zondag 29 april 2012

Kolonel Van der Zee draagt commando missie Kunduz over aan ranggenoot De Jong

Kolonel Van der Zee geeft de eenheidsvlag over aan kolonel der mariniers De Jong. (Foto: Ministerie van Defensie)
Kolonel der mariniers Jarst de Jong heeft zondag tijdens een ceremonie op Kamp Kunduz het bevel over de Politietrainingsgroep (PTG) overgenomen van zijn ranggenoot Nico van der Zee.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dat de bevelsoverdracht plaatsvond ten overstaan van Afghaanse autoriteiten, medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, coalitiepartners en alle leden van de PTG.

Tijdens de ceremonie gaf kolonel Van der Zee de eenheidsvlag in handen van zijn opvolger Jarst de Jong.

Van der Zee zei tijdens de plechtigheid: “Terugkijkend op de afgelopen 6 maanden ben ik tevreden met de resultaten. Wij bleven gefocust en vastberaden ons werk doen.”

De kolonel leidde sinds eind oktober de tweede rotatie van de Politietrainingsgroep (PTG-2) in de provincie Kunduz in het noorden van Afghanistan.

Defensie meldt dat ook de vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken het stokje aan elkaar overdroegen.

De civiele vertegenwoordiger Matthijs Wolters gaf symbolisch de missie over aan Simon van de Burg.

Nederland zet voor de verbetering van de justitiële keten in Afghanistan naast militairen ook personeel in van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken.

Met de overdrachten van de leiding is de derde politietrainingsgroep (PTG-3) in Kunduz officieel begonnen.

Training en diploma’s
De tweede rotatie van de PTG heeft veel Afghaanse agenten getraind. Ook hebben de cursisten in deze periode de eerste diploma’s behaald.

De Koninklijke Marechaussee coacht daarnaast nog meer agenten in de Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLT). Hierbij worden Afghaanse agenten begeleid tijdens hun werk op de politiebureaus of op straat.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bericht dat ook honderden Afghaanse agenten alfabetiseringscursussen krijgen.

Rule of law en CIMIC
Het ministerie van Defensie besteedt ook aandacht aan de “rule of law” en de activiteiten van het CIMIC Bataljon.

Sinds 2006 is het netwerk Civil Administration verantwoordelijk voor het project Rule of law in Afghanistan.

Het netwerk bestaat uit reservisten van 1 CIMIC Bataljon. Zij bezitten gespecialiseerde kennis op het terrein van openbaar bestuur, overheid, politie, justitie en rampenbestrijding.

CIMIC staat voor Civil Military Cooperation, civiel-militaire samenwerking. Dit betekent dat tijdens een militaire operatie de krijgsmacht vaak samenwerkt met burgerorganisaties en de lokale bevolking.

Juridische professionals uit het netwerk leveren per toerbeurt een bijdrage aan de opbouw van politie en justitie in Afghanistan.

Volgens Defensie is er ook op dit gebied grote vooruitgang geboekt en zijn de resultaten in Kunduz.al zichtbaar.

Justitiële keten
Nederland zet zich daarnaast in voor versterking van de hele justitiële keten in de provincie Kunduz.

het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een verklaring dat het daarbij gaat "om betere samenwerking van de politie met de openbare aanklagers, versterking van de justitiesector en betere toegang van de bevolking tot het recht".

De afgelopen maanden zijn volgens Buitenlandse Zaken de eerste resultaten zichtbaar geworden.

"Zo zijn rechters en openbare aanklagers getraind, is een provinciaal kantoor van de Afghaanse orde van advocaten opgezet en worden educatieve radioprogramma’s uitgezonden."

Kolonel Nico van der Zee volgde op 29 oktober zijn ranggenoot Ron Smits op als commandant van de Nederlandse politietrainingsgroep in Kunduz.

De Nederlandse politietrainingsmissie richt zich tot 2014 op de verbetering van de kwaliteit van de ongeveer 1500 politiemensen die de Noord-Afghaanse provincie telt en versterking van de justitiële keten.

Zie ook:
Derde lichting politietrainers van Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Kunduz
Derde lichting politietrainers missie Kunduz donderdag naar Afghanistan
Honderden Nederlandse mariniers op missie naar Kunduz
Kolonel Jarst de Jong uit Maren-Kessel aankomend commandant Kunduz
Soldaten hoofdmacht Politietrainingsgroep 1 terug in Nederland
Ron Smits draagt commando missie Kunduz over aan Nico van der Zee