dinsdag 29 november 2011

Taken eerste politietrainingsgroep missie Kunduz afgerond

De laatste taken en werkzaamheden van de eerste Politietrainingsgroep (Police Training Group/PTG) in Kunduz zijn overgedragen aan de opvolgers. Van elke Afghaanse rekruut wordt de taalontwikkeling bijgehouden en de opleiders patrouilleren in de stad Kunduz.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Met de overdracht aan de opvolgers is de gefaseerde aflossing van de eerste politietrainingsgroep (PTG-1) afgerond. De militairen zijn afgelopen week herenigd met het thuisfront in Nederland.

Alfabetiseringsprogramma
De staf van de PTG streeft naar maatwerk in de opleiding en training van de Afghaanse agenten. Aan het logboek van elke rekruut wordt daarom de mate van taalontwikkeling toegevoegd.

De informatie hiervoor werd verschaft door de Duitse ontwikkelingsorganisatie GIZ, die in Kunduz bezig is met een alfabetiseringsprogramma.

De Afghaanse politierekruten kunnen sinds 1 oktober in alle districten van de Noord-Afghaanse provincie aan dit programma meedoen.

Patrouilles
Nederlandse militairen die de Afghaanse politieagenten praktijktraining geven, de zogeheten Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs), voerden de afgelopen week patrouilles uit naar het politiehoofdkwartier en de verschillende politieposten in de stad Kunduz.

Naast het mentoren van de werkzaamheden van de Afghaanse politie daar, liepen ze de afgelopen week ook een voetpatrouille met de Afghaanse politie.