vrijdag 20 mei 2011

Politietraining NAVO in Afghanistan versneld naar 8 weken

Een agente van de Afghaanse Nationale Politie (ANP) controleert een voertuig bij een controlepost in Kabul (Foto: NTM-A)
De NAVO gaat al in oktober de basisopleiding voor alle politieagenten in Afghanistan verlengen van zes naar acht weken. Op 2 juli beginnen op drie plaatsen in het land proefprojecten met de uitgebreide training.

Dat heeft NRC Handelsblad donderdag gemeld. Voor Nederland was het een halszaak om de basistraining van agenten naar acht weken te verlengen om een missie naar Kunduz te sturen.

GroenLinks, D66 en de ChristenUnie wilden het, en de steun van al deze drie partijen was noodzakelijk om het kabinetsbesluit om een missie te zenden aan een Kamermeerderheid te helpen.

Door een langere duur van de training kan zo meer aandacht worden besteed aan zaken als mensenrechten, integriteit, wetskennis, alfabetisering.

Eerder was het de bedoeling dat Nederland begin volgend jaar als eerste land de verlengde opleiding als test zou gaan geven.

Een ander land zou dat in een andere provincie ook doen. De training van acht weken zou dan in de loop van volgend jaar in heel Afghanistan worden ingevoerd.

Het ministerie van Defensie heeft zich “verheugd” getoond omdat de verlenging leidt tot een kwaliteitsslag waar ze naar zochten en mee bezig waren.

Maar Nederland gaat niet eerder beginnen met de basisopleiding nu de training al dit jaar overal in Afghanistan acht weken wordt.

Het Duitse opleidingscentrum in Kunduz waar Nederland de basistraining wil gaan geven is ook pas volgend jaar gereed.

Tot de versnelde invoering werd maandag in Afghanistan besloten.

De Afghan National Police (ANP) telde eind maart 125.000 politiemensen tegenover een geplande 122.000 agenten, zo meldde het ministerie van Defensie eerder deze week.

Als deze cijfers kloppen en de agenten bij de politie blijven hoeven hoeven er misschien ook niet meer zo veel basiscursussen meer gegeven te worden.

Nederland begint in juli met het geven van praktijkbegeleiding aan Afghaanse agenten. Dit zal beginnen in Kunduz-Stad.

De eenheid die daar aan de slag gaat telt rond de 160 mannen en vrouwen en staat onder leiding van majoor Frank van Veldhuizen van de Koninklijke Marechaussee (KMar).

De gehele missie zal bestaan uit 545 manschappen. Er worden nog 4 F-16’s in Mazar-e-Sharif gestationeerd, er zorgen soldaten voor de logistiek en er zijn Nederlandse militairen verbonden aan hoofdkwartieren van de NAVO-ISAF-veiligheidmacht.

Zie ook:
Police Operational Mentor and Liaison Teams oefenen voor Kunduz
Kwartiermakers verruilen tenten voor betonnen onderkomen