vrijdag 4 november 2011

Brief kabinet aan Kamer met toelichting wijziging missie Kunduz

Het kabinet wil de trainingsmissie in Kunduz op enkele punten aanvullen. Dat staat in een toelichting op het besluit om de missie uit te breiden. Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) geeft uitleg over de voorgenomen veranderingen.

De NOS meldt dat de verandering betekent dat ook lager politiekader en politietrainers worden opgeleid. Mogelijk wordt de trainingsmissie ook opengesteld voor agenten uit andere provincies in het noorden van Afghanistan en de grenspolitie.

De ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken/VVD), Hans Hillen (Defensie/CDA), Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie/VVD) en staatssecretaris Ben Knapen (Buitenlandse Zaken/CDA) hebben op 4 november een “Aanvullende stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan” aan de Tweede Kamer gestuurd over de veranderingen.

Aan het opleidingscentrum voor de Afghaanse politie in de provincie Kunduz worden trouwens al rekruten opgeleid uit andere noordoostelijke Afghaanse provincies.

Grenspolitie
Het kabinet wil ook de Afghaanse grenspolitie bij de missie betrekken. Deze moet dan alleen civiele taken uitvoeren.

Momenteel voert de Afghaanse “borderpolice”, ook een onderdeel van de Afghan National Police (ANP), militaire taken uit waardoor Nederland deze agenten niet kan trainen.

Nederland traint volgens het mandaat alleen agenten van de Afghaanse GeĆ¼niformeerde Politie.

Minister Rosenthal wil de mogelijkheid onderzoeken om een civiele Afghaanse grenspolitie in te stellen.

Verzoening
Het kabinet gaat in de brief ook verder in op het belang van de overdracht van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en stabiliteit aan de Afghaanse overheid.

Het is de bedoeling dat Afghanistan in de loop van 2014 zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid.

Verder benadrukt het kabinet het belang van verzoening en de betrokkenheid van de internationale gemeenschap daarbij.

Het werk is volgens de bewindslieden na 2014 echter nog niet af. Dit vergt volgens het kabinet op de eerste plaats een extra inspanning van de bevolking zelf.

Afghanistan zal daarbij ook na 2014 internationale steun nodig hebben, met name in de vorm van training en advisering en ontwikkelingsprogramma's.

Nederland zal dit standpunt uitdragen op de Afghanistan-conferentie van begin december in Bonn.

Kameroverleg
Tijdens het Kameroverleg volgende week over de missie in Kunduz moet blijken of de regering een meerderheid in de Tweede Kamer voor de wijzigingen in de missie in Afghanistan krijgt.

Minister Rosenthal heeft over de veranderingen overleg gevoerd met Kamerleden die onlangs een bezoek brachten aan Afghanistan en Kunduz.

Het persbureau ANP meldt dat de politieke partijen die hebben ingestemd met de politietrainingsmissie geen probleem hebben met het plan om het takenpakket van de trainers uit te breiden.

Tweede Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks zei: "Alle rangen en standen zijn welkom, als het maar civiele politie is."

Tweede Kamerlid Joƫl Voordewind van de ChristenUnie zei welwillend te staan tegenover het opleiden van andere civiele agenten en trainers binnen Kunduz.

Tweede Kamerlid Wassila Hachchi van D66 zei dat de uitbreiding bespreekbaar is voor haar partij.

De steun van al deze drie oppositiepartijen is voor de regering cruciaal om een meerderheid in de Tweede Kamer voor de missie in Afghanistan in de wacht te slepen.

Geen werk
Door de voorwaarden die Nederland stelt aan agenten in opleiding zitten Nederlandse trainers zonder werk in Kunduz.

7 trainers van de Koninklijke Marechaussee keerden vervroegd terug. Voor de tweede rotatie zijn 10 in plaats van de eerder voorgenomen 20 basistrainers naar Kunduz gestuurd.In het onderstaande beeldfragment gaat minister Rosenthal vooral dieper in op de mogelijkheid om ook de grenspolitie in Afghanistan op te gaan leiden.Zie ook:
NAVO vraagt Nederland takenpakket missie Kunduz uit te breiden
7 Nederlandse trainers marechaussee van missie terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden