zaterdag 29 oktober 2011

Ron Smits draagt commando missie Kunduz over aan Nico van der Zee

Overhandiging van de eenheidsvlag van de Police Traning Group symboliseerde de overdracht (Foto: ministerie van Defensie)
Kolonel Ron Smits, de Nederlandse commandant van de missie in Kunduz, heeft zaterdag het bevel overgedragen aan zijn ranggenoot Nico van der Zee. Smits leidde 5 maanden lang de eerste Politietrainingsgroep (PTG I) in Kunduz.

Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Ron Smits zegt dat hij het bevel met een goed gevoel overdraagt en dat “de succesjes elkaar momenteel opvolgen, dus het een goed moment is om over te dragen”.

De overhandiging van de eenheidsvlag van de Police Traning Group symboliseerde de commando-overdracht

De hoogtepunten van de vijf maanden dat Smits aan het roer stond noemt hij een cursus van 2 weken voor 11 politievrouwen en een bijeenkomt met hoogwaardigheidsbekleders.

Kolonel Nico van der Zee zal de tweede Politietrainingsgroep (PTG II) tijdens de missie in Kunduz aanvoeren

Smits vindt dat er meer is bereikt dan vooraf was gedacht, en zegt in de krant: “Het hele systeem draait en er liggen nog kansen om de opleidingen uit te breiden. Dus ook in de toekomst zal deze missie nog heel wat gaan betekenen.”

Mandaat
Door het beperkte mandaat dat de Nederlanders uit Den Haag mee hebben gekregen mogen ze bijvoorbeeld niet de grenspolitie opleiden, waar juist veel klassen van zijn aan het Regionaal Opleidingscentrum in Kunduz, en die de Afghanen graag willen.

Maar het mandaat voor de missie heeft volgens kolonel Smits toch niet gekneld. Hij zegt: “De opdracht is zoals 'ie is en die voeren we zo goed mogelijk uit. We hebben een heel mooi resultaat bereikt, waar we in de toekomst mee verder kunnen.”

Kolonel Van der Zee heeft aangekondigd om de komende tijd te proberen voorstellen te doen om zijn trainers aan het werk te houden door de rand van het mandaat op te zoeken.

De Nederlanders in Kunduz zitten om werk verlegen, en zien graag uitbreiding van de training.

Hoogtepunt
Ron Smits noemt de opleiding voor vrouwelijke agenten in Kunduz een hoogtepunt. Eerder deze maand slaagden 11 Afghaanse politievrouwen voor een aanvullende cursus.

Dit was een cursus van twee weken die werd gegeven door twee vrouwelijke leden van de Koninklijke Marechaussee en een Duits instructrice.

Aan de Nederlandse politiemissie in Kunduz nemen 545 manschappen deel. De missie kost ruim 460 miljoen euro en duurt tot 2014.

Een bijeenkomst die maandag werd gehouden met de politiecommandant van Kunduz, stadoudsten en de burgemeester noemt Smits ook een hoogtepunt. Het ging onder meer over de taken van de politie en het contact met de burger.

Als tegenvallers noemt Smits de problemen met de logistiek in het begin. De problemen zouden nu zijn opgelost.

Militairen noemden het een “logistieke puinhoop” en kregen vervolgens een spreekverbod van minister van Defensie Hans Hillen.

Smits keert spoedig terug naar Nederland en wil dan van zijn vrije tijd gaan genieten.

Aan de Nederlandse trainingsmissie in Kunduz nemen 545 manschappen deel. De missie kost ruim 460 miljoen euro en duurt tot 2014.

(Foto: ministerie van Defensie)