dinsdag 30 augustus 2011

Stand.nl: is Nederland te kritisch over missie in Kunduz

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft gegarandeerd dat politieagenten in Kunduz niet vechten. Ze mogen zich wel verdedigen, maar mogen niet worden ingezet voor geplande militaire acties.

Rosenthal zei dit naar aanleiding van uitspraken van Samiullah Qatra, de politiecommandant in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Hij probeert de definitie van niet-vechten op te rekken om tegemoet te komen aan de Afghaanse werkelijkheid.

Qatra verklaarde dat Afghaanse agenten die door Nederland worden opgeleid mogelijk worden ingezet bij gevechten tegen de Taliban.

De oppositiepartijen hebben in Kamervragen om opheldering gevraagd.

Is de kritiek op de missie in Kunduz terecht, of moeten men niet alles onder een vergrootglas leggen voor de missie goed en wel begonnen is?

Radio 1 voert in Stand.nl een gesprek hier over met Han ten Broeke, Kamerlid van de VVD.

Ten Broeke vindt dat Nederland te kritisch is. Hij vindt dat niet elke uiting aangegrepen moet worden om de discussie opnieuw op te voeren.

Hij pleit verder onder meer voor een reëel verwachtingspatroon en een betere uitleg
van de missie aan de bevolking, en vindt dat niet elke uitlating onder een vergrootglas moet worden gelegd.

Zie ook:
Door Nederland getrainde Afghaanse politieagenten gaan toch vechten

De oppositiepartijen GroenLinks en de ChristenUnie, en de SP en de Partij voor de Dieren hebben Kamervragen gesteld naar aanleiding van de uitlatingen van de politiecommandant van Kunduz.

maandag 29 augustus 2011

Politie Kunduz gaat volgens Rosenthal niet vechten

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft gezegd dat de politieagenten die Nederland opleidt tijdens de politiemissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz niet zullen deelnemen aan offensieve militaire acties.

De minister reageert hiermee op berichten van de Volkskrant en RTL Nieuws waarin wordt gemeld dat Samiullah Qatra, de politiecommandant van de provincie Kunduz, heeft verklaard dat Afghaanse agenten die door Nederland worden opgeleid mogelijk ook worden ingezet bij gevechten tegen de Taliban.

De NOS meldt dat een woordvoerder van Rosenthal heeft laten weten dat de Nederlandse regering met de Afghaanse autoriteiten heeft afgesproken dat door Nederland getrainde politieagenten ingezet worden voor civiele taken, zoals beschreven in de Afghaanse Nationale Politie Strategie.

Hiermee herhaalt Rosenthal wat hij al eerder dit jaar aan de Kamer meldde, maar waar nu dus na uitlatingen van Qatra opnieuw twijfel over is ontstaan.

De woordvoerder zei verder: “De door Nederland op te leiden politie wordt dus niet ingezet voor offensieve militaire acties. Tijdens mijn bezoek aan Kunduz zijn deze afspraken herbevestigd. De uitspraken van de Afghaanse politiecommandant Qatra zijn daarmee in lijn.”

De oppositiepartijen GroenLinks en de ChristenUnie gezamenlijk, en de SP en de Partij voor de Dieren afzonderlijk, hebben ondertussen Kamervragen gesteld naar aanleiding van de uitlatingen van politiecommandant Qatra.


Kamervragen GroenLinks en CU over vechtende agenten Kunduz

GroenLinks en de ChristenUnie (CU) hebben maandag Kamervragen gesteld aan de ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hans Hillen (Defensie) over het bericht van RTL Nieuws dat agenten die Nederland in Kunduz op gaat leiden toch gaan vechten.

Samiullah Qatra, de politiechef van de provincie Kunduz, verklaarde dat Afghaanse agenten die door Nederland worden opgeleid toch deel gaan nemen aan gevechten.

De partijen willen nu van Rosenthal en Hillen onder meer graag weten wat de rol is van de Afghaanse geüniformeerde politie (AUP) bij speciale acties tegen de Taliban en criminele bendes, en of deze rol past binnen de afspraken met de Afghaanse autoriteiten.

Met de Afghaanse overheid is namelijk afgesproken dat agenten die door Nederland worden opgeleid niet worden ingezet voor offensieve acties.

Naast de eis dat de opleiding zou worden verlengd en verzwaard met alfabetisering, wetskennis en mensenrechten wil GroenLinks dat de agenten na hun opleiding niet worden ingezet voor aanvalstaken.

In april toonde de partij zich nog tevreden over de voortgang van de politiemissie, en noemde die “conform eerdere toezeggingen”.

Reactie Rosenthal
Minister Rosenthal heeft inmiddels opnieuw beweerd dat politieagenten die door Nederland worden opgeleid in Kunduz niet zullen deelnemen aan offensieve militaire acties.

Kamervragen
Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Voordewind (Christen Unie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie naar aanleiding van het RTL Nieuwsinterview met de politiecommandant Samiullah Qatra (ingezonden augustus 2011)

1
Hoe duidt u de uitspraak van de politiecommandant in RTL Nieuws 1) dat de kans groot is dat de door Nederland opgeleide agenten in Kunduz moeten vechten?

2
Wat is in Kunduz de rol van AU(C)P bij speciale acties tegen de Taliban en criminele bendes? Om wat voor speciale acties gaat het?

3
Past de wijze waarop de politiecommandant zijn agenten inzet bij speciale acties volgens de regering binnen de afspraken met de Afghaanse autoriteiten? Kunt u dat toelichten?

4
Bent u bereid de beantwoording van deze vragen mee te nemen in de eerstkomende stand van zakenbrief?

RTL Nieuws, 28 augustus 2011

Zie ook:
Kamervragen PvdD over agenten Kunduz die gaan vechten
SP stelt Kamervragen over inzet politie Kunduz in bestrijding Taliban
Door Nederland getrainde Afghaanse politieagenten gaan toch vechten

Kamervragen PvdD over agenten Kunduz die gaan vechten en "Rutte-garantie"

De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft maandag Kamervragen gesteld aan premier Mark Rutte en minister van Defensie Hans Hillen over het bericht dat Afghaanse agenten die door Nederland worden opgeleid toch deel gaan nemen aan gevechten.

Fractievoorzitter Marianne Thieme van de PvdD vraagt onder meer of premier Rutte aan kan geven hoe dit bericht zich verhoudt tot de garanties die hij aan de Kamer heeft gegeven.

De bewindsman heeft namelijk toegezegd dat met Nederlandse steun opgeleide politieagenten niet zullen worden ingezet bij gevechtshandelingen. Hiervoor stelde hij zich persoonlijk garant.

Over deze zogenoemde "Rutte-garantie" had de PvdD al eerder Kamervragen gesteld.

Fractievoorzitter Thieme wilde graag weten wat voor gerechtelijke gevolgen de persoonlijke garantie van Rutte kan hebben, naast de verplichting van de regering om de voorwaarden voor de Kunduz-missie na te leven.

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft inmiddels opnieuw gezegd dat agenten die Nederland opleidt in Kunduz niet zullen meedoen aan offensieve militaire acties.

Kamervragen PvdD
Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister president en de minister van Defensie over de garanties over de missie in Kunduz (ingezonden augustus 2011):

1
Kent u het bericht ‘ Agenten gaan wel vechten in Kunduz (1)?

2
Kunt u aangeven of dit bericht waar is?

3
Kunt u aangeven hoe dit bericht zich verhoudt tot uw aan de Kamer gegeven garantie dat met Nederlandse steun opgeleide politie-agenten niet zullen worden ingezet bij gevechtshandelingen?

4
Kunt u aangeven op welke wijze u op uw ‘ toezeggingen aan te spreken bent’ zoals u op 22 maart aangaf in de beantwoording van Kamervragen over dit onderwerp?

5
Kan het zijn dat de door u afgegeven garantie dat door Nederland opgeleide politie-agenten niet aan gevechtshandelingen zullen deelnemen aan voortschrijdend inzicht onderhevig is, c.q. niet wordt nageleefd?

(1) http://www.nu.nl/binnenland/2601001/agenten-gaan-wel-vechten-in-kunduz.html

Zie ook:
SP stelt Kamervragen over inzet politie Kunduz in bestrijding Taliban
Door Nederland getrainde Afghaanse politieagenten gaan toch vechten

SP stelt Kamervragen over inzet politie Kunduz in bestrijding Taliban

De SP heeft maandag Kamervragen gesteld aan de ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hans Hillen (Defensie) over de inzet van door Nederland opgeleide Afghaanse agenten bij gevechtsacties in Kunduz.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van uitlatingen van Samiullah Qatra, de politiechef van de provincie Kunduz. Hij verklaarde dat de kans groot is dat agenten die Nederland op gaat leiden tijdens de missie in Kunduz toch moeten vechten.

De SP wil snel een debat met minister Hillen over de verandering van het mandaat. SP-Kamerlid Harry van Bommel bestempelt de afspraken van het kabinet als “een lachertje in de harde werkelijkheid van Kunduz”.

Volgens Van Bommel werden ze alleen beloofd door premier Rutte om steun van een paar partijen te krijgen om de missie in Kunduz door te laten gaan. "Het was altijd duidelijk dat Afghaanse politiekorpsen in de oorlog zullen worden ingezet."

Harry van Bommel geeft ook zijn mening over de inzet van Afghaanse agenten op Radio 1.

AUP
Nederlandse politietrainers gaan de Afghan Uniform Police (AUP) opleiden. Deze maakt samen met de Afghan Border Police, de Afghan Highway Police en de Afghan National Civil Order Police deel uit van de Afghan National Police (ANP).

Minister Rosenthal heeft inmiddels opnieuw beweerd
dat politieagenten die door Nederland worden opgeleid niet zullen deelnemen aan offensieve militaire acties.

Kamervragen SP
De vragen van het Kamerlid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over inzet politie Kunduz in de bestrijding van de Taliban:

1. Is het juist dat de AUP in de provincie Kunduz niet langer alleen mogen vechten uit zelfverdediging, zoals het voorgenomen beleid was, maar ook offensieve acties mogen ondernemen zoals politiecommandant Qatra stelt? (1) Zo ja, wat zijn de nieuwe instructies en waarom zijn deze instructies afgegeven

2. Deelt u de opvatting dat de nieuwe instructies niet overeenkomen met de afspraken die met de Kamer zijn gemaakt? Kunt u dat toelichten?

3. Wat is de toedracht en de afloop van een vuurgevecht begin augustus waarbij Afghaanse politieagenten in een vuurgevecht waren verwikkeld met aanslagplegers op een hotel voor buitenlanders in Kunduz-stad? Hadden Nederlandse militairen in Kunduz een rol de opsporing van de aanslagplegers? Zo ja, welke?

4. Is het juist dat de AUP-deelname aan offensieve acties is gepland? Deelt u de opvatting dat AUP-deelname aan offensieve actie niet in overeenstemming met het mandaat van de Kamer is? Indien neen, waarom niet?

5. Hebt u kennis genomen van een bericht dat de Afghan National Police in de omgeving van Kunduz-stad bij acties betrokken was die ook in tal van andere plaatsen in Afghanistan werden ondernomen en waarbij in totaal zeker 6 mensen om het leven zijn gekomen? Waren ook agenten van de AUP uit Kunduz bij deze operatie betrokken? Zo ja, op welke wijze? In hoeverre was deze betrokkenheid in overeenstemming met de afspraken? (2)

Bronnen:
1 Volkskrant, 29 augustus 2011, Politie in Kunduz mag toch tegen Taliban vechten” en RTL4 Nieuws, 28 augustus 2011, zie http://rtl.nl/xl/#/u/452ec405-0618-413d-8497-8b4e60f9feb1/.
2. Persbureau Xinhua, 21augustus 2011, “6 insurgents killed, 57 detained in Afghanistan”, zie
http://www.chinadaily.com.cn/world/2011-08/21/content_13158943.htm

Door Nederland getrainde Afghaanse politieagenten gaan toch vechten

Samiullah Qatra, de politiecommandant van de provincie Kunduz, heeft gezegd dat de kans groot is dat door Nederland opgeleide agenten in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz toch moeten vechten.

Dat heeft Qatra tegen RTL Nieuws gezegd. Hij zei dat bijvoorbeeld bij speciale acties tegen de Taliban en criminele groepen in Kunduz de gewone agent als eerste wordt ingezet.

Dat geldt ook voor de agenten die Nederland straks op gaat leiden.

De politiechef noemt dat “zelfverdediging en geen vechten, dus is er geen probleem”.

Nederland wil dat de agenten die tijdens de politietrainingsmissie opgeleid worden alleen worden ingezet voor civiele taken.

Overeenkomst
Den Haag sloot eerder dit jaar een overeenkomst met de Afghaanse centrale regering en de overheid in Kunduz dat agenten die worden opgeleid alleen civiele taken uit gaan voeren.

In juni meldde de Nederlandse regering dat de autoriteiten in Kunduz deze garantie hadden gegeven.

De ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hillen (Defensie) schreven aan de Kamer: “De gouverneur van de provincie Kunduz Jegdalek en de Chief of Police Quatra hebben op 11 mei jl een brief geschreven waarin zij het besluit van Minister Bismillah Khan om door Nederland getrainde civiele politie (AUP) in Kunduz niet in te zetten voor offensieve militaire doeleinden onderschrijven en zij zich verbinden aan deze opdracht.”

Generaal Bismillah Mohammady, de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken, verzekerde eind maart al dat de politieagenten die Nederland gaat opleiden en begeleiden alleen worden ingezet voor civiele taken en niet voor offensieve militaire doeleinden.

Hillen en Rosenthal toonden zich vol vertrouwen over de toezeggingen.

Geen openheid
De missie kent al geen vliegende start. Er werden door militairen grote logistieke problemen gemeld, een puinhoop, terwijl premier Mark Rutte in juli had beweerd dat de missie "op koers" ligt.

Vervolgens heeft minister Hans Hillen van Defensie de militairen de mond gesnoerd door ze een spreekverbod op te leggen.

Politieke verdeeldheid
Over het sturen van een politiemissie naar Kunduz en de voorwaarden daarvoor was veel discussie in de Tweede Kamer.

De regeringspartijen VVD en CDA hadden evenals de oppositiepartijen D66, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP in januari al ingestemd met de missie.

Gedoogpartij PVV en de oppositiepartijen PvdA, SP en de Partij voor de Dieren zijn tegen de missie in Kunduz.

GroenLinks en de ChristenUnie stelden extra eisen aan de verlening van hun steun. GroenLinks stelde als eis onder meer dat de agenten niet voor militaire doeleinden worden ingezet.

Volkskrant-verslaggeefster Natalie Righton zegt over de situatie: "Het komt erop neer dat een politiechef in Kunduz niet eerst op een lijstje hoeft te kijken waarop te zien is door wie een agent is opgeleid. Daar kunnen dus ook door Nederland opgeleide Afghaanse agenten tussen zitten."

Kamervragen Kunduz
De oppositiepartijen GroenLinks en de ChristenUnie, en de SP en de Partij voor de Dieren hebben inmiddels Kamervragen gesteld over de uitlatingen van de politiecommandant van Kunduz.Zie ook:
Hillen legt militairen missie Kunduz spreekverbod op
Hillen erkent problemen missie Kunduz
Missie Kunduz logistieke puinhoop, militairen gefrustreerd
De verwachting van Afghaanse rekruten van hun politietraining
Autoriteiten Kunduz geven garantie voor civiele inzet opgeleide agenten

maandag 22 augustus 2011

De verwachting van Afghaanse rekruten van hun politietraining

Honderdzestig Nederlandse politiefunctionarissen en militairen zijn sinds juli in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz om Afghaanse agenten op te leiden. EenVandaag brengt een bezoek aan Kunduz en onderzoekt wat de rekruten verwachten van hun opleiding.

De actualiteitenrubriek meldt dat de trainers nu starten met de opleiding van de eerste Afghaanse rekruten tot politieagent.

(De video is meestal enige tijd na de uitzending afzonderlijk beschikbaar, maar al wel te zien als laatste uitzending).

Het streven is om tot het eind van de missie, die tot 2014 duurt, 120 agenten per week op te leiden.

EenVandaag zet ook nogmaals een aantal kernpunten van de missie in Kunduz op een rijtje:

Op de basis in Kunduz zullen 225 politieopleiders aan de slag gaan, samen met vijf justitiële experts. Duitse militairen zorgen voor hun veiligheid.

Daarnaast gaan 125 Nederlandse soldaten naar Kunduz om de trainers te ondersteunen.

Nederland stationeert vier F-16-gevechtsvliegtuigen met 120 manschappen in Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de buurprovincie Balkh, om de missie te ondersteunen.

De toestellen zijn bedoeld om bermbommen op te sporen en Nederlandse troepen en bondgenoten te beschermen in het geval van noodsituaties.

- Onlangs meldde minister Rosenthal dat de stationering in Mazar-e-Sharif is uitgesteld tot begin november. Tot die tijd zullen ze opereren vanaf hun huidige standplaats Kandahar in het zuiden van Afghanistan. -

EenVandaag meldt verder dat naar verwachting de praktijktraining aan Afghaanse agenten die al een basisopleiding hebben genoten in juli van start gaat.

- Dit is inmiddels uitgesteld tot eind augustus. -

Deze agenten zullen buiten Kamp Kunduz worden begeleid door een groep van 165 marechaussees en militairen.

In januari 2012 zullen Nederlandse trainers ook de basistraining van Afghaanse rekruten gaan verzorgen in het Duitse trainingscentrum.

De missie duurt tot 2014 en de kosten ervan worden op bijna 470 miljoen euro geraamd.

donderdag 18 augustus 2011

Hillen legt militairen missie Kunduz spreekverbod op

Militairen die deelnemen aan de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz mogen geen direct contact meer met de media hebben.

Dat heeft minister Hans Hillen van Defensie woensdag in het NOS Radio-1-Journaal gezegd. De minister zegt de maatregel te nemen om de eigen veiligheid van de manschappen te waarborgen.

Veiligheid komt volgens de bewindsman op de eerste plaatst. Hij vindt dat militairen “altijd hun kaarten gedekt” moeten houden en niet naar buiten moeten brengen wat er allemaal gebeurt.

Logistieke puinhoop
De Nederlandse soldaten die begin juli in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz arriveerden om Afghaanse agenten te trainen, bestempelden de missie als een “logistieke puinhoop”.

Ze zijn gefrustreerd omdat ze er al zes weken zijn en nog niets kunnen uitvoeren. Dat blijkt uit e-mails die de militairen aan de NOS hebben gestuurd, wat afgelopen zondag bekend werd.

Hillen bevestigde dinsdag in een antwoord op Kamervragen dat de missie problemen kende. Hij zei dat de praktijk in de opbouwfase soms weerbarstiger was dan de planning.

Jan Kleian, de voorzitter van de soldatenvakbond ACOM, heeft in een reactie laten weten dat het spreekverbod met journalisten bij deze missie niet past, omdat Nederland juist in Kunduz aanwezig is om een “stukje democratie” te brengen.

Hij noemt het "eeuwig zonde dat er mensen nutteloos in Kunduz hebben gezeten" en zegt dat militairen donders goed weten wat ze wel en niet kunnen zeggen uit veiligheidsoverwegingen.

Hij vindt het onterecht dat het spreekverbod is opgelegd. "Als Defensie had gezorgd dat alles goed was geregeld, hadden militairen geen reden tot klagen gehad."

Maar Hillen vindt het verontrustend dat militairen op deze manier uit de school klappen. Klagende soldaten zijn volgens hem ook niet uniek.

Hij zei: "Soldaten hebben altijd gemopperd. Vroeger werd er gemopperd in de kantine, nu gebeurt dat via internet en krijgt het veel publiciteit waardoor het lijkt alsof dingen flink fout zijn gegaan en het een rommeltje is."

Volgens Hillen is de missie intussen op orde. Er is voldoende munitie, iedereen heeft een scherfvest en vrijwel alle voertuigen zijn beschikbaar. Er is nog wel een gebrek aan tolken. Daarom worden tijdelijk extra tolken uit Nederland ingevlogen.


woensdag 17 augustus 2011

Hillen erkent problemen missie Kunduz in antwoord op Kamervragen

Minister Hans Hillen (Defensie) heeft bevestigd dat de missie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz problemen kende. Hij zei dat de praktijk in de opbouwfase soms weerbarstiger was dan de planning.

Dit heeft de bewindsman dinsdag in een brief aan de Kamer geschreven na berichten van de NOS dat militairen de missie in Kunduz een “logistieke puinhoop” vinden. Volgens Hillen is de situatie nu op orde.

Er waren Kamervragen gesteld door Joel Voordewind (CU), Alexander Pechtold (D66) en Mariko Peters (GroenLinks) over de politietrainingsmissie in Kunduz na de berichten van de NOS dat militairen de missie een logistieke puinhoop vinden.

Hillen schrijft onder meer dat materieel niet naar Kunduz kon worden gebracht door defecten aan vliegtuigen. Verder was het moeilijk om overvliegvergunningen te krijgen.

De minister vindt het verontrustend dat militairen de media hebben geïnformeerd over de problemen bij de missie. Hij zegt dat ook de tegenstanders meekijken.

zondag 14 augustus 2011

Politiemissie Kunduz logistieke puinhoop, militairen gefrustreerd

De Nederlandse soldaten die begin juli in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz zijn gearriveerd om Afghaanse agenten te trainen, bestempelen de missie als een “logistieke puinhoop”.

De soldaten zijn gefrustreerde omdat ze er al zes weken zijn en nog niets kunnen uitvoeren. Dat blijkt uit e-mails die de militairen aan de NOS hebben gestuurd.

Een groot deel van het materieel is nog niet aangekomen.

Er zijn nog maar 2 van de 20 tolken die nodig zijn om Afghaanse agenten op te leiden. er is te weinig munitie en er zijn te weinig scherfvesten.

De Nederlandse soldaten klagen dat ze moeten toezien hoe Duitse en Amerikaanse collega’s wel mensen trainen.

Het ministerie van Defensie heeft wel bekendgemaakt dat de eerste militairen vandaag hun eerste patrouille hebben gedaan in Kunduz.

Daarmee lijkt de missie eindelijk op gang te komen, maar de trainers zullen nog een week of twee moeten wachten voordat zij hun werk kunnen beginnen.

Dit betekent dat de manschappen die er nu aanwezig zijn een maand hun werk kunnen doen, want in oktober komen de opvolgers al die ze dan moeten inwerken.

Vorige week werd al bekend dat een deel van de militairen in Kunduz zich stierlijk vervelen en het nut van hun aanwezigheid daar niet inzien. Een officier zei zelfs te vrezen voor baldadigheid onder zijn manschappen.
maandag 8 augustus 2011

Militairen vervelen zich in Kunduz en zien nut van aanwezigheid niet in

Een deel van de ongeveer 350 Nederlandse soldaten in de Afghaanse provincie Kunduz verveelt zich stierlijk. Ze zouden boos zijn en zich afvragen wat het voor zin heeft om in Kunduz te zijn. Een officier vreest voor baldadigheid onder zijn manschappen.

Dat meldt de Telegraaf. “Er is gebrek aan nuttig werk, onder meer doordat niet al het materieel is gearriveerd. Een deel van de militairen kan daardoor niet veel meer doen dan boeken lezen, films kijken en studeren.”

De officier, die zijn verklaring aflegde op basis van anonimiteit, verklaart dat het nog even kan duren voor de spullen er zijn die de manschappen nodig hebben om iets nuttigs te kunnen doen.

De irritatie over het gebrek aan werk loopt steeds hoger op. Het wordt steeds lastiger om de manschappen nog bezig te houden.

De officier verklaart: "Ik probeer werk te vinden om de mannen bezig te houden, maar dat begint nu best lastig te worden."

Snikheet
De afgelopen weken is er niet veel gebeurd in Kunduz, zo schrijft dagblad De Gelderlander. De gevoelstemperatuur ligt op dit ogenblik ver boven de 60 graden.

Recent zouden wel twee jeeps zijn geleverd, maar niet de spullen om erop te zetten. Dit wordt wel een “klein stapje in de goede richting” genoemd.

Het ministerie van Defensie heeft begripvol gereageerd en zegt dat de missie formeel pas eind deze maand van start gaat.

Defensie zegt dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat en dat afspraken moeten worden nagekomen.

In juni zijn de eerste Nederlandse politietrainers naar Kunduz gereisd. Ze werden begin juli gevolgd door de hoofdmacht, waarmee de missie op volle sterkte kwam.

Vorige week meldde Defensie dat de Nederlandse trainers al wel gereed zijn om hun Amerikaanse collega’s af te lossen om Afghaanse agenten te gaan begeleiden.

dinsdag 2 augustus 2011

Nederlandse politietrainers in Kunduz gereed om Amerikanen af te lossen

De Nederlandse militairen en marechaussees die in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz agenten op gaan leiden zijn klaar met de voorbereidingen en beginnen het werk van hun Amerikaanse collega’s over te nemen.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. “De Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT’s), verantwoordelijk voor de politietrainingsmissie, zijn gereed om het trainen en mentoren van de Afghaanse politie over te nemen van de Amerikanen.”

Aan dit moment ging een intensieve voorbereiding van drie weken vooraf. De grootste groep politietrainers arriveerde begin juli in Kunduz.

De Afghaanse politiechefs van de 4 politiebureaus in de stad Kunduz hebben officieel kennis gemaakt met een delegatie van de POMLT, onder leiding van Majoor Frank van Veldhuizen van de Koninklijke Marechaussee. Van Veldhuizen leidt de politietrainingsgroepen.

Het politiekorps van Kunduz-Stad is verdeeld over vier zogenoemde Police Substations. Deze worden bemand door 35 tot 60 agenten.

De komende weken nemen de Nederlanders de taken over van de coalitiepartners en in september is de politietrainingsmissie volledig in hun handen.

Het is de bedoeling dat in september volledig invulling wordt gegeven aan de 5 maanden durende mentoring en de bijbehorende 10 weken aanvullende opleiding van Afghaanse agenten, zoals Nederland dat heeft voorzien.

Zie ook:
Groep politietrainers gearriveerd in Kunduz, hoofdmacht nu op volle sterkte
Werkwijze POMLT