maandag 3 september 2012

Kamervragen SP over opschorten training Afghaanse rekruten en green-on-blue incidenten

De Verenigde Staten hebben dit weekeind besloten om voorlopig te stoppen met het opleiden van nieuwe Afghaanse rekruten.

SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft hierover maandag Kamervragen aan de regering gesteld en wil onder meer weten wat dit voor Nederland betekent.

De aanleiding voor het Amerikaanse besluit zijn de aanvallen van leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten op NAVO-soldaten. Hierdoor zijn dit jaar al 45 doden gevallen onder buitenlandse militairen in Afghanistan.

Van Bommel stelt de vragen aan de ministers Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken en Hans Hillen van Defensie.

Zoals gebruikelijk vraagt Van Bommel in het setje Kamervragen eerst of de ministers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen, en of de informatie klopt.

Hij wil verder onder meer graag weten welke gevolgen het besluit heeft voor de Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Tot slot vraagt Van Bommel of de ministers bereid zijn om de Nederlandse politietrainers “met het oog op de enorme toename van ‘green on blue’ aanvallen” terug te trekken.

- Met de term “blue” wordt het personeel van de NAVO-ISAF-missie in Afghanistan aangeduid. “Green” staat voor de Afghaanse veiligheidsdiensten.


Kamervragen SP over opschorten training Afghaanse rekruten
Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over opschorting van training van Afghaanse rekruten

1. Kent u het bericht ‘Training suspended for new Afghan recruits’? (1)

2. Is het juist dat een NAVO-commandant de opleiding van Afghaanse rekruten heeft opgeschort? Indien neen, wat zijn dan de feiten? Indien ja, kunt u aangeven op wie deze beslissing van toepassing is?

3. Is het verder juist dat onderzocht gaat worden of de 27 duizend leden van de Afghaanse veiligheidsdiensten, die samenwerken met de NAVO troepen die onder bevel van de NAVO-commandant staan, banden hebben met de opstandelingen? Indien neen, wat zijn dan de feiten?

4. Klopt het dat, zoals NAVO personeel in het artikel beweert, de laatste jaren regelmatig militaire richtlijnen voor rekrutering van nieuwe Afghaanse militairen en agenten niet werden nageleefd? Indien neen, waarom niet? Indien ja, kunt u aangeven welke richtlijnen niet werden nageleefd en op welke schaal dit gebeurde?

5. Welke gevolgen heeft bovenstaande voor de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz? Kunt u uw antwoord toelichten? Zijn in Kunduz ook militaire richtlijnen voor rekrutering van nieuwe Afghaanse militairen en agenten niet goed nageleefd? Bent u van mening dat de agenten en militairen in Kunduz opnieuw onderzocht dienen te worden op banden met de opstandelingen? Indien neen, waarom niet? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Kunt u bevestigen dat dit jaar reeds 45 NAVO-troepen door zogenaamde ‘green on blue’ aanvallen zijn gedood? Indien neen, om hoeveel doden gaat het dan? Hoe beoordeelt u de sterke toename van deze aanvallen?

7. Zijn er ook ‘green on blue’ aanvallen, al dan niet met dodelijke afloop, geweest in Kunduz? Indien ja, hoeveel?

8. Kunt u aangeven hoeveel doden er zijn gevallen door zogenaamde ‘green on green’ aanvallen, waarbij Afghaanse militairen of agenten andere Afghaanse militairen of agenten doodden? Klopt het dat ook deze aanvallen sterk toenemen? Indien ja, hoe beoordeelt u de sterke toename van deze aanvallen?

9. Zijn er ook ‘green on green’ aanvallen, al dan niet met dodelijke afloop, geweest in Kunduz? Indien ja, hoeveel?

10. Bent u bekend met de bevinding uit een NAVO rapport over ‘green on blue’ aanvallen dat stelt dat ‘lethal altercations are clearly not rare or isolated; they reflect a rapidly growing systemic homicide threat (a magnitude of which may be unprecedented between ‘allies’ in modern military history)’? Bent u ook bekent met de bevinding uit hetzelfde rapport dat NAVO-verklaringen die het tegendeel beweren ‘seem disingenuous, if not profoundly intellectually dishonest’? (2)

11. Bent u bereid dit NAVO rapport ter inzage naar de Kamer te sturen? Indien neen, waarom niet?

12. Herinnert u uw antwoorden op Kamervragen van begin dit jaar dat ‘het te vroeg (is) om vast te stellen of er sprake van een trend’ met betrekking tot de dodelijke ‘green on blue’ aanvallen? (3) Acht u het nog altijd te vroeg om deze sterk toenemende trend vast te stellen? Indien ja, waarom? Kunt u uw antwoord toelichten? Hoe beoordeelt u de beide bij vraag 10 genoemde conclusies uit het NAVO rapport? Kunt u in uw antwoord ingaan op beide conclusies en uw antwoorden toelichten?

13. Bent u bereid, met het oog op de enorme toename van ‘green on blue’ aanvallen en de vele andere aanwijzingen dat de westerse inspanningen in Afghanistan niet tot meer veiligheid leiden, over te gaan tot vervroegde beĆ«indiging van de Nederlandse politietrainingsmissie in Kunduz en de Nederlandse politietrainers vervroegd terug te trekken? Indien neen, waarom niet?

Bronnen
1. Training suspended for new Afghan recruits, http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/training-suspended-for-new-afghan-recruits/2012/09/01/adc4ed1c-f398-11e1-b74c-84ed55e0300b_story.html?hpid=z2, 2 september 2012.
2. Afghanistan’s Soldiers Step Up Killings of Allied Forces, http://www.nytimes.com/2012/01/20/world/asia/afghan-soldiers-step-up-killings-of-allied-forces.html, 20 januari 2012.
3. Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de betogingen in onder andere Kunduz tegen de koran-verbranding,
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1840.html, 14 maart 2012.

---

De NOS plaatste zondag een korte video over het besluit van de NAVO om de training van Afghaanse rekruten op te schorten.

Het gaat daarbij om de opleiding van Afghaanse Special Forces en plaatselijke milities, die de naam Afghan Local Police (ALP) hebben.