dinsdag 4 oktober 2011

Nagedachtenisoorkonde als eerbetoon voor 7 gesneuvelde soldaten

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft maandag de families en vrienden van 7 gesneuvelde militairen de nagedachtenisoorkonde en de bijbehorende sculptuur overhandigd.

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De oorkonde werd in Den Haag aan de nabestaanden overhandigd.

Op de Prinses Julianakazerne werden de overleden militairen herdacht en geëerd door hun dierbaren, minister Hans Hillen, Commandant der Strijdkracht Peter van Uhm en andere commandanten.

Hans Hillen zei tot de nabestaanden: “Vaak wordt gesproken over het hoogste offer dat de gesneuvelde militair heeft gebracht. Minder vaak wordt beseft dat ook de familie het hoogste offer heeft gebracht. Ik wil graag stilstaan bij wat dat voor het thuisfront betekent.”

Tijdens de bijeenkomst herdachten de aanwezigen 4 militairen die in 2010 tijdens hun missie in Afghanistan overleden. 1 van hen stierf een natuurlijke dood, de 3 anderen kwamen om bij een aanslag met een geïmproviseerd explosief (IED).

Verder was er aandacht voor 3 militairen die eind jaren vijftig de dood vonden in Nieuw-Guinea.

Oorkondetraditie
De nagedachtenisoorkonde is sinds 2008 met terugwerkende kracht in ere hersteld. De oorkondetraditie, die ooit werd ondertekend door de minister van Oorlog, raakte eind jaren veertig van de vorige eeuw in onbruik.

Besloten is om de oorkonde in gemoderniseerde vorm in ere te herstellen. Dit gaat samen met een tastbare herinnering in de vorm van een speciaal hiervoor ontworpen sculptuur.

Kunstenaar Ad Haring heeft het bronzen beeldhouwwerk speciaal voor dit doel vervaardigd. Tot nu toe zijn er 182 oorkondes met bijbehorende sculptuur uitgereikt.

Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 de provincie Uruzgan in het zuiden van Afghanistan. De Nederlandse missie in het Aziatische land heeft aan 25 militairen het leven gekost.