dinsdag 22 januari 2013

Video: Marechaussee missie Kunduz traint Afghaanse politietrainers

Nederlandse instructeur observeert politietraining in Kunduz: foto ministerie van Defensie
De opleiding van agenten in Kunduz door personeel van de Nederlandse Koninklijke Marechaussee is half januari 2013 een nieuwe fase ingegaan.

De aandacht is verschoven naar het klaarstomen van de Afghaanse overheid om zelf de training van de politie te kunnen verzorgen.

De Nederlandse trainers van de Koninklijke Marechaussee staan nu in Kunduz dus niet meer zelf voor de klas, maar oefenen en begeleiden Afghaanse politietrainers.

Ook de Afghaanse staf van het politietrainingscentrum in Kunduz krijgt training en begeleiding.

Een Afghaans mentorteam volgt een opleiding om de politie in de provincie op de werkplek te mentoren en in de praktijk te trainen.

Het kabinet schreef vorige week in een voortgangsbrief over de missie in Afghanistan dat de veranderde rol hoort bij de toenemende verantwoordelijkheid van de Afghaanse overheid voor de veiligheid in het land.

Dit gebeurt in aanloop naar de beëindiging van de huidige missie van de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO eind 2014.

Het ministerie van Defensie heeft dinsdag een video gepubliceerd waarin adjudant Sonja van Holst vertelt over de aspecten van de opleiding van Afghaanse politietrainers.

De opleiding bestaat uit verschillende hoofdvakken, waaronder het herkennen van geïmproviseerde explosieven (IEDs), het hanteren van de wapenstok, het omdoen van handboeien, zelfverdediging, omgang met de bevolking en wetskennis.

Maar ook sport, waaronder voetballen en volleyballen, maakt deel uit van het trainingsprogramma.Zie ook:
Nieuwe fase politiemissie Kunduz: trainers dragen steeds meer taken over aan Afghanen

zaterdag 19 januari 2013

Trainers politiemissie Kunduz dragen steeds meer taken over aan Afghanen

Afghaanse politieagent in opleiding in Kunduz: foto ministerie van Defensie
De training van politieagenten in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is een volgende fase ingegaan. Afghanen worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor de opleiding van de politie.

Dat hebben de ministers Timmermans (Buitenlandse Zaken), Opstelten (Veiligheid en Justitie), Hennis-Plasschaert (Defensie) en Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) donderdag in een stand van zaken brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Elk kwartaal schrijft het kabinet een voortgangsrapportage over de politietrainingsmissie in Afghanistan aan de Tweede Kamer.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een verklaring dat “de aandacht is verschoven naar het klaarstomen van de Afghaanse overheid om zelf de training van haar politie te kunnen verzorgen”.

Volgens het kabinet past de veranderde rol van de missie “bij de toenemende verantwoordelijkheid van de Afghaanse overheid voor de veiligheid in het land, in aanloop naar de beëindiging van de huidige internationale missie in 2014”.

Eind 2014 wordt de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO in Afghanistan, waaraan Nederland ook deelneemt, opgeheven.

Training van trainers
Nederlandse trainers van de Koninklijke Marechaussee staan in Kunduz niet meer zelf voor de klas, maar trainen en begeleiden Afghaanse politietrainers.

Ook de Afghaanse staf van het politietrainingscentrum in Kunduz wordt getraind en begeleid, aldus een woordvoerder van het kabinet.

Een Afghaans mentorteam wordt opgeleid om de politie in de provincie op de werkplek te mentoren en in de praktijk te trainen..

EUPOL
Om de training verder te verbeteren hebben Nederlandse politiefunctionarissen in de EU-missie EUPOL een nieuwe vorm van training ontwikkeld.

Hierbij wordt aan de hand van een concreet scenario de hele keten van werkzaamheden van politie en justitie geoefend. Deze vorm van training is positief ontvangen door de Afghanen en zal door de EU breder worden toegepast in het land.

EUPOL Afghanistan is de trainingsmissie van de Europese Unie in het Aziatische land, waar Nederland ook aan deelneemt.

Rechtsstaat
Het kabinet meldt dat door Nederlandse steun goede vorderingen gemaakt worden bij de ontwikkeling van de rechtsstaat.

Zo zijn intussen 65 Afghaanse advocaten actief in Kunduz, waaronder 7 vrouwen. Ook werken de politie en de openbaar aanklagers beter samen.

Nederland is sinds het voorjaar van 2011 aan het werk in de provincie Kunduz om de politie te trainen en de rechtsstaat te verbeteren.

Transitie
Het kabinet schrijft verder dat van de 34 Afghaanse provincies er nu 23, waaronder Kunduz, voor hun veiligheid geheel onder de verantwoordelijkheid van de Afghanen vallen.

Aan de Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan nemen per rotatie ongeveer 545 manschappen deel.

De missie staat gepland tot midden 2014 en heeft tot doel de Afghaanse politie op te leiden en de rechtsstaat in het al 33 jaar door oorlog en burgeroorlog geteisterde Afghanistan te versterken.

Video
Het ministerie van Defensie heeft een video gepubliceerd waarin kolonel Roland de Jong, de commandant van de vierde Politietrainingsgroep (PTG-4), onder andere uitleg geeft over het opleiden van Afghaanse politietrainers.Zie ook:
Video: Marechaussee missie Kunduz traint Afghaanse politietrainers