maandag 29 augustus 2011

Kamervragen GroenLinks en CU over vechtende agenten Kunduz

GroenLinks en de ChristenUnie (CU) hebben maandag Kamervragen gesteld aan de ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Hans Hillen (Defensie) over het bericht van RTL Nieuws dat agenten die Nederland in Kunduz op gaat leiden toch gaan vechten.

Samiullah Qatra, de politiechef van de provincie Kunduz, verklaarde dat Afghaanse agenten die door Nederland worden opgeleid toch deel gaan nemen aan gevechten.

De partijen willen nu van Rosenthal en Hillen onder meer graag weten wat de rol is van de Afghaanse ge├╝niformeerde politie (AUP) bij speciale acties tegen de Taliban en criminele bendes, en of deze rol past binnen de afspraken met de Afghaanse autoriteiten.

Met de Afghaanse overheid is namelijk afgesproken dat agenten die door Nederland worden opgeleid niet worden ingezet voor offensieve acties.

Naast de eis dat de opleiding zou worden verlengd en verzwaard met alfabetisering, wetskennis en mensenrechten wil GroenLinks dat de agenten na hun opleiding niet worden ingezet voor aanvalstaken.

In april toonde de partij zich nog tevreden over de voortgang van de politiemissie, en noemde die “conform eerdere toezeggingen”.

Reactie Rosenthal
Minister Rosenthal heeft inmiddels opnieuw beweerd dat politieagenten die door Nederland worden opgeleid in Kunduz niet zullen deelnemen aan offensieve militaire acties.

Kamervragen
Vragen van de leden Peters (GroenLinks) en Voordewind (Christen Unie) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie naar aanleiding van het RTL Nieuwsinterview met de politiecommandant Samiullah Qatra (ingezonden augustus 2011)

1
Hoe duidt u de uitspraak van de politiecommandant in RTL Nieuws 1) dat de kans groot is dat de door Nederland opgeleide agenten in Kunduz moeten vechten?

2
Wat is in Kunduz de rol van AU(C)P bij speciale acties tegen de Taliban en criminele bendes? Om wat voor speciale acties gaat het?

3
Past de wijze waarop de politiecommandant zijn agenten inzet bij speciale acties volgens de regering binnen de afspraken met de Afghaanse autoriteiten? Kunt u dat toelichten?

4
Bent u bereid de beantwoording van deze vragen mee te nemen in de eerstkomende stand van zakenbrief?

RTL Nieuws, 28 augustus 2011

Zie ook:
Kamervragen PvdD over agenten Kunduz die gaan vechten
SP stelt Kamervragen over inzet politie Kunduz in bestrijding Taliban
Door Nederland getrainde Afghaanse politieagenten gaan toch vechten