dinsdag 31 mei 2011

Nederlandse militairen in Kunduz bij herdenking gevallen Duitse collega

De Duitse soldaat die vorige week in Kunduz sneuvelde is zaterdag door zijn collega’s uit andere landen in Kunduz herdacht met een Trauerappel. Dit treurappel werd ook bijgewoond door Nederlandse militairen.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Bij de herdenkingsdienst en afscheidsceremonie op het kamp stonden de Nederlanders van het 1 (NLD) Deployment Element samen met andere nationaliteiten aangetreden bij het zogenoemde Trauerappel.

De Nederlandse kwartiermakers ondersteunden hun Duitse collega’s in het role 2 ziekenhuis op Kamp Kunduz.

Vanuit Duitsland werd afgelopen weekeind gemeld dat bij het treurappel ook militairen uit Nederland, Armenië, de Verenigde Staten en België aanwezig waren, die ook zijn gestationeerd in Kunduz.

Vorige week woensdag sneuvelde een Duitse kapitein in de provincie Kunduz bij een aanslag met een bermbom. Een andere Duitse militair en een Afghaanse tolk raakten gewond.

Zie ook:
Duitse NAVO-militair gedood in Kunduz bij bermbomaanslag

maandag 30 mei 2011

ISAF-medaille voor Nederlandse militairen in Kunduz en Mazar-e-Sharif

Nederlandse soldaten in Kunduz en Mazar-e-Sharif hebben afgelopen week de NAVO-medaille gekregen voor deelname aan de International Security and Assistance Force (ISAF).

Dat heeft het ministerie van Defensie maandag gemeld. Luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn, de Commandant Deployment Element, speldde de onderscheidingen op.

Mazar-e-Sharif
Twaalf militairen ontvingen dinsdag op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif de versierselen. Hier bouwen ongeveer 45 Nederlandse kwartiermakers het kamp voor het Contingentscommando.

Ze treffen daar ook voorbereidingen voor de komst van de Air Task Force. Beide verhuizingen staan gepland in augustus. De eenheden zijn nu nog gestationeerd op Kandahar Airfield.

In Mazar-e-Sharif is het hoofdkwartier van het ISAF Regionaal Commando Noord-Afghanistan gestationeerd dat wordt geleid door Duitsland.

Kunduz
Militairen in Kunduz kregen de onderscheiding zaterdag tijdens een speciaal appel. Twee soldaten ontvingen de medaille een dag eerder vanwege hun geplande terugreis.

In deze noordelijke provincie zetten ongeveer 75 kwartiermakers een woon- en werkgebied op van containers die bestemd zijn voor circa 300 burgers en militairen van de Police Training Group (PTG).

Momenteel worden de onderkomens voorzien van daken, elektra en een communicatienetwerk.

Het is de bedoeling dat Nederlandse soldaten in juli beginnen met de praktijkbegeleiding van Afghaanse agenten.

Onderscheiding
De ISAF-medailles worden uitgereikt aan soldaten en burgers die 30 dagen of langer in het missiegebied hebben gewerkt.

Nederlandse kwartiermakers, het Deployment Element, van de missie zijn op 9 april in Kunduz met hun voorbereidingen voor de politietrainingsmissie begonnen.

Alleen mensen die voor het eerst in het uitzendgebied zijn, krijgen de onderscheiding. Mensen die al eerder onder ISAF-vlag zijn uitgezonden, krijgen het cijfer dat staat voor het aantal voltooide missies.

vrijdag 27 mei 2011

Eimert van Middelkoop krijgt hoge Afghaanse medaille

(Foto: Ministerie van Defensie)
De voormalig Defensieminister Eimert van Middelkoop heeft vrijdag in Den Haag de Ghazi Mirbacha Khan High Level State Medal ontvangen. Dit is een hoge Afghaanse onderscheiding.

De Afghaanse ambassadeur speldde namens president Hamid Karzai de onderscheiding op, zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

“Van Middelkoop heeft het Afghaanse eerbetoon te danken aan zijn jarenlange inzet voor de relatie tussen Afghanistan en Nederland. Tijdens zijn ministerschap was Nederland lead nation in Uruzgan,” aldus Defensie.

De uitreiking van de medaille werd onder meer bijgewoond door de Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm.

De oud-minister beschouwt de onderscheiding als blijk van waardering voor de inzet van de duizenden Nederlandse militairen die de afgelopen jaren bijdroegen aan de veiligheid en opbouw van Afghanistan.

Nederland leidde voor de International Security Assistance Force (ISAF), die wordt geleid door de NAVO, van augustus 2006 tot augustus 2010 de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan.

Ondanks de Nederlandse inzet is de veiligheidssituatie in Afghanistan jaar in jaar uit verslechterd.

De Nederlandse missie in het Centraal-Aziatische land heeft aan 25 militairen het leven gekost. Ruim 140 Nederlandse soldaten raakten gewond.

Momenteel treft Nederland voorbereidingen voor een politietrainingsmissie in de gewelddadige Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

vrijdag 20 mei 2011

Politietraining NAVO in Afghanistan versneld naar 8 weken

Een agente van de Afghaanse Nationale Politie (ANP) controleert een voertuig bij een controlepost in Kabul (Foto: NTM-A)
De NAVO gaat al in oktober de basisopleiding voor alle politieagenten in Afghanistan verlengen van zes naar acht weken. Op 2 juli beginnen op drie plaatsen in het land proefprojecten met de uitgebreide training.

Dat heeft NRC Handelsblad donderdag gemeld. Voor Nederland was het een halszaak om de basistraining van agenten naar acht weken te verlengen om een missie naar Kunduz te sturen.

GroenLinks, D66 en de ChristenUnie wilden het, en de steun van al deze drie partijen was noodzakelijk om het kabinetsbesluit om een missie te zenden aan een Kamermeerderheid te helpen.

Door een langere duur van de training kan zo meer aandacht worden besteed aan zaken als mensenrechten, integriteit, wetskennis, alfabetisering.

Eerder was het de bedoeling dat Nederland begin volgend jaar als eerste land de verlengde opleiding als test zou gaan geven.

Een ander land zou dat in een andere provincie ook doen. De training van acht weken zou dan in de loop van volgend jaar in heel Afghanistan worden ingevoerd.

Het ministerie van Defensie heeft zich “verheugd” getoond omdat de verlenging leidt tot een kwaliteitsslag waar ze naar zochten en mee bezig waren.

Maar Nederland gaat niet eerder beginnen met de basisopleiding nu de training al dit jaar overal in Afghanistan acht weken wordt.

Het Duitse opleidingscentrum in Kunduz waar Nederland de basistraining wil gaan geven is ook pas volgend jaar gereed.

Tot de versnelde invoering werd maandag in Afghanistan besloten.

De Afghan National Police (ANP) telde eind maart 125.000 politiemensen tegenover een geplande 122.000 agenten, zo meldde het ministerie van Defensie eerder deze week.

Als deze cijfers kloppen en de agenten bij de politie blijven hoeven hoeven er misschien ook niet meer zo veel basiscursussen meer gegeven te worden.

Nederland begint in juli met het geven van praktijkbegeleiding aan Afghaanse agenten. Dit zal beginnen in Kunduz-Stad.

De eenheid die daar aan de slag gaat telt rond de 160 mannen en vrouwen en staat onder leiding van majoor Frank van Veldhuizen van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

De gehele missie zal bestaan uit 545 manschappen. Er worden nog 4 F-16’s in Mazar-e-Sharif gestationeerd, er zorgen soldaten voor de logistiek en er zijn Nederlandse militairen verbonden aan hoofdkwartieren van de NAVO-ISAF-veiligheidmacht.

Zie ook:
Police Operational Mentor and Liaison Teams oefenen voor Kunduz
Kwartiermakers verruilen tenten voor betonnen onderkomen

woensdag 18 mei 2011

Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) oefenen voor missie Kunduz

Het eerste Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT) bereidt zich voor op de aanstaande politietrainingsmissie. Het team wordt gekoppeld aan het politiekorps van Kunduz-Stad en zal Afghaanse agenten praktijkbegeleiding gaan geven.

De eenheid telt rond de 160 mannen en vrouwen en staat onder leiding van majoor Frank van Veldhuizen van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Van Veldhuizen zegt: “Het eerste waar we ons na aankomst mee bezig gaan houden, is het verkrijgen van inzicht in de werkwijze van de Afghaanse agenten door gezamenlijk op te trekken. Hoe doen ze hun werk, hoe kunnen wij daar op aanhaken en ze naar een hoger niveau brengen.”

Het is de bedoeling dat het Nederlandse POMLT in Kunduz zal bestaan uit ongeveer 30 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en een compagnie van ongeveer 135 soldaten van de Koninklijke Landmacht.

Het POMLT bestaat uit 6 teams die eventueel gezamenlijk kunnen optreden.

Training Kunduz-Stad
Het POMLT wordt gekoppeld aan het politiekorps van Kunduz-Stad dat verdeeld is over 4 zogenoemde Police Substations, die bemand worden door 35 tot 60 agenten.

Werkwijze
Van Veldhuizen zegt: “We moeten een goede eerste indruk maken. Na het inventariseren van hun werkwijze en het winnen van het vertrouwen en respect, beginnen we met de 10-weekse training.”

Hierbij gaan de trainers de agenten begeleiden en coachen bij uiteenlopende zaken zoals het opzetten van verkeerscontroleposten, het staande houden en controleren van voertuigen, het opnemen van aangiftes en de omgang met burgers.

“We gaan ook kijken hoe de Afghaanse politie de Police Substations goed kan beveiligen en toegankelijk kan maken voor de lokale bevolking. Doel is community policing door onder andere gecombineerde patrouilles,” aldus Van Veldhuizen.

Ingespeeld
Op dit ogenblik oefent het voltallige POMLT in Duitsland om volledig op elkaar ingespeeld te raken.

Het POMLT bestaat uit 6 teams die eventueel gezamenlijk kunnen optreden. In ieder team zit bijvoorbeeld een marechaussee, een militair verpleegkundige en een tolk. Daarnaast zijn er de zogenoemde 'enablers', zoals genisten en EOD’ers die flexibel ingezet kunnen worden.

Van Veldhuizen zegt: “Iedereen is in principe trainer en per team wordt gebruik gemaakt van specifieke kennis. Zoals marechaussees voor politievaardigheden als verhoor. Dit is eerste oefening waarbij we onder tijdsdruk en volledig geïntegreerd hebben geoefend.”

Volgens Van Veldhuizen zijn er met succes verschillende scenario’s gespeeld, zoals kennismakingsgesprekken met een Afghaanse politiecommandant en het verplaatsen door de stad met dreiging van geïmproviseerde explosieven (IED).

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en de genie zijn gespecialiseerd in het opsporen en onschadelijk maken van explosieven, zoals bermbommen.

Van Veldhuizen ziet het als taak om de tweede rotatie na 4,5 maand "in een gespreid bedje" terecht te laten komen. “Gelukkig hebben we in Uruzgan al veel ervaring opgedaan met monitoring en trainen.”

In Uruzgan leidden Nederlandse marechausseebeambten ook al Afghaanse politieagenten op.

De Nederlanders gaan in de loop van volgend jaar ook nieuwe agenten opleiden. Deze basistraining moet dan 8 weken duren, en wordt vervolgd met de 10-weekse praktijkbegeleiding.

Groei veiligheidsapparaat
Het ministerie van Defensie zegt dat uit recente cijfers blijkt dat de opbouw van het Afghaanse veiligheidsapparaat voorspoedig verloopt.

In maart telde de Afghan National Army (ANA) bijna 160.000 militairen, terwijl de geplande sterkte 155.000 was.

De Afghan National Police (ANP) telde eind maart 125.000 politiemensen tegenover een geplande 122.000 agenten.

De komende tijd wordt met name ingezet op een verdere professionalisering van deze capaciteit. Hiervoor wordt het aantal trainingssites de komende maanden uitgebreid van 36 tot 38.

De kwartiermakers in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz werken onder leiding van luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn intussen aan de opbouw van de infrastructuur, zodat de trainers bij aankomst in Kunduz meteen aan de slag kunnen.

De politietrainingsmissie zal in juni beginnen. De regering maakte eerder dit jaar bekend dat de praktijkbegeleiding van Afghaanse agenten in juli van start gaat.

Internationale POMLTs
Nederland levert met 6 POMLT's een relatief grote bijdrage aan deze component van de buitenlandse troepenmacht in Afghanistan.

Dit is een lijstje van de NAVO met het aantal POMLT's in Afghanistan. In mei 2011 zijn dit er 42 van de NAVO. Die van de VS worden dus niet tot de NAVO geteld.

POMLT Contributing Nations:
• Canada: 2
• Croatia: 2
• Denmark: 1
• France: 5
• Germany: 10
• Italy: 3
• Lithuania: 1
• Norway: 1
• Poland: 8
• Spain: 2
• Turkey: 1
• United Kingdom: 6
• United States: 279

Zie ook:
Movement Control zorgt voor logistiek politietrainingsmissie
Teams Explosieven Opruimingsdienst oefenen met genie voor uitzending
Nederlandse kwartiermakers politiemissie aan de slag
Politietrainingsmissie start in juli 2011 met praktijkbegeleiding agenten

dinsdag 17 mei 2011

Movement Control zorgt voor logistiek politietrainingsmissie Kunduz

De medewerkers van Movement Control op Kamp Kunduz zorgen voor de distributie van het materieel van en naar het kamp. Ze regelen ook het personenvervoer, zoals het in- en uitchecken van passagiers, vanaf het vliegveld van de Noord-Afghaanse stad.

Voertuigen die eerder werden ingezet in Uruzgan komen aan uit Kandahar en verder arriveren er spullen uit Mazar-e-Sharif. De Nederlandse militairen worden bij hun werk geholpen door soldaten uit België en Duitsland.

woensdag 11 mei 2011

Nederland en Duitsland gaan nauwer samenwerken op gebied defensie

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft met zijn Duitse ambtgenoot Thomas de Maizière afgesproken om de samenwerking op het gebied van Defensie te verdiepen. De ministers spraken ook hun vertrouwen uit over de politietrainingsmissie in Kunduz.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt. Beide bewindslieden staan voor vergelijkbare budgettaire uitdagingen, bezuinigingen.

De Maizière maakt naar verwachting later deze maand zijn bezuinigingsplan openbaar. Daarna werken Nederland en Duitsland een concreet pakket aan mogelijkheden uit om samen te werken.

Beide ministers streven naar een zogenoemde European Air Defence Task Force, waarin beide krijgsmachten hun Patriot-capaciteit, een luchtafweersysteem, bundelen en waarbij andere landen zich kunnen aansluiten.

Verder willen ze gezamenlijk initiatieven binnen NAVO en EU ontwikkelen voor “pooling and sharing”. Hiermee wordt onder meer het gezamenlijk gebruiken van materieel bedoeld.

Beide landen werken ook mogelijkheden uit voor samenwerking op operationeel, materieel en logistiek gebied.

Ze denken aan een hechtere coöperatie van beide onderzeediensten en gezamenlijk onderhoud aan onder meer de Boxer (een type pantserwagen), de Panzerhouwitser 2000 (een kanon) en de NH-90 (een type helikopter).

De bewindslieden stelden vast dat het Duits-Nederlandse legerkorps het ankerpunt van de samenwerking blijft. Wel zal naar rato worden gesneden in de ondersteuning en staf van het hoofdkwartier in Münster.

Ook de andere activiteiten, zoals de inzet voor de kust van Somalië om de piraterij daar te bestrijden en Libië kwamen aan de orde. Daarnaast vormde cyber en Kunduz een gespreksonderwerp.

Kunduz
Hillen en De Maizière zeiden vertrouwen te hebben in de politietrainingsmissie in Kunduz. Beide landen hebben troepen gestationeerd in de Noord-Afghaanse provincie, waar Duitsland het leidende land is voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO.

Nog deze maand worden de afspraken over de samenwerking in Noord-Afghanistan met een zogenoemd ‘memorandum of understanding’ bezegeld.

De Maizière zal bekijken of de Duitse trainingsinspanning van 6 naar 8 weken verlengd kan worden, waarmee zij in de pas komt met het Nederlandse curriculum.

Zie ook:
Kwartiermakers verruilen tenten voor betonnen onderkomen
Eerste politiek adviseur Buitenlandse Zaken in Kunduz aangekomen

Kwartiermakers missie Kunduz verruilen tenten voor betonnen onderkomen

De kwartiermakers van het Deployment Element in Kunduz hebben sinds afgelopen week een nieuw onderkomen. De Duitse tenten zijn verruild voor een betonnen gebouw met een binnenplaats.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De 74 militairen die de missie aan het voorbereiden zijn maken nu gebruik van 29 driepersoonskamers.

De kwartiermakers verbleven eerst een maand in een tent met 16 man. De nieuwe slaapplek is in de ogen van veel soldaten een luxe.

Mazar-e-Sharif
De genisten van het gedeeltelijk op Mazar-e-Sharif gestationeerde Deployment Element (DE) zijn bezig met de bouw van slaap- en werkplekken voor de komst van het National Support Element en de Air Task Force. Beide zijn nu nog gestationeerd in Kandahar.

Deze moeten halverwege dit jaar op de Nederlandse lokatie op Camp Marmal gereed zijn.

Mazar-e-Sharif is de hoofdstad van de provincie Balkh, die ten noordwesten van Kunduz ligt en waar het hoofdkwartier is gevestigd van het Regionaal Commando Noord van de NAVO-ISAF-veiligheidsmacht.

Momenteel staan er op de met grove kiezelstenen bedektde vlakte van 10.000 m2, die aan Nederland is toegewezen, nog 12 tenten van het Deployment Element (DE). Ze staan vastgeklemd tussen de oude buitenring van de basis en het uitgestrekte Amerikaanse kampgedeelte.

Hier moet de komende maanden de ‘permanente’ Nederlandse legering verrijzen. Samen met Afghaanse werkkrachten wordt in de stoffige hitte een begin gemaakt met de aanleg van riolering en leidingen.

Op Camp Marmal wordt het National Support Element van de Nederlandse missie gevestigd. Ook de Air Task Force, die bestaat uit 4 F-16’s die luchtsteun moeten leveren, wordt hier gestationeerd.

Zie ook over de kwartiermakers:
Politietrainingsmissie start in juli 2011 met praktijkbegeleiding
Kwartiermakers politiemissie aan de slag in Kunduz
Kwartiermakers vertrokken van vliegbasis Eindhoven
Kabinet: vertrek kwartiermakers noodzakelijk, geen onomkeerbare stappen
Kamer wil meer informatie over vertrek kwartiermakers
Kwartiermakers politiemissie Kunduz woensdag naar Afghanistan
Voorhoede Nederlandse kwartiermakers in Kunduz aangekomen
Kwartiermakers Kunduz starten opwerktraject politiemissie

dinsdag 10 mei 2011

Bouw kamp op Camp Marmal in Mazar-e-Sharif begonnen

Genisten zijn begin mei gestart met de opbouw van de infrastructuur voor een Nederlands kamp op Camp Marmal bij de stad Mazar-e-Sharif. Het kamp moet onderdak gaan bieden aan het National Support Element (NSE) en de Air Task Force (ATF).

Het kamp wordt gebouwd door Afghaanse arbeiders. Ze bouwen slaap- en werkplekken op Camp Marmal bij Mazar-e-Sharif in het noorden van Afghanistan.

Op de vlakte van 10.000 m2 die met grove kiezelstenen is bedekte staan nu nog 12 tenten van het Deployment Element (DE). Deze zijn vastgeklemd tussen de oude buitenring van de basis en het uitgestrekte Amerikaanse kampgedeelte.

De komende maanden zal hier de “permanente” Nederlandse legering verrijzen. Samen met Afghaanse werkkrachten wordt in de stoffige hitte een begin gemaakt met de aanleg van riolering en leidingen.

Het is de bedoeling dat in de tweede helft van 2011 onder meer ook de Air Task Force (ATF) met 4 F-16’s en het contingentscommando op Camp Marmal bij Mazar-e-Sharif worden ondergebracht.

Deze eenheden zijn momenteel nog gestationeerd op het internationale vliegveld van de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan.

maandag 9 mei 2011

Eerste politiek adviseur Buitenlandse Zaken voor politiemissie in Kunduz aangekomen

De eerste politiek adviseur van het ministerie van Buitenlandse Zaken is in Kunduz gearriveerd. Hij moet voor de politietrainingsmissie civiele contacten opbouwen, werken aan de toezeggingen aan de Kamer, de komst van andere medewerkers voorbereiden en verslag uitbrengen.

Dat meldt een woordvoerder van de regering. De politiek adviseur sluit zich aan bij de kwartiermakers van de ministeries van Defensie en Veiligheid & Justitie die de politietrainingsmissie in Afghanistan momenteel voorbereiden.

Op dit moment zijn al 70 kwartiermakers in Kunduz aan de slag die alles in gereedheid brengen voor de missie.

Taken
De politiek adviseur zal als kwartiermaker de komende drie maanden in Kunduz de civiele contacten met Afghaanse autoriteiten opbouwen en rapporteren aan Den Haag over relevante lokale politiek-bestuurlijke ontwikkelingen.

Hij zal verder werken aan de uitvoering van de toezeggingen aan de Kamer en de komst van andere medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken voorbereiden. Daarbij werkt hij nauw samen met het Duitse provinciaal reconstructieteam (PRT) in Kunduz.

Duitsland is het leidende land voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO in de Noord-Afghaanse provincie.

De politietrainingsmissie in Kunduz gaat half juni van start en staat onder leiding van een civiel vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken, een militair commandant en een politievertegenwoordiger.

Half juni arriveert ook een speciale adviseur van Buitenlandse Zaken die zich gaat bezighouden met de opbouw van de justitiële sector.

Begeleiding agenten
De praktijkbegeleiding van Afghaanse agenten begint in juli in het district Kunduz met POMLTs (Police Operational Mentor and Liaison Teams). Zij begeleiden en ondersteunen Afghaanse agenten. Dit is de voornaamste taak voor de landmachtsoldaten.

Voor deze begeleiding worden 165 trainers ingezet in gecombineerde teams die bestaan uit personeelsleden van de Koninklijke marechaussee en militairen.

De training van nieuwe rekruten door Nederlandse politiemensen staat voor begin 2012 gepland.

Zie ook:
Politietrainingsmissie start in juli 2011 met praktijkbegeleiding
Kwartiermakers politiemissie aan de slag in Kunduz
Kwartiermakers vertrokken van vliegbasis Eindhoven
Kabinet: vertrek kwartiermakers noodzakelijk, geen onomkeerbare stappen
Kamer wil meer informatie over vertrek kwartiermakers
Kwartiermakers politiemissie Kunduz woensdag naar Afghanistan
Eerste Nederlandse kwartiermakers in Kunduz aangekomen
Kwartiermakers Kunduz starten opwerktraject politiemissie

zaterdag 7 mei 2011

Amerika straft Nederland af voor terugtrekking uit Uruzgan, logistiek centrum niet naar Rotterdam

De Amerikanen hebben de komst van een militair logistiek centrum in Rotterdam afgeblazen omdat Nederland uit de missie in Uruzgan is gestapt. Het centrum verhuist nu van Capelle aan den IJssel naar Duitsland.

Dat heeft Wim van der Burg van de militaire vakbond AFMP tegen RTV Rijnmond, de regionale omroep van Rotterdam, gezegd. Hij zegt dat de Amerikanen Nederland daarmee gestraft hebben voor het voeren van een eigen politieke agenda in de kwestie Uruzgan.

“Het in de steek laten van een bondgenoot wordt door Amerika niet getolereerd. De Amerikanen rekenen Nederland daar nu op af,” aldus de vakbondsman op Radio Rijnmond.

De Amerikanen zelf beweren financiële- en veiligheidsredenen te hebben om het centrum, dat nu gevestigd is in Capelle aan den IJssel, naar Duitsland te verhuizen in plaats van naar Rotterdam, ondanks dat er verregaande afspraken met de Amerikanen waren gemaakt.

Het was de bedoeling dat het centrum zou komen te staan vlak naast de Van Ghentkazerne, maar de Amerikanen bliezen het hele plan af en kozen voor Duitsland.

Het distributiecentrum is verantwoordelijk voor de havenoverslag van Amerikaans militair materieel voor Europa en Afrika.

Van der Burg noemt het een “enorme dreun voor het personeel” omdat 86 mannen en vrouwen nu hun baan bij Defensie kwijt kunnen raken.

En het is al niet rooskleurig volgens Van der Burg: “Tussen de 4.000 en 6.000 arbeidsplaatsen dreigen bij de hele Nederlandse Defensie te verdwijnen.”

Rotterdam had veel moeite gedaan om het logistiek centrum binnen de gemeentegrenzen te krijgen. De plannen waren gekoppeld aan het open houden van de Van Ghentkazerne. Vanwege bezuinigingen bij Defensie is het nu niet zeker dat de kazerne openblijft.

De gemeente Rotterdam vindt het besluit van de Amerikanen “onbegrijpelijk en onterecht”. De stad overweegt de gemaakte kosten op de Amerikanen te verhalen. Het zou gaan om een bedrag van vele miljoenen.

Vorig jaar besloot een meerderheid van de Tweede Kamer het verblijf in Uruzgan niet te verlengen. Over dit besluit viel de regering Balkenende IV.

Zie ook:
Terugkeer pantserhouwitser rondt terugtrekking Uruzgan symbolisch af

Terugkeer pantserhouwitser rondt terugtrekking Uruzgan symbolisch af

De Pantserhouwitser in de C-17 (Foto: Ministerie van Defensie)
Een pantserhouwitser van de Task Force Uruzgan is vrijdagavond uit Afghanistan teruggekeerd op vliegbasis Eindhoven. Hiermee is de bulk van het materieel uit Afghanistan terug in Nederland en de redeployment symbolisch afgerond.

Dat heeft het ministerie van Defensie vrijdag gemeld. De pantserhouwitser van de 13 Gemechaniseerde Brigade in Oirschot werd teruggevlogen door een C-17 transportvliegtuig van de Heavy Airlift Wing.

Het kanon wordt nu eerst bij één van de onderhoudsbedrijven van Defensie diepgaand gereinigd en waar nodig hersteld. Zware stukken zoals de YPR pantserrupsvoertuigen, Leopard-tanks en vele gepantserde en ongepantserde voertuigen, gingen de vuurmond voor.

Terugkeer Uruzgan
Nederland beëindigde op 1 augustus 2010 zijn taak als lead nation in Uruzgan en startte de grootscheepse terugverplaatsing van eenheden en materieel, het herstel van en onderhoud aan de stukken en de terugkeer naar de Defensieonderdelen.

De eerste lichting van de Redeployment Task Force (RDTF) in Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgan, ging in juli 2010 van start met het inpakken van het materieel.

Op 6 december droeg het de werkzaamheden over aan RDTF2 op Kandahar Airfield. Daar bekeken de militairen welke stukken in Afghanistan afgestoten konden worden, wat terug moest naar Nederland en welk materieel nodig is voor de politietrainingsmissie in Kunduz.

RDTF2 beëindigde vorige maand haar taken. De Nederlandse ondersteuningseenheid op Kandahar, het National Support Element (NSE), werkte de resterende zaken af, zoals het leegruimen van het Nederlandse kamp.

Sinds vorig jaar zijn 800 containers en 300 voertuigen met een totaal van 1100 stuks materieel vanuit Afghanistan over zee of per vliegtuig naar Nederland vervoerd.

De komende 2 maanden gaan de laatste kleinere voertuigen en containers vanuit de haven van het Pakistaanse Karachi op transport naar Nederland.

Heavy Airlift Wing
Een groot deel van het zware materieel vanuit Afghanistan werd de afgelopen maanden met een C-17 transportvliegtuig van de Heavy Airlift Wing (HAW) naar Nederland gevlogen.

De HAW is een multinationaal samenwerkingsverband waarin naast Nederland nog 13 landen deelnemen.

De HAW heeft 3 C-17's in gebruik die als thuisbasis Pápá in Hongarije hebben. Nederland is een van de voornaamste deelnemers in dit project en gebruikt de C-17 alleen voor ondersteuning voor missies.

Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 het Provinciaal Reconstructie Team van de International Security Assistance Force (ISAF) in de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan.

De missie van Nederland in Afghanistan heeft aan 25 Nederlandse militairen het leven gekost. Ruim 140 soldaten raakten gewond.