dinsdag 28 augustus 2012

Basisopleiding voor Afghaanse agentes van start in Kunduz

De klas met politievrouwen in Kunduz in opleiding (foto: ministerie van Defensie)
De volledige basisopleiding voor vrouwelijke politieagenten in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is afgelopen weekeind in Kunduz-Stad van start gegaan.

Dat heeft het ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt. De cursus is begonnen met 8 leerlingen.

De opzet van een training speciaal voor vrouwelijke agenten past in het beleid dat Nederland voert om aandacht te besteden aan de positie van vrouwen in de Afghaanse maatschappij.

De cursus is qua opzet gelijk aan de cursus zoals die al wordt gegeven aan de mannelijke politieagenten.

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per lichting ongeveer 545 militairen, politiefunctionarissen en personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken deel.

Ongeveer 350 manschappen zijn in Kunduz zijn gestationeerd. De missie duurt tot 2014 en heeft tot doel om de Afghaanse politie op te leiden en de rechtsstaat te versterken.

Eerder volgden vrouwelijke agenten in Kunduz al onderdelen van een politieopleiding. De basisopleiding duurt 8 weken.

Zie ook:
Afghaanse agentes in Kunduz halen diploma

Politietrainingsmissie Kunduz uitgebreid naar Imam Sahib

Afghaanse politieagent in opleiding, foto: ministerie van Defensie
Militairen van de Police Training Group (PTG) zijn het afgelopen weekeind gestart met het geven van de eerste opleidingen voor agenten in het district Imam Sahib. In Kunduz-Stad is de eerste volledige basisopleiding voor vrouwen begonnen.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie maandag gemeld. In Imam Sahib zijn 15 cursisten waarvan er 10 de basisopleiding (patrolman) volgen en 5 agenten volgen de kaderopleiding voor onderofficieren.

Imam Sahib is het vierde district waar de politietrainingsmissie aan de slag gaat. De missie begon vorig jaar in het district Kunduz-Stad.

Afgelopen maart werd de missie uitgebreid naar het district Khanabad. In juni gingen politietrainers ook aan het werk met Afghaanse pupillen in het district Aliabad.

De provincie Kunduz telt 7 districten. Defensie meldt dat met de uitrol naar Imam Sahib de Nederlanders nu in het merendeel van de districten actief zijn en ongeveer 75% van de politie in de provincie Kunduz wordt bereikt.

Imam Sahib ligt ten noorden van de provinciehoofdstad Kunduz en grenst aan het buurland Tadzjikistan.

Defensie meldde eerder deze maand dat alleen zal worden getraind in gebieden waar de veiligheidssituatie dat toelaat.

Basisopleiding vrouwen
Het afgelopen weekend ging in Kunduz-Stad de eerste volledige basisopleiding tot agent voor vrouwen van start. De cursus is begonnen met 8 leerlingen.

Het ministerie van defensie meldt dat de opzet van een training speciaal voor vrouwelijke agenten past in het beleid van Nederland om aandacht te besteden aan de positie van vrouwen in de Afghaanse maatschappij.

De cursus is qua opzet gelijk aan de cursus zoals die al wordt gegeven aan de mannelijke collega´s.

Aam de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel, waarvan er ongeveer 350 in Kunduz zijn gestationeerd.

De missie duurt tot 2014 en heeft tot doel om de Afghaanse politie op te leiden en de rechtsstaat te versterken.


Kaart district Imam Sahib:
Zie: http://www.nps.edu/programs/ccs/Kunduz/imam_saheb_map.pdf

Zie ook:
Politiemissie Kunduz wordt uitgebreid naar Imam Sahib
Politietrainingsmissie Kunduz uitgebreid naar district Aliabad
Eerste agenten uit Khan Abad op cursus in Kunduz, POMLTs ook naar Khan Abad

vrijdag 24 augustus 2012

Politietrainers PTG 4 op oefening in Marnewaard voor uitzending Kunduz

Het personeel van de Politietrainingsgroep 4, (Police Training Group 4/PTG-4), traint de komende week op het Groningse oefenterrein de Marnewaard. De manschappen gaan in oktober in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz aan de slag.

Dat heeft een wordvoerder van het ministerie van Defensie woensdag gemeld. De militairen van de PTG 4 voeren de komende week ook patrouilles uit in Winsum, Baflo en Bedum.

PTG 4 staat onder leiding van kolonel Roland de Jong.

De eenheid bestaat uit militairen van de Luchtmobiele Brigade uit Assen, leden van de Koninklijke Marechaussee en functionarissen van Buitenlandse Zaken.

Het personeel van de PTG 4 doorloopt op de Marnewaard scenario’s die de situatie in het missiegebied nabootsen.

Bushmaster
De deelnemers aan de oefening zullen gebruikmaken van pantserwagens van het type Bushmasters. Deze voertuigen beschermen hen ook in het missiegebied bij de verplaatsing tussen de verschillende politieposten en het kamp.

Luchtmobiele Brigade
De soldaten van de Luchtmobiele Brigade trainden afgelopen week in het oefendorp Oostdorp het optreden in verstedelijkt gebied.

Koninklijke Marechaussees
De marechaussees, die samen met de infanteristen de Police Operational Mentor and Liaison Team-compagnie vormen (POMLT), trainden hun instructievaardigheden en het werken met een tolk.

De POMLTs trainen en begeleiden Afghaanse politieagenten buiten de poort.

Ministerie Buitenlandse Zaken
De functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken spelen de rol die ze in het missiegebied vervullen.

Training staf
De staf van PTG 4 bereidt zich sinds mei voor op de aanstaande uitzending en doorloopt op dit ogenblik een training van 2 weken waarin ze de besluitvorming doorlopen.

Daarvoor gebruiken ze up-to-date informatie uit het missiegebied.

Kolonel Roland de Jong: zegt: “De training dwingt de staf zich te verdiepen in de situatie in Kunduz en maakt iedereen bewust van de complexiteit van de situatie. Tijdens de training komt het belang van de samenwerking met de functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse uitgebreid naar voren.”

Sinds 29 april is de Politietrainingsgroep 3 (PTG3) in Kunduz aan het werk. Deze rotatie staat onder commando van kolonel Jarst de Jong, die het bevel overnam van kolonel Nico van der Zee.

Per rotatie nemen ongeveer 545 manschappen deel aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. Hiervan zijn er ongeveer 350 gestationeerd in de provincie Kunduz.

Zie ook:
Kolonel Van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot De Jong

maandag 20 augustus 2012

Politiemissie Kunduz wordt uitgebreid naar Imam Sahib

De Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz wordt volgende maand uitgebreid naar het district Imam Sahib. Het gaat om de tien weken durende praktijkopleiding.

Dat meldt dagblad Het Parool. Het is het vierde van de zeven districten in de provincie waar de opleiding wordt begonnen, Nederlanders zijn al werkzaam in de districten Kunduz, Khan Abad en Aliabad.

In maart werd de missie uitgebreid naar het district Khanabad. In juni gingen Nederlandse politietrainers ook aan de slag met Afghaanse pupillen in het district Aliabad.

Imam Sahib ligt ten noorden van de provinciehoofdstad Kunduz en grenst aan het buurland Tadzjikistan. Er zal alleen worden getraind in gebieden waar de veiligheidssituatie dat toelaat.

Politie Kunduz komt op sterkte
De Nederlandse Commandant der Strijdkrachten, generaal Tom Middendorp, heeft gezegd dat de tien weken durende praktijkopleiding naar wens verloopt en dat de politie in de provincie Kunduz op sterkte komt.

Hierdoor neemt de behoefte aan de basisopleiding die 8 weken duurt af. Daarom kunnen volgend jaar misschien een aantal van de tien Nederlandse instructeurs worden teruggetrokken.

Middendorp, die begin deze maand een bezoek bracht aan Kunduz, zegt dat de missie, die vorig jaar begon, “op stoom is”.

Hij zei toen: “Het is goed om met eigen ogen te zien hoe gedreven mijn mensen en de Afghaanse agenten het werk doen. Dat geeft ook vertrouwen in de transitie naar 2014, wanneer de Afghaanse overheid zelf de verantwoordelijkheid neemt.”

Meer kwaliteit door vervolgopleiding
Van Middendorp wil een omslag maken naar meer kwaliteit en meent dat opleiden alleen maar een beperkt effect heeft. Het meeste wordt volgens hem bereikt met hulp in de dagelijkse praktijk, zoals tijdens de 10 weekse vervolgopleiding gebeurt.

De generaal gaat ervan uit dat eind 2014 alle agenten in Kunduz een opleiding hebben gevolgd.

Over het verloop binnen de politie in Kunduz zegt Van Middendorp dat die veel lager ligt dan de 10 procent waarop werd gerekend.

Hij acht de kans verder klein dat er wordt opgeleid voor de Taliban, waar enige tijd terug voor werd gewaarschuwd, hoewel hij in de krant zegt “geen 100 procent garantie te kunnen bieden”.

Geen "green-on-blue"-incidenten
Er zijn tot nu toe nog geen incidenten geweest waarbij een door Nederland opgeleide agent zich heeft aangesloten bij de Taliban of heeft geschoten op collega’s.

Het afgelopen jaar is het aantal “green on blue”-incidenten in Afghanistan, waarbij leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten het vuur openden op hun buitenlandse collega’s, sterk toegenomen.

Dit jaar zijn hierbij al 40 militairen van de International Security Assistance Force (ISAF), die wordt geleid door de NAVO, om het leven gekomen. In heel 2011 waren dit er 36.

Aan de Nederlanden politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per rotatie 545 militairen, politiefunctionarissen en diplomaten deel, die agenten opleiden en het rechtssysteem proberen te verbeteren. De missie eindigt in 2014.

Het is dan niet ondenkbaar dat Afghaanse agenten die door Nederland zijn opgeleid ontslag krijgen, want er zal dan minder geld beschikbaar zijn voor de Afghaanse veiligheidsdiensten.

Zie ook:
Tom Middendorp en Hans Leijtens bezoeken politiemissie Afghanistan en antipiraterij missie Somalië
Politietrainingsmissie Kunduz uitgebreid naar district Aliabad
Eerste agenten uit Khan Abad op cursus in Kunduz, POMLTs ook naar Khan Abad

zaterdag 4 augustus 2012

Tom Middendorp en Hans Leijtens bezoeken politiemissie Afghanistan en antipiraterij missie Somalië

Generaal Tom Middendorp tijdens een voetpatrouille in Khanabad (Foto ministerie van Defensie)
Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp heeft afgelopen week een bezoek gebracht aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan. Hij werd vergezeld door luitenant-generaal Hans Leijtens, de commandant van de Koninklijke Marechaussee.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie vrijdag bekendgemaakt. Het was het eerste bezoek van generaal Middendorp aan de uitgezonden eenheden in Afghanistan.

Omdat de marechaussee is ingezet voor de politietrainingsmissie in de provincie Kunduz, vergezelde commandant van de Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens, Middendorp tijdens de reis.

Na zijn bezoek aan Afghanistan vloog de legercommandnat door naar Oost-Afrika, om in Djibouti aan boord te gaan van Hr. Ms. Evertsen en Hr. Ms. Rotterdam, die daar een missie uitvoeren tegen piraten.

Defensie meldt dat Middendorp overal zijn waardering uitte voor het goede en bijzondere werk van de Nederlanders ver van huis.

Hij zei: “We zitten in een hele moeilijke periode met veel onzekerheid. Ik begrijp en deel uw zorgen. Daar moeten wij samen doorheen.”

Op deze wijze bracht hij de bezuinigingen en reorganisatie bij Defensie onder de aandacht.

F-16’s Mazar-e-Sharif
Middendorp bezocht detachement van de Koninklijke Luchtmacht met 4 F-16’s in Mazar-e-Sharif. De jachtvliegtuigen staan daar paraat voor de politietrainingsmissie en verzamelen inlichtingen met het fotoverkenningsysteem RecceLite

De F-16’s verlenen ook luchtsteun aan troepen van de International Security Assistance Force (ISAF) in heel Afghanistan die wordt geleid door de NAVO.

In Mazar-e-Sharif is ook het National Support Element (NSE) gevestigd, dat zorgt voor de logistiek, en het Contingents Commando.

Voetpatrouille Kunduz
Tom Middendorp kreeg tijdens een voetpatrouille in het district Khanabad in de provincie Kunduz een duidelijk beeld van de Police Operational Mentor and Liasion Teams (POMLTs).

Hij zei: “Het is goed om met eigen ogen te zien hoe gedreven mijn mensen en de Afghaanse agenten het werk doen. Dat geeft ook vertrouwen in de transitie naar 2014 wanneer de Afghaanse overheid zelf de verantwoordelijkheid neemt.”

Khanabad is een van de 7 districten van de provincie Kunduz. Eerder dit jaar werd de politietrainingsmissie naar dit district uitgebreid.

In de Noord-Afghaanse provincie Kunduz zijn ongeveer 350 van de 545 Nederlandse manschappen gestationeerd die per rotatie aan de politietrainingsmissie deelnemen.

Kabul
Generaal Middendorp bracht ook nog een bezoek aan de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Hier was hij te gast op het ministerie van binnenlandse zaken en de Nederlandse ambassade.

Het was het eerste bezoek van Middendorp aan de uitgezonden eenheden in Afghanistan. De generaal volgde eind juni zijn ranggenoot Peter van Uhm op als Commandant der Strijdkrachten (CDS).

Na zijn bezoek aan Afghanistan vloog Tom Middendorp door naar Djibout, een land in het oosten van Afrika.

Antipiraterij missie Somalië
Het amfibisch transportschip Hr. Ms. Rotterdam lost zaterdag de Hr. Ms. Evertsen af als NAVO-vlaggenschip voor de antipiraterij-missie Ocean Shield.

Middendorp zei: “Mede dankzij uw inspanning worden er minder schepen gekaapt en minder onschuldige mensen gegijzeld. Piraterij bedreigt onze welvaart. Die is afhankelijk van vrije handel en onbedreigd transport over zee. Met de inspanningen tegen piraterij boeken we echter concrete resultaten. Daar mag u trots op zijn.”