dinsdag 4 oktober 2011

Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af, gejojo met mensen gaat maar door

Omdat er te weinig werk is in Kunduz en er te weinig klaslokalen zijn belt het ministerie van Defensie een deel van de Nederlandse trainers die begin november vertrekken mogelijk af.

Dat meldt Volkskrant-verslaggeefster Natalie Righton. “Het is niet zeker of er genoeg werk voor hen is op de politieschool in de Afghaanse provincie,” zo citeert ze een woordvoerder van Defensie in Kunduz.

De trainers die in Nederland kunnen blijven zijn personeelsleden van de Koninklijke Marechaussee die op de ommuurde politieschool zouden gaan werken. In het slechtste geval is er maar werk voor drie opleiders.

Righton noemt het: “De trainers die moeten vrezen voor hun uitzending naar Kunduz,” maar leden van de marechaussee gaan niet op vrijwillige basis naar Kunduz. Maar ze zullen zich er zeker op in hebben gesteld.

Defensie zegt te kijken hoeveel trainers er met de volgende rotatie mee moeten. Wanneer er onvoldoende werk is voor de 20 manschappen, hoeven ze ook niet naar Kunduz.

De oorzaak van de puinhoop wordt volgens Defensie “vooral veroorzaakt door het beperkte Haagse mandaat".

Drie van de vier klassen op de politieschool in Kunduz bestaan de komende 8 weken uit rekruten van de militaire grenspolitie. De Nederlandse trainers hebben geen mandaat om deze Border Police op te leiden omdat ze gevechtsbevoegdheden hebben.

De Nederlandse regering besloot voornamelijk door druk van GroenLinks dat alleen agenten voor de Afghaanse Geuniformeerde Politie een opleiding kunnen krijgen en niet gaan vechten.

Geen werk
De NRC meldde gisteren al dat 18 van de 20 trainers van de Koninklijke Marechaussee in Kunduz zonder werk zitten.

Er zijn nauwelijks agenten in Kunduz die kunnen worden getraind omdat de eisen van Den Haag veel beperkingen opleggen. Het mandaat botst met de Afghaanse realiteit. Bondgenoten zien Nederland als een “lastpak”.

De Volkskrant schrijft dat momenteel slechts drie van de huidige 19 trainers lesgeven op de politieschool in Kunduz. Begin november keren al deze trainers weer terug naar Nederland.

Defensie wacht nog ze nu al naar huis te sturen, omdat er mogelijk nog een klasje met vrouwelijke agenten voor ze gevonden kan worden.

Trainingscentrum niet goed
De Volkskrant meldt verder dat er ook een tekort is aan klaslokalen in Kunduz. Het schoolgebouw is te klein. De politieschool wordt verbouwd en krijgt in januari extra leslokalen en slaapvertrekken.

De Nederlandse regering meldde eerder dit jaar dat het geven van de basisopleiding aan Afghaanse rekruten was uitgesteld tot begin volgend jaar, omdat de bouw van het Duitse trainingscentrum uitliep. De planning was te optimistisch.

De training kon toch ook nog niet gegeven worden, omdat de basistraining van de NAVO toen nog bestond uit 6 weken, en Nederlanders alleen een training van 8 weken mogen geven,

Momenteel krijgt een groep van 30 Afghaanse agenten een basistraining van drie Nederlandse trainers. Eind november halen deze pupillen hun diploma.

Het is ook nog helemaal niet duidelijk of er in december een nieuwe klas agenten beschikbaar is die van Den Haag getraind mag worden.

Righton meldt dat volgens marechaussee Ron (50) zijn opvolgers waarschijnlijk tot januari moeten wachten tot ze aan de slag kunnen. Defensie zegt dat nieuwe rekruten mogelijk al eerder beschikbaar zijn. In dat geval hoeven Nederlandse trainers niet afgebeld te worden.

De NRC meldde gisteren dat Ron het advies geeft aan Den Haag om na te denken hoeveel trainers men naar Kunduz stuurt.

Missie Kunduz puinhoop
Nederlandse soldaten die in Kunduz zijn gestationeerd meldden in augustus dat de missie een “logistieke puinhoop” is. Na weken aanwezigheid konden ze nog niks uitvoeren vanwege een gebrek aan materieel.

De militairen die dit naar buiten brachten kregen vervolgens een spreekverbod van Defensieminister Hans Hillen opgelegd.

Nu blijkt dat trainers ook niks uit kunnen voeren omdat er een gebrek is aan klaslokalen en pupillen.

Zie ook:
Trainers marechaussee missie Kunduz zonder werk door Nederlandse voorwaarden
Oplevering Duits politietrainingscentrum in Kunduz vertraagd door te rooskleurige planning