dinsdag 25 oktober 2011

Politieconferentie in Kunduz om politie en burger dichter bij elkaar te brengen

Op initiatief van de plaatselijke politie van Kunduz is maandag de eerste politieconferentie gehouden. Het hoofddoel was de lokale gemeenschap en de Afghaanse politie nader tot elkaar te brengen door te praten. Dit wordt aangeduid met “community based policing”.

Dat heeft het Nederlandse ministerie van Defensie maandag gemeld. De conferentie werd gehouden op het kamp in Kunduz waar ook de Nederlandse Politie Trainingsgroep (PTG) is gehuisvest.

De bijeenkomst werd bijgewoond door de Nederlandse politietrainers, Afghaanse oudsten, bestuurders en politiechefs en vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap.

Doel
Het is de bedoeling dat de gemeenschap vertrouwen krijgt in het politieapparaat en de politie moet open staan voor de informatie die uit de gemeenschap komt.

Volgens het Nederlandse ministerie van Defensie bleek tijdens de conferentie dat deze wisselwerking essentieel is voor het politiewerk onder de bevolking, het zogenoemde "community based policing".

Thema’s
In kleine workshops werd gesproken over integriteit, veiligheid, leiderschap en omgang met de bevolking.

Deze vier thema’s vormen de ruggengraat voor het optreden waarbij de politie in de gemeenschap staat.

Onder leiding van de Nederlandse politietrainers is in workshops besproken wat er aan het politieoptreden beter kan en hoe dat valt te borgen.

De politie in Kunduz vindt dat de conferentie herhaling en verdieping verdient.

Het is daarom de bedoeling om de bijeenkomst periodiek te herhalen om het onderlinge begrip tussen politie en gemeenschap in Kunduz te versterken.

Het doel daarvan is een goede basis te leggen voor het politiewerk onder de bevolking in de provincie Kunduz.