zaterdag 7 april 2012

Politietraining Kunduz richt zich op vertrouwen winnen bevolking, sleutelterm “community policing”

Community policing gaat om het winnen van het vertrouwen van de bevolking. De politie kan dit vertrouwen winnen door te laten merken dat ze benaderbaar is voor de mensen. Dit kunnen agenten bereiken door contact te leggen met de burgers.

Dat zegt opperwachtmeester Ben Kersten van de Koninklijke Marechaussee. Hij en zijn marechausseecollega´s zijn daar tijdens de politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz volop mee bezig, aldus een verklaring van het ministerie van Defensie.

Alle aandacht van de politietrainers was in het begin gericht op de stad Kunduz, de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Sinds kort worden ook patrouilles uitgevoerd in Khanabad. Dit is na Kunduz de grootste stad in het gebied.

Dit gebeurt iets later dan voorzien. De vertraging werd veroorzaakt door de onlusten in Afghanistan en Kunduz als gevolg van de verbranding van Korans op de Amerikaanse basis van Bagram eind februari.

De plaatsvervangend commandant van het districtspolitiehoofdkwartier van Khanabad zegt dat de gemoederen een maand later zover zijn gezakt, dat patrouilleren mogelijk is. Dus gebeurt dat.

Khan Abad is een van de zeven districten in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Het ligt in het oosten van de provincie en telt 140.600 inwoners (2006). De hoofdstad van het district is Khan Abad.

Ronde door Khanabad
Nederlandse politietrainers, beveiligd door landmachtmilitairen, begeleiden Afghaanse agenten tijdens een ronde door het 140.000 inwoners tellende Khanabad.

De trainers houden zich bezig met “community policing” om vertrouwen te kweken tussen de politie en de bevolking.

Volgens Ben Kersten, die lid is van het Police Operational Mentor and Liaison Team (POMLT), vindt de bevolking de politie bij problemen afstandelijk en moeilijk bereikbaar.

Hij zegt: “De politie is er voor de bevolking. Daarom moeten ze contact maken. Mensen moeten bereid zijn informatie te delen over onveilige situaties waar de politie op in kan spelen.”

Community policing: benaderbaar
Kersten geeft een voorbeeld van community policing en vertelt hoe hij Afghaanse agenten traint om contact te leggen met de bevolking om aan te tonen dat de politie te benaderen is.

Hij spreekt een Afghaanse winkelier aan en vraagt: “Weet u wie wij zijn?” Het antwoord luidt: “Amerikanen”. “Nee, wij zijn Nederlandse politietrainers. En wij zijn hier om Afghaanse agenten op te leiden.”

Kersten blijft ook zijn leerlingen stimuleren mensen aan te spreken.

“Maar ik ken in deze buurt helemaal niemand”, is de reactie. “Dat hoeft ook niet. Als je maar laat merken dat je benaderbaar bent”, zegt de politietrainer.

Op een kruispunt knoopt de Afghaanse agent eindelijk zelf een gesprekje aan, tot tevredenheid van zijn leermeester.

Het ministerie van Defensie zegt dat community policing een belangrijk onderwerp is “bij het op poten zetten van een betrouwbaar politieapparaat”.

Tot midden 2014 richten de Nederlandse politietrainers zich op de kwaliteitsverbetering van de ongeveer 1.500 politiemensen in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz.

Zie ook:
Eerste patrouille naar Khanabad, eerste cursisten Khanabad in Kunduz
Politieconferentie in Kunduz om politie en burger dichter bij elkaar te brengen