donderdag 13 oktober 2011

Regering Afghanistan moet martelende politieagenten bestraffen

Nederland eist dat de regering van Afghanistan politieagenten die zich schuldig hebben gemaakt aan martelingen van gevangenen vervolgt en berecht. De PvdA heeft aan minister Rosenthal (Buitenlandse Zaken) Kamervragen gesteld over de martelingen

Uit een rapport van de VN, dat maandag werd gepubliceerd, blijkt dat Afghaanse politieagenten, onder meer in Kunduz, gedetineerden folteren.

Martelmethoden die worden gebruikt zijn ophanging van gevangenen aan hun polsen, slaan op voetzolen, toediening van elektrische schokken, uittrekken van nagels, creƫren van stress-situaties en pijniging van genitaliƫn.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de feiten in het verslag van de VN bijzonder ernstig.

Joep Wijnands, directeur Veiligheidsbeleid van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat Nederland met zorg kennisgenomen heeft van de uitkomsten en noemt het bijzonder ernstige verwijten.

De Tweede Kamer eist voor donderdagmiddag twaalf uur opheldering van het kabinet over het rapport van de Verenigde Naties.

PVV-kamerlid Hero Brinkman kreeg voor dit verzoek woensdagmiddag brede steun in de Kamer. Hij zegt dat de praktijken ook mogelijk plaatsvinden in Kunduz, waar Nederland de Afghaanse politie traint.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels laten weten dat blijkt dat Afghanistan nog een lange weg te gaan heeft, en noemde het positief dat Afghanistan zelf een onderzoek instelt.

Kamervragen PvdA
PvdA-Kamerlid Frans Timmermans stelde woensdag Kamervragen over de martelingen in Afghaanse detentiecentra.

Timmermans wil onder meer van minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) weten of de politieagenten die Nederland opleidt zijn betrokken bij de martel- en folterpraktijken die in het VN-rapport worden genoemd.

"Kunt u aangeven of politietrainers van de Afghan Uniformed Police (AUP) die door Nederlandse politietrainers worden opgeleid betrokken zijn bij deze martel- en folterpraktijken?"

Martelingen Kunduz
Dagblad De Pers somt uit het verslag van de VN een aantal zaken in Kunduz op.

De VN meldt onder meer dat er overtuigend bewijs is gevonden van martelingen en mishandelingen in het hoofdbureau van de Afghaanse civiele politie in Kunduz en in het districtsbureau Dasht-e-Archi, tevens in Kunduz.

Ook worden voorbeelden gegeven van de ontdekte misstanden. Zo zouden Afghaanse agenten een gevangene in het hoofdbureau in Kunduz met kabels op zijn voetzolen hebben geslagen. Daarnaast werd hij meermalen met een metalen stok op zijn rug geslagen. Hij moest een moord toegeven of smeergeld betalen.

Op hetzelfde bureau zou ook een 16-jarige jongen zijn mishandeld. Hij werd geschopt en geslagen om toe te geven dat hij lid was van de Taliban. Op het districtsbureau in Dasht-e-Archi werd een geboeide gevangene geslagen met geweren en raketwerpers.

Zie ook:
Kamervragen Frans Timmermans (PvdA) over martelingen in Afghaanse gevangenissen
Gruwelijke martelingen dagelijkse praktijk in gevangenissen Afghanistan