woensdag 18 mei 2011

Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) oefenen voor missie Kunduz

Het eerste Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT) bereidt zich voor op de aanstaande politietrainingsmissie. Het team wordt gekoppeld aan het politiekorps van Kunduz-Stad en zal Afghaanse agenten praktijkbegeleiding gaan geven.

De eenheid telt rond de 160 mannen en vrouwen en staat onder leiding van majoor Frank van Veldhuizen van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Van Veldhuizen zegt: “Het eerste waar we ons na aankomst mee bezig gaan houden, is het verkrijgen van inzicht in de werkwijze van de Afghaanse agenten door gezamenlijk op te trekken. Hoe doen ze hun werk, hoe kunnen wij daar op aanhaken en ze naar een hoger niveau brengen.”

Het is de bedoeling dat het Nederlandse POMLT in Kunduz zal bestaan uit ongeveer 30 medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en een compagnie van ongeveer 135 soldaten van de Koninklijke Landmacht.

Het POMLT bestaat uit 6 teams die eventueel gezamenlijk kunnen optreden.

Training Kunduz-Stad
Het POMLT wordt gekoppeld aan het politiekorps van Kunduz-Stad dat verdeeld is over 4 zogenoemde Police Substations, die bemand worden door 35 tot 60 agenten.

Werkwijze
Van Veldhuizen zegt: “We moeten een goede eerste indruk maken. Na het inventariseren van hun werkwijze en het winnen van het vertrouwen en respect, beginnen we met de 10-weekse training.”

Hierbij gaan de trainers de agenten begeleiden en coachen bij uiteenlopende zaken zoals het opzetten van verkeerscontroleposten, het staande houden en controleren van voertuigen, het opnemen van aangiftes en de omgang met burgers.

“We gaan ook kijken hoe de Afghaanse politie de Police Substations goed kan beveiligen en toegankelijk kan maken voor de lokale bevolking. Doel is community policing door onder andere gecombineerde patrouilles,” aldus Van Veldhuizen.

Ingespeeld
Op dit ogenblik oefent het voltallige POMLT in Duitsland om volledig op elkaar ingespeeld te raken.

Het POMLT bestaat uit 6 teams die eventueel gezamenlijk kunnen optreden. In ieder team zit bijvoorbeeld een marechaussee, een militair verpleegkundige en een tolk. Daarnaast zijn er de zogenoemde 'enablers', zoals genisten en EOD’ers die flexibel ingezet kunnen worden.

Van Veldhuizen zegt: “Iedereen is in principe trainer en per team wordt gebruik gemaakt van specifieke kennis. Zoals marechaussees voor politievaardigheden als verhoor. Dit is eerste oefening waarbij we onder tijdsdruk en volledig ge├»ntegreerd hebben geoefend.”

Volgens Van Veldhuizen zijn er met succes verschillende scenario’s gespeeld, zoals kennismakingsgesprekken met een Afghaanse politiecommandant en het verplaatsen door de stad met dreiging van ge├»mproviseerde explosieven (IED).

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en de genie zijn gespecialiseerd in het opsporen en onschadelijk maken van explosieven, zoals bermbommen.

Van Veldhuizen ziet het als taak om de tweede rotatie na 4,5 maand "in een gespreid bedje" terecht te laten komen. “Gelukkig hebben we in Uruzgan al veel ervaring opgedaan met monitoring en trainen.”

In Uruzgan leidden Nederlandse marechausseebeambten ook al Afghaanse politieagenten op.

De Nederlanders gaan in de loop van volgend jaar ook nieuwe agenten opleiden. Deze basistraining moet dan 8 weken duren, en wordt vervolgd met de 10-weekse praktijkbegeleiding.

Groei veiligheidsapparaat
Het ministerie van Defensie zegt dat uit recente cijfers blijkt dat de opbouw van het Afghaanse veiligheidsapparaat voorspoedig verloopt.

In maart telde de Afghan National Army (ANA) bijna 160.000 militairen, terwijl de geplande sterkte 155.000 was.

De Afghan National Police (ANP) telde eind maart 125.000 politiemensen tegenover een geplande 122.000 agenten.

De komende tijd wordt met name ingezet op een verdere professionalisering van deze capaciteit. Hiervoor wordt het aantal trainingssites de komende maanden uitgebreid van 36 tot 38.

De kwartiermakers in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz werken onder leiding van luitenant-kolonel Tjeerd Blankestijn intussen aan de opbouw van de infrastructuur, zodat de trainers bij aankomst in Kunduz meteen aan de slag kunnen.

De politietrainingsmissie zal in juni beginnen. De regering maakte eerder dit jaar bekend dat de praktijkbegeleiding van Afghaanse agenten in juli van start gaat.

Internationale POMLTs
Nederland levert met 6 POMLT's een relatief grote bijdrage aan deze component van de buitenlandse troepenmacht in Afghanistan.

Dit is een lijstje van de NAVO met het aantal POMLT's in Afghanistan. In mei 2011 zijn dit er 42 van de NAVO. Die van de VS worden dus niet tot de NAVO geteld.

POMLT Contributing Nations:
• Canada: 2
• Croatia: 2
• Denmark: 1
• France: 5
• Germany: 10
• Italy: 3
• Lithuania: 1
• Norway: 1
• Poland: 8
• Spain: 2
• Turkey: 1
• United Kingdom: 6
• United States: 279

Zie ook:
Movement Control zorgt voor logistiek politietrainingsmissie
Teams Explosieven Opruimingsdienst oefenen met genie voor uitzending
Nederlandse kwartiermakers politiemissie aan de slag
Politietrainingsmissie start in juli 2011 met praktijkbegeleiding agenten