zaterdag 29 oktober 2011

Marechaussee loopt met agenten Kunduz op straat om te coachen

Na 4 maanden politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz lopen leden van de Koninklijke Marechaussee intussen samen met Afghaanse politieagenten op straat om hen te coachen.

Dat heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt tijdens de bevelsoverdracht op Kamp Kunduz. Kolonel Ron Smits droeg daar zaterdag het commando over de Police Training Group (PTG) over aan zijn ranggenoot Nico van der Zee.

Een woordvoerder van Defensie meldt: "De marechaussee loopt na 4 maanden politietrainingsmissie inmiddels samen met Afghaanse agenten op straat om hen te coachen."

De afgelopen tijd was er veel kritiek op Defensie en de politiek in Den Haag omdat in Kunduz van de 20 marechaussees er maar twee les gaven aan een klas politierekruten en de anderen zonder werk zaten.

7 personeelsleden van de Koninklijke Marechaussee werden daarom vervroegd uit Kunduz teruggehaald naar Nederland.

De tweede rotatie van de politietrainingsgroep (PTG II) bestaat daarom ook maar uit 10 marechaussees in plaats van de geplande 20.

Zie ook:
Ron Smits draagt commando missie Kunduz over aan Nico van der Zee
7 Nederlandse trainers marechaussee van missie terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden

Ron Smits draagt commando missie Kunduz over aan Nico van der Zee

Overhandiging van de eenheidsvlag van de Police Traning Group symboliseerde de overdracht (Foto: ministerie van Defensie)
Kolonel Ron Smits, de Nederlandse commandant van de missie in Kunduz, heeft zaterdag het bevel overgedragen aan zijn ranggenoot Nico van der Zee. Smits leidde 5 maanden lang de eerste Politietrainingsgroep (PTG I) in Kunduz.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Ron Smits zegt dat hij het bevel met een goed gevoel overdraagt en dat “de succesjes elkaar momenteel opvolgen, dus het een goed moment is om over te dragen”.

De overhandiging van de eenheidsvlag van de Police Traning Group symboliseerde de commando-overdracht

De hoogtepunten van de vijf maanden dat Smits aan het roer stond noemt hij een cursus van 2 weken voor 11 politievrouwen en een bijeenkomt met hoogwaardigheidsbekleders.

Kolonel Nico van der Zee zal de tweede Politietrainingsgroep (PTG II) tijdens de missie in Kunduz aanvoeren

Smits vindt dat er meer is bereikt dan vooraf was gedacht, en zegt in de krant: “Het hele systeem draait en er liggen nog kansen om de opleidingen uit te breiden. Dus ook in de toekomst zal deze missie nog heel wat gaan betekenen.”

Mandaat
Door het beperkte mandaat dat de Nederlanders uit Den Haag mee hebben gekregen mogen ze bijvoorbeeld niet de grenspolitie opleiden, waar juist veel klassen van zijn aan het Regionaal Opleidingscentrum in Kunduz, en die de Afghanen graag willen.

Maar het mandaat voor de missie heeft volgens kolonel Smits toch niet gekneld. Hij zegt: “De opdracht is zoals 'ie is en die voeren we zo goed mogelijk uit. We hebben een heel mooi resultaat bereikt, waar we in de toekomst mee verder kunnen.”

Kolonel Van der Zee heeft aangekondigd om de komende tijd te proberen voorstellen te doen om zijn trainers aan het werk te houden door de rand van het mandaat op te zoeken.

De Nederlanders in Kunduz zitten om werk verlegen, en zien graag uitbreiding van de training.

Hoogtepunt
Ron Smits noemt de opleiding voor vrouwelijke agenten in Kunduz een hoogtepunt. Eerder deze maand slaagden 11 Afghaanse politievrouwen voor een aanvullende cursus.

Dit was een cursus van twee weken die werd gegeven door twee vrouwelijke leden van de Koninklijke Marechaussee en een Duits instructrice.

Aan de Nederlandse politiemissie in Kunduz nemen 545 manschappen deel. De missie kost ruim 460 miljoen euro en duurt tot 2014.

Een bijeenkomst die maandag werd gehouden met de politiecommandant van Kunduz, stadoudsten en de burgemeester noemt Smits ook een hoogtepunt. Het ging onder meer over de taken van de politie en het contact met de burger.

Als tegenvallers noemt Smits de problemen met de logistiek in het begin. De problemen zouden nu zijn opgelost.

Militairen noemden het een “logistieke puinhoop” en kregen vervolgens een spreekverbod van minister van Defensie Hans Hillen.

Smits keert spoedig terug naar Nederland en wil dan van zijn vrije tijd gaan genieten.

Aan de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz nemen 545 manschappen deel. De missie kost ruim 460 miljoen euro en duurt tot 2014.

(Foto: ministerie van Defensie)

woensdag 26 oktober 2011

Politietrainers missie Kunduz patrouilleren en halen explosieven op

De Nederlandse politietrainers van de Police Operational Mentoring and Liaison Teams (POMLT’s) hebben afgelopen week verschillende patrouilles uitgevoerd en bij het politiehoofdkwartier in Kunduz explosieven opgehaald.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. Bij een bezoek aan een verkeerscontrole die was opgezet door Afghaanse agenten, bleken de agenten de aangeleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen.

Explosieven
De POMLT-compagnie heeft verder op het hoofdkwartier van de politie diverse zelfgemaakte explosieven en onderdelen daarvan opgehaald.

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) brachten, samen met Afghaanse explosievenruimers, het explosieve materiaal gecontroleerd tot ontploffing.

POMLT
Police Operational Mentoring and Liaison Teams (POMLT’s) bestaan uit medewerkers van de Koninklijke Marechaussee en soldaten van de Koninklijke Landmacht.

Het voltallige POMLT bestaat uit verschillende teams die eventueel gezamenlijk kunnen optreden.

De teams hebben tot taak om Afghaanse agenten te begeleiden en coachen bij onder meer het opzetten van verkeerscontroleposten, het staande houden en controleren van voertuigen, het opnemen van aangiftes en de omgang met burgers.

dinsdag 25 oktober 2011

Politieconferentie in Kunduz om politie en burger dichter bij elkaar te brengen

Op initiatief van de plaatselijke politie van Kunduz is maandag de eerste politieconferentie gehouden. Het hoofddoel was de lokale gemeenschap en de Afghaanse politie nader tot elkaar te brengen door te praten. Dit wordt aangeduid met “community based policing”.

Dat heeft het Nederlandse ministerie van Defensie maandag gemeld. De conferentie werd gehouden op het kamp in Kunduz waar ook de Nederlandse Politie Trainingsgroep (PTG) is gehuisvest.

De bijeenkomst werd bijgewoond door de Nederlandse politietrainers, Afghaanse oudsten, bestuurders en politiechefs en vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap.

Doel
Het is de bedoeling dat de gemeenschap vertrouwen krijgt in het politieapparaat en de politie moet open staan voor de informatie die uit de gemeenschap komt.

Volgens het Nederlandse ministerie van Defensie bleek tijdens de conferentie dat deze wisselwerking essentieel is voor het politiewerk onder de bevolking, het zogenoemde "community based policing".

Thema’s
In kleine workshops werd gesproken over integriteit, veiligheid, leiderschap en omgang met de bevolking.

Deze vier thema’s vormen de ruggengraat voor het optreden waarbij de politie in de gemeenschap staat.

Onder leiding van de Nederlandse politietrainers is in workshops besproken wat er aan het politieoptreden beter kan en hoe dat valt te borgen.

De politie in Kunduz vindt dat de conferentie herhaling en verdieping verdient.

Het is daarom de bedoeling om de bijeenkomst periodiek te herhalen om het onderlinge begrip tussen politie en gemeenschap in Kunduz te versterken.

Het doel daarvan is een goede basis te leggen voor het politiewerk onder de bevolking in de provincie Kunduz.

maandag 24 oktober 2011

Kamerleden Jeanine Hennis Plasschaert en Wassila Hachchi leefden buiten de realiteit

Een delegatie van 7 Kamerleden bezocht vorige week de politietrainingsmissie in Afghanistan. Na afloop kwamen zeker twee van de parlementariërs, Jeanine Hennis Plasschaert (VVD) en Wassila Hachchi (D66), tot de conclusie dat ze buiten de realiteit leefden, terwijl ze de missie hebben gestuurd.

In de Volkskrant zei Jeanine Hennis Plasschaert na afloop van haar bezoek aan de missie in Kunduz: “Als de realiteit anders blijkt dan we in Den Haag dachten, moeten we ons richten op meer doelgroepen.”

Wassila Hachchi zei in de Volkskrant na haar bezoek aan de missie in Kunduz: “Het bezoek was een eyeopener. We moeten realistisch zijn. Zonder het mandaat van de missie te veranderen kunnen we meer doen.”

Het had betrekking op politietrainers die in Kunduz al maanden zonder werk zitten.

Is het niet bizar dat Kamerleden die buiten de realiteit leven een besluit hebben genomen of er een missie van een slordige 500 miljoen euro met daarbij 545 mensen naar Afghanistan wordt gestuurd?

En dan te denken dat elke burger die de missie een beetje volgt al ruim een half jaar lang weet dat tal van volksvertegenwoordigers buiten de realiteit leven?

Kan men in Den Haag niet beter eerst zorgen dat ze hun ogen open hebben, voordat ze een besluit nemen?

Het gaat om mensen die worden uitgezonden, en niet om stoelen en banken.

Zie ook:
Kolonel Nico van der Zee gaat als nieuwe commandant rand mandaat opzoeken
7 Nederlandse trainers Koninklijke Marechaussee van missie terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken Koninklijke Marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden

zondag 23 oktober 2011

Kolonel Nico van der Zee gaat als nieuwe commandant Kunduz rand mandaat opzoeken

De nieuwe bevelhebber van de Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz, kolonel Nico van der Zee, zal de komende tijd gaan proberen voorstellen te doen om zijn trainers aan het werk te houden.

De commandant van de Politietrainingsgroep II (PTG II) wil dit doen zonder dat het mandaat voor de missie in het gedrang komt.

Dat meldt dagblad De Stentor. Van der Zee (48) deed zijn uitlatingen zondag in een interview met het ANP, voordat hij zondag naar Kunduz vertrekt.

Van der Zee zei: "Ik besef dat de regels er zijn. Dan zeg ik, kom met plannen en voorstellen en opties die aansluiten bij het mandaat, zodat er zo snel mogelijk positief op gereageerd kan worden.”

De kolonel is van mening dat die voorstellen wel moeten worden getoetst.

Hij vindt dat dit kan worden gedaan in Den Haag, door de Tweede Kamer, maar ook door collega's van de Europese politiemissie EUPOL of de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO in Afghanistan.

Knellend mandaat
Van der Zee weet nog niet of hij zich beperkt zal voelen door het knellende mandaat.

Hij zegt: “Uiteindelijk moet je wel een zekere bewegingsvrijheid hebben om de missie tot een goed einde te brengen. Maar ik moet nog zien of ik het in de praktijk als knellend ga ervaren.”

Van der Zee is werkzaam geweest in Den Haag en zegt daarom te begrijpen hoe in de politiek over de missie wordt gedacht en de discussie hem daarom niet frustreert. Hij vindt het mandaat van Den Haag ook niet onverstandig.

De bevelhebber van de Politietrainingsgroep II vindt het niet onverstandig dat er een mandaat uit Den Haag is.

“Als je te veel vrijheid geeft, kan het ook uit de bocht gieren. In bepaalde opzichten is het dus verstandig. De commandant in Kunduz moet zich dan ook realiseren dat hij met een Nederlands mandaat op pad is.”

Te weinig werk
Defensie maakte onlangs bekend voor de tweede rotatie in Kunduz het aantal basistrainers van de Koninklijke Marechaussee terug te brengen van 20 naar 10, omdat er momenteel onvoldoende werk is in Kunduz.

7 politietrainers van de marechaussee van de eerste lichting keerden al vervroegd uit Afghanistan terug naar Nederland.

Defensie zou gaan kijken of er andere taken voor de trainers zijn, zoals de opleiding van onderofficieren van de Afghaanse politie of Afghaanse trainers.

Hier dringt de NAVO ook op aan. Maar de vraag is wat de politieke partijen hiervan vinden.

Mening politieke partijen
Na het bezoek vorige week van een Kamerdelegatie aan de politiemissie in Kunduz maakte Volkskrant-verslaggever Theo Koelé een rondgang langs de Kunduz-gangers.

NAVO-topmilitairen drongen er bij de Kamerleden op aan de Nederlandse inzet uit te breiden door Afghaanse onderofficieren en de grenspolitie bij de training te betrekken.

Hierdoor wordt een "potentieel" van 700 tot 800 man aangeboord. Dit is een veelvoud van wat nu in opleiding is.

Maar agenten van de grenspolitie opleiden ligt gevoelig omdat de grenspolitie ook moet vechten, en een partij als GroenLinks staat op een louter civiel karakter van de missie en zo mogen agenten volgens het mandaat niet vechten.

D66-Kamerlid Wassila Hachchi zei na haar bezoek aan Kunduz dat het “een echte eyeopener” was, en: ”We moeten realistisch zijn. Zonder het mandaat van de missie te veranderen, kunnen we meer doen.”

Haar partij stelde na het bezoek van de Kamerdelegatie aan Kunduz voor om trainers in te zetten voor de opleiding van agenten uit andere regio's.

In Kunduz worden ook rekruten opgeleid uit andere provincies in het noordoosten van Afghanistan.

Jeanine Hennis Plasschaert (VVD) zei: “Als de realiteit anders blijkt dan we in Den Haag dachten, moeten we ons richten op meer doelgroepen.” Maar ze wenst nadrukkelijk geen “paramilitaire missie”.

CDA-Kamerlid Coskun Cörüz zei: “Als we onszelf onnodige beperkingen opleggen leidt dat tot kapitaalvernietiging.” Maar hij ziet geen reden het civiele karakter van de missie aan te tasten.

Tweede Kamerlid Mariko Peters van GroenLinks zei dat haar partij open staat voor alles wat past binnen het mandaat.

Gedoogpartner PVV blijft de operatie zien als geldverspilling.

Hero Brinkman zei in de Volkskrant: “De Nederlanders in Kunduz zitten om werk verlegen, ze smeken om uitbreiding van de training.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk zei na zijn bezoek aan Kunduz: “Het schiet hier niet op. Om enkele tientallen trainers hun werk te laten doen zijn honderden militairen en zwaar materieel nodig voor de beveiliging.”

Een deel van politiek Den Haag krijgt al zeker een half jaar van critici te horen dat ze voorbijgaan aan de realiteit in Kunduz.

Zie ook:
7 Nederlandse trainers Koninklijke Marechaussee van missie Kunduz terug in Nederland
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken Koninklijke Marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden

zaterdag 22 oktober 2011

Bizar: Kamerlid Joel Voordewind mocht niet mee op werkbezoek Kunduz

Kamerlid Joel Voordewind van de ChristenUnie is boos omdat hij het werkbezoek dat zeven parlementsleden deze week aan Kunduz brachten moest missen. Omdat er een extra beveiliger mee moest, was er geen plaats voor hem in het vliegtuig en kreeg hij te horen dat hij thuis kon blijven.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Voordewind verwijt Defensie zaterdag “gebrek aan politiek inzicht en amateurisme” en noemt het “niet slim'” om uitgerekend de ChristenUnie geen gelegenheid te geven om te zien hoe de missie in praktijk gaat.”

Joel Voordewind had in Kunduz bijvoorbeeld met opgeleide politiemensen willen spreken. “Het is lastig om de voortgang van de missie en aanvullende voorstellen alleen vanaf papier te beoordelen,” zo zegt hij in het Eindhovens Dagblad.

Hij stelt verder in de krant: "Mijn partij heeft z'n nek uitgestoken en de missie gesteund. Ik hoor nu na het werkbezoek allerlei proefballonnetjes voorbij komen, maar ik reageer voorlopig niet op wijzigingsvoorstellen.”

Verschillende Kamerleden waren niet op de hoogte van de realiteit in Kunduz, en kwamen na het bezoek met allemaal ideeën op de proppen om het mandaat voor de missie in Kunduz dan maar te wijzigen, te verruimen.

Voordewind heeft intussen minister Hans Hillen (Defensie) laten weten dat hij de gemaakte afweging “onverstandig” noemt.

De defensiedeskundige van de ChristenUnie heeft nog geprobeerd met een burgervlucht naar Afghanistan te reizen, maar hij vraagt zich af of Defensie nou niet een iets groter toestel had kunnen nemen?

Bezoek Kamerleden
Donderdag werd bekend dat een Kamerdelegatie onder leiding van Hero Brinkman de civiele en militaire politietrainers in Kunduz had bezocht.

De delegatie bestond uit Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Attje Kuiken (PvdA), Coskun Çörüz (CDA), Jasper van Dijk (SP), Wassila Hachchi (D66), Hero Brinkman (PVV) en Mariko Peters (GroenLinks).

De parlementsleden hebben zitting in de Vaste Commissie voor Defensie, Veiligheid & Justitie en Buitenlandse Zaken.

Ze spraken onder meer met de politiechef en de gouverneur van de provincie over de rol van vrouwen bij de politie in Afghanistan en de martelpraktijken van politieagenten in gevangenissen in Kunduz.

In de Afghaanse hoofdstad Kabul bracht het zevental een bezoek aan het parlement, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de European Union Police Mission (EUPOL) en de NATO Training Mission Afghanistan (NTM-A).

Zie ook:
Kamerleden bezoeken politiemissie Afghanistan

vrijdag 21 oktober 2011

11 politievrouwen Kunduz geslaagd voor veiligheidscursus

Nederlandse marechaussees geven schietles (Foto: ministerie Defensie)
De eerste lichting Afghaanse politieagentes voor de Nederlandse politietrainers is donderdag geslaagd voor de veiligheidsopleiding. De training werd gegeven door Nederlandse marechaussees. De Security Awareness Course die de agentes volgden duurde twee weken.

Dat heeft het ministerie van Defensie vrijdag bekendgemaakt. In de cursus van 2 weken hebben de Afghaanse agentes onder meer leren fouilleren en boeien. Dit brengt de agentes op een hoger niveau en versterkt hun positie.

Tijdens de diploma-uitreiking, die werd bijgewoond door onder meer de mannelijke politierekruten, spraken de politiecommandant van Kunduz en de directrice van het bureau Sociale Zaken van een mijlpaal, aldus Defensie.

Majoor Sander Emeis, de chef van het Nederlandse genderteam, zei: “Toen we hier aankwamen, gebeurde er al iets voor vrouwen maar nog niet structureel. Samen met de Duitsers en de Amerikanen hebben we nu de eerste 11 van in totaal 22 politievrouwen opgeleid.”

Emeis vertelde verder dat de politievrouwen bij het hoofdkwartier van de politie in Kunduz werken.

Deze maand beginnen de andere 11 agentes aan de zogenoemde Security Awareness Course.

NTM-A
De Afghaanse agentes die deze korte cursus hebben afgerond werden al eerder getraind door de NTM-A, de NATO Trainingsmissie in Afghanistan, zo vertelde politietrainsters Annmie afgelopen donderdag voor Radio 1.

Inhoud opleiding
De opleiding voor de vrouwen wordt gegeven door 2 Nederlandse vrouwelijke marechaussees en een Duitse trainster. Zij leren de agentes, naast fouilleren en boeien, hoe ze controleposten moeten bemannen. Daarnaast krijgen de Afghaanse agentes schietlessen.

Verder wordt aandacht besteed aan het Afghaanse recht en mensenrechten.

Een Nederlandse sportinstructrice brengt de vrouwen de beginselen van zelfverdediging bij en leert ze aan de hand van sportactiviteiten.

Structureel
Sander Emeis zegt: “Voor de vrouwen is het ook belangrijk dat de Afghaanse overheid deze opleiding erkent. Uiteindelijk moet de opleiding blijvend worden. Verder gaan we de geslaagde vrouwen volgen en begeleiden bij het in de praktijk brengen van de lessen.”

“Uiteindelijk hopen we dat de opleiding ook zorgt voor nieuwe instroom,” aldus Ermeis.

Bij de politie van Afghanistan zijn ongeveer 1.000 vrouwen werkzaam, waarvan ongeveer 200 in de noordelijke regio van het land.

Agentes in Kunduz leren fouilleren (Foto: ministerie van Defensie)

Zie ook:
Het belang van vrouwen bij politie Afghanistan
Training politievrouwen in Kunduz gestart
Trotse agentes bij politie Mazar-e-Sharif

Het belang van vrouwen bij politie Afghanistan

Een groep van 11 Afghaanse vrouwen heeft donderdag met succes de Nederlandse politieopleiding in Kunduz afgerond. De vrouwen zijn al langer werkzaam als agent, maar kregen van de Nederlanders nog een vervolgopleiding.

Het radioprogramma Lunch! van de NCRV vraagt zich af: “Waarom is het belangrijk dat het Afghaanse politieapparaat ook vrouwen telt?”

Lunch! spreekt daarover met Annmie, een politietrainsters van de Koninklijke Marechaussee in Kunduz, die daar de basis-politietraining geeft aan Afghaanse mannen en vrouwen.

Annmie vertelt onder meer dat de Afghaanse vrouwen die politieagente zijn uitermate trots zijn op hun vak.

Aan het woord in de uitzending komt ook een Nederlandse historica, die iets vertelt over de positie van de eerste vrouwen bij de Nederlandse politie.

In verband met de positie en de rechten van vrouwen in Afghanistan is het geen makkelijke klus om ze enthousiast te krijgen voor het vak van politieagent.

Zie ook:
11 politievrouwen Kunduz geslaagd voor veiligheidscursus
Training politievrouwen in Kunduz gestart
Trotse agentes bij politie Mazar-e-Sharif

donderdag 20 oktober 2011

Kamerleden bezoeken politiemissie Afghanistan

De Tweede Kamerleden Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD), Attje Kuiken (PvdA), Coskun Çörüz (CDA), Jasper van Dijk (SP), Wassila Hachchi (D66), Hero Brinkman (PVV) en Mariko Peters (GroenLinks) hebben een bezoek gebracht aan de missie in Afghanistan.

De parlementsleden maken deel uit van de Vaste Commissie voor Defensie, Veiligheid & Justitie en Buitenlandse Zaken.

Ze spraken met de civiele en militaire trainers over de politiemissie. Ze werden vergezeld door ambassadeur Radinck van Vollenhoven en generaal-majoor Tom Middendorp, de directeur Operaties van Defensie, en toekomstig Commandant der Strijdkrachten.

De Kamerleden spraken onder meer met functionarissen van de provincie Kunduz en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties over de verbetering van het juridisch systeem, de mishandeling van gevangenen en de rol van vrouwen bij de politie.

De Afghaanse deelnemers aan de discussie spraken hun waardering uit voor de Nederlandse inspanningen voor versterking van de rechtsstaat en de rechten van kwetsbare groepen als vrouwen en kinderen.

De burgemeester van Kunduz zei zich in te zetten voor meer openheid in het bestuur.

De parlementariërs hadden verder een ontmoeting met Nederlandse politietrainers en Afghaanse agenten die ze opleiden.

In een gesprek met gouverneur Muhammad Anwar Jegdalek en de provinciale politiecommandant Samiullah Qatra spraken ze over een rapport van de VN over martelingen van gevangenen.

De zeven Kamerleden reisden maandag naar Afghanistan en keerden donderdag terug in Nederland.

In de Afghaanse hoofdstad Kabul bracht het zevental onder meer een bezoek aan het parlement, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de European Union Police Mission (EUPOL) en de NATO Training Mission Afghanistan (NTM-A).

dinsdag 18 oktober 2011

7 Nederlandse trainers Koninklijke Marechaussee van missie Kunduz terug in Nederland

7 van de 20 politietrainers van de Koninklijke Marechaussee die in Kunduz betrokken waren bij de basisopleiding van Afghaanse agenten, zijn vervroegd teruggekeerd in Nederland.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag bekendgemaakt. Uit de laatste vullingscijfers van de Afghaanse overheid en NAVO bleken in Kunduz meer agenten te werken dan verwacht.

Hierdoor was er minder behoefte aan opleiders en is het zevental afgelopen week als eerste uitgeroteerd.

Tijdens de eerste maanden van de missie in Kunduz zijn alle opleiders van de Koninklijke Marechaussee op meerdere locaties ingezet voor verschillende werkzaamheden.

Defensie zegt dat de Nederlandse trainers tot in detail de 8-weekse opleiding hebben uitgewerkt. Verder keken Nederlandse trainers mee bij het German Police Training Center in Kunduz.

Een ander deel van de opleiders observeerde in Mazar-e-Sharif de pilot van de 8-weekse basisopleiding.

In Kabul werkten de marechaussees aan de ontwikkeling van diverse onderwijsprogramma’s, waaronder die voor een vrouwenopleiding.

Onlangs werd bekend dat er te weinig werk is voor Nederlandse trainers in Kunduz. Van de 20 trainers geven er maar 2 een basiscursus aan Afghaanse rekruten. Defensie wilde ze daarom andere taken geven of vervroegd terugtrekken.

Maar Nederland wist al in april van het gebrek aan werk voor trainers die deel zouden gaan nemen aan de politietrainingsmissie in de gewelddadige Noord-Afghaanse provincie.

Defensie stuurt voor de tweede lichting voor de missie in Kunduz ook maar 10 in plaats van 20 politietrainers naar Afghanistan.

Zie ook:
Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit Kunduz
Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af
Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers
Taken Koninklijke Marechaussee missie Kunduz aangepast
Trainers marechaussee zonder werk door Nederlandse voorwaarden

zaterdag 15 oktober 2011

Politiechef Qatra van Kunduz moet maatregelen treffen tegen martelingen politie in detentiecentra

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft mede namens minister Hans Hillen (Defensie) aan de Tweede Kamer geschreven dat Samiullah Qatra, de politiechef van Kunduz, en zijn vervanger maatregelen moeten nemen tegen martelende politieagenten in detentiecentra in Kunduz.

De Kamer had woensdag om opheldering gevraagd over folterpraktijken in gevangenissen in de Noord-Afghaanse provincie naar aanleiding van een rapport van de VN.

“In Kunduz hebben wij samen met onze internationale partners de politiechef en zijn vervanger daarop aangesproken,” zo schrijven de ministers vrijdag in de “Kamerbrief UNAMA-rapport behandeling gevangenen in Afghaanse detentiecentra”.

In de brief aan de Kamer worden ook de Kamervragen beantwoord die PvdA Kamerlid Frans Timmermans woensdag stelde aan minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) over de martelingen in Afghaanse gevangenissen.

Nederland voert een politietrainingsmissie in Kunduz uit waarbij Afghaanse agenten worden begeleid en opgeleid.


Brief van minister Rosenthal (BZ), mede namens minister Hillen (Def), aan de Tweede Kamer over het UNAMA-rapport over behandeling van gevangenen in Afghaanse detentiecentra.

Op 10 oktober jl. verscheen een rapport van de United Nations Assistance Mission
in Afghanistan (UNAMA) over de behandeling van conflictgerelateerde gevangenen
in Afghaanse detentiecentra. Zoals toegezegd in de brief aan uw Kamer van 5
oktober (ons kenmerk DVB/CV-310/11), naar aanleiding van het verzoek gedaan
tijdens de regeling van werkzaamheden gisteren en in antwoord op de vragen van
de heer Timmermans van 12 oktober (uw kenmerk 2011Z20086), sturen wij u
hierbij de reactie van de regering op dit rapport.
De regering heeft met bezorgdheid kennisgenomen van het rapport en
ondersteunt de aanbevelingen die erin worden gedaan. Het is in eerste instantie
aan de Afghaanse autoriteiten om maatregelen te nemen tegen foltering en
onmenselijke en onterende behandeling door de Afghaanse veiligheids- en
politiediensten. Nederland zal binnen de kaders van de geïntegreerde
politietrainingsmissie en het algemene beleid ten aanzien van Afghanistan de
uitvoering ondersteunen van de aanbevelingen in het rapport.
ISAF heeft al besloten geen gevangenen over te dragen aan de desbetreffende
detentiecentra en een strenger volgsysteem voor gevangenen in te stellen. De EU
heeft in een reactie op het rapport haar bezorgdheid over de misstanden
uitgesproken, de maatregelen van de Afghaanse overheid verwelkomd en steun
toegezegd om de situatie te verbeteren.
De gebeurtenissen tonen aan dat steun van de internationale gemeenschap voor
de opbouw van de rechtsstaat, zoals ook Nederland die verleent, zeer nodig is.
Het feit dat de Afghaanse regering de problemen onderkent en maatregelen heeft
aangekondigd, is positief. De regering verwacht dat de aangekondigde
maatregelen serieus en effectief worden uitgevoerd. In Kunduz hebben wij samen
met onze internationale partners de politiechef en zijn vervanger daarop
aangesproken.
Drie van de locaties die in het rapport worden genoemd bevinden zich in de
provincie Kunduz: de provinciale NDS-faciliteit, het provinciale ANP-hoofdkwartier
en een ANP-districtsfaciliteit. Het rapport beschrijft drie specifieke gevallen van
marteling in de provincie Kunduz waarbij leden van de ANP betrokken zouden zijn
geweest. Op basis van het rapport kan niet worden vastgesteld of het daarbij ook
gaat om politieagenten die door Nederland worden opgeleid.

Pagina 2 van 2
Ten aanzien van de omgang met door Nederland overgedragen Afghaanse gedetineerden in Uruzgan zijn de internationale richtlijnen gevolgd. In 2005 zijn
hierover afspraken gemaakt met de Afghaanse autoriteiten, in het bijzonder over
het Nederlandse volgsysteem en onbeperkte toegang tot de gedetineerden door
het ICRC, de Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC) en de
Nederlandse ambassade.
De regering onderstreept dat Afghaanse agenten veel noodzakelijk en goed werk
doen onder zeer moeilijke omstandigheden. Nederland levert graag ondersteuning
om hun werk mogelijk te maken. Met onderricht in mensenrechten en de
bevordering van kennis en vaardigheden van de politie en personen werkzaam in
de justitiële sector beoogt de geïntegreerde politietrainingsmissie een zinvolle en
effectieve bijdrage te leveren aan de opbouw van de rechtsstaat in Afghanistan.

Zie ook:
Kamervragen Frans Timmermans (PvdA) over martelende politieagenten Kunduz

donderdag 13 oktober 2011

Training politievrouwen in Kunduz gestart

Duitse politietrainsters met rekruten (Foto: Duitse politie)
De Nederlandse politietrainers in de Afghaanse provincie Kunduz zijn begonnen met het trainen van 11 vrouwelijke agenten.

Dat heeft generaal Peter van Uhm, de Nederlandse Commandant der Strijdkrachten, woensdag gemeld. De vrouwen werken al als agent en krijgen van de Nederlanders een vervolgopleiding.

Volgens Van Uhm zijn de vrouwen blij dat ze de kans krijgen om een opleiding te volgen en zijn ze tevreden over hun accommodatie, zo meldt RTL Nieuws.

Kolonel Ron Smits, de commandant van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz, zei vorige week tevreden te zijn dat de training voor de vrouwen gaat beginnen.

Hij erkende wel dat het moeilijk is om meer vrouwen bij de Afghaanse politie in te lijven, maar vond ook dat “we toch ergens moeten beginnen, anders verandert er nooit iets.”

Een opmerkelijke uitspraak, omdat er in de noordelijke politieregio van Afghanistan al 200 vrouwen werkzaam zijn bij de politie.

Ook worden Afghaanse agentes al opgeleid door politie-instructrices uit Duitsland. De Duitse hulporganisatie Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTI) organiseert hier voor de vrouwen een alfabetiseringscursus bij.

Ron Smits vertelde ook dat de training van mannelijke agenten van belang is voor de positie van vrouwen in Afghanistan. Sommige lessen worden gegeven door vrouwen.

Smits zei volgens RTL: “Dan komt de discussie op gang waarom ze een Nederlandse vrouw anders behandelen dan een Afghaanse,” die het al een hele stap vindt dat de rol van de vrouw wordt besproken.

Oud nieuws
Eind september werd trouwens al gemeld dat de training voor agentes in Kunduz is begonnen, maar goed nieuws meldt Defensie graag twee keer, en slechter nieuws meldt Defensie graag niet?

Vrouwen vooral op politiebureaus
Bij de Afghaanse civiele politie werken in totaal ongeveer 1000 vrouwen. Zij doen vrijwel geen werk op straat, maar worden vooral ingezet op politiebureaus om vrouwen te fouilleren, bij huiszoekingen of bij meldpunten voor vrouwen en kinderen, aldus RTL Nieuws.

Het is lastig vrouwen te rekruteren voor de Afghaanse politie. Ze lopen een groot risico op aanslagen en veel families staan een carrière voor vrouwen niet toe.

Beter toegang tot 'justitiële keten'
RTL meldt verder dat de missie in Kunduz naast de opleiding van agenten tot doel heeft om verbetering te brengen in de zogenoemde justitiële keten in Afghanistan waar onder meer rechtbanken deel van uitmaken.

“Met speciale hulpprogramma's wordt geprobeerd vrouwen ook van die keten deel te laten uitmaken en vrouwen betere toegang te geven tot de gerechtelijke diensten.”

Politievrouwen trots
Alle vrouwen tussen de 18 en 30 jaar oud die kunnen lezen en schrijven komen in aanmerking om bij de Afghaanse politie te gaan werken.

Politievrouw Lina Sahr zei onlangs: “Er is behoefte in de samenleving aan vrouwelijke artsen, en dezelfde behoefte bestaat aan vrouwelijke agenten, in het bijzonder in ons islamitisch land met bepaalde tradities en een bepaalde cultuur.”

Bij de 303 Pamir zone, de politieregio Noord-Afghanistan, werken momenteel ongeveer 200 agentes. Ze maken ook snel promotie.

Zie ook:
Trotse agentes bij politie Mazar-e-Sharif
Politietrainsters Duitsland beginnen basiscursus voor Afghaanse agentes

Defensie haalt politietrainers zonder werk terug uit missie Kunduz

Het ministerie van Defensie haalt circa 7 politietrainers van de Koninklijke Marechaussee eerder terug uit Kunduz omdat er te weinig werk is te doen. Voor de tweede lichting voor de missie Kunduz zullen volgende week ook maar 10 politietrainers naar Afghanistan reizen.

Dat heeft generaal Peter van Uhm, de Commandant der Strijdkrachten, woensdag tijdens een persconferentie over de missie in Afghanistan bekendgemaakt.

Volgende week zullen voor de volgende lichting die de basistrainingen geeft in plaats van 20 trainers maar 10 trainers vertrekken.

De overige tien opleiders blijven wel stand-by in Nederland.

Er zijn minder rekruten voor de Nederlandse opleiders dan werd verwacht. Daarnaast blijkt er meer behoefte aan de training van onderofficieren bij de politie. Mogelijk worden de marechaussees daar later voor ingezet.

GroenLinks fractieleider Jolande Sap heeft woensdagavond in Pauw en Witteman laten weten dat zij het kabinet vragen gaat stellen over de situatie.

In een interview met de NOS geeft generaal Peter van Uhm ook nadere uitleg over het oefenen met Playmobile met Afghaanse rekruten. Hij noemt dit een uitstekend didactisch middel.Training agentes
De Nederlandse trainers zijn ondertussen ook gestart met het trainen van elf vrouwelijke agenten. Deze vrouwen werken al als agente en krijgen een vervolgopleiding.

Ron Smits, commandant van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz, zei vorige week tevreden te zijn dat de training voor de vrouwen gaat beginnen, zo meldt RTL Nieuws.

Hij erkende dat het moeilijk is om meer vrouwen bij de Afghaanse politie te krijgen, maar vond ook dat “we toch ergens moeten beginnen, anders verandert er nooit iets”.

Regering Afghanistan moet martelende politieagenten bestraffen

Nederland eist dat de regering van Afghanistan politieagenten die zich schuldig hebben gemaakt aan martelingen van gevangenen vervolgt en berecht. De PvdA heeft aan minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) Kamervragen gesteld over de martelingen

Uit een rapport van de VN, dat maandag werd gepubliceerd, blijkt dat Afghaanse politieagenten, onder meer in Kunduz, gedetineerden folteren.

Martelmethoden die worden gebruikt zijn ophanging van gevangenen aan hun polsen, slaan op voetzolen, toediening van elektrische schokken, uittrekken van nagels, creëren van stress-situaties en pijniging van genitaliën.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de feiten in het verslag van de VN bijzonder ernstig.

Joep Wijnands, directeur Veiligheidsbeleid van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat Nederland met zorg kennisgenomen heeft van de uitkomsten en noemt het bijzonder ernstige verwijten.

De Tweede Kamer eist voor donderdagmiddag twaalf uur opheldering van het kabinet over het rapport van de Verenigde Naties.

PVV-kamerlid Hero Brinkman kreeg voor dit verzoek woensdagmiddag brede steun in de Kamer. Hij zegt dat de praktijken ook mogelijk plaatsvinden in Kunduz, waar Nederland de Afghaanse politie traint.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels laten weten dat blijkt dat Afghanistan nog een lange weg te gaan heeft, en noemde het positief dat Afghanistan zelf een onderzoek instelt.

Kamervragen PvdA
PvdA-Kamerlid Frans Timmermans stelde woensdag Kamervragen over de martelingen in Afghaanse detentiecentra.

Timmermans wil onder meer van minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) weten of de politieagenten die Nederland opleidt zijn betrokken bij de martel- en folterpraktijken die in het VN-rapport worden genoemd.

"Kunt u aangeven of politietrainers van de Afghan Uniformed Police (AUP) die door Nederlandse politietrainers worden opgeleid betrokken zijn bij deze martel- en folterpraktijken?"

Martelingen Kunduz
Dagblad De Pers somt uit het verslag van de VN een aantal zaken in Kunduz op.

De VN meldt onder meer dat er overtuigend bewijs is gevonden van martelingen en mishandelingen in het hoofdbureau van de Afghaanse civiele politie in Kunduz en in het districtsbureau Dasht-e-Archi, tevens in Kunduz.

Ook worden voorbeelden gegeven van de ontdekte misstanden. Zo zouden Afghaanse agenten een gevangene in het hoofdbureau in Kunduz met kabels op zijn voetzolen hebben geslagen. Daarnaast werd hij meermalen met een metalen stok op zijn rug geslagen. Hij moest een moord toegeven of smeergeld betalen.

Op hetzelfde bureau zou ook een 16-jarige jongen zijn mishandeld. Hij werd geschopt en geslagen om toe te geven dat hij lid was van de Taliban. Op het districtsbureau in Dasht-e-Archi werd een geboeide gevangene geslagen met geweren en raketwerpers.

Zie ook:
Kamervragen Frans Timmermans (PvdA) over martelingen in Afghaanse gevangenissen
Gruwelijke martelingen dagelijkse praktijk in gevangenissen Afghanistan

Kamervragen Frans Timmermans (PvdA) over martelingen in Afghaanse gevangenissen

PvdA Tweede-Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Frans Timmermans heeft woensdag Kamervragen gesteld aan minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken over systematische martelingen in Afghaanse detentiecentra.

Timmermans stelt de vragen naar aanleiding van een rapport van de Verenigde Naties waarin wordt gemeld dat de Afghaanse politie en de geheime dienst in 47 gevangenissen in Afghanistan gedetineerden, waaronder kinderen, martelen.

Foltermethoden die worden gebruikt zijn het slaan op voetzolen, ophanging van gevangenen aan hun polsen, toediening van elektrische schokken, het uittrekken van nagels, het veroorzaken van stress-situaties en pijniging van de genitaliën.

Kamervragen Frans Timmermans aan de minister van Buitenlandse Zaken gesteld op 12 oktober 2011:

1. Bent u bekend met het recent uitgebrachte rapport van de UNAMA waaruit blijkt dat martelingen een dagelijkse realiteit zijn in veel detentiecentra in Afghanistan? (The Guardian- 11 oktober 2011- Afghan forces systematically torturing detainees)

2. Hoe beoordeelt u de bevindingen uit dit rapport waaruit blijkt dat circa de helft van de gedetineerden die ondervraagd zijn door de Afghaanse veiligheidsdienst (NDS) te maken heeft met ondervragingstechnieken die zowel onder het internationale recht als onder Afghaanse wetgeving gekenmerkt kan worden als marteling?

3. Kunt u aangeven of in de provincie Kunduz sprake is van deze ondervragingstechnieken in detentiecentra? Zo ja, bent u bereid uw onmiddellijke veroordeling uit te spreken over deze wantoestanden ? Indien nee, waarom niet?

4. Kunt u aangeven of politietrainers van de Afghan Uniformed Police (AUP) die door Nederlandse politietrainers worden opgeleid betrokken zijn bij deze martel- en folterpraktijken?

5. Kunt u bevestigen of de internationale troepenmachten ISAF inmiddels de overdracht naar alle NDS detentiecentra heeft opgeschort? Indien dit niet het geval is, bent u bereid om hier zich uitdrukkelijk en onomwonden uit te spreken om de overdracht van gedetineerden naar NDS detentiecentra stop te zetten? Indien nee, waarom niet?

6. Kunt u aangeven of de Afghaanse autoriteiten hun actieplan om dit type gedrag te voorkomen voldoende uitvoert? Indien dit niet het geval is, bent u bereid om uw zorgen en uw bezwaren te uiten over deze wandaden? Zo nee, waarom niet?

Zie ook:
Regering Afghanistan moet martelende politieagenten bestraffen
Gruwelijke martelingen dagelijkse praktijk in gevangenissen Afghanistan

maandag 10 oktober 2011

Generaal Jac Jansen en burgemeester Peter van der Velden bezoeken F-16's Afghanistan

Luitenant-generaal Jac Jansen, de Commandant Luchtstrijdkrachten, heeft dit weekeind met Peter van der Velden, de burgemeester van Breda, een bezoek gebracht aan Afghanistan. Ze bezochten het F-16 detachement op Kandahar Airfield (KAF) in het zuiden van het land.

Dat heeft het ministerie van Defensie maandag bekendgemaakt. Jac Jansen zei: “Ik ben heel trots op de deskundigheid en maximale inzet waarmee de mensen als één team hun taak uitvoeren. We zitten al ruim 8 jaar onafgebroken in en boven Afghanistan, een bijzondere prestatie!”.

Tijdens het bezoek was er ook een ontmoeting met 2 personeelsleden van de Koninklijke Luchtmacht die afkomstig zijn uit Breda.

Zij vertelden burgemeester Peter van der Velden uitgebreid over hun werkzaamheden bij de beveiligingseenheid waar ze deel van uitmaken.

Van der Velden bracht zijn bezoek aan de luchtmachtbasis in Kandahar op uitnodiging van de Commandant van de Luchtstrijdkrachten.

Het hoofdkantoor van de luchtmacht is gevestigd in Breda. Veel Bredanaars zijn betrokken bij de internationale missies.

Om veiligheidsredenen was het bezoek niet eerder aangekondigd.

Air Task Force
De F-16’s van de Air Task Force (ATF) worden vanaf Kandahar Airfield (KAF) ingezet in heel Afghanistan om de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO te ondersteunen.

De jachtvliegtuigen worden “de ogen en oren van de eenheden op de grond” genoemd. Ze zijn in staat om routes te verkennen en bermbommen op te sporen.

Indien nodig kan er vanuit de lucht steun worden gegeven aan de eenheden op de grond.

Binnenkort verhuist de Air Task Force, die bestaat uit 4 F-16-gevechtsvliegen met 120 manschappen, naar Mazar-e-Sharif in het noorden van Afghanistan. Zo kan de Politietrainingsmissie in Kunduz sneller worden ondersteund.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het zorgvuldig inpakken en het voorbereiden op de verhuizing naar het vliegveld van de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balkh, de westelijke buurprovincie van Kunduz.

donderdag 6 oktober 2011

Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers missie Kunduz

De NAVO heeft Nederland al een half jaar geleden gewaarschuwd dat er voor de Nederlandse politietrainers in Kunduz nauwelijks rekruten zijn om op te leiden.

Dat schrijft NRC Handelsblad. De krant zegt een memo in handen te hebben van de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan waaruit dit blijkt.

BNR Radio meldt donderdag dat de NAVO Nederland er in april al op heeft gewezen dat er waarschijnlijk “zeer lage aantallen” per training zouden zijn wanneer Nederland alleen zou opleiden in Kunduz.

Door de beperkende missievoorwaarden die de regering aan de trainingsmissie in Kunduz heeft opgelegd zijn er onvoldoende agenten om op te leiden.

Van de 20 leden van de Koninklijke Marechaussee in Kunduz geven er slechts twee les.

Defensie zegt dat de inschattingen voor de politietrainers zijn gedaan op basis van cijfers van de Afghaanse overheid, en er nu andere inschattingen zijn.

Alternatieven
BNR radio meldt dat Defensie, de Afghaanse autoriteiten en de NAVO gaan kijken hoeveel marechaussees de komende tijd in Kunduz nodig zijn om agenten een basisopleiding te geven.

Een aantal mogelijkheden zijn dat trainers ter plaatse anders ingezet worden als er niet genoeg werk voor hen is.

Zo kunnen ze gaan helpen bij de praktijktrainingen, die al door andere Nederlandse militairen worden gegeven.

Ze kunnen ook worden ingezet voor de opleiding van onderofficieren van de Afghaanse politie of bijdragen aan het lopende programma om Afghaanse trainers op te leiden.

Het is ook mogelijk dat sommige militairen tijdelijk worden teruggehaald of later dan gepland naar Kunduz vertrekken.

Defensie zegt dat er nog geen besluiten zijn genomen over de situatie, aldus BNR.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de 6-weekse basisopleiding pas volgend jaar zou worden verlengd naar 8 weken, die Nederlanders mogen geven. Maar de NAVO besloot de 8-weekse training al op 1 oktober 2011 in te voeren.

De regering beweerde eerder dit jaar dat de trainers nog niet aan de slag konden omdat het Duitse trainingscentrum nog niet klaar was waar de basistraining wordt gegeven.

Zie ook:
Taken Koninklijke Marechaussee missie Kunduz aangepast
Kosten eerste jaar Kunduz en afbouw Uruzgan goedkoper dan begroot
Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af
Trainers marechaussee missie Kunduz zonder werk door Nederlandse voorwaarden
Hillen noemt politiemissie Kunduz vooral militair van aard

Taken Koninklijke Marechaussee missie Kunduz aangepast

De personeelsleden van de Koninklijke Marechaussee die deelnemen aan de politietrainingsmissie in de provincie Kunduz in het noorden van Afghanistan krijgen ook andere taken.

Dat meldt de NOS uit de “Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan” die de ministers Uri Rosenthal, Hans Hillen en Ivo Opstelten woensdagavond aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Voor 20 van deze trainers is er in Kunduz geen volledige dagtaak. Dat komt mede doordat er nu vooral onderofficieren worden getraind en geen nieuwe rekruten.

Civiele missie
De bewindslieden verzekeren in de brief aan de Tweede Kamer dat de missie civiel van aard blijft en dat taakaanpassingen worden gemeld.

Dit is opvallend, omdat minister Hans Hillen onlangs de missie in Kunduz bestempelde als "vooral een militaire missie". Ook deskundigen zeggen dat het een militaire missie is.

Politieke situatie Kunduz
De NOS haalt uit de brief van 16 kantjes ook kort de politieke situatie in Kunduz aan.

Deze wordt door de ministers stabiel genoemd, maar er is wel een "gebrek aan slagvaardigheid" omdat gouverneur Muhammad Anwar Jegdalek geregeld afwezig is.

Verder bedragen de kosten van de politiemissie in Kunduz dit jaar 16,5 miljoen euro minder dan geraamd.

Zie ook:
Kosten eerste jaar Kunduz en afbouw Uruzgan goedkoper dan begroot
Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af
Trainers marechaussee missie Kunduz zonder werk door Nederlandse voorwaarden
Hillen noemt politiemissie Kunduz vooral militair van aard

Kosten eerste jaar Kunduz en afbouw Uruzgan goedkoper dan begroot

De Nederlandse politiemissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz kost dit jaar 16,5 miljoen euro minder dan geraamd. De afbouw van de Nederlandse missie in de zuidelijke provincie Uruzgan levert een meevaller van 53 miljoen euro op.

Dat hebben de ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken), Hans Hillen (Defensie) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) woensdag aan de Tweede Kamer geschreven in een “Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan”.

De bewindslieden schrijven dat in de Kamerbrief van 7 januari 2011 is gemeld dat de additionele uitgaven van de geïntegreerde politietrainingsmissie voor 2011 werden geraamd op € 122,3 miljoen.

Op basis van de ontwikkelingen sindsdien is deze raming verlaagd naar €105,8 miljoen.

Oorzaak
De meevaller in Kunduz wordt “veroorzaakt door de gefaseerde opbouw van de missie vanaf 1 mei 2011, de latere verhuizing van de F-16’s en ondersteunende elementen vanuit het zuiden naar Mazar-e-Sharif en de latere realisatie van delen van de infrastructuur”.

De Nederlandse bijdrage aan de staf van Regional Command South van de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO en de medische faciliteit op Kandahar worden per november 2011 beëindigd.

De 4 F-16's van de Air Task Force en het Contingentscommando zijn nog steeds op het vliegveld van de Zuid-Afghaanse stad Kandahar gestationeerd.

De F-16's voeren boven Afghanistan dagelijks vluchten uit.

De provincie Kunduz valt onder het Regionaal Commando Noord van de ISAF-veiligheidsmacht. Het hoofdkwartier hiervan is gevestigd op Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif.

Budget 2012 en verder
Van het totaal aan neerwaartse bijstelling in 2011 schuift € 7,0 miljoen aan uitgaven voor de infrastructuur door naar 2012. Hiermee wordt de raming voor 2012 verhoogd naar € 116,3 miljoen.

Voor 2013, 2014 en 2015 blijven de ramingen vooralsnog ongewijzigd op respectievelijk € 109,3 miljoen, € 94,4 miljoen en € 32,5 miljoen.

Deze uitgaven komen ten laste van de structurele voorziening “uitvoeren crisisbeheersingsoperaties” binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) op de defensiebegroting en het artikel “civiele crisisbeheersingsmissies/uitzending politiefunctionarissen” binnen de HGIS op de begroting van Veiligheid en Justitie.

Veiligheid Afghanistan en Kunduz
De ministers schrijven in de Kamerbrief ook over de veiligheidssituatie in Kunduz en Afghanistan.

In heel Afghanistan is het aantal geweldsincidenten in het eerste halfjaar van 2011 licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In Kunduz lag het absolute aantal geweldsincidenten in de eerste helft van 2011 lager dan in dezelfde periode in 2010.

Daar staat tegenover dat het aantal incidenten met bermbommen en zelfmoordaanslagen in de provincie Kunduz is toegenomen.

Uruzgan
De terugtrekking uit Uruzgan was begroot op 211 miljoen euro. Dit bedrag is verlaagd naar 158 miljoen euro. Al het Nederlandse materieel is inmiddels teruggetrokken uit Uruzgan en voor een deel overgebracht naar Kunduz.

Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan.

De regering besloot in januari 2011 een missie naar Kunduz te sturen om Afghaanse agenten op te leiden. Aan deze missie nemen 545 militairen en politiefunctionarissen deel.

dinsdag 4 oktober 2011

Nagedachtenisoorkonde als eerbetoon voor 7 gesneuvelde soldaten

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft maandag de families en vrienden van 7 gesneuvelde militairen de nagedachtenisoorkonde en de bijbehorende sculptuur overhandigd.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De oorkonde werd in Den Haag aan de nabestaanden overhandigd.

Op de Prinses Julianakazerne werden de overleden militairen herdacht en geëerd door hun dierbaren, minister Hans Hillen, Commandant der Strijdkracht Peter van Uhm en andere commandanten.

Hans Hillen zei tot de nabestaanden: “Vaak wordt gesproken over het hoogste offer dat de gesneuvelde militair heeft gebracht. Minder vaak wordt beseft dat ook de familie het hoogste offer heeft gebracht. Ik wil graag stilstaan bij wat dat voor het thuisfront betekent.”

Tijdens de bijeenkomst herdachten de aanwezigen 4 militairen die in 2010 tijdens hun missie in Afghanistan overleden. 1 van hen stierf een natuurlijke dood, de 3 anderen kwamen om bij een aanslag met een geïmproviseerd explosief (IED).

Verder was er aandacht voor 3 militairen die eind jaren vijftig de dood vonden in Nieuw-Guinea.

Oorkondetraditie
De nagedachtenisoorkonde is sinds 2008 met terugwerkende kracht in ere hersteld. De oorkondetraditie, die ooit werd ondertekend door de minister van Oorlog, raakte eind jaren veertig van de vorige eeuw in onbruik.

Besloten is om de oorkonde in gemoderniseerde vorm in ere te herstellen. Dit gaat samen met een tastbare herinnering in de vorm van een speciaal hiervoor ontworpen sculptuur.

Kunstenaar Ad Haring heeft het bronzen beeldhouwwerk speciaal voor dit doel vervaardigd. Tot nu toe zijn er 182 oorkondes met bijbehorende sculptuur uitgereikt.

Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 de provincie Uruzgan in het zuiden van Afghanistan. De Nederlandse missie in het Aziatische land heeft aan 25 militairen het leven gekost.

Politietrainers missie Kunduz starten basisopleiding voor Afghaanse agenten

De Nederlandse Police Training Group (PTG) in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is afgelopen week begonnen met de 8-weekse basisopleiding van Afghaanse rekruten.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De opleiding wordt gegeven aan aspirant-agenten en agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP) die de basisopleiding nog niet hebben gehad.

De lessen voor de 8-weekse basisopleiding worden door Nederlandse marechaussees gegeven op het German Police Trainings Center.

De Afghan Uniformed Police (AUP) is het onderdeel van de Afghan National Police (ANP) waarvoor de Nederlandse trainers een mandaat hebben om die op te leiden.

Andere onderdelen van de ANP, zoals de Border Police en de Civil Order Police, mogen de Nederlanders niet trainen.

NRC Handelsblad meldde maandag dat er daarom nauwelijks agenten in Kunduz zijn die door Nederlanders kunnen worden getraind, omdat de eisen van Den Haag veel beperkingen opleggen.

Hierdoor zitten de meeste leden van de Koninklijke Marechaussee in Kunduz zonder werk.

Defensie zal daarom mogelijk politietrainers van de volgende rotatie voor de missie in Kunduz afbellen.

Vervolgopleiding
Het ministerie van Defensie meldde dinsdag ook dat de Police Training Group (PTG) is begonnen met het geven van de 10-weekse vervolgopleiding.

Vorige week werd al bekendgemaakt dat de explosievenruimers van de Police Training Group de eersten waren die een les verzorgden voor collega’s van de Afghaanse geüniformeerde politie.

Afghaanse agenten worden tijdens hun opleiding, die verspreid is over een periode van 5 maanden, voor een deel opgeleid en getraind op een voormalig kamp van het Afghaanse leger.

De Nederlanders van Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) coachen en houden toezicht op de AUP tijdens hun werkzaamheden.

Zie ook:
Trainers marechaussee missie Kunduz zonder werk door Nederlandse voorwaarden
Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af, gejojo met mensen gaat maar door

Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af, gejojo met mensen gaat maar door

Omdat er te weinig werk is in Kunduz en er te weinig klaslokalen zijn belt het ministerie van Defensie een deel van de Nederlandse trainers die begin november vertrekken mogelijk af.

Dat meldt Volkskrant-verslaggeefster Natalie Righton. “Het is niet zeker of er genoeg werk voor hen is op de politieschool in de Afghaanse provincie,” zo citeert ze een woordvoerder van Defensie in Kunduz.

De trainers die in Nederland kunnen blijven zijn personeelsleden van de Koninklijke Marechaussee die op de ommuurde politieschool zouden gaan werken. In het slechtste geval is er maar werk voor drie opleiders.

Righton noemt het: “De trainers die moeten vrezen voor hun uitzending naar Kunduz,” maar leden van de marechaussee gaan niet op vrijwillige basis naar Kunduz. Maar ze zullen zich er zeker op in hebben gesteld.

Defensie zegt te kijken hoeveel trainers er met de volgende rotatie mee moeten. Wanneer er onvoldoende werk is voor de 20 manschappen, hoeven ze ook niet naar Kunduz.

De oorzaak van de puinhoop wordt volgens Defensie “vooral veroorzaakt door het beperkte Haagse mandaat".

Drie van de vier klassen op de politieschool in Kunduz bestaan de komende 8 weken uit rekruten van de militaire grenspolitie. De Nederlandse trainers hebben geen mandaat om deze Border Police op te leiden omdat ze gevechtsbevoegdheden hebben.

De Nederlandse regering besloot voornamelijk door druk van GroenLinks dat alleen agenten voor de Afghaanse Geuniformeerde Politie een opleiding kunnen krijgen en niet gaan vechten.

Geen werk
De NRC meldde gisteren al dat 18 van de 20 trainers van de Koninklijke Marechaussee in Kunduz zonder werk zitten.

Er zijn nauwelijks agenten in Kunduz die kunnen worden getraind omdat de eisen van Den Haag veel beperkingen opleggen. Het mandaat botst met de Afghaanse realiteit. Bondgenoten zien Nederland als een “lastpak”.

De Volkskrant schrijft dat momenteel slechts drie van de huidige 19 trainers lesgeven op de politieschool in Kunduz. Begin november keren al deze trainers weer terug naar Nederland.

Defensie wacht nog ze nu al naar huis te sturen, omdat er mogelijk nog een klasje met vrouwelijke agenten voor ze gevonden kan worden.

Trainingscentrum niet goed
De Volkskrant meldt verder dat er ook een tekort is aan klaslokalen in Kunduz. Het schoolgebouw is te klein. De politieschool wordt verbouwd en krijgt in januari extra leslokalen en slaapvertrekken.

De Nederlandse regering meldde eerder dit jaar dat het geven van de basisopleiding aan Afghaanse rekruten was uitgesteld tot begin volgend jaar, omdat de bouw van het Duitse trainingscentrum uitliep. De planning was te optimistisch.

De training kon toch ook nog niet gegeven worden, omdat de basistraining van de NAVO toen nog bestond uit 6 weken, en Nederlanders alleen een training van 8 weken mogen geven,

Momenteel krijgt een groep van 30 Afghaanse agenten een basistraining van drie Nederlandse trainers. Eind november halen deze pupillen hun diploma.

Het is ook nog helemaal niet duidelijk of er in december een nieuwe klas agenten beschikbaar is die van Den Haag getraind mag worden.

Righton meldt dat volgens marechaussee Ron (50) zijn opvolgers waarschijnlijk tot januari moeten wachten tot ze aan de slag kunnen. Defensie zegt dat nieuwe rekruten mogelijk al eerder beschikbaar zijn. In dat geval hoeven Nederlandse trainers niet afgebeld te worden.

De NRC meldde gisteren dat Ron het advies geeft aan Den Haag om na te denken hoeveel trainers men naar Kunduz stuurt.

Missie Kunduz puinhoop
Nederlandse soldaten die in Kunduz zijn gestationeerd meldden in augustus dat de missie een “logistieke puinhoop” is. Na weken aanwezigheid konden ze nog niks uitvoeren vanwege een gebrek aan materieel.

De militairen die dit naar buiten brachten kregen vervolgens een spreekverbod van Defensieminister Hans Hillen opgelegd.

Nu blijkt dat trainers ook niks uit kunnen voeren omdat er een gebrek is aan klaslokalen en pupillen.

Zie ook:
Trainers marechaussee missie Kunduz zonder werk door Nederlandse voorwaarden
Oplevering Duits politietrainingscentrum in Kunduz vertraagd door te rooskleurige planning

maandag 3 oktober 2011

Trainers marechaussee missie Kunduz zonder werk door Nederlandse voorwaarden

Er zijn nauwelijks agenten in Kunduz die door Nederlanders kunnen worden getraind omdat de eisen van Den Haag veel beperkingen op leggen. Het mandaat botst met de Afghaanse realiteit waardoor leden van de Koninklijke Marechaussee in Afghanistan zonder werk zitten.

Dat meldt verslaggever Emilie van Outeren maandag in NRC Handelsblad. Bondgenoten in Kunduz zien Nederland als een lastpak. De eerste basiscursus is zaterdag wel van start gegaan, maar het Nederlandse mandaat botst met de realiteit.

Basiscursus begonnen
Van Outeren meldt dat de eerste Nederlandse basiscursus zaterdag van start is gegaan en dat dertig popelende Afghaanse politiemannen onder leiding van marechaussee Ron Stobbelaar aan de achtweekse basisopleiding zijn begonnen.

In deze cursus leren ze onder meer fouilleren, schieten en lezen. Maar vijf van de cursisten kunnen lezen. Stobbelaar geeft daarom les met behulp van tekeningen op het bord en speelt situaties na met Playmobil-poppetjes.

Nederlandse trainers zijn eind augustus begonnen met het geven van de tienweekse vervolgopleiding aan Afghaanse agenten..

Mandaat botst met realiteit
Het mandaat waarmee de Nederlandse regering militairen op missie naar Kunduz heeft gestuurd, botst opnieuw met de realiteit in Afghanistan, aldus de NRC.

Uitsluitend politieagenten opleiden is lastig voor de internationale partners in Kunduz.

Nederland heeft in Kunduz te maken met de NAVO, het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en Duitsland dat het politietrainingscentrum bouwt waar de lessen plaatsvinden en die het merendeel van de trainingen voor zijn rekening neemt.

Marechaussees zonder werk
De politieke beperkingen die zijn opgelegd zorgen ervoor dat een deel van de leden van de Koninklijke marechaussee nu werkeloos het einde van hun termijn in Kunduz afwachten.

Maar twee van de twintig daarvoor bedoelde marechaussees komen toe aan het daadwerkelijk opleiden van de agenten.

Er waren onvoldoende agenten om meer dan één klas voor de basisopleiding te vullen, voordat de eerste lichting militairen volgende maand weer uit Kunduz vertrekt.

Marechaussee Ron Stobbelaar zegt in de krant dat het aan de knellende beperkingen ligt dat zijn collega’s nu niets om handen hebben.

Hij zegt: “Ik hoop dat ze er in Den Haag over nadenken hoeveel mensen ze hiernaartoe sturen. Het zou veel slimmer zijn om naar behoefte trainers te sturen, want nu zitten hier mensen voor niks. Alles moet conform het mandaat en daar hebben wij last van.”

Nederland lastpak
De NRC meldt dat de klassen in het trainingscentrum tot nu toe afwisselend bestonden uit grenspolitie en lokale politie. Deze agenten krijgen hetzelfde lesprogramma. Later werd besloten waar de agenten gingen werken.

Nu moet rekening worden gehouden met de door Den Haag opgelegde beperkingen. De grenspolitie mogen Nederlanders niet opleiden.

Bernd Schuhmann, het plaatsvervangend hoofd van het Duitse opleidingscentrum, zegt in de krant “Nederland maakt het ons wel lastig.”

Met moeite kon een klas samen worden gesteld met agenten die aan het Nederlandse profiel voldeden. Hierdoor komen maar twee van de twintig daarvoor bedoelde Nederlandse marechaussees aan het daadwerkelijk opleiden van agenten.

Zie ook:
Explosievenruimers eersten die een les aan Afghaanse agenten geven in Kunduz