zaterdag 20 oktober 2012

Nederland formeert politie-adviesteam in Kunduz

De Nederlandse politietrainingsmissie in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz wordt in november aangevuld met een team dat de politie gaat adviseren.

Dat heeft het ministerie van Defensie deze week bekendgemaakt. Er wordt een team van adviseurs geformeerd, een zogenoemd police advisory team (PAT), dat in nauwe samenwerking met EUPOL de Afghaanse politie in het district Kunduz gaat adviseren.

Naast dit adviesteam blijven ook de POMLT-mentoringteams functioneren, die Afghaanse agenten in de praktijksituatie opleiden.

EUPOL is de politietrainingsmissie van de Europese Unie in Afghanistan.

Transitie
Defensie meldt dat alle inspanningen van de Afghaanse overheid en de internationale gemeenschap in Afghanistan in het teken staan van het transitieproces.

Hierbij draagt de International Security Assistance Force (ISAF), die geleid wordt door de NAVO, geleidelijk de verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid over aan de Afghaanse autoriteiten.

Inmiddels zijn de Afghaanse veiligheidstroepen verantwoordelijk voor de veiligheid van 75% van de Afghaanse bevolking.

Het is de bedoeling dat de Afghanen eind 2014 in heel het land zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheidssituatie.

De ISAF-veiligheidsmacht wordt dan opgeheven, maar de NAVO sleutelt momenteel wel aan een vervolgmissie in Afghanistan, waarbij de nadruk meer op adviseren moet komen te liggen.

Security Force Assistance-model
In lijn met de transitie heeft de NAVO het Security Force Assistance-model ontwikkeld. Hierbij ligt het accent meer op advisering.

Het gaat daarbij om algemene politie-managementtaken, zoals logistiek, verbindingen en personeel.

Defensie meldt dat Nederland dit systeem volgt en met ingang van november 2012 de samenstelling van de eenheid in Kunduz aanpast.

Daarom wordt naast de POMLT-mentoringteams een team van adviseurs geformeerd (PAT –police advisory teams), dat in nauwe samenwerking met EUPOL de Afghaanse politie in het district Kunduz gaat adviseren.