donderdag 13 oktober 2011

Kamervragen Frans Timmermans (PvdA) over martelingen in Afghaanse gevangenissen

PvdA Tweede-Kamerlid en buitenlandwoordvoerder Frans Timmermans heeft woensdag Kamervragen gesteld aan minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken over systematische martelingen in Afghaanse detentiecentra.

Timmermans stelt de vragen naar aanleiding van een rapport van de Verenigde Naties waarin wordt gemeld dat de Afghaanse politie en de geheime dienst in 47 gevangenissen in Afghanistan gedetineerden, waaronder kinderen, martelen.

Foltermethoden die worden gebruikt zijn het slaan op voetzolen, ophanging van gevangenen aan hun polsen, toediening van elektrische schokken, het uittrekken van nagels, het veroorzaken van stress-situaties en pijniging van de genitaliƫn.

Kamervragen Frans Timmermans aan de minister van Buitenlandse Zaken gesteld op 12 oktober 2011:

1. Bent u bekend met het recent uitgebrachte rapport van de UNAMA waaruit blijkt dat martelingen een dagelijkse realiteit zijn in veel detentiecentra in Afghanistan? (The Guardian- 11 oktober 2011- Afghan forces systematically torturing detainees)

2. Hoe beoordeelt u de bevindingen uit dit rapport waaruit blijkt dat circa de helft van de gedetineerden die ondervraagd zijn door de Afghaanse veiligheidsdienst (NDS) te maken heeft met ondervragingstechnieken die zowel onder het internationale recht als onder Afghaanse wetgeving gekenmerkt kan worden als marteling?

3. Kunt u aangeven of in de provincie Kunduz sprake is van deze ondervragingstechnieken in detentiecentra? Zo ja, bent u bereid uw onmiddellijke veroordeling uit te spreken over deze wantoestanden ? Indien nee, waarom niet?

4. Kunt u aangeven of politietrainers van de Afghan Uniformed Police (AUP) die door Nederlandse politietrainers worden opgeleid betrokken zijn bij deze martel- en folterpraktijken?

5. Kunt u bevestigen of de internationale troepenmachten ISAF inmiddels de overdracht naar alle NDS detentiecentra heeft opgeschort? Indien dit niet het geval is, bent u bereid om hier zich uitdrukkelijk en onomwonden uit te spreken om de overdracht van gedetineerden naar NDS detentiecentra stop te zetten? Indien nee, waarom niet?

6. Kunt u aangeven of de Afghaanse autoriteiten hun actieplan om dit type gedrag te voorkomen voldoende uitvoert? Indien dit niet het geval is, bent u bereid om uw zorgen en uw bezwaren te uiten over deze wandaden? Zo nee, waarom niet?

Zie ook:
Regering Afghanistan moet martelende politieagenten bestraffen
Gruwelijke martelingen dagelijkse praktijk in gevangenissen Afghanistan