donderdag 3 november 2011

Rosenthal beantwoordt Kamervragen SP over offensieve acties Afghaanse politie

Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) heeft antwoord gegeven op Kamervragen die Kamerlid Harry van Bommel (SP) stelde naar aanleiding van berichten van offensieve acties van de Afghan National Police (ANP) in Afghanistan, de terugtrekking van Duitsland uit Kunduz en de toename van aanslagen.

Minister Rosenthal antwoordt op de Kamervragen dat hij de offensieve acties van de ANP niet kan bevestigen.

“Noch de ambassade noch andere overheidsorganen hebben de informatie over de acties waaraan wordt gerefereerd in het door u genoemde persbericht kunnen bevestigen.”

De minister wijst er nogmaals op dat de Afghaanse Nationale Politie (ANP) is verdeeld in verschillende eenheden met verschillende taken en zegt dat “sommige onderdelen van de ANP zijn gemandateerd om deel te nemen aan operaties met een offensief karakter”.

Rosenthal anwoordt verder: “Dit geldt niet voor de Afghan Uniformed Police (AUP), waar de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie op gericht is. De Afghaanse Nationale Politie Strategie voorziet niet in de inzet van de AUP voor offensieve militaire acties. “

(Als de regering de politiemissie in Kunduz uit gaat breiden met het opleiden van de grenspolitie, dan is dit deel van het antwoord van Rosenthal trouwens niet meer actueel)

De Afghaanse Nationale Politie bestaat uit de Verkeerspolitie, de Afghaanse Geüniformeerde Politie, de Grenspolitie en de Civiele Ordepolitie.


De Kamervragen van Harry van Bommel en de antwoorden van Uri Rosenthal

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Bommel over acties van de Afghaanse Nationale Politie. Deze vragen werden ingezonden op 23 september 2011 met kenmerk 2011Z18426.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Dr. U. Rosenthal

Antwoorden van Dr. U. Rosenthal, Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Van Bommel (SP) over acties van de Afghaanse Nationale Politie.

Vraag 1
Is het waar dat de Afghaanse Nationale Politie half september (14 en 15 september) operaties heeft uitgevoerd in samenwerking met het Afghaanse leger en onderdelen van de buitenlandse coalitie in diverse provincies van Afghanistan? Om welke provincies ging het precies? 1)

Vraag 2
Is het waar dat daarbij 23 opstandelingen om het leven kwamen en acht mensen werden gearresteerd? Indien neen, wat zijn dan de feiten? Zijn er aan de kant van de veiligheidstroepen ook slachtoffers te betreuren? Hoeveel en bij welke eenheden vielen zij?

Vraag 3
Wat was de aard van deze operaties? Om welk onderdeel van de Afghaanse politie ging het precies? Wat was de taak van de Afghaanse Nationale Politie in deze operaties en hoe verhielden deze taken zich tot de taken van het Afghaanse leger en de buitenlandse troepen?

Antwoord
Noch de ambassade noch andere overheidsorganen hebben de informatie over de acties waaraan wordt gerefereerd in het door u genoemde persbericht kunnen bevestigen. Ik hecht eraan nogmaals te wijzen op het feit dat de Afghaanse Nationale Politie (ANP) is verdeeld in verschillende eenheden met verschillende taken. Sommige onderdelen van de ANP zijn gemandateerd om deel te nemen aan operaties met een offensief karakter. Dit geldt niet voor de Afghan Uniformed Police (AUP), waar de Nederlandse geïntegreerde politietrainingsmissie op gericht is. De Afghaanse Nationale Politie Strategie voorziet niet in de inzet van de AUP voor offensieve militaire acties.

Vraag 4
Is het tevens waar dat het aantal bomaanslagen op Duitse militairen in Kunduz dit jaar met 150% is gestegen vergeleken met het jaar daarvoor? (2) Kunt u aangeven wat de plannen zijn voor een nieuwe lead nation in Kunduz nadat Duitsland zich heeft teruggetrokken?

Antwoord
In Noord Afghanistan is het totaal aantal geweldsincidenten in vergelijking met 2010 gedaald. In Afghanistan vond in 2010 vier procent van alle geweldincidenten in het noorden plaats, een grote meerderheid van de geweldincidenten vond plaats in het zuiden. Het aantal incidenten met Improvised Explosive Devices (IED) is in vergelijking met 2010 met 150 procent gestegen. Dit totaal verwijst zowel naar het aantal ontplofte bermbommen als het aantal IED’s dat onschadelijk is gemaakt door de Afghan National Security Forces (ANSF) en coalitiepartners. Het afgelopen jaar is meer geïnvesteerd in het opsporen en onschadelijk maken van bermbommen. ISAF troepen blijven net als voorheen een gelegenheidsdoel voor opstandelingen.

In het kader van de transitie zullen landen geleidelijk en op verantwoorde wijze hun troepen de komende jaren reduceren. Nederland onderhoudt hierover nauw contact met Duitsland en andere internationale partners. Nederland heeft duidelijke afspraken gemaakt met lead nation Duitsland om gedurende de Nederlandse politietrainingsmissie de veiligheid van het Nederlandse personeel en een verantwoorde uitvoering van de geïntegreerde politietrainingsmissie zeker te stellen. Ook in mijn gesprek op 4 oktober jl. met minister Westerwelle is dit nogmaals door hem bevestigd.

Vraag 5
Kunt u deze vragen beantwoorden vóór het algemeen overleg van 13 oktober?

Antwoord
U ontvangt deze antwoorden ruim voor het algemeen overleg, dat inmiddels is verplaatst naar 9 november 2011.

Zie ook:
Kamervragen SP over operaties Afghaanse politie en aanslagen op Duitse troepen