donderdag 6 oktober 2011

Kosten eerste jaar Kunduz en afbouw Uruzgan goedkoper dan begroot

De Nederlandse politiemissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz kost dit jaar 16,5 miljoen euro minder dan geraamd. De afbouw van de Nederlandse missie in de zuidelijke provincie Uruzgan levert een meevaller van 53 miljoen euro op.

Dat hebben de ministers Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken), Hans Hillen (Defensie) en Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) woensdag aan de Tweede Kamer geschreven in een “Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan”.

De bewindslieden schrijven dat in de Kamerbrief van 7 januari 2011 is gemeld dat de additionele uitgaven van de geïntegreerde politietrainingsmissie voor 2011 werden geraamd op € 122,3 miljoen.

Op basis van de ontwikkelingen sindsdien is deze raming verlaagd naar €105,8 miljoen.

Oorzaak
De meevaller in Kunduz wordt “veroorzaakt door de gefaseerde opbouw van de missie vanaf 1 mei 2011, de latere verhuizing van de F-16’s en ondersteunende elementen vanuit het zuiden naar Mazar-e-Sharif en de latere realisatie van delen van de infrastructuur”.

De Nederlandse bijdrage aan de staf van Regional Command South van de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO en de medische faciliteit op Kandahar worden per november 2011 beëindigd.

De 4 F-16's van de Air Task Force en het Contingentscommando zijn nog steeds op het vliegveld van de Zuid-Afghaanse stad Kandahar gestationeerd.

De F-16's voeren boven Afghanistan dagelijks vluchten uit.

De provincie Kunduz valt onder het Regionaal Commando Noord van de ISAF-veiligheidsmacht. Het hoofdkwartier hiervan is gevestigd op Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif.

Budget 2012 en verder
Van het totaal aan neerwaartse bijstelling in 2011 schuift € 7,0 miljoen aan uitgaven voor de infrastructuur door naar 2012. Hiermee wordt de raming voor 2012 verhoogd naar € 116,3 miljoen.

Voor 2013, 2014 en 2015 blijven de ramingen vooralsnog ongewijzigd op respectievelijk € 109,3 miljoen, € 94,4 miljoen en € 32,5 miljoen.

Deze uitgaven komen ten laste van de structurele voorziening “uitvoeren crisisbeheersingsoperaties” binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) op de defensiebegroting en het artikel “civiele crisisbeheersingsmissies/uitzending politiefunctionarissen” binnen de HGIS op de begroting van Veiligheid en Justitie.

Veiligheid Afghanistan en Kunduz
De ministers schrijven in de Kamerbrief ook over de veiligheidssituatie in Kunduz en Afghanistan.

In heel Afghanistan is het aantal geweldsincidenten in het eerste halfjaar van 2011 licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In Kunduz lag het absolute aantal geweldsincidenten in de eerste helft van 2011 lager dan in dezelfde periode in 2010.

Daar staat tegenover dat het aantal incidenten met bermbommen en zelfmoordaanslagen in de provincie Kunduz is toegenomen.

Uruzgan
De terugtrekking uit Uruzgan was begroot op 211 miljoen euro. Dit bedrag is verlaagd naar 158 miljoen euro. Al het Nederlandse materieel is inmiddels teruggetrokken uit Uruzgan en voor een deel overgebracht naar Kunduz.

Nederland leidde van augustus 2006 tot augustus 2010 voor de International Security Assistance Force (ISAF) van de NAVO de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan.

De regering besloot in januari 2011 een missie naar Kunduz te sturen om Afghaanse agenten op te leiden. Aan deze missie nemen 545 militairen en politiefunctionarissen deel.