dinsdag 2 augustus 2011

Nederlandse politietrainers in Kunduz gereed om Amerikanen af te lossen

De Nederlandse militairen en marechaussees die in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz agenten op gaan leiden zijn klaar met de voorbereidingen en beginnen het werk van hun Amerikaanse collega’s over te nemen.

Dat heeft het ministerie van Defensie dinsdag gemeld. “De Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT’s), verantwoordelijk voor de politietrainingsmissie, zijn gereed om het trainen en mentoren van de Afghaanse politie over te nemen van de Amerikanen.”

Aan dit moment ging een intensieve voorbereiding van drie weken vooraf. De grootste groep politietrainers arriveerde begin juli in Kunduz.

De Afghaanse politiechefs van de 4 politiebureaus in de stad Kunduz hebben officieel kennis gemaakt met een delegatie van de POMLT, onder leiding van Majoor Frank van Veldhuizen van de Koninklijke Marechaussee. Van Veldhuizen leidt de politietrainingsgroepen.

Het politiekorps van Kunduz-Stad is verdeeld over vier zogenoemde Police Substations. Deze worden bemand door 35 tot 60 agenten.

De komende weken nemen de Nederlanders de taken over van de coalitiepartners en in september is de politietrainingsmissie volledig in hun handen.

Het is de bedoeling dat in september volledig invulling wordt gegeven aan de 5 maanden durende mentoring en de bijbehorende 10 weken aanvullende opleiding van Afghaanse agenten, zoals Nederland dat heeft voorzien.

Zie ook:
Groep politietrainers gearriveerd in Kunduz, hoofdmacht nu op volle sterkte
Werkwijze POMLT