woensdag 20 april 2011

PVV stelt Kamervragen over bericht inkomensverschillen militairen en politie missie Kunduz

De PVV-Kamerleden Hero Brinkman en Marcial Hernandez hebben aan de minister van Defensie en de minister van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over het bericht dat soldaten en marechaussees minder salaris krijgen in Kunduz dan agenten.

De vragen hebben betrekking op het bericht dat militairen en marechaussees die in Kunduz lokale agenten gaan opleiden 100 euro per dag minder verdienen dan hun politiecollega’s onder EU-vlag die hetzelfde werk doen.

Wanneer de soldaten minder verdienen, dan is de PVV van mening dat “deze inkomensverschillen ongedaan moeten worden gemaakt om scheve gezichten tussen de beide beroepsgroepen tijdens de missie te voorkomen”.

De vragen werden op 19 april ingezonden.

1.)
Klopt het dat militairen en marechaussees die Afghaanse agenten in Kunduz gaan opleiden straks 100 euro per dag minder verdienen dan hun politiecollega’s, die een extra toelage krijgen van de Europese Unie voor hotel- en dinerkosten?

2.)
Zo ja, hoe beoordeelt u deze beloningsverschillen tussen beide beroepsgroepen die hetzelfde werk gaan verrichten?

3.)
Deelt u de mening dat de politiemensen onder EU-vlag in de praktijk geen beroep hoeven te doen op hun toelage voor hotel- en dinerkosten, aangezien zij onder worden gebracht op de Nederlandse militaire basis met al haar faciliteiten? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u het ook met de PVV eens dat deze inkomensverschillen ongedaan moeten worden gemaakt om scheve gezichten tussen de beide beroepsgroepen tijdens de missie te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

5.)
Bent u bereid om van de politiecollega’s de extra toelage die zij van de EU krijgen voor hotel- en dinerkosten op te eisen als bijdrage voor de gemaakte kosten op de Nederlandse militaire basis? Zo nee, waarom niet?