zaterdag 24 augustus 2013

Laatste politietrainers missie Kunduz terug uit Afghanistan

De laatste groep Nederlandse politietrainers is zaterdagavond op de vliegbasis Eindhoven teruggekeerd uit de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert zei even voordat de laatste grote groep militairen van de politietrainingsmissie terugkeerde: “We laten een tastbare erfenis achter. Het is nu aan de Afghanen zelf.”

De missie eindigde op 1 juli en legde volgens Defensie in twee jaar tijd een stevige basis voor de justitieketen in Kunduz.

Met verschillende trainingen en opleidingen gaven de Nederlanders ook een kwaliteitsimpuls aan de Afghaanse politie.

Agenten kregen begeleiding bij de uitvoering in de praktijk. Eerder dan verwacht bleken de Afghanen klaar om zelf de verantwoordelijkheid te dragen voor de opleidingen, aldus Defensie.

Belang Nederland
Minster Hennis zei: “Onze militairen hebben goed werk geleverd. Dat is ook ons belang. Handelsland Nederland is gebaat bij een stabiele wereld.”

Volgens de bewindsvrouw spant Nederland zich wereldwijd in voor vrijheid en veiligheid.

Logistieke eenheid
Enkele militairen blijven nog in Kunduz om de zaken af te ronden. Het merendeel van het materieel is intussen verplaatst naar Mazar-e-Sharif. Vanaf deze locatie gaan de spullen door naar Nederland.

Een logistieke eenheid die bestaat uit 100 manschappen, het Redeployment Element, houdt zich bezig met de terugkeeroperatie.

Actief in Afghanistan
Nederland blijft ook na het vertrek uit Kunduz actief in Afghanistan. De 4 F-16’s ondersteunen vanuit Mazar-e-Sharif de coalitiepartners met fotoverkenningsmissies en wanneer noodzakelijk luchtsteun.

Mazar-e-Sharif is de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz.

Defensie levert ook personeel voor de verschillende hoofdkwartieren van de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO in Afghanistan.

Nederland draagt tot 2017 verder bij aan de vooruitgang van Afghanistan met steun bij de ontwikkeling van de rechtstaat en financiële bijdragen aan het Afghaanse bestuur.

Video
Het ministerie van Defensie heeft een video gepubliceerd over de terugkeer van de Nederlandse militairen uit Kunduz.Zie ook:
Video terugtrekking politiemissie Kunduz in volle gang
Eerste soldaten politiemissie Kunduz terug uit Afghanistan
Hennis en Middendorp bij afsluiting politiemissie Kunduz
Afbouwteam politietrainingsmissie Kunduz in Afghanistan gearriveerd
Nederlandse soldaat in Kunduz gewond
Mogelijk nieuwe Nederlandse missie Afghanistan
Redeploymentterrein missie Kunduz in Mazar-e-Sharif gereed
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

dinsdag 13 augustus 2013

Video terugtrekking politiemissie Kunduz in volle gang

De terugtrekking van het materieel en de verplaatsing van personeel van de Nederlandse politietrainingsgroep in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is momenteel volop aan de gang.

Dat meldt dinsdag een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Een ingehuurde helikopter transporteerde voertuigen en ander materieel van Kunduz naar de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif.

Ook de verplaatsing van personeel gaat door. De laatste vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn vanuit Kunduz vertrokken naar Nederland.

Video redeployment Kunduz
De politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is op 1 juli beëindigd, een jaar eerder dan gepland.

Defensie heeft een video gepubliceerd waarin is te zien wat er gebeurt voordat het materieel terug is in Nederland.Zie ook:
Eerste soldaten politiemissie Kunduz terug uit Afghanistan
Hennis en Middendorp bij afsluiting politiemissie Kunduz
Afbouwteam politietrainingsmissie Kunduz in Afghanistan gearriveerd
Nederlandse soldaat in Kunduz gewond
Mogelijk nieuwe Nederlandse missie Afghanistan
Mark Rutte bezoekt politietrainingsmissie
Redeploymentterrein missie Kunduz in Mazar-e-Sharif gereed
Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

woensdag 17 juli 2013

Eerste soldaten politiemissie Kunduz terug uit Afghanistan

De eerste 100 militairen die terugkeren van de politietrainingsmissie in Kunduz zijn woensdagavond geland op Vliegbasis Eindhoven.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bericht in een verklaring dat daarmee de terugkeeroperatie op gang is gekomen.

De Nederlandse politietrainingsmissie heeft sinds de zomer van 2011 een stevige basis gelegd voor de hele justitieketen in Kunduz, aldus Defensie.

De politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is op 1 juli beëindigd, een jaar eerder dan gepland.

Volgens Defensie blijkt de Afghaanse politie sneller klaar om zelf de verantwoordelijkheid voor de trainingen te dragen in de provincie.

Thuisfront
Brigadegeneraal Richard Oppelaar verwelkomde de militairen in Eindhoven en bedankte ze namens Commandnat der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp met hun werk in Afghanistan.

Hij zei: “Jullie hebben goed werk afgeleverd in Kunduz. De basis- en de vervolgopleiding zijn geaccrediteerd door de Afghaanse autoriteiten. Oftewel jullie methodiek wordt in heel Afghanistan uitgerold om politie te trainen. Namens de Commandant der Strijdkrachten dank ik u voor uw inzet.”

Oppelaar sprak ook zijn dank uit aan het aanwezige thuisfront. “Uw steun is onlosmakelijk verbonden aan de resultaten van onze mannen en vrouwen.”

Leiding redeployment
Met de verschillende opleidingen en trainingen heeft de Nederlandse missie een kwaliteitsimpuls gegeven aan de politie. Agenten kregen opleidingen en begeleiding bij de uitvoering in de praktijk.

Commandant kolonel Marc Brinkman van de Vijfde Politietrainingsgroep (PTG-5) en civiel vertegenwoordiger Hans Peter van der Woude zijn nog in Kunduz. Brinkman geeft leiding aan de terugkeer die nu is gestart.

F-16’s en deelname aan EUPOL blijven
Nederland blijft na het vertrek actief in en betrokken bij Afghanistan. F-16-jachtvliegtuigen ondersteunen vanaf Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif de terugtrekking uit Kunduz en de coalitiepartners op de grond.

De F-16’s van de Air Task Force (ATF) blijven tot medio 2014.

Defensie levert ook personeel voor verschillende hoofdkwartieren van de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO.

Nederland blijft ook deelnamen aan de Europese Politietrainingsmissie (EUPOL) in de Afghaanse hoofdstad Kunduz. EUPOL leidt het hogere en middenkader van de Afghaanse politie op.

Onlangs vroeg de NAVO aan Nederland om na 2014 deel te nemen aan de vervolgmissie Resolute Support in Afghanistan, maar de regering wilde hierover voor de zomer nog geen besluit nemen.

Zie ook:
Hennis en Middendorp bij afsluiting politiemissie Kunduz
Afbouwteam politietrainingsmissie Kunduz in Afghanistan gearriveerd
Nederlandse soldaat in Kunduz gewond
Mogelijk nieuwe Nederlandse missie Afghanistan
Mark Rutte bezoekt politietrainingsmissie
Redeploymentterrein missie Kunduz in Mazar-e-Sharif gereed
Soldaten Luchtmobiele Brigade Assen missie Kunduz terug
Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start
Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

maandag 1 juli 2013

Hennis en Middendorp bij afsluiting politiemissie Kunduz

Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert heeft samen met Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp zondag en maandag drie locaties in het noorden van Afghanistan bezocht.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bericht dat zij op Camp Windmill in Kunduz de afsluitende ceremonie bijwoonden van de Nederlandse politietrainingsmissie.

Het strijken van de vlag vormde het symbolische startsein voor de redeployment, het afbouwen van de missie. De Afghanen nemen nu de veiligheids- en opleidingstaken op zich.

Erkenning opleiding
De Afghaanse overheid heeft sinds deze week de Nederlandse politieopleiding officieel erkend. Volgens Defensie is dit een mooie opsteker voor de Nederlandse militairen.

De erkenning betekent dat de door het Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum van de marechaussee ontwikkelde opleiding nu in het hele land kan worden gegeven, aldus Defensie.

Op het Afghaanse politiehoofdkwartier in Kabul begint binnenkort ook een pilot op basis van de Nederlandse opleiding.

Minister Hennis prees de mannen en vrouwen in Kunduz voor dit resultaat. Ze zei: “Dankzij de inspanningen van u en uw voorgangers laat Nederland een tastbare erfenis achter in heel Afghanistan, dat is iets om oprecht trots op te zijn.”

Cursus voor gevorderden
De Advanced Police Training Course (APTC) is ontwikkeld voor gevorderde agenten en onderofficieren van het Afghaanse politiekorps.

In een cursus van 8 weken leren de agenten nieuwe onderwerpen en worden bekende vakken verder uitgediept. Veel aandacht wordt besteed aan het zogenoemde community policing, gericht op een correcte omgang met en vertrouwen winnen van burgers.

Verder komen de omgang met huiselijk geweld, ontvoering, zelfmoordterroristen en geïmproviseerde explosieven aan de orde.

Certificering
De APTC is gecertificeerd door de Police Professional Development Board.

Hierin hebben hoge functionarissen en generaals zitting van het Afghaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Duitse politieprojectteam, de NATO-trainingsmissie en de Europese politiemissie EUPOL.

Onderscheidend vonden zij met name de goede afstemming tussen theorie- en praktijklessen.

Symbool
Jeanine Hennis en Tom Middendorp bezochten ook het district Imam Sahib. Hier woonden ze de uitreiking bij van certificaten aan Afghaanse politieagenten.

Generaal Middendorp zei: “Voor 2001 was Afghanistan nog een vrijplaats voor terroristen. Sindsdien hebben we samen met andere landen gevochten voor stabiliteit en het accent is steeds meer gaan verschuiven naar de opbouw van de rechtsstaat."

"Nu kunnen de Afghanen zelf verder. Deze certificaatuitreiking staat daar wat mij betreft symbool voor,” aldus Tom Middendorp.

F-16’s blijven
Hennis en Van Middendorp reikten i de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif, waar de Nederlandse F-16's zijn gestationeerd, medailles uit.

Hennis zei daarbij: “U allemaal heeft Afghanistan geholpen om weer op eigen benen te gaan staan, u heeft het verschil gemaakt. Er komt nu een einde aan een belangrijke missie, die veel van u gevraagd heeft. U heeft dat altijd met niet aflatende inzet en enthousiasme gedaan. De Commandant der Strijdkrachten en ik danken u daar voor.”

De vier F-16's blijven nog in Afghanistan tot medio 2014 om de internationale troepenmacht ISAF van de NAVO te beschermen.

Tot 2017 blijft Nederland de rechtsstaatontwikkeling, ontwikkelingssamenwerking en veiligheid financieel ondersteunen.

Verantwoordelijkheid nemen
Nederlandse militairen zijn sinds 2002 betrokken bij de handhaving van de veiligheid in Afghanistan.

Sinds 2011 gebeurde dit samen met de Duitsers in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Hennis zei: "Nederland neemt haar verantwoordelijkheid en spant zich overal ter wereld in voor vrijheid en veiligheid. Dat is ook in het belang van Nederland. Handelsland Nederland is gebaat bij een stabiele wereld.”

Video minister Hennis in Afghanistan
Het ministerie van Defensie heeft een video gepubliceerd over het bezoek van minister Hennis aan het noorden van Afghanistan.De NOS heeft een video gepubliceerd waarin minister Hennis een kort interview geeft over haar bezoek aan Afghanistan en de politietrainingsmissie in Kunduz.Zie ook:
Afbouwteam politietrainingsmissie Kunduz in Afghanistan gearriveerd
Nederlandse soldaat in Kunduz gewond
Mogelijk nieuwe Nederlandse missie Afghanistan
Mark Rutte bezoekt politietrainingsmissie
Redeploymentterrein missie Kunduz in Mazar-e-Sharif gereed
Soldaten Luchtmobiele Brigade Assen missie Kunduz terug
Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start
Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

vrijdag 28 juni 2013

Afbouwteam politietrainingsmissie Kunduz in Afghanistan gearriveerd

Ongeveer 100 soldaten zijn vrijdag met een C-17-transportvliegtuig geland in Afghanistan. De groep vormt de hoofdmacht van de redeploymenteenheid die verantwoordelijk is voor de afbouw van de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bericht dat de militairen moeten zorgen dat het materiaal via de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif terug naar Nederland komt.

Om dit ordelijk te laten verlopen wordt het geteld, geregistreerd, ingepakt en klaargemaakt voor vervoer, aldus Defensie.

Nederland stopt op 1 juli met de training van Afghaanse politiemensen en verlaat vervolgens de basis in Kunduz en verplaatst haar spullen naar het westelijker gelegen Camp Marmal bij Mazar-e-Sharif.

Het streven is om uiterlijk 1 oktober helemaal weg te zijn uit Kunduz

Nederland in Afghanistan
Het einde van de politietrainingsmissie in Kunduz betekent niet dat Nederland helemaal uit Afghanistan vertrekt.

De Koninklijke Luchtmacht blijft met een Air Task Force (ATF) van vier F-16-jachtvliegtuigen de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO vanaf Mazar-e-Sharif steunen.

Daarom blijft ook een ondersteuningseenheid nodig, het zogenoemde National Support Element (NSE). Verder blijven Nederlandse militairen actief op de hoofdkwartieren in Mazar-e-Sharif en Kabul.

Op- en afbouw
De meeste militairen die donderdag vanaf Vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan vertrokken, zijn afkomstig van het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL).

Het OOCL leverde ook de manschappen die het voorbereidende werk voor de missie verrichtten, zoals de opbouw van het kamp.

De militairen zijn onder meer afkomstig van 130 en 230 Clustercompagnie uit Stroe en 101 Geniebataljon uit Wezep.

De voorhoede van de afbouwers vertrok vorige week al richting Mazar-e-Sharif en Kunduz.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Nederland tot medio 2014 Afghaanse agenten zou opleiden in Kunduz. Maar omdat Duitsland zich terugtrekt uit deze provincie besloot het kabinet ook de Nederlanders terug te halen.

De NAVO heeft Nederland onlangs gevraagd deel te nemen aan een vervolgmissie na 2014 in Afghanistan. De regering heeft gezegd daarover pas na de zomer een besluit te willen nemen.

Zie ook:
Nederlandse soldaat in Kunduz gewond
Mogelijk nieuwe Nederlandse missie Afghanistan
Mark Rutte bezoekt politietrainingsmissie
Redeploymentterrein missie Kunduz in Mazar-e-Sharif gereed
Soldaten Luchtmobiele Brigade Assen missie Kunduz terug
Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start
Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

donderdag 13 juni 2013

Nederlandse soldaat in Kunduz gewond

Een Nederlandse militair is donderdag in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz op het kamp gewond geraakt door een schot in zijn been met een dienstwapen.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. De toestand van de gewonde is stabiel, hij heeft zijn thuisfront zelf kunnen informeren per telefoon.

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het ongeval.

Op Kamp Kunduz verblijven ongeveer 300 Nederlandse militairen en burgers voor de politietrainingsmissie.

Nederland in Afghanistan
Nederland stopt op 1 juli 2013 met de politietrainingsmissie in Kunduz. Defensie bericht dat het werk tot die datum onverminderd voort gaat.

Personeel en materieel hebben uiterlijk 1 november de Duitse basis in Kunduz verlaten.

Nederland blijft in Kunduz wel militair betrokken met de inzet van de 4 F-16’s die op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif zijn gestationeerd.

De jachtvliegtuigen voeren de taken uit onder het huidige mandaat en ondersteunen daarnaast de terugverplaatsing van de Nederlandse eenheden.

Ook de politie en marechaussee blijven een bijdrage leveren aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPOL) in Kabul voor de versterking van de politie- en justitiesector op nationaal niveau.

De Nederlandse regering heeft nog geen besluit genomen over deelname aan de NAVO-missie Resolute Support na 2014 in Afghanistan. Deze missie is de opvolger van de huidige ISAF-missie van de NAVO.

Zie ook:
Mogelijk nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan
Mark Rutte bezoekt politietrainingsmissie Kunduz
Redeploymentterrein missie Kunduz in Mazar-e-Sharif gereed
Soldaten Luchtmobiele Brigade Assen missie Kunduz terug
Militairen Luchtmobiele Brigade uit Kunduz terug
Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start
Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

maandag 3 juni 2013

Mogelijk nieuwe Nederlandse missie in Afghanistan

Nederland denkt na over deelname aan een nieuwe trainingsmissie van Duitsland in Afghanistan.

De NOS bericht dat diplomaten van de NAVO dit vandaag in Brussel hebben gezegd.

Duitsland liet al eerder weten dat het na de beëindiging van de huidige ISAF-missie in 2014 in Noord-Afghanistan de autoriteiten wil blijven adviseren en veiligheidstroepen wil blijven trainen.

Berlijn denkt dat daar 600 tot 800 manschappen voor nodig zijn en hoopt dat andere landen ook een bijdrage willen leveren.

Timmermans terughoudend
De NRC meldt dat minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) het nog te vroeg vindt om te spreken over "een specifieke personele Nederlandse bijdrage" aan een mogelijke nieuwe NAVO-missie in Afghanistan na 2014.

De krant schrijft dat de bewindsman 'grote waardering' voor het Duitse besluit van 17 april heeft om zich na 2014 met ongeveer 800 militairen aan een nieuwe NAVO-operatie in Afghanistan te verbinden.

De huidige samenwerking tussen Nederlanders en Duitsers in Noord-Afghanistan, zowel op veiligheidsgebied als bij rechtsstaatontwikkeling, wordt zeer gewaardeerd, aldus een woordvoerder van Timmermans.

Timmermans en zijn partij de PvdA waren altijd tegenstander van een Nederlandse missie in Kunduz.

Volgens de NOS zijn de Verenigde Staten en Italië bereid om na 2014 missies in andere delen van Afghanistan te leiden.

Italië voert nu de Regio West-Afghanistan aan, de VS de Regio's Oost en Zuid.

Duitsland leidt momenteel voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO de Regio Noord-Afghanistan en de provincie Kunduz.

In december 2014 stopt de NAVO met de ISAF-missie en komt er een vervolgmissie die Resolute Support heet.

Nederland voert momenteel in Kunduz nog een politietrainingsmissie uit. Eerder dit jaar draaide de regering in Den Haag de duur van deze missie terug van 2014 tot 1 juli 2013.

Den Haag besloot de missie in te korten omdat Duitsland zich uit Kunduz terugtrekt.

De missie in Kunduz begon in de zomer van 2011 en er nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen aan deel.

Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 voor de NAVO de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan. Aan deze missie namen per lichting ongeveer 2.000 troepen deel.

De Nederlandse missie in Afghanistan heeft aan 25 Nederlandse soldaten het leven gekost.

Zie ook:
Mark Rutte bezoekt politietrainingsmissie Kunduz
Redeploymentterrein missie Kunduz in Mazar-e-Sharif gereed
Soldaten Luchtmobiele Brigade Assen missie Kunduz terug
Militairen Luchtmobiele Brigade uit Kunduz terug
Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start
Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

zaterdag 1 juni 2013

Mark Rutte bezoekt politietrainingsmissie Kunduz

Premier Mark Rutte heeft zaterdag een verrassingsbezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. Hij heeft daar verbetering geconstateerd en is gematigd optimistisch.

Rutte werd tijdens zijn reis begeleid door plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Hans Wehren en ambassadeur Han Peters.

Naast Kunduz bezochten zij ook Mazar-e-Sharif om onder andere te spreken met het personeel van de Air Task Force (ATF), die met 4 F-16's ondersteuning leveren aan de politietrainingsmissie en bondgenoten.

Zij namen ook een kijkje bij de zogeheten "innamestraat", de plek in Mazar-e-Sharif waar al het materieel wordt verzameld voor transport naar Nederland.

Verbetering
De NOS meldt dat Mark Rutte tijdens zijn bezoek zei: “Anderhalf jaar geleden was ik hier ook, en de situatie is sinds die tijd echt verbeterd.”

De politiemissie van Nederland wordt op 1 juli beëindigd. Nederland heeft dan ruim 800 Afghaanse agenten opgeleid. Momenteel worden vooral Afghanen opgeleid om andere Afghanen te trainen.

De premier bezocht ook Aliabad, een district in de provincie Kunduz waarnaar de missie in de loop van de tijd werd uitgebreid.

Volgens de NOS zag hij daar hoe Afghaanse agenten leren lezen en schrijven en een EHBO-cursus volgen.

Dat Nederland volgende maand stopt met de missie vindt Rutte geen probleem. Hij zei: “Het moet een keer ophouden. De Afghanen zullen het steeds meer zelf moeten gaan doen. Natuurlijk zijn er nog veel problemen, maar ik ben gematigd optimistisch.”

De politiecommandant van Aliabad zei tegen de NOS het jammer te vinden dat de Nederlanders vertrekken, en dat heel goed is samengewerkt.

Rutte reed tijdens zijn bezoek een rondje op de fiets in Kamp Kunduz, waar de Nederlandse politietrainers in de Noord-Afghaanse provincie verblijven.

Hij zei dat Nederland nog wel actief blijft in Afghanistan met F-16 gevechtsvliegtuigen en juridische trainingen.

Trots
Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bericht dat Rutte aangaf trots te zijn op de inzet en resultaten van de Nederlandse militairen, diplomaten en politieagenten.

Hij zei: “Onze mensen hebben geweldig werk gedaan in Kunduz. We hebben meer dan 700 opleidingen aan politieagenten gegeven. We zijn nu zover dat de Afghaanse politie de opleiding zelf kan verzorgen en met eigen teams de kwaliteit kan waarborgen."

"Daarnaast zijn in Kunduz nu meer dan vijftig opgeleide rechters, diverse officieren van justitie, advocaten en een rechtenfaculteit met driehonderd studenten,” aldus de premier.

Aan de Nederlandse missie in Afghanistan nemen momenteel ongeveer 545 manschappen deel, waarvan er ongeveer 300 in de provincie Kunduz zijn gestationeerd.

De missie heeft tot doel om Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstaat te versterken in het land.

Video
De NOS heeft een video over het bezoek van Rutte aan Kunduz gepubliceerd, waarin de politiecommandant van Aliabad onder meer vertelt wat cursisten van Nederland hebben geleerd.Zie ook:
Redeploymentterrein missie Kunduz in Mazar-e-Sharif gereed
Soldaten Luchtmobiele Brigade Assen missie Kunduz terug
Militairen Luchtmobiele Brigade uit Kunduz terug
Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start
Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering
Eerste gezamenlijke oefening in Kunduz van Afghaanse agenten en agentes
Eerste groep laatste lichting politietrainers naar Kunduz vertrokken
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

dinsdag 28 mei 2013

Redeploymentterrein missie Kunduz in Mazar-e-Sharif gereed

Twee soldaten hijsen de Nederlandse vlag op Area 103; foto ministerie van Defensie
Het Genie Taakteam heeft afgelopen week het Nederlandse redeploymentterrein in de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif opgeleverd. Deze “Area 103” wordt binnenkort een strategische spil in de terugtrekking uit Kunduz richting Nederland.

Dat meldt dinsdag een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Met de opening van het Nederlandse redeploymentterrein in het Afghaanse Mazar-e-Sharif is een belangrijke schakel gereedgekomen voor het terugtrekken van de Police Training Group.

Area 103
Kolonel Jan-Paul Apon, de commandant van het Nederlandse Contingent, heeft Area 103, zoals de locatie officieel heet, geopend.

Het terrein is ingericht door genisten. Zij kregen nauwelijks een maand de tijd om van het braakliggende terrein een efficiënte logistieke doorvoerlocatie te maken, aldus Defensie.

Kolonel Apon zegt: “Area 103 wordt op korte termijn een strategische spil in de logistiek richting Nederland nu een deel van de missie wordt beëindigd.”

Het Genie Taakteam was verantwoordelijk voor zowel het ontwerpen als het gereedmaken van het terrein.

Tijdens de redeployment worden op het terrein binnenkomende containers gesorteerd via de track and trace-methode. Het sorteren vindt plaats onder diverse overkappingen. Area 103 beschikt ook over weegpunten.

Mazar-e-Sharif is de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz. In Mazar-e-Sharif is ook het Nederlandse contingentscommando gelegerd.

Momenteel verzorgen militairen van de vijfde Police Training Group (PTG-5) training- en begeleidingsactiviteiten voor Afghaanse politieagenten in verschillende districten van de provincie Kunduz.

Deze Politietrainingsmissie duurt nog tot 1 juli. De Nederlandse F-16’s die in Mazar-e-Sharif zijn gestationeerd blijven tot in 2014 operationeel in Afghanistan.

Zie ook:
Soldaten Luchtmobiele Brigade Assen missie Kunduz terug
Militairen Luchtmobiele Brigade uit Kunduz terug
Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start
Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering
Eerste gezamenlijke oefening in Kunduz van Afghaanse agenten en agentes
Eerste groep laatste lichting politietrainers naar Kunduz vertrokken
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

dinsdag 21 mei 2013

Soldaten Luchtmobiele Brigade Assen missie Kunduz terug

De honderd militairen van de Luchtmobiele Brigade in Assen zijn weer teruggekeerd van hun missie in Afghanistan. Ze waren het afgelopen half jaar in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz gelegerd.

Dat meldt RTV Drenthe. De soldaten waren betrokken bij de opleiding van politieagenten in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

De regionale omroep bericht dat in het afgelopen half jaar ongeveer 200 nieuwe agenten opgeleid zijn die toe moeten zien op de veiligheid van de bevolking van Afghanistan.

De soldaten van de Luchtmobiele Brigade namen deel aan de vierde rotatie van de Nederlandse Politietrainingsgroep (PTG-4) in Kunduz.

Kapitein Mark Bakker uit Bovensmilde zegt tegen RTV Drenthe dat de missie is geslaagd.

“Deze missie was anders dan alle andere die ik tot nu toe gedaan heb. We hebben agenten opgeleid en een bijdrage geleverd aan hun veiligheid en die van de trainers,” aldus kapitein Bakker.

Hij zegt ook: “Het niveau van de politieagenten gaat nu richting dat van de buurlanden.”

Volgens Mark Bakker is het mogelijk om langer in Kunduz te blijven, maar is dit niet noodzakelijk.

Hij zegt: “Met onze aanwezigheid heeft de politie in Afghanistan een boost gehad. Maar het is nu aan de Afghanen zelf om de bal op te pakken.”

De politietrainingsmissie in Kunduz eindigt op 1 juli dit jaar.

Al eerder deze maand keerden soldaten van de Luchtmobiele Brigade van de vierde Politietrainingsgroep die het afgelopen half jaar in Kunduz hebben gediend in Nederland terug.

Omroep RTV Drenthe meldt ook dat de missie omstreden is, “omdat het meer wordt gezien als een politieke missie in plaats van een militaire missie”.

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel, waarvan er ongeveer 300 zijn gestationeerd in Kunduz.

Het doel van de missie is het opleiden van Afghaanse agenten en het versterken van de rechtstaat in Afghanistan.Zie ook:
Militairen Luchtmobiele Brigade uit Kunduz terug
Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start
Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering
Eerste gezamenlijke oefening in Kunduz van Afghaanse agenten en agentes
Eerste groep laatste lichting politietrainers naar Kunduz vertrokken
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

maandag 6 mei 2013

Militairen Luchtmobiele Brigade uit Kunduz terug

De eerste groep soldaten van de Luchtmobiele Brigade die het afgelopen half jaar in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz hebben gediend is maandagavond uit Afghanistan teruggekeerd.

Omroep Gelderland meldt dat tegen het eind van de middag het eerste vliegtuig met militairen op vliegveld Eindhoven zou landen.

Het toestel is inmiddels geland en de militairen kregen een warm welkom van familie en vrienden.

Onder de terugkerende manschappen zijn leden van de Luchtmobiele Brigade die hun basis hebben in de Gelderse plaats Schaarsbergen.

De omroep bericht dat de soldaten zes maanden in Afghanistan verbleven om de Afghaanse politie te trainen.

Later deze maand landen nog twee vliegtuigen met militairen die in Kunduz hebben gediend. Ongeveer 300 Nederlandse soldaten namen deel aan de missie.

De vierde Politietrainingsgroep (PTG-4) in Kunduz bestond voornamelijk uit troepen van de Luchtmobiele Brigade.

PTG-4 werd op 1 mei afgelost door PTG-5, waarvan vooral mariniers deel uit maken.

Twee militairen uit de provincie Gelderland, Auke Westerterp en Evert Agterhuis, deelden wekelijks hun ervaringen via een weblog op de site van Omroep Gelderland.

Video
Omroep Gelderland heeft een videoverslag gemaakt van de thuiskomst van de Nederlandse soldaten uit Afghanistan.Zie ook:
Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start
Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering
Eerste gezamenlijke oefening in Kunduz van Afghaanse agenten en agentes
Eerste groep laatste lichting politietrainers naar Kunduz vertrokken
8 militairen onderscheiden voor moedig optreden missie Uruzgan
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli
Kolonel Roland de Jong en Geoffrey van Leeuwen nemen commando Kunduz over

woensdag 1 mei 2013

Kolonel Marc Brinkman en Hans Peter van der Woude nemen bevel missie Kunduz over, PTG-5 van start

Kolonel Marc Brinkman neemt commando over van kolonel Roland de Jong. Foto: Ministerie van Defensie
Kolonel der mariniers Marc Brinkman en civiel vertegenwoordiger Hans Peter van der Woude voeren vanaf maandag 1 mei het commando over de politietrainingsgroep (PTG-5) in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Den Haag meldt in een verklaring dat zij het vijfde en laatste managementteam van de missie vormen. De politietrainingmissie in Kunduz eindigt op 1 juli aanstaande.

Kolonel Marc Brinkman zei woensdagochtend tijdens de commando-overdacht: “Kunduz kan rekenen op onze inzet. Ik hoop dat onze samenwerking met de Afghaanse en internationale partners net zo succesvol is als bij onze voorgangers.”

PTG-4
Brinkman en Van der Woude nemen de taak over van kolonel Roland de Jong en Geoffrey van Leeuwen, die leiding gaven aan de Politietrainingsgroep 4 (PTG-4).

Zij verzorgden de opzet van de Afghan Training and Mentoring Teams waarbij Afghaanse trainers worden opgeleid om zelf nieuwe agenten te trainen.

De Jong en Van Leeuwen namen op 30 oktober 2012 het commando over de missie in Kunduz op zich. Zij namen het stokje over van kolonel der mariniers Jarst de Jong en Civiel Vertegenwoordiger Simon van der Burg.

Rechtsstaat
Defensie meldt verder in de verklaring dat de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie sinds zomer 2011 een stevige basis heeft gelegd voor de gehele justitiële keten in Kunduz.

“Door middel van zogenoemde Rule of Law-projecten en politietrainingen zijn zowel politie als rechtsstaat beter ontwikkeld. Hierbij heeft steeds de relatie tussen burger en overheid centraal gestaan: burgers moeten kunnen vertrouwen op de justitiële keten.”

De overgang naar een volledig Afghaanse verantwoordelijkheid in de provincie Kunduz is sneller verlopen dan werd verwacht.

Duitsland besloot daarom zijn missie in Kunduz dit jaar af te bouwen.

Met het voorgenomen vertrek van de Duitsers, die voor de bescherming van de Nederlandse manschappen in Kunduz zorgen, heeft ook Nederland besloten om de trainingsmissie deze zomer te beëindigen en aan de terugtrekking te beginnen.

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel. Het doel van de inzet is Afghaanse agenten opleiden en de rechtsstaat versterken.

Zie ook:
Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering
Eerste gezamenlijke oefening in Kunduz van Afghaanse agenten en agentes
Eerste groep laatste lichting politietrainers naar Kunduz vertrokken
8 militairen onderscheiden voor moedig optreden missie Uruzgan
8 Afghaanse agenten Kunduz halen diploma politietrainer
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli
Kolonel Roland de Jong en Geoffrey van Leeuwen nemen commando Kunduz over

vrijdag 26 april 2013

Lesmateriaal politiemissie Kunduz oogst veel waardering

Lesmateriaal politietrainingsmissie Kunduz: foto ministerie Defensie
Cursusmateriaal dat Nederlandse trainers hebben gemaakt om Afghaanse agenten in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz op te leiden krijgt veel internationale erkenning.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Den Haag meldt donderdag dat door Nederlandse trainers ontworpen instructiekaarten door de regering in Kabul formeel zijn geaccrediteerd als lesmateriaal voor politieopleidingen in heel Afghanistan.

“Ook de Amerikaanse en Noorse coalitiepartners in Kunduz en Mazar-e-Sharif hebben het lesmateriaal in gebruik genomen voor hun eigen programma,” aldus Defensie.

Ondertussen ontvingen donderdag 130 nieuwe agenten aan het einde van hun 8-weekse basisopleiding dus niet alleen een diploma, maar ook de set instructiekaarten.

De plaatsvervangend commandant van de politie in Kunduz, kolonel Talwar, en de huidige commandant van de Nederlandse politietrainingsmissie, kolonel Roland de Jong, reikten de certificaten uit.

Handzaam
De instructiekaarten die Nederlandse trainers hebben ontworpen vormen een handzaam naslagwerk met onderwerpen als eerste hulp, mensenrechten en voertuigdoorzoeking.

Defensie meldt verder dat Nederlandse marechaussees en mentoren, voordat de missie in Afghanistan wordt beëindigd, nog tot 1 juli Afghaanse agenten trainen.

Waardering
Internationaal is er veel waardering en lof geuit voor de Nederlandse inspanningen in Afghanistan.

Aan de politietrainingsmissie nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel. Het doel van de missie is Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstaat te versterken.

Afghaanse agent ontvangt certificaat: foto ministerie van Defensie

Zie ook:
Eerste gezamenlijke oefening in Kunduz van Afghaanse agenten en agentes
Eerste groep laatste lichting politietrainers naar Kunduz vertrokken
8 militairen onderscheiden voor moedig optreden missie Uruzgan
Geoffrey van Leeuwen en Najibullah Omar Khel openen in Kunduz tribune bij voetbalveld
8 Afghaanse agenten Kunduz halen diploma politietrainer
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

dinsdag 23 april 2013

Eerste gezamenlijke oefening in Kunduz van Afghaanse agenten en agentes

Afghaanse agentes en agenten hebben de afgelopen week in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz voor het eerst samen een oefening gehouden.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Den Haag meldt dinsdag dat voor het eerst in Kunduz een oefening werd gehouden “waarbij mannelijke en vrouwelijke Afghaanse agenten samen optrokken”.

De oefening werd door Nederlandse politietrainers begeleid.

Militairen van de politietrainingsgroep verzorgen tijdens de politietrainingsmissie in Kunduz oefen- en begeleidingsactiviteiten voor Afghaanse agenten in vier verschillende districten van de provincie Kunduz.

In Aliabad ontvingen afgelopen week tien agenten van de Afghaanse geüniformeerde politie hun certificaat voor het succesvol afronden van de vervolgopleiding.

De tienweekse vervolgopleiding volgt op een basiscursus van acht weken.

Behalve de training- en begeleidingsactiviteiten adviseren Nederlandse politietrainers plaatselijke politiecommandanten over personeelsplanning en medische zaken.

PTG-5 vertrokken
Ondertussen is afgelopen zondag de eerste groep van de vijfde en laatste lichting militairen voor de politietrainingsmissie in Kunduz vanaf Vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan vertrokken.

Deze politietrainingsgroep (PTG-5) bestaat behalve uit marechaussees voornamelijk uit mariniers. Het detachement staat onder bevel van kolonel der mariniers Marc Brinkman.

De Nederlandse politiemissie in Kunduz eindigt op 1 juli, een jaar eerder dan aanvankelijk gepland.

Er nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen aan deel, waarvan er circa 300 in Kunduz zijn gestationeerd.

De missie heeft tot doel de Afghaanse politie op te leiden en de rechtsstaat in het al 33 jaar door oorlog en burgeroorlog geteisterde Afghanistan te versterken.

Zie ook
Eerste groep laatste lichting politietrainers naar Kunduz vertrokken
8 militairen onderscheiden voor moedig optreden missie Uruzgan
Geoffrey van Leeuwen en Najibullah Omar Khel openen in Kunduz tribune bij voetbalveld
8 Afghaanse agenten Kunduz halen diploma politietrainer
Generaal De Kruif bezoekt missie Afghanistan
Eerste gerechtskantoor in Kunduz geopend in Aliabad
Minister Ploumen laat vrouwen Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

zondag 21 april 2013

Laatste lichting militairen politiemissie Kunduz naar Afghanistan vertrokken

De eerste groep van de vijfde en laatste rotatie soldaten voor de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz (PTG-5) is zondag vanaf Vliegbasis Eindhoven naar Afghanistan gegaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dat deze lichting naast marechaussees voornamelijk uit mariniers bestaat. De vijfde Politietrainingsgroep (PTG-5) staat onder bevel van kolonel Marc Brinkman.

De militairen werden in Eindhoven onder meer uitgezwaaid door brigadegeneraal Richard Oppelaar, de commandant van het Korps Mariniers.

De groep militairen die vandaag vertrok is de eerste groep van de laatste rotatie. Binnenkort vertrekken nog twee groepen. Aan de laatste lichting nemen ongeveer 300 manschappen deel.

Kwaliteitsimpuls
De politietrainingsmissie in Kunduz richt zich op de opleiding en training van Afghaanse civiele politieagenten, het versterken van de justitiële keten en de verbetering van de relatie tussen de bevolking en de autoriteiten.

Defensie meldt dat de Nederlanders daarvoor sinds de zomer van 2011 een stevige basis hebben gelegd. “De Afghaanse politie kreeg met verschillende opleidingen en praktijkbegeleiding een kwaliteitsimpuls.”

Terugtrekking personeel en materieel
Het kabinet besloot vorige maand de politiemissie op 1 juli te beëindigen, een jaar eerder dan gepland, waarna de terugtrekking van personeel en materieel begint. Nederland blijft na deze datum nog wel actief in Afghanistan.

De missie eindigt eerder omdat Duitsland sneller uit Kunduz vertrekt en Duitse troepen voor de bescherming van de Nederlanders in Kunduz zorgen.

De politietrainingsmissie is ook goed verlopen zodat die voortijdig kan worden beëindigd en Afghaanse opleiders agenten op kunnen leiden.

F-16’s en EUPOL
De 4 F-16’s die zijn gestationeerd op Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif blijven de taken onder het huidige mandaat uitvoeren. Zij ondersteunen ook de terugverplaatsing van de eenheden.

Nederland levert daarnaast in 2013 personeel voor verschillende hoofdkwartieren van de ISAF-misie van de NAVO.

De Europese Politietrainingsmissie (EUPOL), waaraan Nederlandse politietrainers deelnemen, blijft in de Afghaanse hoofdstad Kabul het hogere en middenkader van de politie opleiden.

En Haag blijft zich ook tot in 2014 inzetten om de rechtsstaat in Kunduz te versterken.

Leiding missie
Het civiele deel van de missie staat onder leiding van Hans Peter van der Woude van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Michel Oz van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Van der Woude en Oz vormen samen met kolonel Marc Brinkman de leiding van de politietrainingsmissie in Kunduz.

Video
De NOS heeft een korte video gepubliceerd over het vertrek van de politietrainers uit Eindhoven naar Kunduz:Zie ook:
8 militairen onderscheiden voor moedig optreden tijdens missie Uruzgan
Geoffrey van Leeuwen en Najibullah Omar Khel openen in Kunduz tribune bij voetbalveld
8 Afghaanse agenten in Kunduz halen diploma politietrainer
Generaal De Kruif bezoekt missie Afghanistan
Eerste gerechtskantoor in Kunduz geopend in Aliabad
Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

vrijdag 19 april 2013

8 militairen onderscheiden voor moedig optreden tijdens missie Uruzgan

Acht soldaten hebben woensdag een onderscheiding gekregen voor “moedig, kordaat en beleidvol optreden” tijdens de Nederlandse missie in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan in 2007 en 2009.

De gedecoreerden waren betrokken bij acties tijdens vijandelijk vuur of na bomaanslagen. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert reikte de onderscheidingen uit in de Koninklijke Militaire Academie in Breda.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bericht in een verklaring dat zes soldaten die onder vuur lagen in Deh Rawod het Bronzen Kruis kregen. Dit is de op twee na hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding. Twee collega’s kregen Kruizen van Verdienste.

De Kruizen van Verdienste zijn voor twee militairen voor hun optreden na twee afzonderlijke bomaanslagen.

Bij de gevechten in de omgeving van Deh Rawod sneuvelde in 2009 commando Kevin van de Rijdt. Deh Rawod is een district in de Noord-Afghaanse provincie Uruzgan waar Nederland een permanente basis had.

De Bronzen Kruizen zijn voor de leden van een gecombineerde eenheid van commando’s en mariniers.

Zij zochten op 6 september 2009 tijdens een verkenning te voet naar vijandelijke strijders in de provincie Uruzgan. Even later werden zij plotseling aangevallen met mitrailleurvuur, mortieren, raketwerpers en kleinkaliberwapens.

De Nederlanders trokken zich terug naar een quala, een ommuurde woning, maar voordat Kevin van de Rijdt die bereikte, werd hij getroffen.

Vervolgens besloten 6 collega’s hem met gevaar voor eigen leven te halen. Zij vonden Van de Rijdt, gaven hem eerste medische zorg en droegen hem met grote moeite naar het huis. Eenmaal in de helikopter voor gewondenvervoer bleek hij overleden.

Kogelregen
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert zei over de toekenning van de Bronzen Kruizen: “Het oorlogsgeweld is oorverdovend. Dan blijkt ook dat Kevin van de Rijdt er niet bij is. U twijfelt geen seconde en duikt met zijn zessen de kogelregen weer in.”

“Als eenheid hebt u Kevin teruggebracht. U hebt hem niet in de steek gelaten. U hebt gehandeld in het belang van de missie, in het belang van Nederland en in het belang van Kevin en diens nabestaanden. Ik ben trots op u. Ik hoop dat ook u zich trots kunt voelen, ondanks het verdriet om het verlies,” aldus Hennis-Plasschaert.

Je laat elkaar niet achter
Sergeant Rinie van het Korps Mariniers is een van de zes soldaten die terugging. Hij zegt in de verklaring van het ministerie van Defensie dat je collega’s niet in de steek laat.

“Heldhaftigheid en stommiteit liggen dicht bij elkaar. Onder deze omstandigheden hadden er naast Kevin ook 6 man extra kunnen liggen. Toch ben ik terugkijkend vooral trots. Dit bewijst: je bent brothers in arms, je laat elkaar niet achter.”

Kruizen van Verdienste
De twee Kruizen van Verdienste waren voor het optreden van korporaal der 1e klasse buiten dienst Jaap en sergeant der mariniers Ammie, na twee afzonderlijke bomaanslagen.

Op 19 januari 2007 bracht een zelfmoordenaar zijn bomauto tot ontploffing bij de patrouille van korporaal Jaap. Hierbij raakten twee soldaten lichtgewond en vijf zwaar.

Op eigen initiatief en bewust van de risico’s, bood de korporaal meerdere keren in open terrein hulp. Hij stuurde geneeskundig personeel aan en zorgde dat de gewonden klaar waren voor evacuatie.

Ter plekke chaos
Het tweede Kruis van Verdienste was voor sergeant Ammie van het Korps Mariniers. Op 21 december 2009 schoot hij met zijn eenheid Afghaanse politieagenten te hulp die getroffen waren door een bermbom.

Bij de aanslag vielen drie doden en een zwaargewonde.

“Ter plekke aangekomen is het een chaos,” herinnert Ammie zich. “Her en der liggen lichaamsdelen."

"Ik begin orde op zaken te stellen. We hebben laten zien dat Nederlandse mariniers voor niets terugdeinzen, daar ben ik trots op. Het is een erkenning voor het hele peloton,” aldus Ammie.

Uruzgan
Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan. De Nederlandse missie heeft aan 25 militairen het leven gekost.

Video
De onderstaande video is uitgegeven door het ministerie van Defensie en gaat vooral in op de gevechten in de omgeving van Deh Rawod in 2009, waarbij commando Kevin van de Rijdt de dood vond.

woensdag 17 april 2013

Geoffrey van Leeuwen en Najibullah Omar Khel openen in Kunduz tribune bij voetbalveld

Burgemeester Najibullah Omar Khel van Kunduz-Stad en de Nederlandse civiel vertegenwoordiger in Kunduz Geoffrey van Leeuwen hebben afgelopen week een tribune en een theehuis geopend bij het voetbalveld van de stad Kunduz.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dat de tribune en het theehuisje bij het naastgelegen park van Kunduz-Stad liggen, en ook toegankelijk zijn voor vrouwen.

De beide projecten komen ten goede aan de bevolking van Kunduz en zijn met financiële steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken door Afghaanse aannemers voltooid.

Soldaten van de genie van de landmacht adviseerden bij de bouw.

Na de opening speelden de jeugdteams van Kunduz en een naastgelegen provincie een voetbalwedstrijd die door de Nederlandse delegatie werd bijgewoond.

Geoffrey van Leeuwen leidt samen met kolonel Roland de Jong de politietrainingsmissie in Kunduz.

Toegankelijk voor vrouwen
De tribune en het theehuis zijn ook toegankelijk voor vrouwen. Een deel van de tribune is voor vrouwen gereserveerd.

Het theehuisje en het park zijn 2 dagen per week alleen toegankelijk voor vrouwen.

De Geïntegreerde Politietrainingsmissie is er primair op gericht om Afghaanse agenten op te leiden, de rechtsstaat te verbeteren en de relatie tussen de bevolking en de autoriteiten te versterken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarnaast een budget beschikbaar voor dit soort projecten.

Politiemissie Afghanistan
Militairen van de politietrainingsgroep (PTG) trainen en begeleiden in vier districten van de Noord-Afghaanse provincie Kunduz Afghaanse agenten. Ook leiden ze Afghaanse politietrainers op.

In het districten Khanabad ontvingen de afgelopen week 7 agenten hun certificaat voor het afronden van de vervolgcursus.

Vrouwelijke agenten begonnen op het hoofdkwartier van politie in Kunduz-stad aan een vervolgopleiding.

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen ongeveer 545 manschappen deel, waarvan er 320 in Kunduz zijn gestationeerd. De trainingsmissie in Kunduz duurt nog tot 1 juli 2013.

Zie ook:
8 Afghaanse agenten in Kunduz halen diploma politietrainer
Generaal De Kruif bezoekt politietrainingsmissie Afghanistan
Eerste gerechtskantoor in Kunduz geopend in Aliabad
Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

dinsdag 9 april 2013

8 Afghaanse agenten in Kunduz halen diploma politietrainer

De eerste acht kandidaten voor de Afghaanse trainings- en mentoringteams hebben zondag in Kunduz hun diploma uitgereikt gekregen.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. De Afghaanse trainers kregen acht weken theorie en acht weken praktijk.

Generaal Tom Middendorp, de Commandant der Strijdkrachten (CDS), meldde maandagmiddag tijdens een periodieke bijeenkomst met de pers dat acht Afghanen hun opleiding hebben afgerond.

Middendorp zegt: "De beschikking over eigen trainers is een belangrijke mijlpaal in de verzelfstandiging van de Afghaanse politie.”

Het is de bedoeling dat de Afghaanse politietrainers het werk van hun Nederlandse collega’s overnemen als die zijn vertrokken.

In de Noord-Afghaanse provincie Kunduz verzorgen Nederlandse soldaten van de Police Training Group (PTG) training- en begeleidingsactiviteiten voor Afghaanse agenten.

Dit doen zij in vier van de zeven districten van de provincie.

De Nederlanders adviseren ook Afghaanse leidinggevenden over de inrichting van de werkzaamheden.

Onlangs besloot de Nederlandse regering om de trainingsmissie in Kunduz op 1 juli te beëindigen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de missie tot in 2014 zou duren.

Generaal Middendorp meldde dat in juni de terugkeeroperatie uit Kunduz van start gaat en dat die in november moet zijn afgerond.

Video opleiding agenten
In de onderstaande video van het ministerie van defensie vertellen Nederlandse officieren in Kunduz over de opleiding van Afghaanse agenten.Zie ook:
Generaal De Kruif bezoekt politietrainingsmissie Afghanistan
Eerste gerechtskantoor in Kunduz geopend in Aliabad
Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

F-16 werpt bom af in Afghanistan om bondgenoten te steunen

Een F-16-gevechtsvliegtuig heeft de afgelopen week in de provincie Wardak in het oosten van Afghanistan een bom afgeworpen om Amerikaanse bondgenoten te helpen.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dinsdag dat de Nederlanders een Amerikaanse eenheid hielpen die beschoten werd door opstandelingen.

Op aanwijzing van de Amerikanen wierp een F-16 vervolgens een bom af op de positie waarvan zij beschoten werden. Na deze wapeninzet eindigde de beschieting.

Zie verder:
F-16 werpt bom af in Afghanistan om bondgenoten te steunen

dinsdag 2 april 2013

Generaal Mart de Kruif bezoekt politietrainingsmissie Afghanistan

Luitenant-generaal Mart de Kruif, de Commandant Landstrijdkrachten, heeft de afgelopen week een tweedaags bezoek gebracht aan de politietrainingsgroep in Kunduz.

Dat meldt dinsdag een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Mart de Kruif uitte in Afghanistan onder meer zijn waardering voor de samenwerking tussen de verschillende onderdelen van het leger.

Hij zei: “Wat de krijgsmacht typeert is verbondenheid en kameraadschap. Ik ben trots op de samenwerking die ik heb gezien tussen de krijgsmachtdelen en de manier waarmee wordt omgegaan met wat er in een tijd van bezuinigingen op de krijgsmacht afkomt.”

Militairen van de politietrainingsgroep (PTG) verzorgen in Afghanistan oefen- en begeleidingsactiviteiten voor Afghaanse agenten in de districten Khanabad, Aliabad en Imam Sahib en op het regionale trainingcentrum in Kunduz-stad.

Khanabad, Aliabad, Imam Sahib en Kunduz zijn vier van de zeven districten in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Overdracht contingentscommando
Kolonel Lex van Nieuwburg heeft de afgelopen week op Mazar-e-Sharif het contingentscommando over de Nederlandse troepen in Afghanistan overgedragen aan luchtmachtkolonel Jan-Paul Apon.

Mazar-e-Sharif is de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz.

Speeltuin
De speeltuin die Nederlandse militairen hebben aangelegd in Khanabad is volop in gebruik. Het initiatief van geestelijk verzorger dominee Jan-Derk de Bruin is dus nu al een succes, aldus Defensie.

Ondersteuningspersoneel naar Afghanistan
De laatste lichting ondersteuningspersoneel is intussen vanaf Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Afghanistan.

De soldaten verlieten Eindhoven onder grote belangstelling van familie en collega’s

Ruim 90 militairen van alle krijgsmachtdelen gaan de politietrainingsmissie ondersteunen.

Commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land, brigadegeneraal Hans van Griensven, zei bij het vertrek: “U vormt het smeermiddel binnen een goed lopende missie. Zorg dat u een goede indruk maakt, want de laatste indruk beklijft.”

Nederland stopt op 1 juli met de politietrainingsmissie in Kunduz, die tot doel heeft Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstaat te versterken.

Het programma om de rechtsstaat te versterken loopt nog wel tot in 2014 door. Ook de F-16-gevechtsvliegtuigen in Mazar-e-Sharif blijven tot in 2014 in Afghanistan operationeel.

Zie ook:
Eerste gerechtskantoor in Kunduz geopend in Aliabad
Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

woensdag 27 maart 2013

Eerste gerechtskantoor in Kunduz geopend in Aliabad

Het eerste van de zeven nieuwe gerechtskantoor in de provincie Kunduz is sinds afgelopen week een feit. Voor de bevolking betekent de komst van dit zogenoemde huqooq-gebouw dat het gemakkelijker wordt om bij een geschil juridisch advies in te winnen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking opende het huqooq-gebouw.

Het kantoor ligt op het terrein van het politiehoofdkwartier in Aliabad. Het is het eerste van 7 nieuwe huqooq-gebouwen. Alle 7 districten van de provincie Kunduz krijgen een gerechtskantoor.

De huqooq-kantoren zijn voor een deel door Nederland gefinancierd. Ze worden gebruikt voor bemiddeling bij conflicten.

Defensie bericht dat de traditionele laagdrempelige methode bijdraagt aan het oplossen van conflicten op plaatselijk niveau en een brug slaat tussen het traditionele en formeel recht.

Ploumen bracht een tweedaagse bezoek aan de politietrainingsmissie in Afghanistan.

Ze zei: “Nederland heeft een belangrijke impuls gegeven aan de veiligheid van Afghanistan door versterking van de rechtsstaat en training van rechters en advocaten.”

Vrouwen
Minister Ploumen bezocht tijdens haar bezoek aan Afghanistan in Kunduz ook Afghaanse vrouwenorganisaties en het provinciale departement voor Vrouwenzaken.

De bewindsvrouw sprak daar over het tegengaan van huiselijk geweld en de bescherming van vrouwen.

Later ontmoette de minister onder meer de Nederlandse diplomaten en vertegenwoordigers van Afghaanse maatschappelijke organisaties in Kabul en Kunduz die verantwoordelijk zijn voor het rechtsstaatprogramma.

Nederland voert in Afghanistan een politietrainingsmissie uit die tot doel heeft Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstaat te versterken.

Zie ook:
Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

donderdag 21 maart 2013

Kamerdebat politietrainingsmissie Afghanistan

De Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer debatteert donderdag 21 maart 2013 tussen 18.00-22.00 uur in een Algemeen Overleg over de “Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan”.

Zie: Stand van zaken politietrainingsmissie Afghanistan


Zie het debat: Live debat Thorbeckezaal Afghanistan politietrainingsmissie (18.00-22.00 u):

De Telegraaf meldt in de loop van de avond dat de VVD van mening is dat de doelstellingen in Kunduz zijn gehaald.

De krant schrijft dat de VVD tevreden terugkijkt op de politietrainingsmissie in het Noord-Afghaanse Kunduz.

“De doelstellingen zijn grotendeels gehaald,” zei de liberaal Han ten Broeke van de regeringspartij in een debat over de missie in de Tweede Kamer.

Hij bekritiseerde wel de beperkingen die de missie zijn opgelegd, zoals het feit dat alleen agenten mochten worden getraind die in Kunduz actief zouden worden.

De Volkskrant bericht dat Bram van Ojik heeft gezegd dat zijn partij GroenLinks zich geenszins hoeft te schamen voor de missie in Kunduz.

Dat zei de GroenLinks-leider tijdens de tussentijdse evaluatie van de missie in Kunduz. “De missie zorgde in mijn partij voor nogal wat discussie,” aldus Van Ojik.

De steun van GroenLinks aan een nieuwe missie in Afghanistan was cruciaal voor het doorgaan ervan begin 2011. Een groot deel van de achterban van de partij was tegen de politietrainingsmissie.

Van Ojik zegt wel dat zijn partij vooral "heel veel zorgen" heeft over de duurzaamheid van de behaalde resultaten.

De Volkskrant schrijft dat GroenLinks daarin niet alleen staat. Bijna alle partijen vroegen tijdens het debat hoe het verder gaat na 2014.

dinsdag 19 maart 2013

Nieuwe politiecursussen van start in Kunduz-Stad en Khanabad

Nederlandse politietrainers zijn de afgelopen week in Kunduz-Stad en Khanabad, in het noorden van Afghanistan, begonnen met het geven van nieuwe vervolgcursussen aan Afghaanse agenten en agentes.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dinsdag dat in het district Khanabad een vervolgtraining van start ging voor Afghaanse agenten.

Op het hoofdkwartier van de politie in Kunduz-Stad startte een nieuwe vervolgcursus voor vrouwelijke agenten.

Militairen van de politietrainingsmissie in Kunduz verzorgen trainings- en begeleidingsactiviteiten voor Afghaanse politieagenten in verschillende districten van de provincie.

Radiozendinstallatie
Medewerkers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de afgelopen week bij het plaatselijke radiostation Roshani de nieuwe radiozendinstallatie bekeken die met Nederlands geld is gefinancierd.

De zender besteedt regelmatig aandacht aan vrouwenrechten en het belang van vrouwelijke rechters en advocaten.

De politietrainingsmissie in Afghanistan heeft tot doel om Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstaat te versterken.

De duur van de politietrainingsmissie in de provincie Kunduz is onlangs door de regering teruggeschroefd naar 1 juli 2013. Het programma om de rechtsstaat te versterken loopt wel tot in 2014 door.

Zie ook:
Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

maandag 18 maart 2013

Minister Ploumen laat vrouwen in Afghanistan niet in de steek

Minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft tijdens een tweedaags bezoek aan Afghanistan haar meerjarige steun aan de Afghaanse vrouw toegezegd.

Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De minister voerde gesprekken met vrouwen in Kunduz en Kabul.

Zij verklaarde na afloop onder meer dat er volgens de grondwet in Afghanistan gelijkheid is voor vrouwen, maar dat dit in de praktijk anders uitpakt.

Ploumen zei: “Hoewel de positie van vrouwen in Afghanistan de afgelopen jaren zeker is verbeterd, moet er nog heel veel gebeuren. Tijdens mijn gesprekken met vrouwen in Kabul en Kunduz is dit overduidelijk naar voren gekomen.”

Minister Ploumen ontmoette in Kunduz en Kabul Afghaanse vrouwenorganisaties en mensenrechtenverdedigers.

“Volgens de grondwet is er gelijkheid, maar de praktijk is anders. Vrouwen worden seksueel misbruikt, worden op basis van 'morele misdaden' als overspel en seks voor het huwelijk zonder proces gevangen gezet en durven geen aangifte bij de politie te doen,” aldus Ploumen.

Ze vervolgt: “Bovendien vormt straffeloosheid een probleem; daders van geweld tegen vrouwen zijn vaak bekend, maar worden vaak niet vervolgd. In 2012 werden er 4000 gevallen van geweld tegen vrouwen gemeld, maar slechts 163 zaken werden opgepakt.”

Veel vrouwen vrezen door het vertrek van Nederland uit Kunduz dat vrouwenrechten in Afghanistan geen prioriteit meer krijgen.

Nederland stopt op 1 juli dit jaar met de politietrainingsmissie in Kunduz en trekt de aanwezige militairen uit deze Noord-Afghaanse provincie terug. Dit is een jaar eerder dan gepland. Maar Ploumen zal Afghaanse vrouwen niet laten vallen.

“Vrouwen zijn onmisbaar bij wederopbouw en voor het scheppen van duurzame vrede. Ik laat de vrouwen van Afghanistan daarom niet in de steek,” aldus de bewindsvrouw.

Toegang tot justitiële systeem bevorderen
Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat Ploumen de toegang tot het justitiële systeem voor vrouwen wil bevorderen.

Met een budget van 1,5 miljoen euro dat de minister in Afghanistan toezegde, wil zij in samenwerking met andere internationale partners zich de komende jaren voor de Afghaanse vrouw inzetten.

Zij gaat met dit bedrag onder meer een juridische faculteit ondersteunen, zodat meer vrouwen in functies in de justitiële sector terecht kunnen komen.

Ook wordt er met dit bedrag onder meer gewerkt aan de verbetering van de rechtsbijstand voor vrouwen en wordt de capaciteit van vrouwenorganisaties vergroot.

In Kunduz en Kabul ontmoette minister Ploumen Afghaanse vrouwenorganisaties en mensenrechtenverdedigers, waarmee zij sprak over het tegengaan van huiselijk geweld en betere naleving van Afghaanse wetgeving die vrouwen moet beschermen.

Daarnaast bracht zij een bezoek aan de vrouwengevangenis in Kunduz en sprak daar met vrouwelijke gedetineerden en advocaten.

De minister opende in Kunduz een door Nederland gefinancierd kantoor voor bemiddeling (mediation), dat op een laagdrempelige manier bijdraagt aan het oplossen van conflicten op dorpsniveau.

Zie ook:
Politietrainingsmissie Kunduz eindigt 1 juli

woensdag 13 maart 2013

F-16’s in Afghanistan bombarderen opnieuw om Amerikanen te steunen

Nederlandse F-16-gevechtsvliegtuigen die bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif zijn gestationeerd hebben afgelopen week twee bommen afgegooid om Amerikanen in het oosten van Afghanistan te helpen.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dinsdag dat de Nederlandse F-16's op aanwijzing van grondtroepen 2 bommen afwierpen op posities van opstandelingen.

De gevechtsvliegtuigen ondersteunden daarmee een Amerikaans kamp in de provincie Kunar, in het oosten van Afghanistan, dat werd beschoten.

Hierna was het vuurgevecht afgelopen.

Eerder in de week stegen de jachtvliegtuigen ook al op om vechtende Amerikaanse eenheden te ondersteunen. Daarbij werden geen wapens ingezet, aldus Defensie.

Nederland heeft op Camp Marmal bij de stad Mazar-e-Sharif een Air Task Force (ATF) gestationeerd die bestaat uit 4 F-16’s en ongeveer 120 manschappen.

De taak van de ATF is het ondersteunen van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz, maar ze mogen ook bondgenoten in nood te hulp komen.

De Nederlandse regering heeft besloten om de F-16’s in Afghanistan operationeel te houden wanneer op 1 juli aanstaande de politietrainingsmissie in Kunduz een jaar eerder eindigt.

De toestellen mogen boven heel Afghanistan opereren en indien noodzakelijk hun wapensystemen inzetten.

vrijdag 8 maart 2013

Politiemissie Kunduz eindigt 1 juli, missie F-16’s en versterking rechtsstaat verder

Het kabinet heeft vrijdag bekendgemaakt dat Nederland op 1 juli 2013 een punt zet achter de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Het personeel en het materieel hebben uiterlijk 1 november de Duitse basis in Kunduz verlaten.

De F-16’s in Mazar-e-Sharif blijven wel actief, het programma om de rechtsstaat te verbeteren blijft doorlopen tot in 2014 en Den Haag blijft ook steun verlenen aan EUPOL in Kabul.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie bericht dat het werk in Kunduz tot 1 juli onverminderd voortgaat, maar het accent verschuift verder naar de overdracht van taken aan de Afghaanse autoriteiten.

De Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie heeft sinds de zomer van 2011 een stevige basis gelegd voor de hele justitieketen in Kunduz, zo meldt Defensie

“De Afghanen zijn eerder dan gepland klaar om zelf de verantwoordelijkheid voor politietrainingen te dragen in Kunduz.”

Afghaanse trainers geven zelf al les, en Nederland en Duitsland het personeel van de Afghaanse staf, zodat die de leiding kan overnemen.

Overdracht
Vanaf 1 juli is Afghanistan zelf verantwoordelijk voor de politieopleidingen en dragen de Duiters het trainingscentrum over aan de Afghanen.

Duitse bescherming
Het besluit van de Nederlandse regering is voor een deel ook het gevolg van de Duitse troepenreductie in Afghanistan. Berlijn trekt zijn soldaten in de tweede helft van dit jaar terug uit Kunduz.

Nederlands personeel in het gebied is voor veiligheid en legering afhankelijk van Duitse eenheden.

Dit geldt ook voor de Nederlanders die voor EUPOL in Kunduz het hogere politiekader opleiden. EUPOL sluit hun trainingslocatie in Kunduz naar verwachting eveneens op 1 juli.

België
Het Belgische persbureau Belga bericht dat de kans groot is dat ook de Belgen niet lang meer in Kunduz blijven nu de Duitsers aan vertrekken denken.

De Belgische regering heeft hier echter nog niets over beslist.

Legerchef Gerard Van Caelenberge durfde bij het traditionele kerstbezoek aan de troepen in elk geval niet meer te voorspellen of het Belgische leger ook eind 2013 nog in Kunduz gestationeerd zal zijn, aldus Belga.

België leidt in Kunduz Afghaanse soldaten op.

Nederland blijft actief
Nederland vertrekt niet volledig uit Afghanistan maar zet het rule of law-programma in Kunduz voort tot in 2014.

Ook de F-16’s die op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif zijn gestationeerd blijven actief en Den Haag blijft de Europese Politiemissie van de EU in Afghanistan (EUPOL) in Kabul ondersteunen.

Voortzetting rule of law-programma
De ontwikkeling van de rechtsstaat in Kunduz is een zaak van lange termijn. Daarom gaat het zogenoemde rule of law-programma volgens planning tot in 2014 door.

Lokale, niet-gouvernementele organisaties die niet afhankelijk zijn van Duitse of Nederlandse aanwezigheid voeren de projecten uit en zij blijven met de Nederlandse ambassade in Kabul de projecten monitoren.

F-16’s Mazar-e-Sharif
Nederland blijft in Kunduz ook militair betrokken met de inzet van de 4 F-16’s vanaf Mazar-e-Sharif. De jachtvliegtuigen voeren de taken uit onder het huidige mandaat en ondersteunen daarnaast de terugverplaatsing van de Nederlandse eenheden.

Mazar-e-Sharif is de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz.

De Nederlandse Air Task Force (ATF) bestaat uit een detachement van ongeveer 120 manschappen.

De F-16's mogen boven heel Afghanistan in actie komen en daarbij hun wapensystemen inzetten.

EUPOL
Een woordvoerder van de Rijksoverheid meldt dat EUPOL het Field Office Kunduz naar verwachting eveneens op 1 juli sluit.

De Nederlandse die hier voor EUPOL in Kunduz het hogere politiekader opleiden krijgen ook bescherming van Duitsland.

Nederland blijft EUPOL in de Afghaanse hoofdstad Kabul ondersteunen met politiefunctionarissen en deskundigen die werken aan de versterking van de politie- en justitiesector op nationaal niveau, aldus Defensie.

Positief
Nederland is sinds de zomer van 2011 actief in Kunduz. Defensie meldt dat het kabinet zich in een tussentijdse evaluatie voorzichtig positief toont over de resultaten. Deze rapportage is ook aan de Tweede Kamer gestuurd.

De waardering voor de Nederlandse inspanningen is groot bij zowel de Afghanen als de internationale partners. Door de gehele justitiële keten heen zijn er nu beter opgeleide agenten, advocaten, rechters en aanklagers.

Het is volgens het kabinet nu te vroeg om vast te stellen wat het effect op langere termijn zal zijn van de politietrainingsmissie.

Aan de politiemissie in Afghanistan nemen 545 Nederlandse manschappen deel. De missie zou aanvankelijk tot midden 2014 duren. Het doel is om Afghaanse agenten op te leiden en de rechtsstaat te versterken.

Reactie Hennis-Plasschaert
De NOS meldt dat minister van Defensie Hennis-Plasschaert zegt dat Nederland met recht kan zeggen dat het iets heeft bereikt en dat de trainingen met een gerust hart kunnen worden overgedragen aan de Afghanen.

Ze zegt ook dat het in Afghanistan altijd onveiliger zal zijn dan in Nederland, maar het is veel veiliger dan een paar jaar geleden.

Kamerbrief Duitse terugtrekking
De ministers Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken), Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie), Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) en Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) hebben een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de Duitse troepenreductie.

In de brief aan het parlement zetten de bewindslieden de gevolgen uiteen van de Duitse troepenreductie in Afghanistan in 2013 voor de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie.

Zie: Kamerbrief over Duitse troepenreductie in Afghanistan en Nederlandse politietrainingsmissie

Tussentijdse evaluatie missie Afghanistan
De regering heeft ook een tussentijdse evaluatie van de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan geschreven. Deze evaluatie gaat over de periode van de start in 2011 tot en met 31 december 2012.

Zie: Tussentijdse evaluatie politietrainingsmissie in Afghanistan

Zie het gehele Pdf-document: Tussentijdse Evaluatie: De geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan


Videoverslag NOS over Nederlandse terugtrekkingPremier Mark Rutte over terugtrekkingZie ook:
Politiemissie Kunduz eindigt deze zomer
Eerdere beëindiging missie Kunduz “serieuze optie”
Politiekamp Kunduz al in juli overgedragen aan Afghanen
Nieuwe fase opleiding Afghaanse agenten

donderdag 7 maart 2013

Politiemissie Kunduz eindigt deze zomer

Nederland zal de politrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz aanstaande zomer al beëindigen.

Dat meldt RTL Nieuws. Het kabinet zal vrijdag deze beslissing nemen.

RTL bericht: "Bronnen rond het kabinet bevestigen dat de ministerraad daarover morgen een besluit neemt."

Vorige maand meldden bronnen in Den Haag al dat het een serieuze optie is om de missie in Kunduz eerder te eindigen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de politiemissie in Afghanistan tot midden 2014 zou duren, maar omdat Duitsland voor die datum uit Kunduz vertrekt wil het kabinet met de Duitsers weg.

Duitsland beschermt de Nederlandse politietrainers in Kunduz.

Een ander motief om eerder te vertrekken is volgens RTL dat de training van de Afghaanse politie zo goed als afgerond is. Afghaanse instructeurs leiden intussen zelf agenten op.

Nederland heeft ook vier F-16 gevechtstoestellen gestationeerd op Camp Marmal in Mazar-i-Sharif, de hoofdstad van de westelijke buurprovincie Balkh van Kunduz.

Deze F-16's blijven mogelijk nog enige tijd in Afghanistan om bondgenoten te steunen.

Aan de politietrainingsmissie in Afghanistan nemen 545 manschappen deel. Het doel van de missie is het trainen van de politie en het versterken van de rechtsstaat.

De terugtrekking van materieel zou volgens de oorspronkelijke planning tot in 2015 lopen.

Zie ook:
Eerdere beëindiging missie Kunduz “serieuze optie”
Politiekamp Kunduz al in juli overgedragen aan Afghanen
Nieuwe fase opleiding Afghaanse agenten