woensdag 2 november 2011

NAVO vraagt Nederland takenpakket missie Kunduz uit te breiden

De NAVO verzoekt Nederland te kijken naar een uitbreiding van de missie in Kunduz want dan zouden meer Afghaanse rekruten kunnen worden opgeleid en andere taken kunnen worden uitgevoerd.

Dat heeft de hoogste militair van de NAVO, admiraal Giampaolo di Paola, woensdag in een interview met de actualiteitenrubriek EenVandaag gezegd.

Di Paola is de voorzitter van de militaire commissie van de NAVO. Hij is woensdag op bezoek in Nederland om te praten met de ministers Hans Hillen (Defensie) en Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm.

De oproep van de NAVO is niet verrassend, omdat de NAVO altijd graag ziet dat landen die beperkingen hebben opgelegd aan het functioneren van hun soldaten in Afghanistan die opheft.

Diversiteit
Admiraal Di Paola hoopt dat Nederland kan kijken of het meer kan doen in Kunduz door meer flexibiliteit.

Hij zegt: “Dat kan op geografisch vlak zijn, maar ook in de diversiteit van het trainen. Bijvoorbeeld in het trainen van militairen of meer doen aan mentoring."

Hij benadrukt wel dat de keuze aan Nederland zelf is, en landen zelf het beste weten wat ze bij kunnen dragen.

De afgelopen tijd kwamen mogelijkheden onder de aandacht om ook rekruten uit andere provincies dan Kunduz op te leiden, de Afghaanse borderpolitie te gaan trainen, Afghaanse politietrainers op te leiden.

Defensie besloot onlangs ook om voor de tweede rotatie in Kunduz 10 basistrainers in plaats van 20 naar Afghanistan te sturen.

Mening VVD
EenVandaag bericht dat de grootste regeringspartij, de VVD, de oproep van de NAVO steunt.

De VVD wil dat de regering met een voorstel komt waarin politietrainers in Kunduz binnen het mandaat meer mogelijkheden krijgen om hun werk te doen.

De afgelopen maand keerden militairen terug uit Afghanistan vanwege een gebrek aan rekruten om op te leiden.

Tot nu toe wordt er dus voor gekozen de missie wat in te krimpen.

“Klauwen geld”
EenVandaag meldt dat de VVD het "roerend" met admiraal Di Paola eens is en graag wil dat de politietrainers in Kunduz aan het werk blijven.

Dat kan volgens Tweede Kamerlid Han ten Broeke van de VVD door het aantrekken van rekruten uit andere provincies dan alleen Kunduz en kunnen er nieuwe taken bijkomen, zoals bijvoorbeeld het trainen van de ‘border police’ of jonge officieren voor de politie.

(Op het Regionaal Opleidingscentrum in Kunduz worden trouwens al rekruten uit andere provincies in het noordoosten van Afghanistan opgeleid).

Volgens de VVD kost de missie “ons klauwen vol geld” en de partij wil “dat er maximaal rendement uit wordt gehaald".

De VVD wil graag dat er een regeringsvoorstel komt waarin een verruiming van het takenpakket wordt voorgesteld.

sitestat