dinsdag 24 april 2012

Politietrainers Kunduz organiseren bijeenkomsten in Khanabad en Kunduz-Stad

Kolonel Nico van der Zee geeft uitleg over de politietrainingsmissie in Kunduz (Foto: ministerie van Defensie)
De Nederlandse politietrainers in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz hebben de afgelopen week twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. In Khanabad en Kunduz werd uitleg gegeven over de Nederlandse activiteiten.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie meldt dinsdag dat tijdens een bijeenkomst van dorpsoudsten in Khanabad de politietrainingsgroep (PTG) informatie verstrekte over het werk van de Nederlanders in de Afghaanse provincie Kunduz.

Khanabad is een district in de provincie Kunduz waarnaar de Nederlanders vorige maand hun missie hebben uitgebreid.

Defensie bericht dat de zogeheten shura werd bijgewoond door de commandant van de Police Training Group kolonel Nico van der Zee, de vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken Matthijs Wolters, de rechtsstaatadviseur Astrid de Vries en politietrainers van de marechaussee.

Nico van der Zee legde ook op de universiteit van Kunduz het werk van de Police Training Group (PTG) uit.

Afghaanse politieagenten zorgden hierbij voor de beveiliging. Ze werden daarbij gementord door politietrainers van een Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT).

De Nederlandse POMLTs leiden Afghaanse agenten op tijdens hun werk.

Ze trainen en begeleiden agenten en agentes op het politiehoofdkwartier en diverse politieposten in de steden Kunduz en Khanabad.

Ook op het kamp in Kunduz krijgen agenten uit deze steden en van de highway police lessen.

Nederland probeert daarbij tevens de rechtsstaat te versterken.

De missie duurt tot 2014 en er nemen per rotatie 545 militairen en politiefunctionarissen aan deel.