woensdag 8 juni 2011

Verslag debat politietrainingsmissie Afghanistan van 26 april 2011 beschikbaar

De overheid heeft het verslag van het algemeen overleg van 26 april over de voorbereidingen voor de politietrainingsmissie in Afghanistan dinsdag officieel bekendgemaakt.

Deze publicatie is nu nog in een onopgemaakte versie als pdf beschikbaar, maar zal waarschijnlijk over enkele werkdagen ook als webpagina verschijnen.

Tijdens het debat werd duidelijk dat de partijen die eind januari hadden ingestemd met de missie en nog twijfelden hun steun blijven verlenen.

Tijdens het debat werden onder meer vragen gesteld over de precieze duur van de trainingen, het civiele karakter, de gefaseerde start ervan, het volgen van de opgeleide agenten, de veiligheid van de Nederlandse opleiders.

VVD, CDA en de oppositiepartijen D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP steunen de missie. Gedoogpartner PVV en de oppositiepartijen PvdA, SP en de Partij voor de Dieren waren en blijven tegen.

In het overleg gaven verschillende voorstanders onder meer wel aan dat het kabinet zich meer moet inspannen om steun te creëren voor de politiemissie onder de bevolking.

Kamerstuk, officiële bekendmakingen: Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 26 april 2011, inzake Voorbereidingen politietrainingsmissie Afghanistan.