dinsdag 3 april 2012

Hillen: volgsysteem opgeleide agenten Kunduz niet waterdicht, maar functioneert

Minister Hans Hillen van Defensie heeft maandag een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin hij zegt dat het volgsysteem van agenten in Kunduz functioneert. Hij gaf wel toe dat het systeem waarmee agenten die door Nederlanders werden opgeleid niet waterdicht is.

De Volkskrant meldde maandag dat het ministerie van Defensie juist geen idee heeft wat opgeleide agenten doen.

Hillen schreef de tussentijdse brief over de missie in Kunduz naar aanleiding van recente berichten dat de opzet en werking van het agent-volgsysteem en het geven van de aanvullende 10-weekse training aan agenten te wensen overlaat.

Volgens de bewindsman functioneert het systeem dat het opleidingsniveau bijhoudt en het systeem waar agenten werkzaam zijn naar behoren, evenals de database met de biometrische gegevens van de agenten.

De minister zegt wel dat “in de Afghaanse werkelijkheid” geen methode “waterdicht” is, waarop hij doelt op hoe de agenten worden ingezet, maar de gekozen werkwijze functioneert volgens hem naar tevredenheid.

Over de 10-weekse training zegt Hillen dat ongeveer 180 politiemensen in de stad Kunduz dagelijks worden begeleid en een aantal daarvan momenteel aanvullende modules volgt van de 10-weekse training.

De Volkskrant en de actualiteitenrubriek Nieuwsuur hebben maandag echter gemeld dat uit hun onderzoek blijkt dat het volgsysteem niet goed functioneert, en dat het ministerie van Defensie geen idee heeft wat de opgeleide agenten uitvoeren.

De conclusie van het onderzoek is dat politieagenten die in Kunduz zijn opgeleid door Nederlandse politietrainers aansluitend niet altijd goed worden gevolgd en dat agenten de 10-weekse vervolgopleiding niet volgen.


De brief van minister Hans Hillen aan de Tweede Kamer van 2 april. Zoals gebruikelijk is de brief gericht aan de voorzitter ervan.

2 april

Hillen aan Tweede Kamer

De Kamer ontvangt vier keer per jaar een overzicht van de stand van zaken van de geïntegreerde politietrainingsmissie. Naar aanleiding van recente berichten in de media gaat deze tussentijdse brief in op de opzet en werking van het agent-volg-systeem en de door Nederland ontwikkelde aanvullende tienweekse vervolgtraining van de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan. Dit systeem is eerder beschreven in de brief van 12 maart 2012 (Kamerstuk 27925, nr. 453).

Het agent-volg-systeem ziet erop toe dat door Nederland opgeleide agenten in de provincie Kunduz worden geplaatst. Het systeem houdt het opleidingsniveau van de agenten bij en er is een database met hun biometrische gegevens. Daarnaast registreert het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken met het Electronic Payroll System (EPS) waar agenten werkzaam zijn. Dit agent-volg-systeem functioneert naar behoren.

Informatie uit dagelijkse ISAF/RC(N) rapportages en operatieplannen wordt gebruikt om na te gaan of agenten in overeenstemming met de Afghaanse politiestrategie worden ingezet. Mochten er aanwijzingen zijn dat agenten voor vooraf geplande offensieve militaire acties zijn of zullen worden ingezet, dan wordt daarover nadere informatie gevraagd aan de betrokken instanties. Tot dusver is inderdaad enige malen navraag gedaan bij de provinciale politiecommandant en deze heeft telkens de verzekering gegeven dat er geen agenten voor geplande offensieve militaire acties zijn ingezet. In de Afghaanse werkelijkheid is geen methode waterdicht, maar de gekozen werkwijze functioneert naar tevredenheid.

Op dit moment worden ongeveer 180 politiemensen in de stad Kunduz dagelijks begeleid en een aantal van hen volgt momenteel modules uit de aanvullende tienweekse training. Onlangs is de praktijkbegeleiding uitgebreid naar het district Khanabad en ook agenten daar komen in aanmerking voor de tienweekse training. Nederland verzorgt voor de desbetreffende agenten de basisopleiding en de provincie Kunduz is ook hun werkterrein.

Er zijn goede afspraken met de provinciale politiecommandant gemaakt over de uitvoering van de aanvullende tienweekse training. Het is niet mogelijk agenten tien weken aaneengesloten van hun post te halen, want dat zou teveel ten koste gaan van de dagelijkse werkzaamheden. Het is vooral de plaatselijke bevolking die daarvan de nadelige gevolgen zou ondervinden. Daarom is de tienweekse opleiding in modules verdeeld die tijdens de praktijkbegeleiding worden gegeven. De Nederlandse begeleiders boeken met deze benadering, die is toegesneden op de Afghaanse omstandigheden, gestaag vooruitgang.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

Drs. J.S.J Hillen

Zie ook:
Defensie heeft geen benul wat agenten na politieopleiding Kunduz uitspoken en vervolgopleiding blijft uit