donderdag 6 oktober 2011

Taken Koninklijke Marechaussee missie Kunduz aangepast

De personeelsleden van de Koninklijke Marechaussee die deelnemen aan de politietrainingsmissie in de provincie Kunduz in het noorden van Afghanistan krijgen ook andere taken.

Dat meldt de NOS uit de “Stand van zaken brief politietrainingsmissie Afghanistan” die de ministers Uri Rosenthal, Hans Hillen en Ivo Opstelten woensdagavond aan de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Voor 20 van deze trainers is er in Kunduz geen volledige dagtaak. Dat komt mede doordat er nu vooral onderofficieren worden getraind en geen nieuwe rekruten.

Civiele missie
De bewindslieden verzekeren in de brief aan de Tweede Kamer dat de missie civiel van aard blijft en dat taakaanpassingen worden gemeld.

Dit is opvallend, omdat minister Hans Hillen onlangs de missie in Kunduz bestempelde als "vooral een militaire missie". Ook deskundigen zeggen dat het een militaire missie is.

Politieke situatie Kunduz
De NOS haalt uit de brief van 16 kantjes ook kort de politieke situatie in Kunduz aan.

Deze wordt door de ministers stabiel genoemd, maar er is wel een "gebrek aan slagvaardigheid" omdat gouverneur Muhammad Anwar Jegdalek geregeld afwezig is.

Verder bedragen de kosten van de politiemissie in Kunduz dit jaar 16,5 miljoen euro minder dan geraamd.

Zie ook:
Kosten eerste jaar Kunduz en afbouw Uruzgan goedkoper dan begroot
Defensie belt politietrainers missie Kunduz mogelijk af
Trainers marechaussee missie Kunduz zonder werk door Nederlandse voorwaarden
Hillen noemt politiemissie Kunduz vooral militair van aard