donderdag 6 oktober 2011

Nederland wist al in april van gebrek aan werk voor politietrainers missie Kunduz

De NAVO heeft Nederland al een half jaar geleden gewaarschuwd dat er voor de Nederlandse politietrainers in Kunduz nauwelijks rekruten zijn om op te leiden.

Dat schrijft NRC Handelsblad. De krant zegt een memo in handen te hebben van de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan waaruit dit blijkt.

BNR Radio meldt donderdag dat de NAVO Nederland er in april al op heeft gewezen dat er waarschijnlijk “zeer lage aantallen” per training zouden zijn wanneer Nederland alleen zou opleiden in Kunduz.

Door de beperkende missievoorwaarden die de regering aan de trainingsmissie in Kunduz heeft opgelegd zijn er onvoldoende agenten om op te leiden.

Van de 20 leden van de Koninklijke Marechaussee in Kunduz geven er slechts twee les.

Defensie zegt dat de inschattingen voor de politietrainers zijn gedaan op basis van cijfers van de Afghaanse overheid, en er nu andere inschattingen zijn.

Alternatieven
BNR radio meldt dat Defensie, de Afghaanse autoriteiten en de NAVO gaan kijken hoeveel marechaussees de komende tijd in Kunduz nodig zijn om agenten een basisopleiding te geven.

Een aantal mogelijkheden zijn dat trainers ter plaatse anders ingezet worden als er niet genoeg werk voor hen is.

Zo kunnen ze gaan helpen bij de praktijktrainingen, die al door andere Nederlandse militairen worden gegeven.

Ze kunnen ook worden ingezet voor de opleiding van onderofficieren van de Afghaanse politie of bijdragen aan het lopende programma om Afghaanse trainers op te leiden.

Het is ook mogelijk dat sommige militairen tijdelijk worden teruggehaald of later dan gepland naar Kunduz vertrekken.

Defensie zegt dat er nog geen besluiten zijn genomen over de situatie, aldus BNR.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de 6-weekse basisopleiding pas volgend jaar zou worden verlengd naar 8 weken, die Nederlanders mogen geven. Maar de NAVO besloot de 8-weekse training al op 1 oktober 2011 in te voeren.

De regering beweerde eerder dit jaar dat de trainers nog niet aan de slag konden omdat het Duitse trainingscentrum nog niet klaar was waar de basistraining wordt gegeven.

Zie ook:
Taken Koninklijke Marechaussee missie Kunduz aangepast
Kosten eerste jaar Kunduz en afbouw Uruzgan goedkoper dan begroot
Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af
Trainers marechaussee missie Kunduz zonder werk door Nederlandse voorwaarden
Hillen noemt politiemissie Kunduz vooral militair van aard