maandag 29 augustus 2011

SP stelt Kamervragen over inzet politie Kunduz in bestrijding Taliban

De SP heeft maandag Kamervragen gesteld aan de ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hans Hillen (Defensie) over de inzet van door Nederland opgeleide Afghaanse agenten bij gevechtsacties in Kunduz.

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van uitlatingen van Samiullah Qatra, de politiechef van de provincie Kunduz. Hij verklaarde dat de kans groot is dat agenten die Nederland op gaat leiden tijdens de missie in Kunduz toch moeten vechten.

De SP wil snel een debat met minister Hillen over de verandering van het mandaat. SP-Kamerlid Harry van Bommel bestempelt de afspraken van het kabinet als “een lachertje in de harde werkelijkheid van Kunduz”.

Volgens Van Bommel werden ze alleen beloofd door premier Rutte om steun van een paar partijen te krijgen om de missie in Kunduz door te laten gaan. "Het was altijd duidelijk dat Afghaanse politiekorpsen in de oorlog zullen worden ingezet."

Harry van Bommel geeft ook zijn mening over de inzet van Afghaanse agenten op Radio 1.

AUP
Nederlandse politietrainers gaan de Afghan Uniform Police (AUP) opleiden. Deze maakt samen met de Afghan Border Police, de Afghan Highway Police en de Afghan National Civil Order Police deel uit van de Afghan National Police (ANP).

Minister Rosenthal heeft inmiddels opnieuw beweerd
dat politieagenten die door Nederland worden opgeleid niet zullen deelnemen aan offensieve militaire acties.

Kamervragen SP
De vragen van het Kamerlid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over inzet politie Kunduz in de bestrijding van de Taliban:

1. Is het juist dat de AUP in de provincie Kunduz niet langer alleen mogen vechten uit zelfverdediging, zoals het voorgenomen beleid was, maar ook offensieve acties mogen ondernemen zoals politiecommandant Qatra stelt? (1) Zo ja, wat zijn de nieuwe instructies en waarom zijn deze instructies afgegeven

2. Deelt u de opvatting dat de nieuwe instructies niet overeenkomen met de afspraken die met de Kamer zijn gemaakt? Kunt u dat toelichten?

3. Wat is de toedracht en de afloop van een vuurgevecht begin augustus waarbij Afghaanse politieagenten in een vuurgevecht waren verwikkeld met aanslagplegers op een hotel voor buitenlanders in Kunduz-stad? Hadden Nederlandse militairen in Kunduz een rol de opsporing van de aanslagplegers? Zo ja, welke?

4. Is het juist dat de AUP-deelname aan offensieve acties is gepland? Deelt u de opvatting dat AUP-deelname aan offensieve actie niet in overeenstemming met het mandaat van de Kamer is? Indien neen, waarom niet?

5. Hebt u kennis genomen van een bericht dat de Afghan National Police in de omgeving van Kunduz-stad bij acties betrokken was die ook in tal van andere plaatsen in Afghanistan werden ondernomen en waarbij in totaal zeker 6 mensen om het leven zijn gekomen? Waren ook agenten van de AUP uit Kunduz bij deze operatie betrokken? Zo ja, op welke wijze? In hoeverre was deze betrokkenheid in overeenstemming met de afspraken? (2)

Bronnen:
1 Volkskrant, 29 augustus 2011, Politie in Kunduz mag toch tegen Taliban vechten” en RTL4 Nieuws, 28 augustus 2011, zie http://rtl.nl/xl/#/u/452ec405-0618-413d-8497-8b4e60f9feb1/.
2. Persbureau Xinhua, 21augustus 2011, “6 insurgents killed, 57 detained in Afghanistan”, zie
http://www.chinadaily.com.cn/world/2011-08/21/content_13158943.htm