donderdag 24 mei 2012

Trainers politiemissie Kunduz starten opleiding voor nieuwe lichting Afghaanse onderofficieren

Personeel van de Koninklijke Marechaussee van de politiemissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz is deze week begonnen een grote groep Afghaanse agenten op te leiden tot onderofficier.

De cursus wordt door de politietrainers gegeven op het Politie Training Centrum in Kunduz en heeft tot doel de kwaliteit van nieuwe kaderleden voor de Afghaanse politie te verbeteren.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie heeft woensdag gemeld dat de trainers van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) deze keer de opleiding voor 3 klassen van de NAVO Trainingsmissie (NTM-A) verzorgen.

Ze worden hierbij ondersteund door Afghaanse politietrainers die de afgelopen periode hebben meegelopen.

- Nederland verzorgt ook zogenoemde "train de trainer-cursussen". -

Cursisinhoud
Het ministerie van Defensie geeft een opsomming van de themapunten van de opleiding. De cursisten krijgen de komende 8 weken les in zaken als wetgeving, ethiek en waarden en normen, mensenrechten en diversiteit en het omgaan met publiek en bevolking.

Verder worden ze onderwezen in dienst doen bij een wegversperring, de afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit, het omgaan met terrorisme, informatiegestuurd politie-optreden en verkeershandhaving.

Kwaliteitsverbetering
Het doel van de opleiding tot politieofficier is het vormgeven aan kwaliteitsverbetering van nieuwe kaderleden voor de Afghaanse politie (Afghan National Police/ANA).

Na het begin van de Politietrainingsmissie bleek dat er in de provincie Kunduz een tekort was aan kader. Door deze opleiding wordt dat tekort teruggedrongen en de kwaliteit verhoogd, aldus Defensie.

De kaderleden in spé doorliepen de afgelopen tijd de basisopleiding en volgen nu deze cursus die hen voorbereidt op hun kaderfunctie.

Nederlandse politietrainers in Kunduz leiden sinds begin april ook onderofficieren op voor de politie in Kunduz. Tot dan toe werden alleen Afghaanse politierekruten en agenten opgeleid tot het niveau “basic patrolman”.

Andere opleidingen
Parallel aan de cursus politieofficier verzorgen de instructeurs van de politiemissie in Kunduz nog diverse andere opleidingen voor de Afghaanse politie.

Zo verzorgen politietrainers de basisopleiding voor agenten en geven de Police Operational Mentor and Liaison Teams (POMLTs) de praktijkopleiding voor Afghaanse agenten.

Ook wordt, een eerder gestarte, kaderopleiding voor onderofficieren verzorgd.

De Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan heeft tot doel om Afghaanse agenten op te leiden en het rechtssysteem te verbeteren.

De Nederlandse missie in Afghanistan duurt tot 2014 en er nemen per rotatie ongeveer 545 militairen en politiefunctionarissen aan deel.

Zie ook:
Video resultaten missie Kunduz tweede politietrainingsgroep (PTG-2)
Politietrainers missie Kunduz starten opleiding Afghaanse onderofficieren