vrijdag 6 april 2012

SP wil openheid over inzet F-16’s in Afghanistan

SP-Kamerlid Harry van Bommel wil dat de regering open is over het optreden van Nederlandse F-16’s boven Afghanistan. Hij zegt dat de vliegtuigen niet alleen opstijgen om Nederlanders in nood te helpen, maar ook om buitenlandse militairen in nood te redden.

Dat heeft Van Bommel vrijdag op zijn weblog gemeld. Hij is van mening dat de regering hier open over moet zijn en “zich niet moet verstoppen achter onmogelijke afspraken die gemaakt zijn om de missie erdoor te krijgen”.

Van Bommel bracht vorige week een bezoek aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. Hij sprak daar met militairen in Mazar-e-Sharif, Kabul en Kunduz. Daar kwam ook de inzet van de Nederlandse F-16’s aan de orde.

Volgens een afspraak met de Tweede Kamer mogen de F16’s geen geplande offensieve operaties uitvoeren maar alleen luchtsteun bieden aan militairen die in een noodsituatie terecht zijn gekomen.

Als bijzonderheid werd daaraan toegevoegd dat de vliegtuigen alleen mogen opstijgen om Nederlanders in nood te helpen.

In de Telegraaf verscheen vrijdag een artikel waarin Van Bommel pleit voor een verruiming van het mandaat voor de F-16’s, zodat ze ook op kunnen stijgen om bondgenoten te hulp te komen.

De partij blijft wel tegen het sturen van Nederlandse soldaten naar Afghanistan, maar Van Bommel stelt “dat ons land de plicht heeft om bondgenoten in Afghanistan te hulp te schieten”.

Immorele praktijk
Van Bommel zegt dat het in de praktijk in Afghanistan ‘immoreel’ kan zijn om alleen op te stijgen om Nederlandse soldaten te hulp te komen.

Hij zegt op zijn weblog: “Onze vliegtuigen mogen militairen in nood alleen gaan helpen als ze een Nederlands paspoort hebben. Dat is niet uit te leggen. Door het politieke gesteggel over deze missie worden de militairen voor een onmogelijke opgave gezet. De voorstanders van deze missie verliezen hun geloofwaardigheid en helpen Afghanistan niet verder.”

De SP is en blijft wel tegen de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan. De partij is van mening dat daarmee geen stabiliteit kan worden gebracht.

De partij maakt ook het verwijt aan het kabinet en enkele oppositiepartijen dat ze de Nederlandse militairen opzadelen met onuitvoerbare opdrachten.

Van Bommel zegt: “In feite heeft de regering allerlei beloften gedaan om de steun van GroenLinks voor de missie in Kunduz te krijgen. Die beloften zijn niet reëel en daar moet de regering nu eindelijk eens open over zijn.”

De SP-politicus toont zich benieuwd of GroenLinks deze missie vervolgens nog steeds steunt.

Nederland heeft vier F-16-gevechtsvliegtuigen met 120 manschappen gestationeerd op het vliegveld van Camp Marmal bij de Noord-Afghaanse stad Mazar-e-Sharif.

De toestellen voeren patrouillevluchten uit en sporen daarbij ook bermbommen op. In geval van nood mogen ze Nederlandse militairen en bondgenoten te hulp komen en daarbij hun wapensystemen inzetten.

Van Bommel pleit nu voor openheid van de regering over de inzet van de straaljagers, en een verruiming van het mandaat voor de F-16’s, zodat ze ook op kunnen stijgen om indien nodig bondgenoten te steunen.

Mening SP missie Kunduz
SP-fractieleider Emile Roemer zei begin dit jaar na terugkomst van een bezoek aan de missie in Afghanistan niet negatief te zijn over het werk dat de Nederlandse militairen verzetten in het land, maar het idee te hebben dat dit niet de juiste manier is om Afghanistan te helpen.

Roemer zei tegen de uitzending van militairen te blijven en benadrukte dat de SP meer ziet in investeringen in het onderwijs en de economische ontwikkeling van Afghanistan.

Zie ook:
SP achter verruiming mandaat F-16’s missie Afghanistan
SP blijft tegen missie Afghanistan en geeft voorkeur aan investering in onderwijs en economische ontwikkeling