dinsdag 8 november 2011

Kameroverleg over voortgangsrapportage missie Kunduz

De voortouwcommissie Defensie en de volgcommissie Veiligheid en Justitie voeren woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur een algemeen overleg (ao) in de Tweede Kamer over de “Voortgangsrapportage missie Kunduz”.

Het overleg is via de site van de Tweede Kamer rechtstreeks te volgen.


Aan de orde komt onder meer het voornemen van de regering om de taken van de politietrainers in Kunduz uit te breiden.

Dit werd door de betrokken ministers vorige week verwoord in een "Aanvullende stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan".

De agendapunten van het overleg zijn:

1. Invoering verlengde basistraining Afghaanse politie
27925-428 d.d. 7 juni 2011

2. Het rechtsstaatontwikkelingsprogramma in Kunduz
27925-430 d.d. 30 juni 2011

3. Informatie naar aanleiding van berichtgevingen over gesprekken tussen de VS en de Taliban
27925-432 d.d. 22 juli 2011
Informatie naar aanleiding van berichtgevingen over gesprekken tussen de VS en de Taliban

4. Verslag van het bezoek van de minister van BUZA aan Afghanistan op 3, 4 en 6 juli 2011
27925-433 d.d. 24 juli 2011

5. Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan
27925-437 d.d. 5 oktober 2011

6. UNAMA-rapport over behandeling gevangenen in Afghaanse detentiecentra
27925-438 d.d. 14 oktober 2011

7. Reactie op verzoek commissie n.a.v. de stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan
27925-439 d.d. 18 oktober 2011

8. Verslag van het bezoek van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken aan Afghanistan 4-5 oktober inzake de geïntegreerde politietrainingsmissie in Kunduz en het ontwikkelingssamenwerkingsprogramma in Uruzgan
27925-440 d.d. 25 oktober 2011

9. Aanvullende stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan