramma's. Nederland zal dit standpunt uitdragen op de Afghanistan-conferentie van begin december in Bonn.'

Zie ook:
Kameroverleg over voortgangsrapportage missie Kunduz
Tweede Kamer tegen uitbreiding politiemissie buiten Kunduz
Kabinet wil politiemissie Kunduz uitbreiden
NAVO vraagt Nederland takenpakket missie Kunduz uit te breiden
7 Nederlandse trainers marechaussee van missie terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden

woensdag 9 november 2011

Commandant Van der Zee bezoekt bevelhebbers in Kunduz ter ere van offerfeest

De Nederlandse bevelhebber van de politietrainingsmissie in Kunduz, kolonel Nico van der Zee, heeft ter ere van het islamitisch offerfeest Afghaanse collega-commandanten in de Noord-Afghaanse provincie met een bezoek en kleine attenties vereerd.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag in een verklaring bekendgemaakt. Kolonel Van der Zee bezocht commandanten van het Afghaanse leger en de Afghaanse politie.

Hij bezocht verder de Afghaanse eenheid die voor de bewaking zorgt op het legerkamp waar de Nederlandse politietrainers actief zijn.

Kolonel Van der Zee is de commandant van de tweede Police Training Group (PTG-2) in Kunduz.

Hij volgde onlangs zijn ranggenoot Ron Smits op, die de eerste rotatie van politietrainers in de Noord-Afghaanse provincie leidde.

De hoofdmacht van de eerste Politietrainingsgroep (PTG-1) is vorige week uit Afghanistan op Vliegbasis Eindhoven teruggekeerd. De rest van PTG-1 keert de komende tijd terug naar Nederland.

(Foto: ministerie van Defensie)
8 containers met Droste chocola en Werther's Echte???

dinsdag 8 november 2011

Kameroverleg over voortgangsrapportage missie Kunduz

De voortouwcommissie Defensie en de volgcommissie Veiligheid en Justitie voeren woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur een algemeen overleg (ao) in de Tweede Kamer over de “Voortgangsrapportage missie Kunduz”.

Het overleg is via de site van de Tweede Kamer rechtstreeks te volgen.


Aan de orde komt onder meer het voornemen van de regering om de taken van de politietrainers in Kunduz uit te breiden.

Dit werd door de betrokken ministers vorige week verwoord in een "Aanvullende stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan".

De agendapunten van het overleg zijn:

1. Invoering verlengde basistraining Afghaanse politie
27925-428 d.d. 7 juni 2011

2. Het rechtsstaatontwikkelingsprogramma in Kunduz
27925-430 d.d. 30 juni 2011

3. Informatie naar aanleiding van berichtgevingen over gesprekken tussen de VS en de Taliban
27925-432 d.d. 22 juli 2011
Informatie naar aanleiding van berichtgevingen over gesprekken tussen de VS en de Taliban

4. Verslag van het bezoek van de minister van BUZA aan Afghanistan op 3, 4 en 6 juli 2011
27925-433 d.d. 24 juli 2011

5. Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan
27925-437 d.d. 5 oktober 2011

6. UNAMA-rapport over behandeling gevangenen in Afghaanse detentiecentra
27925-438 d.d. 14 oktober 2011

7. Reactie op verzoek commissie n.a.v. de stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan
27925-439 d.d. 18 oktober 2011

8. Verslag van het bezoek van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan Afghanistan 4-5 oktober inzake de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz en het ontwikkelingssamenwerkingsprogramma in Uruzgan
27925-440 d.d. 25 oktober 2011

9. Aanvullende stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan

Tweede Kamer tegen uitbreiding politiemissie buiten Kunduz

De regering kan niet rekenen op een Kamermeerderheid om de missie in Afghanistan uit te breiden tot buiten Kunduz. GroenLinks en de ChristenUnie zien daar weinig in.

Dat heeft de NOS gemeld. GroenLinks en de ChristenUnie hebben zich volgens de omroep kritisch uitgelaten over de uitbreiding naar mensen buiten Kunduz.

PvdA, SP, PVV en de Partij voor de Dieren waren van begin af aan al tegen het sturen van een nieuwe missie naar de provincie Kunduz in het noorden van Afghanistan.

Zonder de steun van GroenLinks of de ChristenUnie mist de regering daardoor een meerderheid in de Tweede Kamer.

De regering maakte vorige week bekend dat het wil onderzoeken of ook agenten uit andere noordelijke provincies in Kunduz door Nederland kunnen worden getraind.

In Kunduz worden al agenten uit andere provincies in het noordoosten van Afghanistan opgeleid.

Mening ChristenUnie
Het ANP meldt dat de ChristenUnie onderzoek naar een eventuele uitbreiding van het takenpakket van de Nederlandse politietrainers in Kunduz onnodig vindt.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind zei dinsdag dat alleen gekeken moet worden naar wat er binnen de huidige afspraken mogelijk is.

Zijn partij ziet geen heil in het opleiden van Afghaanse grenspolitie en rekruten uit andere provincies.

Mening GroenLinks
GroenLinks staat volgens het ANP huiverig tegenover de opties agenten uit andere provincies en grenspolitie op te leiden. Maar de partij wil het onderzoek van het kabinet afwachten.

GroenLinks Kamerlid Mariko Peters zei: “'Het kabinet gaat zelf over welke mogelijkheden worden onderzocht. Daar kunnen we niet op vooruitlopen.”

Haar partij wil vooral dat door Nederland getrainde agenten niet worden ingezet om te vechten. Als er aan deze voorwaarde wordt voldaan, dan valt volgens Peters met GroenLinks te praten.

Politiekader en politietrainers
Volgens de NOS voelt een Kamermeerderheid wel voor het plan van het kabinet om ook lager politiekader en politietrainers te gaan opleiden.

Grenspolitie
De regering wilde ook onderzoeken of de Afghaanse grenspolitie kan worden opgeleid. De grenspolitie zou dan wel een afzonderlijke civiele tak moeten krijgen.

Het kabinet kan trouwens gewoon een onderzoek beginnen naar een uitbreiding van de missie in Afghanistan. Daar hoeft de Tweede Kamer geen toestemming voor te geven.

Tot een uitbreiding van de taken is besloten omdat er anders te weinig werk is voor de Nederlandse politietrainers tijdens hun missie in Kunduz.

Woensdag vindt overleg plaats in de Tweede Kamer over de nieuwe plannen van de regering.

(Afghaanse grenspolitie oefent met antitankraket. Foto: US Army)
Zie ook:
Kabinet wil politiemissie Kunduz uitbreiden
NAVO vraagt Nederland takenpakket missie Kunduz uit te breiden
7 Nederlandse trainers marechaussee van missie terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden

Defensie en Omroep MAX organiseren Thuisfrontdag Missie MAX

Het ministerie van Defensie houdt samen met Omroep MAX in de Jaarbeurs in Utrecht voor de vierde maal de Thuisfrontdag voor familie en vrienden van uitgezonden militairen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 november. Ook het thuisfront van politieagenten die zijn uitgezonden naar Afghanistan is uitgenodigd.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van defensie maandag bekendgemaakt. De relaties van uitgezonden manschappen kunnen in de Jaarbeurs een persoonlijke boodschap inspreken die op dvd wordt opgestuurd naar hun geliefde.

Jan Slagter, de directeur van Omroep MAX, zal kort na Missie MAX naar Afghanistan reizen om een aantal groeten persoonlijk af te leveren.

Live-verbindingen
In de Utrechtse Jaarbeurs worden live-verbindingen tot stand gebracht met missiegebieden waar Defensie momenteel actief is.

Voor kinderen zijn er diverse activiteiten, zoals een klimtoren en fotoshoot. Voor de allerkleinsten is een speciale kinderhoek ingericht.

Optredens artiesten
Missie MAX zal omlijst worden door een keur aan artiesten, onder wie Gordon & LA The Voices, Jannes, Edsilia Rombley/Ruth Jacott, Wolter Kroes en Pearl Josefzoon.

Minister Hans Hillen en directeur Jan Slagter zijn op de dag ook aanwezig, evenals Peter van Uhm, de Commandant der Strijdkrachten, en de commandanten van de verschillende krijgsmachtdelen.

Tv-uitzending
Van Missie MAX wordt een televisieprogramma gemaakt, dat op Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag wordt uitgezonden.

Ter voorbereiding daarop vraagt de organisatie het thuisfront daarom op het aanmeldformulier alvast bijzondere gebeurtenissen te melden, zoals bijvoorbeeld verjaardagen op 26 november of op handen zijnde huwelijksaanzoeken.

vrijdag 4 november 2011

Brief kabinet aan Kamer met toelichting wijziging missie Kunduz

Het kabinet wil de trainingsmissie in Kunduz op enkele punten aanvullen. Dat staat in een toelichting op het besluit om de missie uit te breiden. Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) geeft uitleg over de voorgenomen veranderingen.

De NOS meldt dat de verandering betekent dat ook lager politiekader en politietrainers worden opgeleid. Mogelijk wordt de trainingsmissie ook opengesteld voor agenten uit andere provincies in het noorden van Afghanistan en de grenspolitie.

De ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken/VVD), Hans Hillen (Defensie/CDA), Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie/VVD) en staatssecretaris Ben Knapen (Buitenlandse Zaken/CDA) hebben op 4 november een “Aanvullende stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan” aan de Tweede Kamer gestuurd over de veranderingen.

Aan het opleidingscentrum voor de Afghaanse politie in de provincie Kunduz worden trouwens al rekruten opgeleid uit andere noordoostelijke Afghaanse provincies.

Grenspolitie
Het kabinet wil ook de Afghaanse grenspolitie bij de missie betrekken. Deze moet dan alleen civiele taken uitvoeren.

Momenteel voert de Afghaanse “borderpolice”, ook een onderdeel van de Afghan National Police (ANP), militaire taken uit waardoor Nederland deze agenten niet kan trainen.

Nederland traint volgens het mandaat alleen agenten van de Afghaanse Geüniformeerde Politie.

Minister Rosenthal wil de mogelijkheid onderzoeken om een civiele Afghaanse grenspolitie in te stellen.

Verzoening
Het kabinet gaat in de brief ook verder in op het belang van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en stabiliteit aan de Afghaanse overheid.

Het is de bedoeling dat Afghanistan in de loop van 2014 zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid.

Verder benadrukt het kabinet het belang van verzoening en de betrokkenheid van de internationale gemeenschap daarbij.

Het werk is volgens de bewindslieden na 2014 echter nog niet af. Dit vergt volgens het kabinet op de eerste plaats een extra inspanning van de bevolking zelf.

Afghanistan zal daarbij ook na 2014 internationale steun nodig hebben, met name in de vorm van training en advisering en ontwikkelingsprogramma's.

Nederland zal dit standpunt uitdragen op de Afghanistan-conferentie van begin december in Bonn.

Kameroverleg
Tijdens het Kameroverleg volgende week over de missie in Kunduz moet blijken of de regering een meerderheid in de Tweede Kamer voor de wijzigingen in de missie in Afghanistan krijgt.

Minister Rosenthal heeft over de veranderingen overleg gevoerd met Kamerleden die onlangs een bezoek brachten aan Afghanistan en Kunduz.

Het persbureau ANP meldt dat de politieke partijen die hebben ingestemd met de politietrainingsmissie geen probleem hebben met het plan om het takenpakket van de trainers uit te breiden.

Tweede Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks zei: "Alle rangen en standen zijn welkom, als het maar civiele politie is."

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie zei welwillend te staan tegenover het opleiden van andere civiele agenten en trainers binnen Kunduz.

Tweede Kamerlid Wassila Hachchi van D66 zei dat de uitbreiding bespreekbaar is voor haar partij.

De steun van al deze drie oppositiepartijen is voor de regering cruciaal om een meerderheid in de Tweede Kamer voor de missie in Afghanistan in de wacht te slepen.

Geen werk
Door de voorwaarden die Nederland stelt aan agenten in opleiding zitten Nederlandse trainers zonder werk in Kunduz.

7 trainers van de Koninklijke Marechaussee keerden vervroegd terug. Voor de tweede rotatie zijn 10 in plaats van de eerder voorgenomen 20 basistrainers naar Kunduz gestuurd.In het onderstaande beeldfragment gaat minister Rosenthal vooral dieper in op de mogelijkheid om ook de grenspolitie in Afghanistan op te gaan leiden.Zie ook:
NAVO vraagt Nederland takenpakket missie Kunduz uit te breiden
7 Nederlandse trainers marechaussee van missie terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden

donderdag 3 november 2011

Kabinet wil politiemissie Kunduz uitbreiden

De Nederlandse regering wil de trainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz uitbreiden. Een dezer dagen stuurt het kabinet daarom een brief aan de Tweede Kamer waarin gevraagd wordt om in Afghanistan meer agenten te trainen.

Dat meldt de NOS. Het kabinet wil “andere groepen politieagenten een opleiding geven”.

Hierbij wordt gedacht aan het middenkader van de politie, grenspolitie en agenten uit andere provincies. Die zouden dan naar Kunduz moeten komen.

Voor de Nederlandse politietrainers is in Kunduz te weinig werk. Daarom keerden al 7 trainers van de Koninklijke marechaussee eerder terug naar Nederland en zijn voor de tweede rotatie 10 in plaats van 20 basistrainers op missie naar Kunduz gestuurd.

-Opmerkelijk is weer dat rekruten uit andere provincies worden genoemd, die naar Kunduz zouden moeten komen, omdat er al pupillen uit andere provincies in Kunduz worden getraind.

In Kunduz zit namelijk het Regionaal Politie-opleidingscentrum Noordoost-Afghanistan -

Steun oppositie
Het kabinet heeft voor een uitbreiding van de taken van de trainers toestemming nodig van de oppositiepartijen GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.

Deze partijen stelden strenge voorwaarden aan de missie in ruil voor hun steun, onder meer dat die civiel van karakter zou zijn.

De gedoogpartij PVV blijft tegen de missie in het algemeen. Ook de PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen.

Volgende week is er een overleg in de Tweede Kamer over de politiemissie in Kunduz.

Verzoek NAVO
De NAVO heeft Nederland in elk geval verzocht om te kijken naar een uitbreiding van de missie in Kunduz, want dan zouden meer Afghaanse agenten kunnen worden opgeleid en andere taken kunnen worden uitgevoerd.

Dit is niet opmerkelijk, want de NAVO ziet graag dat militairen die landen naar Afghanistan sturen helemaal geen beperkingen hebben om te worden ingezet.

Ondertussen is donderdagavond de hoofdmacht van de eerste Politietrainingsgroep (PTG 1) teruggekeerd in Nederland.

Zie ook:
NAVO vraagt Nederland takenpakket missie Kunduz uit te breiden
7 Nederlandse trainers marechaussee van missie terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden

Soldaten hoofdmacht politietrainingsgroep missie Kunduz terug in Nederland

(Foto: ministerie van Defensie)
De militairen van de hoofdmacht van de eerste politietrainingsgroep (PTG 1) zijn donderdagavond uit Kunduz teruggekeerd op Vliegbasis Eindhoven. De 119 politietrainers landden kort voor 18.00 uur.

Op het vliegveld werden ze welkom geheten door plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Wim Nagtegaal, Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif en familie en vrienden.

Wim Nagtegaal sprak in de ontvangsthal op de Brabantse basis lovende woorden tot de militairen.

"Jullie hebben het geweldig gedaan, samen met de Afghanen, Amerikanen en Duitsers. Jullie hebben de eerste vrouwelijke Afghaanse politieagenten opgeleid en kunnen uitleggen wat Nederland komt doen. Het stevige fundament onder deze missie is door jullie gelegd."

- Nogal wereldvreemde woorden van Nagtegaal over het opleiden van vrouwen, omdat Duitsland al langer Afghaanse politievrouwen opleidt. -

De meeste trainers van deze groep zijn vijf maanden in Afghanistan geweest en hebben de basis van de politietrainingsmissie gelegd, zo meldt het ministerie van Defensie.

De hoofdmacht van de eerste Politietrainingsgroep (PTG 1) vertrok op 7 juli vanaf de Vliegbasis Eindhoven naar Kunduz.

Midden juni was ook al een eerste groep politietrainers naar het noorden van Afghanistan gereisd.Zie ook:
Militairen en marechaussees politietrainingsmissie vertrokken naar Kunduz
Eerste militairen politietrainingsmissie aangekomen in Kunduz
Mening deelnemende politiefunctionarissen over missie
Vertrek groepen politietrainers naar Kunduz en Kabul
Nederlands kamp in Kunduz gereed voor ontvangst politietrainers
Rosenthal bezoekt alsnog missie in Kunduz
Nauwere samenwerking Nederland en Duitsland, rechtsstaat cruciaal voor veiligheid en stabiliteit Kunduz
Eerste militairen politietrainingsmissie aangekomen in Kunduz (15-06-2011)
Provincie Kunduz

Rosenthal beantwoordt Kamervragen SP over offensieve acties Afghaanse politie

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft antwoord gegeven op Kamervragen die Kamerlid Harry van Bommel (SP) stelde naar aanleiding van berichten van offensieve acties van de Afghan National Police (ANP) in Afghanistan, de terugtrekking van Duitsland uit Kunduz en de toename van aanslagen.

Minister Rosenthal antwoordt op de Kamervragen dat hij de offensieve acties van de ANP niet kan bevestigen.

“Noch de ambassade noch andere overheidsorganen hebben de informatie over de acties waaraan wordt gerefereerd in het door u genoemde persbericht kunnen bevestigen.”

De minister wijst er nogmaals op dat de Afghaanse Nationale Politie (ANP) is verdeeld in verschillende eenheden met verschillende taken en zegt dat “sommige onderdelen van de ANP zijn gemandateerd om deel te nemen aan operaties met een offensief karakter”.

Rosenthal anwoordt verder: “Dit geldt niet voor de Afghan Uniformed Police (AUP), waar de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie op gericht is. De Afghaanse Nationale Politie Strategie voorziet niet in de inzet van de AUP voor offensieve militaire acties. “

(Als de regering de politiemissie in Kunduz uit gaat breiden met het opleiden van de grenspolitie, dan is dit deel van het antwoord van Rosenthal trouwens niet meer actueel)

De Afghaanse Nationale Politie bestaat uit de Verkeerspolitie, de Afghaanse Geüniformeerde Politie, de Grenspolitie en de Civiele Ordepolitie.


De Kamervragen van Harry van Bommel en de antwoorden van Uri Rosenthal

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Bommel over acties van de Afghaanse Nationale Politie. Deze vragen werden ingezonden op 23 september 2011 met kenmerk 2011Z18426.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Dr. U. Rosenthal

Antwoorden van Dr. U. Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Van Bommel (SP) over acties van de Afghaanse Nationale Politie.

Vraag 1
Is het waar dat de Afghaanse Nationale Politie half september (14 en 15 september) operaties heeft uitgevoerd in samenwerking met het Afghaanse leger en onderdelen van de buitenlandse coalitie in diverse provincies van Afghanistan? Om welke provincies ging het precies? 1)

Vraag 2
Is het waar dat daarbij 23 opstandelingen om het leven kwamen en acht mensen werden gearresteerd? Indien neen, wat zijn dan de feiten? Zijn er aan de kant van de veiligheidstroepen ook slachtoffers te betreuren? Hoeveel en bij welke eenheden vielen zij?

Vraag 3
Wat was de aard van deze operaties? Om welk onderdeel van de Afghaanse politie ging het precies? Wat was de taak van de Afghaanse Nationale Politie in deze operaties en hoe verhielden deze taken zich tot de taken van het Afghaanse leger en de buitenlandse troepen?

Antwoord
Noch de ambassade noch andere overheidsorganen hebben de informatie over de acties waaraan wordt gerefereerd in het door u genoemde persbericht kunnen bevestigen. Ik hecht eraan nogmaals te wijzen op het feit dat de Afghaanse Nationale Politie (ANP) is verdeeld in verschillende eenheden met verschillende taken. Sommige onderdelen van de ANP zijn gemandateerd om deel te nemen aan operaties met een offensief karakter. Dit geldt niet voor de Afghan Uniformed Police (AUP), waar de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie op gericht is. De Afghaanse Nationale Politie Strategie voorziet niet in de inzet van de AUP voor offensieve militaire acties.

Vraag 4
Is het tevens waar dat het aantal bomaanslagen op Duitse militairen in Kunduz dit jaar met 150% is gestegen vergeleken met het jaar daarvoor? (2) Kunt u aangeven wat de plannen zijn voor een nieuwe lead nation in Kunduz nadat Duitsland zich heeft teruggetrokken?

Antwoord
In Noord Afghanistan is het totaal aantal geweldsincidenten in vergelijking met 2010 gedaald. In Afghanistan vond in 2010 vier procent van alle geweldincidenten in het noorden plaats, een grote meerderheid van de geweldincidenten vond plaats in het zuiden. Het aantal incidenten met Improvised Explosive Devices (IED) is in vergelijking met 2010 met 150 procent gestegen. Dit totaal verwijst zowel naar het aantal ontplofte bermbommen als het aantal IED’s dat onschadelijk is gemaakt door de Afghan National Security Forces (ANSF) en coalitiepartners. Het afgelopen jaar is meer geïnvesteerd in het opsporen en onschadelijk maken van bermbommen. ISAF troepen blijven net als voorheen een gelegenheidsdoel voor opstandelingen.

In het kader van de transitie zullen landen geleidelijk en op verantwoorde wijze hun troepen de komende jaren reduceren. Nederland onderhoudt hierover nauw contact met Duitsland en andere internationale partners. Nederland heeft duidelijke afspraken gemaakt met lead nation Duitsland om gedurende de Nederlandse politietrainingsmissie de veiligheid van het Nederlandse personeel en een verantwoorde uitvoering van de geïntegreerde politietrainingsmissie zeker te stellen. Ook in mijn gesprek op 4 oktober jl. met minister Westerwelle is dit nogmaals door hem bevestigd.

Vraag 5
Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg van 13 oktober?

Antwoord
U ontvangt deze antwoorden ruim voor het algemeen overleg, dat inmiddels is verplaatst naar 9 november 2011.

Zie ook:
Kamervragen SP over operaties Afghaanse politie en aanslagen op Duitse troepen

woensdag 2 november 2011

NAVO vraagt Nederland takenpakket missie Kunduz uit te breiden

De NAVO verzoekt Nederland te kijken naar een uitbreiding van de missie in Kunduz want dan zouden meer Afghaanse rekruten kunnen worden opgeleid en andere taken kunnen worden uitgevoerd.

Dat heeft de hoogste militair van de NAVO, admiraal Giampaolo di Paola, woensdag in een interview met de actualiteitenrubriek EenVandaag gezegd.

Di Paola is de voorzitter van de militaire commissie van de NAVO. Hij is woensdag op bezoek in Nederland om te praten met de ministers Hans Hillen (Defensie) en Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm.

De oproep van de NAVO is niet verrassend, omdat de NAVO altijd graag ziet dat landen die beperkingen hebben opgelegd aan het functioneren van hun soldaten in Afghanistan die opheft.

Diversiteit
Admiraal Di Paola hoopt dat Nederland kan kijken of het meer kan doen in Kunduz door meer flexibiliteit.

Hij zegt: “Dat kan op geografisch vlak zijn, maar ook in de diversiteit van het trainen. Bijvoorbeeld in het trainen van militairen of meer doen aan mentoring."

Hij benadrukt wel dat de keuze aan Nederland zelf is, en landen zelf het beste weten wat ze bij kunnen dragen.

De afgelopen tijd kwamen mogelijkheden onder de aandacht om ook rekruten uit andere provincies dan Kunduz op te leiden, de Afghaanse borderpolitie te gaan trainen, Afghaanse politietrainers op te leiden.

Defensie besloot onlangs ook om voor de tweede rotatie in Kunduz 10 basistrainers in plaats van 20 naar Afghanistan te sturen.

Mening VVD
EenVandaag bericht dat de grootste regeringspartij, de VVD, de oproep van de NAVO steunt.

De VVD wil dat de regering met een voorstel komt waarin politietrainers in Kunduz binnen het mandaat meer mogelijkheden krijgen om hun werk te doen.

De afgelopen maand keerden militairen terug uit Afghanistan vanwege een gebrek aan rekruten om op te leiden.

Tot nu toe wordt er dus voor gekozen de missie wat in te krimpen.

“Klauwen geld”
EenVandaag meldt dat de VVD het "roerend" met admiraal Di Paola eens is en graag wil dat de politietrainers in Kunduz aan het werk blijven.

Dat kan volgens Tweede Kamerlid Han ten Broeke van de VVD door het aantrekken van rekruten uit andere provincies dan alleen Kunduz en kunnen er nieuwe taken bijkomen, zoals bijvoorbeeld het trainen van de ‘border police’ of jonge officieren voor de politie.

(Op het Regionaal Opleidingscentrum in Kunduz worden trouwens al rekruten uit andere provincies in het noordoosten van Afghanistan opgeleid).

Volgens de VVD kost de missie “ons klauwen vol geld” en de partij wil “dat er maximaal rendement uit wordt gehaald".

De VVD wil graag dat er een regeringsvoorstel komt waarin een verruiming van het takenpakket wordt voorgesteld.

sitestat

dinsdag 1 november 2011

Eerste trainers missie Kunduz donderdag terug uit Afghanistan

De hoofdmacht van de politietrainingsgroep keert donderdag terug op Vliegbasis Eindhoven. De trainers zijn vijf maanden in Afghanistan geweest en hebben daar de basis van de politietrainingsmissie in Kunduz gelegd.

Op Vliegbasis Eindhoven zullen de 119 militairen donderdagmiddag welkom worden geheten door vice-admiraal Wim Nagtegaal, de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. En natuurlijk zal ook het thuisfront in Eindhoven van de partij zijn, zo meldt de Rijksoverheid.

Kolonel Ron Smits, commandant van de eerste politietrainingsgroep (PTG I), vertrok vijf maanden geleden naar Kunduz.

Hij legde daar samen met Nederlandse politieagenten, diplomaten, justitie-experts, ontwikkelingsexperts, marechaussees, militaire trainers en ondersteuners, het fundament voor de politietrainingsmissie.

Kolonel Smits droeg op 29 oktober het bevel over de missie over aan zijn ranggenoot Nico van der Zee.

De missie in Kunduz en Afghanistan heeft tot doel om het Afghaanse civiele politieapparaat te versterken en het justitiesysteem verder te ontwikkelen.