donderdag 3 november 2011

Kabinet wil politiemissie Kunduz uitbreiden

De Nederlandse regering wil de trainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz uitbreiden. Een dezer dagen stuurt het kabinet daarom een brief aan de Tweede Kamer waarin gevraagd wordt om in Afghanistan meer agenten te trainen.

Dat meldt de NOS. Het kabinet wil “andere groepen politieagenten een opleiding geven”.

Hierbij wordt gedacht aan het middenkader van de politie, grenspolitie en agenten uit andere provincies. Die zouden dan naar Kunduz moeten komen.

Voor de Nederlandse politietrainers is in Kunduz te weinig werk. Daarom keerden al 7 trainers van de Koninklijke marechaussee eerder terug naar Nederland en zijn voor de tweede rotatie 10 in plaats van 20 basistrainers op missie naar Kunduz gestuurd.

-Opmerkelijk is weer dat rekruten uit andere provincies worden genoemd, die naar Kunduz zouden moeten komen, omdat er al pupillen uit andere provincies in Kunduz worden getraind.

In Kunduz zit namelijk het Regionaal Politie-opleidingscentrum Noordoost-Afghanistan -

Steun oppositie
Het kabinet heeft voor een uitbreiding van de taken van de trainers toestemming nodig van de oppositiepartijen GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.

Deze partijen stelden strenge voorwaarden aan de missie in ruil voor hun steun, onder meer dat die civiel van karakter zou zijn.

De gedoogpartij PVV blijft tegen de missie in het algemeen. Ook de PvdA, de SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen.

Volgende week is er een overleg in de Tweede Kamer over de politiemissie in Kunduz.

Verzoek NAVO
De NAVO heeft Nederland in elk geval verzocht om te kijken naar een uitbreiding van de missie in Kunduz, want dan zouden meer Afghaanse agenten kunnen worden opgeleid en andere taken kunnen worden uitgevoerd.

Dit is niet opmerkelijk, want de NAVO ziet graag dat militairen die landen naar Afghanistan sturen helemaal geen beperkingen hebben om te worden ingezet.

Ondertussen is donderdagavond de hoofdmacht van de eerste Politietrainingsgroep (PTG 1) teruggekeerd in Nederland.

Zie ook:
NAVO vraagt Nederland takenpakket missie Kunduz uit te breiden
7 Nederlandse trainers marechaussee van missie terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden