dinsdag 4 oktober 2011

Politietrainers missie Kunduz starten basisopleiding voor Afghaanse agenten

De Nederlandse Police Training Group (PTG) in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is afgelopen week begonnen met de 8-weekse basisopleiding van Afghaanse rekruten.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. De opleiding wordt gegeven aan aspirant-agenten en agenten van de Afghan Uniformed Police (AUP) die de basisopleiding nog niet hebben gehad.

De lessen voor de 8-weekse basisopleiding worden door Nederlandse marechaussees gegeven op het German Police Trainings Center.

De Afghan Uniformed Police (AUP) is het onderdeel van de Afghan National Police (ANP) waarvoor de Nederlandse trainers een mandaat hebben om die op te leiden.

Andere onderdelen van de ANP, zoals de Border Police en de Civil Order Police, mogen de Nederlanders niet trainen.

NRC Handelsblad meldde maandag dat er daarom nauwelijks agenten in Kunduz zijn die door Nederlanders kunnen worden getraind, omdat de eisen van Den Haag veel beperkingen opleggen.

Hierdoor zitten de meeste leden van de Koninklijke Marechaussee in Kunduz zonder werk.

Defensie zal daarom mogelijk politietrainers van de volgende rotatie voor de missie in Kunduz afbellen.

Vervolgopleiding
Het ministerie van Defensie meldde dinsdag ook dat de Police Training Group (PTG) is begonnen met het geven van de 10-weekse vervolgopleiding.

Vorige week werd al bekendgemaakt dat de explosievenruimers van de Police Training Group de eersten waren die een les verzorgden voor collega’s van de Afghaanse ge├╝niformeerde politie.

Afghaanse agenten worden tijdens hun opleiding, die verspreid is over een periode van 5 maanden, voor een deel opgeleid en getraind op een voormalig kamp van het Afghaanse leger.

De Nederlanders van Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) coachen en houden toezicht op de AUP tijdens hun werkzaamheden.

Zie ook:
Trainers marechaussee missie Kunduz zonder werk door Nederlandse voorwaarden
Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af, gejojo met mensen gaat maar door